Amazon AppFlow giúp tiết kiệm chi phí đáng kể so với việc xây dựng các kết nối nội bộ hoặc sử dụng các dịch vụ tích hợp ứng dụng khác. Không cần trả trước phí để sử dụng AppFlow, khách hàng chỉ thanh toán cho số lần truyền và khối lượng dữ liệu được xử lý.

Bảng giá

Bạn thanh toán cho mỗi lần truyền thành công. Một lần truyền là một lệnh gọi đến ứng dụng nguồn để truyền dữ liệu đến đích. Số lần truyền để kiểm tra dữ liệu mới sẽ được tính vào chi phí lần truyền của bạn, ngay cả khi không có dữ liệu mới trong hệ thống nguồn để truyền.

Một số bộ kết nối ứng dụng (ví dụ: SAP) cho phép tùy chọn tăng tốc truyền dữ liệu bằng cách áp dụng các quy trình đồng thời bổ sung cho một lần truyền. Mỗi quy trình đồng thời bổ sung cho mỗi lần truyền được tính phí dưới dạng một lần truyền bổ sung.

Phí xử lý dữ liệu:

Phụ phí:

Bạn sẽ bị tính phí yêu cầu và lưu trữ tiêu chuẩn để đọc và ghi từ các dịch vụ AWS như Amazon S3. Bạn cũng sẽ bị AWS Key Management Service tính phí khi sử dụng Khóa chính của khách hàng (CMK) của AppFlow để mã hóa mã thông báo truy cập và dữ liệu đang truyền. Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và nghĩa vụ về thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

Ví dụ về giá

Ví dụ 1: Nếu bạn thiết lập một lần truyền ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) xử lý 10.000 bản ghi giữa Salesforce và Amazon Redshift hàng ngày trong một tháng với mỗi lần truyền cập nhật 10 bản ghi và xử lý 10 KB dữ liệu thì số lần truyền = 1000. Chi phí lần truyền cho hoạt động này là 1000 x 0,001 USD = 1 USD/ngày. Khối lượng dữ liệu được xử lý trên mỗi lần truyền là 10 KB. Do đó, chi phí xử lý dữ liệu là (1000) x (10 KB)/ (1 GB) 0,02 USD = 0,0002 USD. Tổng chi phí hàng ngày cho lần truyền này là 1,0002 USD và chi phí hàng tháng là 30,01 USD.

Ví dụ 2: Nếu bạn thiết lập một lần truyền ở Châu Âu (Frankfurt) xử lý 10 GB dữ liệu từ Amazon S3 đến Snowflake được lưu trữ trên AWS hai lần mỗi tuần thì chi phí lần truyền hàng tháng là 0,001 USD x 8 = 0,008 USD. Chi phí xử lý dữ liệu cho mỗi lần truyền là 10 GB / (1 GB) x 0,02 USD = 0,20 USD. Chi phí xử lý dữ liệu hàng tháng là 1,60 USD và tổng chi phí là 1,61 USD. Lưu ý:

Ví dụ 3: Nếu bạn muốn truyền 10 GB dữ liệu từ SAP. Chi phí cho việc truyền dữ liệu là 1 x 0,001 USD (chi phí truyền) cộng với 10 GB x 0,02 USD (chi phí xử lý dữ liệu), nên tổng chi phí là 0,201 USD. Tuy nhiên, để giảm thời gian truyền dữ liệu, bạn áp dụng 9 quy trình đồng thời cho lần truyền này. Chi phí cho việc truyền dữ liệu này sẽ là (1+9) x 0,001 USD (chi phí truyền) cộng với 10 GB x 0,02 USD (chi phí xử lý dữ liệu), nên tổng chi phí là 0,210 USD.

1. Số lần truyền đến từ cấu hình luồng bị lỗi được coi là số lần truyền thành công. Lỗi được giới hạn ở các lỗi của dịch vụ trong khi thực thi các lượt truyền hợp lệ. Mỗi lượt thiết lập chạy luồng để kiểm tra dữ liệu mới sẽ được tính vào chi phí chạy luồng của bạn, ngay cả khi không có dữ liệu mới trong hệ thống nguồn để truyền.
2. Số lượng luồng tối đa trên một tài khoản AWS mỗi tháng là giới hạn mềm và có thể tăng lên. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ AWS.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu với Amazon AppFlow

Truy cập trang Bắt đầu Amzon AppFlow.

Tìm hiểu thêm 
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về Amazon AppFlow qua Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon AppFlow trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập