Điện toán là gì?

Trong điện toán đám mây, thuật ngữ “điện toán” mô tả các khái niệm và đối tượng liên quan đến thao tác điện toán phần mềm. Thuật ngữ tổng quát này được sử dụng để tham chiếu công suất xử lý, bộ nhớ, kết nối mạng, lưu trữ và các tài nguyên khác cần thiết để bất kỳ chương trình nào cũng có thể thao tác điện toán thành công. 

Ví dụ: các ứng dụng chạy thuật toán máy học hoặc chức năng kết xuất đồ họa 3D cần nhiều gigabyte RAM cũng như nhiều CPU để chạy thành công. Trong trường hợp này, các CPU, RAM và Bộ xử lý đồ họa cần thiết sẽ được gọi là tài nguyên điện toán, đồng thời, các ứng dụng sẽ là ứng dụng nặng về điện toán.

Hãy cùng xem xét một số câu hỏi thường gặp để hiểu rõ thuật ngữ này trong bối cảnh điện toán hiện đại.

Tài nguyên điện toán là gì?

Các tài nguyên điện toán là lượng công suất điện toán đo lường được, có thể được yêu cầu, phân bổ và tiêu thụ cho các hoạt động điện toán. Một số ví dụ về tài nguyên điện toán bao gồm:

CPU

Bộ xử lý trung tâm (CPU) là não bộ của bất kỳ chiếc máy tính nào. CPU được đo bằng đơn vị gọi là milicore. Các nhà phát triển ứng dụng có thể chỉ định số lượng CPU được phân bổ cần thiết để chạy ứng dụng cũng như xử lý dữ liệu.

Bộ nhớ

Bộ nhớ được đo bằng byte. Các ứng dụng có thể đưa ra yêu cầu bộ nhớ cần thiết để chạy một cách hiệu quả.

Nếu đang chạy trên một thiết bị vật lý duy nhất, các ứng dụng bị giới hạn quyền truy cập vào tài nguyên điện toán của thiết bị đó. Tuy nhiên, nếu ứng dụng chạy trên đám mây, chúng có thể đồng thời truy cập nhiều tài nguyên xử lý hơn từ nhiều thiết bị vật lý. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn nội dung này.

Điện toán đám mây là gì?

Điện toán đám mây là một thuật ngữ tổng quát dành cho bất kỳ thứ gì liên quan đến hoạt động phân phối tài nguyên máy tính qua Internet. Người dùng có thể truy cập một lượng lớn công suất điện toán theo nhu cầu. Họ có thể mua theo phút hoặc theo giờ, sử dụng nhiều hay ít theo yêu cầu của các hoạt động điện toán.

Lịch sử của điện toán đám mây

Thông thường, các ứng dụng web được lưu trữ trên những máy chủ vật lý cố định. Công suất điện toán cần thiết cho ứng dụng bị giới hạn ở máy chủ mà ứng dụng đang chạy. Chủ sở hữu trang web có thể mua nhiều máy chủ hoặc không gian chỉ trong một máy chủ duy nhất; tuy nhiên, họ phải thanh toán một mức giá cố định, bất kể mức sử dụng. Họ cũng phải quản lý và bảo trì cơ sở hạ tầng máy chủ trên máy tính của riêng mình.

Hiện nay, các ứng dụng có thể sử dụng tài nguyên điện toán của nhiều thiết bị vật lý khác nhau một cách linh hoạt. Các nhà cung cấp đám mây sở hữu những nguồn tài nguyên điện toán đồ sộ, bao gồm cả máy chủ và trung tâm dữ liệu vật lý. Các doanh nghiệp có thể lưu trữ ứng dụng và truy cập những tài nguyên điện toán này từ nguồn đó. Nhà cung cấp toàn quyền quản lý và tối ưu hóa các tài nguyên để mang lại khả năng linh hoạt, mở rộng quy mô và hiệu quả cho người dùng. Người dùng chỉ cần bảo trì các ứng dụng của mình; nhà cung cấp đám mây sẽ thực hiện quản lý cơ sở hạ tầng điện toán.

Phần mềm kế toán: một ví dụ về điện toán đám mây

Hãy cùng tìm hiểu ví dụ về phần mềm điện toán. Vài chục năm trước, các doanh nghiệp phải mua và cài đặt phần mềm trên phần cứng vật lý nội bộ của họ. Các khả năng của phần mềm bị giới hạn ở phần cứng cơ sở. Theo thời gian, hệ thống sẽ hết bộ nhớ hoặc cần được cập nhật, đồng thời, sự cố phần cứng có thể làm mất dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp.

Hiện nay, những nhà phát triển phần mềm kế toán có thể chạy phần mềm trên đám mây. Người dùng có thể truy cập phần mềm giống như khi truy cập bất kỳ trang web nào, cũng như có thể mua các gói theo bậc tùy vào nhu cầu của họ. Các ứng dụng phần mềm sử dụng công suất điện toán từ đám mây, đồng thời, chính bản thân phần mềm có thể thay đổi quy mô linh hoạt khi cần thiết. Cũng không còn sợ khách hàng sẽ mất dữ liệu.

Vi dịch vụ là gì?

Vi dịch vụ, còn gọi là kiến trúc vi dịch vụ, là một kiểu kiến trúc được sử dụng cho các ứng dụng phần mềm có cấu trúc dưới dạng tập hợp các dịch vụ. 

Các ứng dụng doanh nghiệp thường được xây dựng thành 3 phần chính:

  1. Giao diện người dùng phía máy khách (một ứng dụng hoặc trang HTML chạy trên thiết bị người dùng cuối)
  2. Cơ sở dữ liệu (để lưu trữ dữ liệu của ứng dụng)
  3. Ứng dụng phía máy chủ (xác định cách vận hành theo chức năng và logic của thao tác)

Kiểu kiến trúc nguyên khối này không linh hoạt và khó chỉnh sửa. Nếu một phần của hệ thống có thay đổi nhỏ, nguyên cả khối đó bắt buộc phải được triển khai lại.

Mặt khác, kiến trúc vi dịch vụ thiết kế ứng dụng dưới dạng tập hợp của những dịch vụ chức năng được quản lý phi tập trung. Một vi dịch vụ tập trung vào giải quyết một mối quan tâm duy nhất, chẳng hạn như tìm kiếm dữ liệu, chức năng ghi nhật ký hoặc chức năng dịch vụ web. Những vi dịch vụ này có thể được triển khai độc lập, sử dụng tài nguyên điện toán của riêng chúng cũng như giao tiếp với nhau.

Ví dụ: một ứng dụng tin tức có thể bao gồm những vi dịch vụ độc lập như thể thao, hình sự, toàn cầu, v.v. Mỗi vi dịch vụ sẽ tự quản lý hoạt động truy xuất và sắp xếp nội dung. Chúng cũng có thể được mở rộng hoặc thu hẹp quy mô khi cần thiết. Trong một sự kiện thể thao lớn, vi dịch vụ thể thao sẽ sử dụng công suất xử lý bổ sung nhưng sẽ được thu hẹp quy mô sau khi sự kiện kết thúc. 

Máy ảo là gì?

Các máy ảo là những khối dữ liệu xây dựng cơ bản tiếp nhận công suất điện toán từ đám mây. Một máy ảo là phần mềm có thể thực hiện tất cả những chức năng giống như máy tính vật lý, bao gồm cả chạy các ứng dụng và hệ điều hành. Máy ảo là phiên bản kỹ thuật số của máy tính vật lý. Các máy ảo có thể chạy chương trình và hệ điều hành, lưu trữ dữ liệu, kết nối mạng và tiến hành những chức năng điện toán khác. Máy ảo cũng có thể cần được bảo trì, chẳng hạn như cập nhật và theo dõi hệ thống.

Máy ảo có thể chạy trên nhiều máy vật lý cơ sở, qua đó cung cấp công suất điện toán cần thiết để ứng dụng chạy thành công. Điện toán đám mây cung cấp cho người dùng khả năng triển khai và thay đổi quy mô máy ảo linh hoạt theo nhu cầu. Dịch vụ này cung cấp các tài nguyên thao tác điện toán có đảm bảo trong một môi trường bảo mật và biệt lập mà không cần tốn thêm chi phí gián tiếp để quản lý máy chủ vật lý.

Phiên bản Amazon EC2 là gì?

Trong các dịch vụ Điện toán AWS, máy ảo được gọi là phiên bản. AWS EC2 cung cấp nhiều loại phiên bản đa dạng được cấu hình tài nguyên CPU, bộ nhớ, dung lượng lưu trữ và kết nối mạng khác nhau để người dùng có thể tùy chỉnh tài nguyên điện toán của họ theo nhu cầu của ứng dụng. 

Có 5 loại phiên bản:

Phiên bản đa dụng

Phiên bản đa dụng cung cấp các tài nguyên mạng, bộ nhớ và điện toán cân bằng, có thể dùng cho nhiều tải công việc đa dạng. Đây là dòng phiên bản lý tưởng cho những ứng dụng sử dụng đồng đều các tài nguyên này, chẳng hạn như máy chủ web và kho mã. 

Phiên bản tối ưu hóa cho khả năng điện toán

Các phiên bản tối ưu hóa cho khả năng điện toán được sử dụng để chạy ứng dụng điện toán hiệu suất cao cần có hiệu năng mạng nhanh, khả năng sẵn sàng mở rộng cũng như tốc độ thực hiện thao tác nhập/xuất (I/O) mỗi giây cao. Hoạt động lập mô hình cũng như mô phỏng khoa học và tài chính, dữ liệu lớn, lưu kho dữ liệu doanh nghiệp và trí tuệ doanh nghiệp là các ví dụ về loại ứng dụng này.

Phiên bản điện toán tăng tốc

Phiên bản điện toán tăng tốc sử dụng các bộ tăng tốc phần cứng hay còn gọi là bộ đồng xử lý để thực hiện một số chức năng (như tính toán số dấu phẩy động, xử lý đồ họa hoặc so khớp mẫu dữ liệu) hiệu quả hơn so với phần mềm chạy trên nhiều CPU.

Phiên bản tối ưu hóa bộ nhớ

Các phiên bản tối ưu hóa bộ nhớ sử dụng cơ sở hạ tầng ổ cứng thể rắn, tốc độ cao để cung cấp khả năng truy cập dữ liệu siêu nhanh và mang lại hiệu suất cao. Đây là những phiên bản lý tưởng cho các ứng dụng cần thêm bộ nhớ và giảm bớt công suất CPU, chẳng hạn như các cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và phân tích dữ liệu lớn theo thời gian thực.

Phiên bản tối ưu hóa lưu trữ

Phiên bản tối ưu hóa lưu trữ được thiết kế cho các khối lượng công việc yêu cầu quyền truy cập đọc và ghi tuần tự cao vào các bộ dữ liệu rất lớn trên bộ lưu trữ cục bộ. Các phiên bản này được tối ưu hóa để cung cấp hoạt động I/O trên phút (IOPS) ngẫu nhiên có độ trễ thấp hơn hàng nghìn lần cho các ứng dụng.

Bộ chứa là gì?

Phần mềm phải được kiểm thử, đóng gói và cài đặt trước khi phát hành. Hoạt động triển khai phần mềm đề cập đến quá trình chuẩn bị sẵn sàng trước khi để ứng dụng chạy trên một hệ thống máy tính hoặc thiết bị.

Docker là một công cụ được các nhà phát triển sử dụng để triển khai phần mềm. Docker cung cấp phương án tiêu chuẩn để đóng gói và chạy mã của ứng dụng trên bất kỳ hệ thống nào. Công cụ này kết hợp mã phần mềm và các thành phần phụ thuộc bên trong một bộ chứa. Sau đó, các bộ chứa (Hình ảnh docker) có thể chạy trên bất kỳ nền tảng nào thông qua công cụ docker. Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon (ECS) là dịch vụ quản lý bộ chứa hiệu suất cao, có quy mô linh hoạt, hỗ trợ các bộ chứa Docker và cho phép bạn dễ dàng chạy ứng dụng trên một cụm phiên bản Amazon EC2 được quản lý. Qua đó đảm bảo các hoạt động triển khai diễn ra nhanh chóng, đáng tin cậy và nhất quán, bất kể môi trường.

