Ngăn xếp LAMP là gì?

Ngăn xếp LAMP là một gói gồm những công nghệ phần mềm khác nhau được các nhà phát triển sử dụng để xây dựng trang web và ứng dụng web. LAMP là từ viết tắt ghép từ những chữ cái đầu của hệ điều hành Linux, máy chủ web Apache, máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL và ngôn ngữ lập trình PHP. Cả bốn công nghệ này đều có nguồn mở, tức là do cộng đồng duy trì và bất kỳ ai cũng có thể sử dụng miễn phí. Các nhà phát triển sử dụng những ngăn xếp LAMP để tạo, lưu trữ và duy trì nội dung web. Đây là giải pháp phổ biến, tiếp lực cho nhiều trang web mà bạn thường sử dụng ngày nay.

Tại sao ngăn xếp LAMP lại quan trọng?

Các nhà phát triển web chọn ngăn xếp LAMP để xây dựng các ứng dụng web vì những lý do sau. 

Chi phí

Tất cả các công nghệ LAMP đều có nguồn mở, tức là bất kỳ nhà phát triển hoặc công ty nào cũng có thể sử dụng chúng mà không phải thanh toán phí cấp phép. Thay vì mua các thành phần ngăn xếp độc quyền, bạn có thể tải xuống hệ điều hành, máy chủ web, cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ viết tập lệnh miễn phí. Việc này giúp giảm chi phí xây dựng các ứng dụng web.

Độ hiệu quả

Việc thiết lập một ngăn xếp phát triển web mới đòi hỏi kiểm thử nghiêm ngặt các khung, mô-đun, thư viện và công cụ khác nhau. Mặt khác, ngăn xếp LAMP là một giải pháp phát triển web đã được công nhận là đáng tin cậy. Các nhà phát triển web có thể ưu tiên và tăng tốc độ phát triển ứng dụng để tập trung vào những hạng mục họ đang xây dựng thay vì cách xây dựng.

Bảo trì

Các chuyên gia phần mềm từ khắp nơi trên thế giới đóng góp vào sự phát triển của các công nghệ ngăn xếp LAMP bằng cách thay đổi, đóng góp ý kiến và đánh giá các mã nguồn được cung cấp công khai. Họ thường duy trì và cập nhật các công nghệ để chúng luôn bắt kịp xu thế phát triển và bảo mật. 

Hỗ trợ

Những công nghệ nguồn mở phổ biến, chẳng hạn như ngăn xếp LAMP, nhận được hỗ trợ từ một cộng đồng CNTT toàn cầu, rộng lớn. Do đó, người dùng ngăn xếp LAMP có thể tìm thấy thông tin trên những diễn đàn CNTT công cộng dễ dàng hơn. Các nhà phát triển web có thể tham khảo những mã ví dụ hoặc sử dụng plugin đã qua kiểm thử do cộng đồng nguồn mở tạo ra. 

Sự linh hoạt

Ngăn xếp LAMP mang lại cả độ tin cậy và sự linh hoạt cho các nhà phát triển web. Mặc dù kiến trúc LAMP chỉ định các thành phần phần mềm cho từng lớp, các nhà phát triển có thể thay thế những thành phần đó nếu thấy phù hợp. Ví dụ: ngoài Linux, họ có thể sử dụng một hệ điều hành khác làm nền tảng ngăn xếp.

Ngăn xếp LAMP được sử dụng để làm gì?

Ngăn xếp LAMP được sử dụng để phát triển phía máy chủ hoặc backend. Ứng dụng backend là phần mềm chạy trong một môi trường ẩn khỏi người dùng cuối. Các ứng dụng backend bao gồm những thành phần sau:

 • Phần mềm xử lý dữ liệu 
 • Thành phần cơ sở dữ liệu
 • Logic kinh doanh bằng mã 
 • API để giao tiếp với những ứng dụng khác 

Trang web hiển thị trên trình duyệt của bạn được gọi là ứng dụng frontend. Khi bạn tương tác với trang, chẳng hạn như bằng cách nhấp vào nút, trình duyệt của bạn sẽ giao tiếp với ứng dụng backend để truy xuất thông tin theo yêu cầu.

Các nhà phát triển sử dụng ngăn xếp LAMP để tạo cả nội dung web tĩnh và động.

Trang web tĩnh 

Thông tin trang web tĩnh từ máy chủ web là giống nhau cho mọi người dùng. Ví dụ: địa chỉ trên trang web của công ty là nội dung tĩnh. Các nhà phát triển web tạo những trang web tĩnh bằng ngôn ngữ lập trình HTML và CSS rồi lưu trữ chúng dưới dạng tệp trong ứng dụng máy chủ web. 

Trang web động 

Trang web động chứa thông tin thay đổi tùy thuộc vào người dùng xem trang web hay ứng dụng web. Ví dụ: thông báo trên trang web thay đổi dựa trên vị trí của bạn là nội dung động. Máy chủ web phân phối các trang web động bằng cách xử lý logic kinh doanh hoặc truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

 

Kiến trúc LAMP là gì?

Ngăn xếp phần mềm là một tập các công cụ, thư viện, ngôn ngữ lập trình và công nghệ được phân lớp. Chúng được sử dụng để xây dựng, quản lý và chạy ứng dụng. Ngăn xếp bao gồm các thành phần phần mềm hỗ trợ ứng dụng theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như biểu diễn trực quan, cơ sở dữ liệu, kết nối mạng và bảo mật. 

Tương tự, kiến trúc LAMP bao gồm bốn công nghệ phần mềm cùng nhau hoạt động trong môi trường ẩn để tạo ra một ứng dụng hoạt động. Kiến trúc LAMP mô tả cách thức tương tác giữa những công nghệ phát triển web với nhau trong một máy chủ máy tính. Kiến trúc LAMP bao gồm những lớp sau.

Linux

Linux là hệ điều hành nguồn mở mà bạn có thể cài đặt và cấu hình để đáp ứng những yêu cầu khác nhau của ứng dụng. Linux nằm ở cấp đầu tiên của ngăn xếp LAMP và hỗ trợ những thành phần khác nằm ở các lớp bên trên.

Apache

Apache là máy chủ web nguồn mở cấu thành lớp thứ hai của ngăn xếp LAMP. Mô-đun Apache lưu trữ các tệp trang web và trao đổi thông tin với trình duyệt bằng giao thức Internet HTTP để truyền thông tin trang web dưới dạng văn bản thuần túy. Ví dụ: khi trình duyệt yêu cầu một trang web, máy chủ Apache HTTP thực hiện những bước sau:

 1. Tiếp nhận yêu cầu
 2. Xử lý yêu cầu và tìm tệp trang theo yêu cầu
 3. Gửi trả thông tin phù hợp cho trình duyệt

MySQL

MySQL là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở, đồng thời là lớp thứ ba của ngăn xếp LAMP. Mô hình LAMP sử dụng MySQL để lưu trữ, quản lý và truy vấn thông tin trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Ví dụ: các nhà phát triển lưu trữ dữ liệu ứng dụng, chẳng hạn như hồ sơ khách hàng, doanh số bán hàng và hàng tồn kho. Khi người dùng tìm kiếm thông tin, máy chủ web sẽ truy vấn dữ liệu được lưu trữ trong MySQL. Truy vấn đề cập đến những hướng dẫn đặc biệt để thao tác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ bằng ngôn ngữ SQL.

PHP

PHP, viết tắt của PHP: Hypertext Preprocessor, là lớp thứ tư và cuối cùng của ngăn xếp LAMP. Đây là ngôn ngữ viết tập lệnh, cho phép các trang web chạy những quy trình động. Một quy trình động liên quan đến những thông tin trong phần mềm liên tục thay đổi. Các nhà phát triển web đã nhúng ngôn ngữ lập trình PHP vào HTML để hiển thị thông tin cập nhật hoặc theo thời gian thực trên trang web. Họ sử dụng PHP để cho phép máy chủ web, cơ sở dữ liệu và hệ điều hành xử lý các yêu cầu từ trình duyệt một cách liên kết. 

HTML so với PHP

Các nhà phát triển web sử dụng HTML để phát triển frontend, chẳng hạn như thiết kế bố cục của trang web. Trong khi đó, họ sử dụng PHP để xác định hành vi của một số thành phần nhất định khi người dùng tải trang web. Ví dụ: các nhà phát triển web thiết kế bố cục đồ họa của một danh mục sản phẩm trực tuyến bằng HTML. Sau đó, họ sử dụng mã PHP để truy xuất giá sản phẩm mới nhất từ máy chủ backend.

Ngăn xếp LAMP hoạt động như thế nào?

Các ứng dụng web sử dụng ngăn xếp LAMP để phản hồi các yêu cầu từ trình duyệt web. Máy chủ web Apache và cơ sở dữ liệu MySQL chạy trên hệ điều hành Linux và giao tiếp bằng PHP. Khi bạn mở một trang web trong trình duyệt, ngăn xếp LAMP sẽ trải qua quá trình sau.

Tiếp nhận yêu cầu

Máy chủ web Apache tiếp nhận yêu cầu tới từ trình duyệt. Nếu yêu cầu là tải một tệp tĩnh, máy chủ Apache sẽ phản hồi trực tiếp với nội dung thích hợp. Nếu yêu cầu là về nội dung động, máy chủ Apache sẽ chuyển yêu cầu tới thành phần PHP. Thành phần PHP tìm và tải tệp PHP thích hợp có thể xử lý yêu cầu.

Xử lý yêu cầu 

Tệp PHP chứa các hàm PHP là mã để tạo nội dung động. Thành phần PHP xử lý hàm PHP, chẳng hạn như chuyển đổi đơn vị đo lường hoặc tạo biểu đồ bán hàng. Một số hàm PHP có thể đòi hỏi thông tin từ cơ sở dữ liệu. Trong những trường hợp như vậy, mã PHP sẽ truy xuất thông tin được lưu trữ từ cơ sở dữ liệu và sử dụng thông tin đó để xử lý hàm. 

Trả về phản hồi

PHP chuyển kết quả đã tính toán cho máy chủ web dưới định dạng HTML. Đồng thời, PHP cũng lưu trữ dữ liệu mới trong cơ sở dữ liệu MySQL. Máy chủ Apache HTTP gửi kết quả HTML động tới trình duyệt của người dùng. 

Có những lựa chọn thay thế LAMP nào?

Những lựa chọn thay thế LAMP hoặc biến thể LAMP là các công nghệ phát triển backend sử dụng các thành phần không giống với những thành phần được chỉ định trong kiến trúc LAMP. Ví dụ: các nhà phát triển web có thể sử dụng những máy chủ web khác thay vì Apache để tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ các ứng dụng frontend. Một số lựa chọn thay thế LAMP có thể sử dụng những thành phần độc quyền, chẳng hạn như hệ điều hành được cấp phép. 

Ngôn ngữ viết tập lệnh thay thế

Mặc dù PHP là ngôn ngữ viết tập lệnh mặc định của ngăn xếp LAMP, các nhà phát triển có thể thay thế PHP bằng Perl hoặc Python. 

Perl 

Perl là ngôn ngữ lập trình đã có tuổi đời hơn 30 năm. Các nhà phát triển sử dụng Perl để phát triển web vì ngôn ngữ này kết hợp hài hòa với tích hợp cơ sở dữ liệu và có khung hỗ trợ phát triển. Khung là công cụ phần mềm chứa các thành phần đã được kiểm thử kỹ lưỡng, giúp tăng tốc độ phát triển ứng dụng.

Python

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao để xây dựng những loại hình phần mềm khác nhau, bao gồm cả ứng dụng web. Các nhà phát triển sử dụng Python trong hoạt động phát triển web vì Python đơn giản và dễ hiểu.

Ngăn xếp MEAN là gì?

MEAN là từ viết tắt ghép từ những chữ cái đầu của MongoDB, Express.js, Angular.js và Node.js. Đây là lựa chọn thay thế cho LAMP và được xây dựng trên các công nghệ JavaScript. JavaScript là ngôn ngữ lập trình để phát triển backend và frontend. Sau đây là những vai trò của các thành phần ngăn xếp MEAN:

 • MongoDB là cơ sở dữ liệu phối hợp hiệu quả với JSON, một loại JavaScript để đọc dữ liệu.
 • Express.js là khung cung cấp các công cụ nguồn mở để xây dựng những ứng dụng backend.
 • Node.js là nền tảng chạy các ứng dụng JavaScript.
 • Angular.js là khung nguồn mở để phát triển các ứng dụng frontend.

Ngăn xếp MEAN so với ngăn xếp LAMP

Ngăn xếp MEAN và LAMP là các ngăn xếp phần mềm nguồn mở tuyệt vời dành cho những loại ứng dụng web khác nhau. Ngăn xếp MEAN phù hợp với các ứng dụng web liên quan đến quá trình xử lý nặng về logic trên frontend. Trong khi đó, ngăn xếp LAMP rất phù hợp cho các trang web phức tạp có quy mô lớn, xử lý lưu lượng truy cập lớn. Ví dụ: các nhà phát triển sử dụng ngăn xếp MEAN để xây dựng ứng dụng web truyền video trực tiếp nhưng chọn ngăn xếp LAMP cho ứng dụng web thương mại điện tử.

AWS hỗ trợ phát triển ngăn xếp LAMP như thế nào?

Bạn có thể sử dụng Amazon Lightsail để phát triển, triển khai và quản lý các ứng dụng ngăn xếp LAMP trên AWS. Với Lightsail, bạn có thể thực hiện những tác vụ sau:

Bắt đầu sử dụng ngăn xếp LAMP trên AWS bằng cách tạo tài khoản AWS miễn phí ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo để sử dụng bộ LAMP trên AWS

Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập