Điểm khác biệt giữa Kubernetes và Docker là gì?

Docker là công nghệ thời gian hoạt động bộ chứa, cho phép bạn xây dựng, kiểm thử và triển khai các ứng dụng nhanh hơn so với các phương pháp truyền thống. Docker đóng gói phần mềm vào các đơn vị được tiêu chuẩn hóa gọi là bộ chứa có mọi thứ mà phần mềm cần để chạy, bao gồm thư viện, công cụ hệ thống và mã. Kubernetes là công cụ điều phối bộ chứa, cho phép bạn điều chỉnh quy mô các hệ thống bộ chứa để có thể quản lý, phối hợp và lên lịch cho bộ chứa trên quy mô cực lớn.

Kubernetes và Docker được sử dụng trong trường hợp nào?

Cả Kubernetes và Docker đều là công nghệ bộ chứa. Các ứng dụng hiện đại được cấu thành từ các vi dịch vụ – cấu phần độc lập chạy từng quy trình ứng dụng dưới dạng dịch vụ. Mỗi dịch vụ thực hiện một chức năng duy nhất và giao tiếp với những dịch vụ khác thông qua một giao diện được xác định rõ ràng, gọi là API. Container hóa cung cấp công cụ phần mềm để đóng gói các vi dịch vụ dưới dạng những chương trình có thể triển khai trên các nền tảng khác nhau.

Tìm hiểu về vi dịch vụ »

Tìm hiểu về container hóa »

Tạo bộ chứa

Docker là công nghệ thời gian hoạt động bộ chứa nguồn mở và đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Docker cung cấp bộ công cụ để tạo bộ chứa một cách dễ dàng và hiệu quả. Các nhà phát triển chạy lệnh để xây dựng tệp hình ảnh bộ chứa gồm các thư viện hệ thống, công cụ, mã và những cấu hình khác của phần mềm cần thiết cho từng vi dịch vụ. Mỗi vi dịch vụ đều có hình ảnh Docker riêng. Bạn có thể sử dụng hình ảnh Docker để chạy vi dịch vụ ở bất kỳ môi trường nào.

Quản lý bộ chứa

Hầu hết các ứng dụng đều được cấu thành từ một số vi dịch vụ. Một số ứng dụng có thể điều chỉnh quy mô lên tới hàng nghìn vi dịch vụ chạy trên các máy chủ khác nhau. Các ứng dụng có nhiều bộ chứa đặt ra những thách thức mới trong công tác quản lý:

  • Cần phối hợp nhiều bộ chứa như thế nào?
  • Cần lên lịch cho bộ chứa như thế nào?
  • Cần tạo nhóm và tạo danh mục bộ chứa như thế nào?

Các nhà phát triển giải quyết những thách thức này bằng cách sử dụng nền tảng điều phối bộ chứa như Kubernetes. Kubernetes là công nghệ nguồn mở hỗ trợ bạn quản lý bộ chứa trên quy mô lớn. Kubernetes xử lý những điểm phức tạp trong quá trình vận hành để bạn có thể điều chỉnh quy mô của khối lượng công việc cũng như quản lý công tác triển khai bộ chứa trên nhiều máy chủ.

Điểm khác biệt chính: Kubernetes so với Docker

Cả Kubernetes và Docker đều là công nghệ bộ chứa nguồn mở. Tuy nhiên, về cơ bản, hai công nghệ này khác nhau về cách thức hoạt động và vai trò trong quá trình phân phối các ứng dụng có trong bộ chứa. Các nhà phát triển sử dụng Docker để tạo và thực hiện thao tác với hình ảnh bộ chứa. Họ sử dụng Kubernetes để quản lý nhiều vi dịch vụ trên quy mô lớn. Mỗi vi dịch vụ được cấu thành riêng từ nhiều bộ chứa.

Vận hành

Trên thực tế, thuật ngữ Docker đề cập đến một bộ công cụ mà nhà phát triển sử dụng để xây dựng, chia sẻ và chạy các ứng dụng có trong bộ chứa. Dưới đây là một số lệnh Docker mà bạn có thể sử dụng:

  • Sử dụng Docker Build để tạo hình ảnh bộ chứa
  • Sử dụng Docker Compose để xác định và chạy các ứng dụng có nhiều bộ chứa
  • Sử dụng Docker Hub để tìm và chia sẻ hình ảnh bộ chứa, tương tự việc sử dụng GitHub để chia sẻ mã

Mặt khác, Kubernetes hoạt động bằng cách quản lý cụm phiên bản điện toán. Kubernetes lên lịch để bộ chứa chạy trên cụm dựa trên các tài nguyên điện toán có sẵn và các yêu cầu về tài nguyên của từng bộ chứa. Bộ chứa chạy trong các nhóm logic gọi là pod, đồng thời bạn có thể chạy và điều chỉnh quy mô của một hoặc cùng lúc nhiều bộ chứa dưới dạng pod. Bạn có thể tự động khởi chạy thêm pod trên cụm Kubernetes của mình dựa trên các yêu cầu về tài nguyên của những pod đó.

Công nghệ cốt lõi

Docker Engine là cấu phần mà nhà phát triển sử dụng để xây dựng và container hóa các ứng dụng của bạn. Trong đó có các API chỉ định các giao diện mà chương trình có thể sử dụng để giao tiếp và hướng dẫn Docker Engine. Tương tự, phần mềm có mặt phẳng điều khiển Kubernetes sẽ quyết định thời điểm và vị trí chạy pod bộ chứa, quản lý quá trình định tuyến lưu lượng truy cập và điều chỉnh quy mô của các pod dựa trên mức khai thác hoặc những chỉ số khác do bạn xác định.

Lợi ích lớn nhất

Bằng việc tạo điều kiện cho các nhà phát triển làm việc trong môi trường được tiêu chuẩn hóa thông qua việc sử dụng các bộ chứa cục bộ cung cấp các ứng dụng và dịch vụ, Docker giúp tổ chức vòng đời phát triển một cách hợp lý. Nền tảng dựa trên bộ chứa của Docker đã tính đến yếu tố khối lượng công việc có tính di động cao. Mặt khác, Kubernetes cho phép bạn xác định các ứng dụng phức tạp có trong bộ chứa và chạy những ứng dụng này ở quy mô lớn, trên một cụm máy chủ.

Thời điểm nên sử dụng Kubernetes hay Docker

Docker và Kubernetes là hai công nghệ khác nhau, được sử dụng trong những trường hợp khác nhau. Bạn sử dụng Docker Desktop để chạy, chỉnh sửa và quản lý quá trình phát triển bộ chứa. Bạn sử dụng Kubernetes để chạy ứng dụng ở cấp độ sản xuất trên quy mô lớn.

Tóm tắt điểm khác biệt: Kubernetes so với Docker Desktop

 

Đặc điểm

Kubernetes

Docker

Đó là gì?

Công cụ điều phối bộ chứa.

Bộ tập hợp các công nghệ bộ chứa để tạo và chạy bộ chứa.

Trường hợp sử dụng

Điều phối nhiều bộ chứa trên nhiều máy chủ.

Đóng gói các ứng dụng có thư viện và thời gian hoạt động thành hình ảnh bộ chứa.

Lợi ích chính

Xác định và chạy các ứng dụng phức tạp có trong bộ chứa trên quy mô lớn.

Tiêu chuẩn hóa hoạt động của ứng dụng và cung cấp mã nhanh hơn.

AWS có thể hỗ trợ các yêu cầu về quản lý bộ chứa của bạn như thế nào?

AWS cung cấp một số dịch vụ bộ chứa giúp bạn quản lý cơ sở hạ tầng bộ chứa cơ bản dễ dàng hơn cho dù trong điều kiện tại chỗ hay trên đám mây. Bạn có thể làm mọi việc, từ điều phối bộ chứa đến chạy bộ chứa mà không cần quản lý máy chủ. Sau đây là một vài ví dụ chúng tôi đưa ra.

Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon

Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon (Amazon ECS) là một dịch vụ điều phối bộ chứa được quản lý toàn phần, giúp bạn dễ dàng triển khai, quản lý và điều chỉnh quy mô các ứng dụng có trong bộ chứa. Bạn có thể thay thế Kubernetes bằng Amazon ECS để chạy bộ chứa Docker trên Đám mây AWS.

So sánh giữa Kubernetes và Amazon ECS

Amazon ECS mang đến hai giải pháp trong một dịch vụ: một công cụ điều phối bộ chứa và một dịch vụ được quản lý toàn phần tự động cung cấp tài nguyên cơ sở hạ tầng cơ bản. Ngược lại, Kubernetes đòi hỏi bạn cung cấp tài nguyên trên đám mây hoặc tại chỗ.

Dịch vụ Kubernetes linh hoạt Amazon

Dịch vụ Kubernetes linh hoạt Amazon (Amazon EKS) là một dịch vụ Kubernetes được quản lý để chạy Kubernetes trên Đám mây AWS và trong những trung tâm dữ liệu tại chỗ. Khi ở trên đám mây, Amazon EKS tự động quản lý mức độ sẵn sàng và khả năng điều chỉnh quy mô của các nút trên mặt phẳng điều khiển Kubernetes chịu trách nhiệm lên lịch trình cho bộ chứa, quản lý mức độ sẵn sàng của các ứng dụng, lưu trữ dữ liệu cụm cũng như những tác vụ chính khác.

Các bước tiếp theo để sử dụng AWS

Bắt đầu xây dựng với Kubernetes

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Kubernetes trên AWS

Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu xây dựng với Docker

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Docker trên AWS

Tìm hiểu thêm