Ứng dụng đặt lịch hẹn của bệnh viện: một ví dụ về Docker

Ví dụ: một bệnh viện muốn xây dựng một ứng dụng đặt lịch hẹn. Người dùng cuối có thể sử dụng ứng dụng đó trên máy chạy Android, iOS, Windows, MacBook hoặc thông qua trang web của bệnh viện. Nếu trên từng nền tảng triển khai mã riêng biệt, việc bảo trì sẽ là một thách thức. Thay vào đó, có thể sử dụng Docker để tạo một bộ chứa phổ dụng duy nhất của ứng dụng đặt lịch hẹn. Bộ chứa này có thể chạy ở bất kỳ đâu, bao gồm cả trên các nền tảng điện toán như AWS.

Điện toán phi máy chủ qua đám mây AWS là gì?

Điện toán phi máy chủ đề cập đến quá trình phát triển ứng dụng bằng cơ sở hạ tầng máy chủ cơ sở, được quản lý bên ngoài. Các dịch vụ phi máy chủ như AWS Lambda đi kèm với mô hình tự động điều chỉnh quy mô, tích hợp sẵn khả năng sẵn sàng cao và thanh toán theo mức sử dụng.

Điện toán phi máy chủ là cách mô tả các dịch vụ, phương pháp và chiến lược cho phép các công ty phát triển phần mềm có thể đổi mới và phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi. Các nhóm có thể nhanh chóng phát hành ứng dụng, nhận phản hồi và cải thiện phần mềm của họ bằng cách loại bỏ chi phí vận hành gián tiếp.

Ví dụ: một công ty khởi nghiệp về công nghệ tạo ra một ứng dụng để tìm kiếm và lọc các khóa học tại trường đại học. Để ra mắt ứng dụng, công ty đó có thể thực hiện theo hướng phi máy chủ và tập trung vào việc tinh chỉnh trải nghiệm người dùng và hệ thống. Thay vào đó, nhờ sử dụng cơ sở hạ tầng phần cứng được quản lý toàn phần, công ty có thể đầu tư vào tiếp thị.

 

Cân bằng tải linh hoạt của các tài nguyên điện toán là gì?

Cân bằng tải là quá trình phân phối đồng đều tài nguyên điện toán và khối lượng công việc trong môi trường điện toán đám mây. Quá trình này được thực hiện để giảm độ trễ và duy trì thời gian xử lý, ngay cả khi ứng dụng có nhu cầu cao. Các cân bằng tải có thể phân phối yêu cầu của máy khách một cách thông minh trên nhiều máy chủ ứng dụng đang chạy trong môi trường đám mây.

Cân bằng tải linh hoạt cho phép người dùng tối ưu hóa hiệu suất và độ tin cậy của ứng dụng. Dịch vụ này tự động phân phối lưu lượng truy cập đến của ứng dụng trên nhiều đích, chẳng hạn như các phiên bản Amazon EC2, bộ chứa, địa chỉ IP, hàm AWS Lambda và máy chủ ảo. Elastic Load Balancing có thể xử lý lưu lượng tải khác nhau của ứng dụng, giảm chi phí và mở rộng hoặc thu hẹp quy mô ứng dụng một cách hiệu quả để phù hợp với nhu cầu

Thương mại điện tử: một ví dụ về cân bằng tải linh hoạt

Ví dụ: một cửa hàng thương mại điện tử trực tuyến chạy ứng dụng để phân loại các khuyến mại hấp dẫn nhất trong ngày. Ứng dụng này nặng về điện toán nên có sử dụng điện toán đám mây và cân bằng tải để quản lý nhu cầu. Ứng dụng này tự động sử dụng các tài nguyên xử lý bổ sung vào cuối tuần, Giáng Sinh và những thời gian cao điểm khác theo mùa khi nhu cầu tăng đột biến. Vào những ngày khác, ứng dụng sẽ thu hẹp quy mô điện toán khi nhu cầu giảm bớt. Nếu không có cân bằng tải, cửa hàng sẽ phải thanh toán theo mức giá sử dụng cho thời gian cao điểm vào cả những ngày nhu cầu thấp, từ đó làm giảm biên lợi nhuận.

Dịch vụ điện toán là gì?

Dịch vụ điện toán còn gọi là Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS). Các nền tảng điện toán (chẳng hạn như AWS Compute) cung cấp một phiên bản máy chủ ảo, dung lượng lưu trữ và API cho phép người dùng di chuyển khối lượng công việc sang máy ảo. Người dùng phân bổ công suất điện toán xong có thể khởi chạy, ngừng, truy cập và cấu hình các tài nguyên điện toán theo mong muốn.

Cách chọn giữa các Dịch vụ AWS Compute khác nhau

Để chọn được cơ sở hạ tầng AWS tốt nhất thì còn phụ thuộc vào các yêu cầu, vòng đời, kích cỡ mã, nhu cầu của ứng dụng cũng như những nhu cầu điện toán. Hãy tìm hiểu 3 ví dụ sau đây:

  1. Nếu muốn triển khai một tuyển tập các phiên bản theo nhu cầu, cung cấp một loạt các lợi ích hiệu suất khác nhau trong môi trường AWS của bạn, bạn nên sử dụng Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (EC2).
  2. Nếu muốn chạy các ứng dụng có kích hoạt Docker được đóng gói dưới dạng bộ chứa trên một cụm phiên bản EC2, bạn có thể sử dụng Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon (Amazon ECS) (Amazon ECS).
  3. Nếu muốn chạy mã của riêng mình chỉ bằng vài mili giây tài nguyên điện toán để phản hồi các trình kích hoạt theo hướng sự kiện trong môi trường phi máy chủ, bạn có thể sử dụng AWS Lambda.

Những dịch vụ điện toán của AWS mang đến lợi ích gì?

Các dịch vụ Điện toán AWS cung cấp chức năng phong phú nhất và chi tiết nhất cho điện toán. Các lợi ích chính nhờ sử dụng AWS Compute bao gồm:

Điện toán thích hợp cho khối lượng công việc của bạn

Amazon EC2 (Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon) cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết để quản lý cơ sở hạ tầng ứng dụng bằng việc lựa chọn các bộ xử lý, bộ nhớ và mạng. Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon (Amazon ECS) giúp chạy các bộ chứa với nhiều lựa chọn và khả năng linh hoạt.

Bảo mật tích hợp sẵn

AWS cung cấp các dịch vụ bảo mật, tuân thủ và quản lý cũng như những tính năng chính nhiều hơn đáng kể so với nhà cung cấp đám mây lớn thứ hai. Hệ thống AWS Nitro tích hợp sẵn khả năng bảo mật ở cấp độ chip để liên tục giám sát, bảo vệ và xác minh phần cứng phiên bản.

Tối ưu hóa chi phí

Với AWS, bạn chỉ phải trả cho chính các dịch vụ bạn cần, trong khoảng thời gian bạn sử dụng mà không yêu cầu phải có hợp đồng dài hạn hoặc cấp phép phức tạp.

Sự linh hoạt

AWS cung cấp nhiều cách để xây dựng, triển khai và đưa ứng dụng tiếp cận thị trường nhanh chóng. Ví dụ: Amazon Lightsail là một dịch vụ dễ sử dụng, cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để xây dựng một ứng dụng hoặc trang web.

Để xác định dịch vụ Điện toán AWS phù hợp nhất để có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp, đừng ngần ngại Liên hệ với nhóm chuyên gia của chúng tôi hoặc đăng ký Tài khoản AWS miễn phí ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo trên AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Tìm hiểu thêm về các dịch vụ điện toán 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS trên bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập