Lưu trữ tệp trên đám mây là gì?

Lưu trữ tệp trên đám mây là phương pháp lưu trữ dữ liệu trên đám mây cung cấp cho máy chủ và ứng dụng quyền truy cập vào dữ liệu thông qua hệ thống tệp được chia sẻ. Khả năng tương thích này khiến cho lưu trữ tệp trên đám mây trở nên lý tưởng cho khối lượng công việc dựa vào hệ thống tệp được chia sẻ và cung cấp tích hợp đơn giản mà không cần thay đổi mã.

Hệ thống tệp đám mây là gì?

Hệ thống tệp đám mây là một hệ thống lưu trữ phân cấp trong đám mây cung cấp quyền truy cập chung vào dữ liệu tệp. Người dùng có thể tạo, xóa, sửa đổi, đọc và ghi các tệp, cũng như sắp xếp chúng một cách hợp lý trong các cây thư mục để truy cập trực quan.

Chia sẻ tệp trên đám mây là gì?

Chia sẻ tệp trên đám mây là dịch vụ cung cấp quyền truy cập đồng thời cho nhiều người dùng vào một tập hợp tệp chung được lưu trữ trên đám mây. Bảo mật cho kho lưu trữ tệp trực tuyến được quản lý với quyền của người dùng và nhóm để quản trị viên có thể kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu tệp dùng chung.

Lưu trữ tệp trên đám mây trợ giúp việc cộng tác như thế nào?

Lưu trữ tệp trên đám mây cho phép các thành viên trong đội ngũ truy cập, xem và chỉnh sửa cùng một tệp gần như theo thời gian thực, trong thời gian thực và đồng thời từ hầu như bất cứ địa điểm nào. Khi thực hiện các chỉnh sửa, chúng sẽ được hiển thị cho người dùng hoặc các nhóm, và các thay đổi sẽ được đồng bộ, lưu lại để giúp người dùng và các nhóm thấy được phiên bản mới nhất của tệp. Cộng tác thông qua chia sẻ tệp trên đám mây mang lại nhiều lợi ích:

 • Làm việc cùng nhau và đạt được các mục tiêu chung, ngay cả với các thành viên ở xa.
 • Lên lịch làm việc linh hoạt bằng cách chia sẻ nhiệm vụ giữa những người cộng tác ở các múi giờ khác nhau.
 • Dễ dàng chia sẻ và chỉnh sửa các tệp lớn, như tệp video hoặc tệp âm thanh.
 • Nhận thông báo khi tệp được chỉnh sửa hoặc cập nhật trong thời gian thực.
 • Chia sẻ ý tưởng hoặc đề xuất bằng cách để lại nhận xét trên các tệp được chia sẻ.

Lưu trữ tệp trên đám mây có những trường hợp sử dụng nào?

Lưu trữ tệp trên đám mây mang lại tính linh hoạt để hỗ trợ và tích hợp với các ứng dụng hiện có, đồng thời dễ dàng triển khai, quản lý và duy trì tất cả các tệp của bạn trên đám mây. Hai ưu điểm chính này mang lại cho các tổ chức khả năng hỗ trợ một loạt các ứng dụng và ngành dọc. Các trường hợp sử dụng như kho nội dung, môi trường phát triển, kho phương tiện và thư mục cơ sở của người dùng có quy mô lớn là khối lượng công việc lý tưởng để lưu trữ tệp trên nền tảng đám mây. Ví dụ một số trường hợp sử dụng để lưu trữ tệp như sau.

Phân phối web

Nhu cầu lưu trữ tệp dùng chung cho các ứng dụng phân phối web có thể là một thách thức khi tích hợp các ứng dụng backend. Thông thường, có nhiều máy chủ web cung cấp nội dung của trang web, trong đó mỗi máy chủ web cần quyền truy cập vào cùng một tập hợp tệp. Vì các giải pháp lưu trữ tệp trên đám mây tuân thủ các giao thức ở cấp độ tệp phổ biến, quy ước đặt tên tệp và quyền mà nhà phát triển web đã quen thuộc, lưu trữ tệp trên đám mây có thể được tích hợp vào các ứng dụng web của bạn.

Quản lý nội dung

Hệ thống quản lý nội dung (CMS) yêu cầu một không gian tên chung và quyền truy cập vào cấu trúc phân cấp hệ thống tệp. Tương tự như các trường hợp sử dụng phân phối web, môi trường CMS thường có nhiều máy chủ cần quyền truy cập vào cùng một tập hợp tệp để phân phối nội dung. Vì các giải pháp lưu trữ tệp trên đám mây tuân thủ ngữ nghĩa hệ thống tệp dự kiến, quy ước đặt tên tệp và quyền mà nhà phát triển đã quen thuộc, tính năng lưu trữ tài liệu và các tệp khác có thể được tích hợp vào quy trình làm việc CMS hiện có.

Phân tích

Phân tích có thể cần đến kho lưu trữ dữ liệu khổng lồ cùng khả năng mở rộng quy mô hơn nữa để theo kịp tốc độ phát triển. Kho lưu trữ này cũng phải cung cấp hiệu suất cần thiết để cung cấp dữ liệu đến các công cụ phân tích. Nhiều khối lượng công việc phân tích tương tác với dữ liệu thông qua giao diện tệp, phụ thuộc vào các tính năng như khóa tệp và yêu cầu khả năng ghi vào các phần của tệp. Vì lưu trữ tệp trên nền tảng đám mây hỗ trợ các giao thức ở cấp độ tệp phổ biến và có thể điều chỉnh quy mô dung lượng cũng như hiệu suất, nên nó là lý tưởng để cung cấp giải pháp chia sẻ tệp dễ dàng tích hợp vào quy trình làm việc dữ liệu lớn và phân tích hiện có.

Truyền thông và giải trí

Quy trình làm việc trong ngành Truyền thông và giải trí kỹ thuật số liên tục thay đổi. Nhiều doanh nghiệp sử dụng triển khai đám mây lai và cần quyền truy cập được chuẩn hóa bằng cách sử dụng giao thức hệ thống tệp (NFS hoặc SMB) hoặc quyền truy cập giao thức đồng thời. Các quy trình làm việc này yêu cầu quyền truy cập linh hoạt, nhất quán và bảo mật vào dữ liệu từ các giải pháp có thể sử dụng ngay, được xây dựng riêng cho bạn và đối tác. Vì lưu trữ tệp trên đám mây tuân thủ ngữ nghĩa hệ thống tệp hiện có, kho lưu trữ nội dung đa phương tiện phong phú để xử lý và phối hợp có thể được tích hợp vào sản xuất nội dung, chuỗi cung ứng kỹ thuật số, phát nội dung phương tiện, truyền tải thông tin, phân tích và lưu trữ.

Thư mục cơ sở

Việc sử dụng thư mục cơ sở để lưu trữ tệp mà chỉ người dùng và nhóm cụ thể mới được truy cập có thể có lợi cho nhiều quy trình làm việc trên đám mây. Các doanh nghiệp đang tìm cách tận dụng lợi ích về khả năng điều chỉnh quy mô và chi phí của đám mây sẽ mở rộng quyền truy cập vào thư mục cơ sở cho nhiều người dùng của họ. Vì hệ thống lưu trữ tệp trên đám mây tuân thủ các giao thức ở cấp độ tệp phổ biến và mô hình quyền tiêu chuẩn, khách hàng có thể bảo toàn và di chuyển các ứng dụng sang đám mây cần khả năng này.

Sao lưu cơ sở dữ liệu

Sao lưu dữ liệu bằng cách sử dụng các cơ chế, phần mềm và ngữ nghĩa hiện có có thể dẫn đến tình huống phục hồi sau thảm họa tách biệt với ít tính linh hoạt về vị trí để phục hồi. Nhiều doanh nghiệp muốn tận dụng tính linh hoạt của lưu trữ các bản sao lưu cơ sở dữ liệu trong đám mây, để bảo vệ tạm thời các phiên bản trước trong khi cập nhật hoặc để phát triển và kiểm thử. Vì lưu trữ tệp trên đám mây thể hiện một hệ thống tệp tiêu chuẩn có thể được gắn kết từ các máy chủ cơ sở dữ liệu, cho nên đây có thể là một nền tảng lý tưởng để tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu di động bằng cách sử dụng các công cụ ứng dụng gốc hoặc các ứng dụng sao lưu doanh nghiệp.

Công cụ phát triển

Môi trường phát triển có thể được thử thách để chia sẻ dữ liệu phi cấu trúc theo cách an toàn và bảo mật khi chúng đang phối hợp để phát triển những cải tiến mới nhất của mình. Với nhu cầu chia sẻ mã và các tệp khác theo cách có tổ chức, việc sử dụng lưu trữ tệp đám mây dùng chung cung cấp kho có tổ chức và bảo mật có thể truy cập được trong môi trường phát triển đám mây. Lưu trữ tệp trên nền tảng đám mây cung cấp một giải pháp có khả năng điều chỉnh quy mô và có tính sẵn sàng cao, lý tưởng để phối hợp.

Lưu trữ cho các bộ chứa và ứng dụng phi máy chủ

Bộ chứa lý tưởng để xây dựng các vi dịch vụ vì chúng được cung cấp nhanh chóng, di động và cho phép tách biệt với tiến trình. Bộ chứa cần quyền truy cập vào dữ liệu gốc mỗi khi bắt đầu có thể yêu cầu hệ thống tệp dùng chung mà nó có thể kết nối, bất kể nó chạy trên phiên bản nào. Lưu trữ tệp trên đám mây có thể cung cấp quyền truy cập chung liên tục vào dữ liệu mà tất cả các bộ chứa trong một cụm có thể sử dụng. Bạn có thể tăng tính linh hoạt với điện toán đám mây phi máy chủ trong khi dành ít thời gian hơn vào tính bảo mật, khả năng điều chỉnh quy mô và tính sẵn sàng của các ứng dụng của bạn. Ví dụ: bạn có thể chạy các ứng dụng phi máy chủ quy mô lớn và tối quan trọng trên AWS Lambda. Lưu trữ tệp trên đám mây có thể cung cấp kho lưu trữ dữ liệu phi máy chủ có độ bền và tính sẵn sàng cao để chia sẻ dữ liệu cần tồn tại ngoài và giữa các lần thực thi hàm Lambda.

Điện toán dành cho người dùng cuối

Dịch vụ Điện toán dành cho người dùng cuối (EUC) là sự kết hợp giữa các công nghệ cung cấp cho lực lượng lao động của bạn quyền truy cập bảo mật từ xa vào các ứng dụng, máy tính để bàn và dữ liệu mà họ cần để hoàn thành công việc. Các doanh nghiệp hiện đại sử dụng EUC để giúp nhân viên của họ có thể làm việc ở mọi nơi, trên nhiều thiết bị một cách an toàn và có quy mô linh hoạt. Các công nghệ EUC như máy tính để bàn loại duy trì và hệ thống quản lý tài liệu yêu cầu hệ thống lưu trữ tệp bảo mật, đáng tin cậy và có quy mô linh hoạt.

Các yêu cầu đối với lưu trữ tệp trên đám mây là gì?

Giải pháp kho lưu trữ dữ liệu dạng tệp lý tưởng trên đám mây phải mang lại hiệu suất và dung lượng phù hợp cho giai đoạn hiện nay, đồng thời có khả năng điều chỉnh quy mô khi nhu cầu kinh doanh thay đổi. Giải pháp phải bao gồm các tính năng sau:

 • Được quản lý toàn phần: Cung cấp hệ thống tệp được quản lý toàn phần có thể khởi chạy trong vài phút mà không cần phần cứng vật lý hoặc bảo trì phần mềm liên tục
 • Hiệu suất: Cung cấp thông lượng nhất quán, không gian lưu trữ có thể điều chỉnh quy mô và hiệu suất độ trễ thấp
 • Khả năng tương thích: Tích hợp liền mạch với các ứng dụng hiện có mà không cần viết mã mới
 • Bảo mật: Cung cấp khả năng bảo mật mạng và quyền kiểm soát truy cập để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm
 • Tính sẵn sàng: Dự phòng trên nhiều trang web và luôn có thể truy cập khi cần
 • Mức giá hợp lý: Chỉ thanh toán cho dung lượng được sử dụng mà không phải trả trước chi phí cung cấp hoặc phí cấp phép

Có các loại dịch vụ lưu trữ tệp trên đám mây khác nhau nào?

Lợi ích của lưu trữ tệp trên đám mây là rõ ràng, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các giải pháp lưu trữ tệp trên đám mây đều được tạo ra như nhau, mà có nhiều giải pháp khác nhau cho việc này. Lưu trữ tệp trên đám mây có thể được cung cấp theo một trong hai cách: thông qua giải pháp được quản lý toàn phần với thiết lập tối thiểu và ít hoặc không cần bảo trì, hoặc thông qua giải pháp tự làm với tính năng điện toán, lưu trữ, phần mềm và cấp phép riêng biệt, đòi hỏi nhân viên có chuyên môn để cấu hình và bảo trì.

Giải pháp được quản lý toàn phần

Giải pháp được quản lý toàn phần yêu cầu ít hoặc không cần thiết lập và bảo trì. Các giải pháp này đáp ứng được nhu cầu của khối lượng công việc ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất. Các giải pháp này cũng cung cấp khả năng lưu trữ tệp đơn giản, có khả năng điều chỉnh quy mô cho các mô hình điện toán AWS, bao gồm bộ chứa AWS và các trường hợp sử dụng phi máy chủ và tại chỗ. Bạn có được kho lưu trữ đám mây gần như không giới hạn cho tất cả các nhu cầu về dữ liệu tệp của mình.

Giải pháp tự làm

Giải pháp phân cụm tự làm đòi hỏi thiết lập, quản lý và bảo trì tốn nhiều thời gian. Ví dụ: một dịch vụ lưu trữ tệp có thể bao gồm một máy chủ tệp nút đơn lẻ trên một phiên bản điện toán sử dụng kho lưu trữ tự quản lý không có khả năng điều chỉnh quy mô và ít dự phòng để bảo vệ dữ liệu. Thiết lập là một quy trình phức tạp và chậm chạp, dễ xảy ra lỗi do con người và tăng rủi ro bảo mật. Ngược lại, giải pháp được quản lý là đáng tin cậy, bảo mật và có khả năng điều chỉnh quy mô, đồng thời có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều ngày giờ cấu hình và quản lý.

Lưu trữ tệp trên đám mây khác với các loại lưu trữ trên đám mây còn lại như thế nào?

Có ba loại lưu trữ đám mây: tệp, đối tượng và khối dữ liệu. Mỗi loại lưu trữ có những ưu điểm độc đáo riêng.

Lưu trữ tệp

Nhiều ứng dụng cần truy cập các tệp dùng chung và yêu cầu hệ thống tệp. Loại lưu trữ này thường được hỗ trợ với máy chủ thiết bị lưu trữ gắn vào mạng (NAS). Các giải pháp lưu trữ tệp như Amazon EFS và Amazon FSx dành cho các trường hợp sử dụng như kho nội dung, môi trường phát triển, máy học, khoa học dữ liệu, kho phương tiện và thư mục cơ sở của người dùng. Amazon FSx dành cho Lustre là dịch vụ lý tưởng cho máy tính hiệu suất cao.

Lưu trữ đối tượng

Các ứng dụng được phát triển trên đám mây thường tận dụng các đặc điểm siêu dữ liệu và khả năng điều chỉnh quy mô lớn của lưu trữ đối tượng. Các giải pháp lưu trữ đối tượng như Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3) là lựa chọn lý tưởng để xây dựng các ứng dụng hiện đại từ đầu đòi hỏi quy mô và tính linh hoạt, đồng thời cũng có thể được sử dụng để nhập kho dữ liệu hiện có để phân tích, sao lưu hoặc lưu trữ. Lưu trữ đối tượng được xây dựng dành cho Internet và bao gồm các vùng lưu trữ và đối tượng. Vùng lưu trữ là bộ chứa cho các đối tượng. Đối tượng là một tệp và bất kỳ siêu dữ liệu nào mô tả tệp đó. Chi phí có thể thấp hơn với lưu trữ đối tượng vì quy mô; lưu trữ đối tượng mang lại thời gian truy xuất nhanh hơn mà không cần phân cấp thư mục; và khả năng phân loại siêu dữ liệu của nó cho phép phân tích dữ liệu lớn hơn.

Lưu trữ tệp khác với lưu trữ đối tượng như thế nào?

Mặc dù các giải pháp lưu trữ đối tượng hỗ trợ lưu trữ tệp dưới dạng đối tượng, nhưng việc truy cập chúng bằng các ứng dụng hiện có yêu cầu mã mới và sử dụng API cũng như kiến ​​thức trực tiếp về ngữ nghĩa đặt tên. Ngược lại, các giải pháp kho lưu trữ dữ liệu dạng tệp hỗ trợ các giao thức ở cấp độ tệp và các mô hình quyền phổ biến. Lưu trữ tệp không yêu cầu viết mã mới để tích hợp với các ứng dụng được cấu hình để hoạt động với lưu trữ tệp dùng chung.

Lưu trữ khối dữ liệu

Các ứng dụng doanh nghiệp khác như cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) thường yêu cầu kho lưu trữ chuyên dụng, có độ trễ thấp cho mỗi máy chủ. Điều này tương tự với thiết bị lưu trữ gắn trực tiếp (DAS) hoặc mạng khu vực lưu trữ (SAN). Các giải pháp lưu trữ đám mây dựa trên khối như Kho lưu trữ khối linh hoạt của Amazon (Amazon EBS) được cung cấp kèm theo mỗi máy chủ ảo và mang đến độ trễ mili giây cần thiết cho khối lượng công việc hiệu suất cao.

Lưu trữ tệp khác với lưu trữ khối dữ liệu như thế nào?

Lưu trữ khối dữ liệu có thể được sử dụng làm thành phần lưu trữ cơ bản của giải pháp lưu trữ tệp tự quản lý. Tuy nhiên, mối quan hệ 1-1 cần thiết giữa máy chủ và dung lượng khiến nó khó có thể sở hữu khả năng điều chỉnh quy mô, tính sẵn sàng và mức giá hợp lý của giải pháp lưu trữ tệp được quản lý toàn phần và cần thêm ngân sách và nguồn lực quản lý để hỗ trợ. Sử dụng giải pháp lưu trữ tệp trên đám mây được quản lý toàn phần sẽ loại bỏ sự phức tạp, giảm chi phí và đơn giản hóa quản lý.

Có các dịch vụ lưu trữ tệp AWS nào?

Có rất nhiều dữ liệu dạng tệp trên thế giới. AWS cung cấp các dịch vụ hệ thống tệp được quản lý toàn phần giúp bạn giải quyết các nhu cầu đa dạng của ứng dụng và khối lượng công việc dạng tệp của mình. Các tổ chức yêu cầu các ứng dụng kinh doanh tối quan trọng của họ phải có tính sẵn sàng cao và nhiều ứng dụng trong số này sử dụng lưu trữ tệp chung. Di chuyển các ứng dụng này sang đám mây mang đến khả năng điều chỉnh quy mô, tính sẵn sàng và độ bền cao, bảo mật và giảm chi phí, đồng thời tăng tính linh hoạt.

AWS cung cấp các dịch vụ hệ thống tệp sau đây được tối ưu hóa cho các ứng dụng và trường hợp sử dụng của bạn:

 • Amazon EFS cung cấp hệ thống tệp đơn giản, phi máy chủ, thiết lập một lần và linh hoạt, cho phép bạn tạo và cấu hình hệ thống tệp chung một cách nhanh chóng cho các dịch vụ điện toán AWS.
 • Amazon FSx dành cho Lustre dành cho các ứng dụng thiên về điện toán như điện toán hiệu suất cao. Với dịch vụ này, bạn có thể dễ dàng xử lý dữ liệu bằng hệ thống tệp được tối ưu hóa cho hiệu suất với đầu vào và kết quả được lưu trữ trên Amazon S3.
 • Amazon FSx dành cho NetApp ONTAP cung cấp dịch vụ lưu trữ chung đa giao thức, được quản lý toàn phần, được xây dựng trên hệ thống tệp ONTAP nổi tiếng của NetApp.
 • Amazon FSx dành cho OpenZFS cung cấp dịch vụ lưu trữ tệp chung được quản lý toàn phần, được xây dựng trên hệ thống tệp OpenZFS để bạn có thể di chuyển máy chủ tệp dựa trên Linux của mình sang AWS mà không cần sửa đổi mã ứng dụng hoặc cách bạn quản lý dữ liệu.
 • Amazon FSx dành cho Windows File Server cung cấp hệ thống tệp gốc Windows được quản lý toàn phần với nhiều khả năng truy cập dữ liệu, quản lý dữ liệu và quản trị.

Bắt đầu sử dụng kho lưu trữ tệp trên đám mây bằng cách tạo tài khoản AWS miễn phí ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo trên AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Tìm hiểu thêm về các dịch vụ lưu trữ trên đám mây 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS trên bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập