Thông tin chung

Câu hỏi: Amazon AppFlow là gì?

Amazon AppFlow là một dịch vụ tích hợp được quản lý hoàn toàn cho phép bạn truyền dữ liệu một cách bảo mật giữa các ứng dụng Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) như Salesforce, Marketo, Slack và ServiceNow cùng các dịch vụ AWS như Amazon S3 và Amazon Redshift, chỉ với vài lần nhấp. Với AppFlow, bạn có thể chạy các luồng dữ liệu ở hầu hết mọi quy mô theo tần suất bạn chọn - theo lịch, khi diễn ra một sự kiện kinh doanh hoặc theo nhu cầu. Bạn có thể đặt cấu hình các chức năng chuyển đổi dữ liệu mạnh mẽ như lọc và xác thực để tạo dữ liệu phong phú, sẵn sàng sử dụng như một phần của chính luồng đó, mà không cần các bước bổ sung. AppFlow tự động mã hóa dữ liệu đang được truyền đi và cho phép người dùng hạn chế dữ liệu truyền qua Internet công cộng đối với các ứng dụng SaaS được tích hợp với AWS PrivateLink, giảm nguy cơ gặp phải các mối đe dọa về bảo mật.

Câu hỏi: AppFlow đem lại lợi ích gì? 

AppFlow giúp bạn giảm bớt sự đầu tư đáng kể về thời gian và đội ngũ nhà phát triển lành nghề để xây dựng và duy trì bộ kết nối API tùy chỉnh cho dịch vụ AWS để trao đổi dữ liệu với các ứng dụng SaaS. Quản trị viên ứng dụng SaaS và nhà phân tích kinh doanh có thể nhanh chóng áp dụng đa số quy trình tích hợp họ cần mà không phải đợi nhiều tháng để bộ phận CNTT hoàn thành các dự án tích hợp. Cụ thể, các lợi ích bao gồm:

 • Tốc độ và sự linh hoạt: Amazon AppFlow cho phép bạn tích hợp các ứng dụng trong vài phút – không còn phải chờ vài ngày hay hàng tuần để mã hóa bộ kết nối tùy chỉnh. Các tính năng như dàn trang dữ liệu, ghi nhật ký lỗi và thử lại kết nối mạng được bao gồm theo mặc định để không phải mã hóa hoặc quản lý. Với Amazon Appflow, chất lượng luồng dữ liệu được tích hợp sẵn và bạn có thể làm phong phú luồng dữ liệu thông qua che chắn, ánh xạ, hợp nhất, lọc và xác thực như một phần của chính luồng đó.
 • Quyền riêng tư và bảo mật: AppFlow mã hóa dữ liệu đang được lưu trên thiết bị và dữ liệu đang được truyền đi. Bạn có thể mã hóa dữ liệu với khóa do AWS quản lý hoặc dùng khóa tùy chỉnh của riêng bạn. Dịch vụ này cũng cho phép người dùng giới hạn dữ liệu truyền qua Internet công cộng bằng cách sử dụng các điểm cuối Amazon VPC được cung cấp bởi AWS PrivateLink. Điều này tổi thiểu hóa mối đe dọa từ các cuộc tấn công trên Internet và rủi ro rò rỉ dữ liệu nhạy cảm.
 • Khả năng thay đổi quy mô: AppFlow dễ dàng mở rộng mà không cần lập kế hoạch hoặc cung cấp tài nguyên, vì vậy bạn có thể di chuyển khối lượng dữ liệu lớn mà không cần chia thành nhiều đợt. Khi sử dụng Amazon AppFlow, bạn có thể dễ dàng truyền hàng triệu bản ghi Salesforce hoặc phiếu Zendesk - tất cả qua một lần truyền duy nhất.
 • Độ tin cậy: AppFlow sử dụng kiến trúc có độ sẵn sàng cao với nhiều tài nguyên phân lập dự phòng để ngăn chặn điểm lỗi đơn bất kỳ trong khi chạy trong cơ sở hạ tầng AWS linh hoạt.

Câu hỏi: Tôi có thể bắt đầu sử dụng AppFlow bằng cách nào?

Truy cập vào Bảng điều khiển quản lý AWS và chọn AppFlow từ menu Dịch vụ. Thao tác này sẽ khởi chạy trang chủ AppFlow. Người dùng IAM được ủy quyền có thể tạo và đặt cấu hình cho Luồng bằng các bước sau:

 • Kết nối nguồn và đích dữ liệu của bạn - Đặt tên luồng và chọn nguồn và đích ứng dụng tích hợp từ danh sách để bắt đầu.
 • Chọn bộ kích hoạt luồng dữ liệu - Luồng theo nhu cầu sẽ chạy một lần ngay lập tức, luồng được lên lịch chạy ở một khoảng thời gian cụ thể và luồng dựa trên sự kiện chạy khi diễn ra các sự kiện kinh doanh như tạo cơ hội bán hàng hoặc thay đổi trạng thái trong phiếu hỗ trợ.
 • Ánh xạ trường nguồn đến đích - Đặt cấu hình cho hoạt động ánh xạ trường trong AppFlow hoặc cho các bộ dữ liệu có số trường lớn, tải tệp csv lên với ánh xạ trường khối lượng lớn. Ngoài ra, bạn có thể thêm các thao tác chuyển đổi trường dữ liệu như che chắn thông tin tài chính nhạy cảm hoặc kết hợp tên và họ.
 • Thêm bộ lọc và thao tác xác thực dữ liệu - Thêm các bộ lọc dữ liệu tùy chọn chỉ gồm trường dữ liệu mới hoặc chọn lọc trong luồng và các thao tác xác thực, như đảm bảo các trường số sẽ chứa số.
 • Hoàn thành - Nhấp vào Tạo luồng và dữ liệu của bạn sẽ bắt đầu truyền dựa trên bộ kích hoạt bạn đã đặt. Bạn có thể xem lại và khắc phục sự cố luồng dữ liệu bất kỳ lúc nào bằng cách xem lại bảng điều khiển.

AppFlow truyền dữ liệu giữa nguồn dữ liệu và đích dữ liệu, chạy các thao tác chuyển đổi chọn lọc và giám sát việc xử lý. AppFlow tích hợp dịch vụ AWS cơ sở cho quá trình tự động hóa, bảo mật và giám sát, bao gồm AWS PrivateLink, AWS KMS vào Amazon CloudTrail.

Câu hỏi: Amazon AppFlow hỗ trợ những dịch vụ AWS nào?

Những dịch vụ AWS được hỗ trợ bao gồm Amazon S3, Amazon RedShift, Amazon Connector Customer Profiles, Amazon Lookout for Metrics và Amazon Honeycode, đồng thời chúng tôi luôn tiếp tục bổ sung thêm các dịch vụ khác.

Câu hỏi: Hãy cho biết ví dụ về các Luồng mà tôi có thể cấu hình bằng Amazon AppFlow?

AppFlow cho bạn khả năng linh hoạt để đặt cấu hình cho Luồng riêng. Một số ví dụ về luồng bao gồm:

 • Tạo bản sao đối tượng Salesforce (ví dụ: cơ hội, trường hợp, chiến dịch) trong Amazon S3.
 • Gửi phiếu đề xuất từ Zendesk vào bảng của Amazon Redshift.
 • Cung cấp dữ liệu giao tác từ SAP S/4HANA ERP cho hồ dữ liệu của Amazon S3.
 • Đẩy các bản ghi từ tệp CSV trong Amazon S3 vào tài khoản, liên hệ hoặc đối tượng khách hàng tiềm năng trong Salesforce.
 • Truyền các kết quả như điểm khách hàng tiềm năng và điểm rủi ro khách hàng dừng sử dụng dịch vụ từ Amazon S3 sang Salesforce.

Câu hỏi: Có những cơ chế kích hoạt luồng nào?

Bạn có thể chạy luồng theo nhu cầu, dựa trên các sự kiện kinh doanh hoặc theo lịch:

 • Theo nhu cầu: Chạy luồng dữ liệu theo nhu cầu, ngay khi bạn nhấp vào “Chạy luồng” để thực hiện truyền hoặc kiểm tra số lượng lớn,
 • Dựa trên sự kiện: Chạy luồng dữ liệu khi diễn ra các sự kiện kinh doanh như tạo cơ hội bán hàng, thay đổi trạng thái phiếu hỗ trợ hoặc hoàn tất biểu mẫu đăng ký.
 • Được lập lịch: Chạy luồng dữ liệu theo lịch thường xuyên trong khoảng thời gian tùy chọn để dữ liệu luôn đồng bộ hoặc chạy luồng thường xuyên.
Câu hỏi: AppFlow có Thỏa thuận mức dịch vụ không?
 
Câu trả lời: Có. AWS sẽ nỗ lực hợp lý trên phương diện thương mại để đảm bảo AppFlow có Tỉ lệ thời gian hoạt động hàng tháng tối thiểu là 99,9% cho từng khu vực AWS, trong bất kỳ chu kỳ thanh toán hàng tháng nào. Để biết chi tiết, vui lòng xem qua Cam kết chất lượng dịch vụ AppFlow.

Tích hợp SaaS

Hỏi: Hiện đã có API công khai cho ứng dụng SaaS của tôi; vậy AppFlow có giá trị nào khác biệt?

Trong khi nhà phát triển có thể sử dụng API công khai từ các ứng dụng SaaS để kéo hoặc đẩy dữ kiệu, AppFlow giúp khách hàng tiết kiệm thời gian bằng cách cho phép tất cả những ai không thích viết mã và nghiên cứu tài liệu API của các ứng dụng SaaS khác nhau có thể thực thi một loạt tác vụ tích hợp phổ biến. AppFlow là dịch vụ tích hợp API được quản lý hoàn toàn thay thế cho các bộ kết nối tùy chỉnh. Dịch vụ này cung cấp tài nguyên điện toán, lưu trữ và mạng để điều phối và thực thi luồng; quản lý việc cấp phép API với ứng dụng SaaS và quản lý vòng đời mã thông báo truy cập và khóa API; đồng thời xử lý dữ liệu dưới dạng một phần của luồng.

Câu hỏi: Tiện ích tích hợp SaaS nào được hỗ trợ dưới dạng nguồn và đích?

AppFlow hỗ trợ các nguồn như Amazon S3, Salesforce, SAP, Marketo, Zendesk, Slack cũng như nhiều nguồn khác. Dịch vụ này hỗ trợ Amazon S3, Amazon RedShift, Salesforce và Snowflake dưới dạng đích cho các lần truyền. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang tích hợp AppFlow.

Câu hỏi: Tôi muốn AppFlow hỗ trợ tích hợp SaaS khác. Làm thế nào để đưa ra yêu cầu?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cung cấp tên của nhà cung cấp SaaS cũng như trường hợp sử dụng của bạn.

Câu hỏi: Tôi là nhà cung cấp SaaS và tôi muốn tích hợp với AppFlow. Tôi phải làm gì tiếp theo?

Chúng tôi luôn quan tâm đến việc bổ sung hỗ trợ cho các nhà cung cấp SaaS mới. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cung cấp trường hợp sử dụng được khách hàng yêu cầu và chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình.

Quyền riêng tư và bảo mật

Câu hỏi: AppFlow có cần AWS PrivateLink để kết nối với ứng dụng SaaS không?

Không. AppFlow sẽ tích hợp với điểm cuối API công khai của các ứng dụng SaaS không hỗ trợ AWS PrivateLink.

Câu hỏi: Tôi thiết lập khóa mã hóa bằng cách nào?

Với AppFlow, dữ liệu của bạn luôn được mã hóa cả khi đang được lưu trữ trên thiết bị và đang được truyền. Theo mặc định, AppFlow sẽ sử dụng khóa chính của khách hàng (CMK) do AWS quản lý để mã hóa. Bạn cũng có thể chọn khóa quản lý riêng - CMK do khách hàng quản lý để mã hóa. Tạo khóa tùy chỉnh trong AWS Key Management Service (KMS). Sau khi thiết lập, khóa tùy chỉnh của bạn sẽ tự động sẵn dùng trong quy trình tạo luồng.

Dịch vụ AWS

Câu hỏi: Khi nào tôi nên sử dụng AppFlow hoặc AWS Glue?

AWS Glue cung cấp dịch vụ ETL được quản lý giúp kỹ sư dữ liệu dễ dàng chuẩn bị và tải dữ liệu được lưu trữ trên AWS phục vụ cho việc phân tích. Dịch vụ này tạo danh mục dữ liệu từ nguồn dữ liệu tuân thủ JDBC (tức là cơ sở dữ liệu) nhằm khiến siêu dữ liệu trở nên sẵn dùng cho ETL cũng như khi truy vấn qua Amazon Athena, Amazon EMR và Amazon Redshift Spectrum. AppFlow kết nối đến nguồn dữ liệu dựa trên API và cho phép người dùng trong nhiều ngành kinh doanh xây dựng tích hợp dữ liệu mà không cần viết mã.

Câu hỏi: Khi nào tôi nên sử dụng AppFlow hoặc AWS DataSync?

AWS DataSync vốn được dùng để chuyển lượng lớn dữ liệu giữa nguồn dữ liệu tại chỗ và Đám mây AWS với mục đích di chuyển, xử lý và sao lưu dữ liệu hàng loạt hoặc phục hồi sau thảm họa. AWS DataSync là lựa chọn lý tưởng khi việc truyền một lần hoặc định kỳ hàng chục hoặc hàng trăm terabyte diễn ra thường xuyên. Ở quy mô này, người dùng cần sử dụng hiệu quả băng thông mạng và đạt thông lượng cao. Mặt khác, AppFlow được dùng để trao đổi dữ liệu giữa ứng dụng SaaS và dịch vụ AWS. AppFlow được thiết kế cho các luồng dữ liệu vận hành có thể do một người, một sự kiện hoặc lịch biểu kích hoạt.

Câu hỏi: Khi nào tôi nên sử dụng AppFlow hoặc Amazon EventBridge?

Amazon EventBridge cho phép nhà phát triển xây dựng các ứng dụng theo hướng sự kiện, tương tác với các ứng dụng SaaS và dịch vụ AWS. Ứng dụng SaaS tích hợp với EventBridge phát hành sự kiện đến bus sự kiện của khách hàng, sau đó sự kiện này có thể được định tuyến đến đích, chẳng hạn như phiên bản Amazon EC2 hoặc hàm Lambda để xử lý. AppFlow hỗ trợ hoạt động truyền dữ liệu hai chiều giữa ứng dụng SaaS và dịch vụ AWS có thể được người dùng khởi tạo bằng giao diện người dùng, lịch biểu hoặc sự kiện - tất cả với giao diện trỏ và nhấp.

Câu hỏi: Liệu tôi có thể triển khai AppFlow qua mẫu CloudFormation không?

AWS CloudFormation sẵn sàng hỗ trợ Amazon AppFlow ở tất cả các khu vực nơi Amazon AppFlow có sẵn. Để tìm hiểu thêm cách sử dụng AWS CloudFormation với mục đích cung cấp và quản lý tài nguyên Amazon AppFlow, hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Câu hỏi: AppFlow có hỗ trợ CloudTrail không?

Có. Để nhận lịch sử tất cả lệnh gọi API AppFlow được thực hiện trên tài khoản của bạn, bạn chỉ cần bật CloudTrail trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Tìm hiểu thêm về giá

Truy cập trang giá của Amazon Appflow.

Tìm hiểu thêm 
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về Amazon AppFlow qua Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon AppFlow trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập