Amazon AppFlow giúp tiết kiệm chi phí đáng kể so với việc xây dựng các kết nối nội bộ hoặc sử dụng các dịch vụ tích hợp ứng dụng khác. Không cần trả trước phí để sử dụng AppFlow, khách hàng chỉ thanh toán cho số lần truyền và khối lượng dữ liệu được xử lý.

Bảng giá

Bạn thanh toán cho mỗi lần truyền thành công. Một lần truyền là một lệnh gọi đến ứng dụng nguồn để truyền dữ liệu đến đích. Số lần truyền để kiểm tra dữ liệu mới sẽ được tính vào chi phí truyền của bạn, ngay cả khi không có dữ liệu mới trong hệ thống nguồn để truyền.

Phí xử lý dữ liệu:

Phụ phí:

Bạn sẽ bị tính phí yêu cầu và lưu trữ tiêu chuẩn để đọc và ghi từ các dịch vụ AWS như Amazon S3. Bạn cũng sẽ bị AWS Key Management Service tính phí khi sử dụng Khóa chính của khách hàng (CMK) của AppFlow để mã hóa mã thông báo truy cập và dữ liệu đang truyền. Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và nghĩa vụ về thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

Ví dụ về giá

Ví dụ 1: Nếu bạn thiết lập một lần truyền ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) xử lý 10.000 bản ghi giữa Salesforce và Amazon Redshift hàng ngày trong một tháng với mỗi lần truyền cập nhật 10 bản ghi và xử lý 10 KB dữ liệu thì số lần truyền = 1000. Chi phí chạy luồng cho hoạt động này là 1000 x 0,001 USD = 1 USD/ngày. Khối lượng dữ liệu được xử lý trên mỗi lượt chạy luồng là 10 KB. Do đó, chi phí xử lý dữ liệu là (1000) x (10 KB)/ (1 GB) 0,02 USD = 0,0002 USD. Tổng chi phí hàng ngày cho lần truyền này là 1,0002 USD và chi phí hàng tháng là 30,01 USD.

Ví dụ 2: Nếu bạn thiết lập một lần truyền ở Châu Âu (Frankfurt) xử lý 10 GB dữ liệu từ Amazon S3 đến Snowflake được lưu trữ trên AWS hai lần mỗi tuần thì phí truyền hàng tháng là 0,001 USD x 8 = 0,008 USD. Phí xử lý dữ liệu cho mỗi lần truyền là 10 GB / (1 GB) x 0,02 USD = 0,20 USD. Phí xử lý dữ liệu hàng tháng là 1,60 USD và tổng chi phí là 1,61 USD.

Ghi chú:
1. Số lượt truyền đến từ cấu hình luồng bị lỗi được coi là số lượt truyền thành công. Lỗi được giới hạn ở các lỗi của dịch vụ trong khi thực thi các lượt truyền hợp lệ. Mỗi lượt thiết lập chạy luồng để kiểm tra dữ liệu mới sẽ được tính vào chi phí chạy luồng của bạn, ngay cả khi không có dữ liệu mới trong hệ thống nguồn để truyền.
2. Số lượng luồng tối đa trên một tài khoản AWS mỗi tháng là giới hạn mềm và có thể tăng lên. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ AWS.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu với Amazon AppFlow

Truy cập trang Bắt đầu Amzon AppFlow.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về Amazon AppFlow qua Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon AppFlow trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập