Dễ sử dụng

Giao diện người dùng trực quan

Bạn có thể sử dụng Amazon AppFlow để thiết lập luồng dữ liệu trong vài phút mà không yêu cầu mã hóa. Sử dụng giao diện người dùng trực quan, bạn có thể chọn nguồn và đích đến cho dữ liệu của mình, đặt cấu hình cho hoạt động chuyển đổi, lọc và xác thực tùy chọn; cũng như truyền mà không phải phụ thuộc vào các nhóm kỹ thuật.

Bộ kích hoạt luồng dữ liệu linh hoạt

Amazon AppFlow giúp bạn chạy luồng dữ liệu theo yêu cầu để thực hiện truyền khối lượng lớn hoặc thiết lập lịch trình thường xuyên để giữ cho dữ liệu được đồng bộ hóa. Nó cũng có thể chạy luồng dữ liệu khi diễn ra các sự kiện kinh doanh, chẳng hạn như tạo cơ hội bán hàng, thay đổi trạng thái phiếu hỗ trợ hoặc hoàn tất biểu mẫu đăng ký.

Tích hợp SaaS gốc

Amazon AppFlow bao gồm tích hợp gốc với các ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) được sử dụng hàng ngày cho hoạt động kinh doanh, bao gồm Salesforce, SAP, Google Analytics và Facebook Ads, cùng nhiều kế hoạch tích hợp khác. Với Amazon AppFlow, bạn có thể truyền dữ liệu từ mọi ứng dụng SaaS được hỗ trợ trong vài lần chọn.

Chuyển đổi dữ liệu cấp doanh nghiệp

Bạn có thể sử dụng Amazon AppFlow để ánh xạ các trường nguồn và đích thông qua ánh xạ trường khối lượng lớn hoặc riêng lẻ, hoặc bằng cách sử dụng tệp CSV. Amazon AppFlow giúp bạn thực hiện chuyển đổi dữ liệu như hợp nhất, che chắn, lọc và xác thực. Ví dụ: Bạn có thể xác thực dữ liệu của bạn ở định dạng số đúng, hợp nhất tên và họ hoặc che chắn chi tiết thẻ tín dụng.

Phân vùng và tổng hợp

Amazon AppFlow phân vùng dữ liệu của bạn theo lược đồ đối tượng nguồn khi Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (S3) được chọn làm đích. Phân vùng giúp tăng cường bố cục dữ liệu của bạn để khuyến khích truy vấn hiệu quả bằng các công cụ phân tích như Amazon Athena và Amazon Redshift Spectrum. Dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc phân vùng phân cấp dựa trên các trường đích bạn chọn.

Truy vấn cũng chạy hiệu quả hơn khi quá trình quét dữ liệu có thể được thực hiện song song và khi các khối dữ liệu có thể được đọc tuần tự. Amazon AppFlow giúp bạn tổng hợp các bản ghi thành các tệp được tùy chỉnh theo kích thước mà bạn chỉ định. Điều này giúp giảm bớt chi phí xử lý và cải thiện khả năng thực hiện song song.

Tích hợp danh mục dữ liệu Glue

Amazon AppFlow tự động hóa việc chuẩn bị và đăng ký dữ liệu của bạn vào Danh mục dữ liệu AWS Glue trong vài lần chọn. Chia sẻ, khám phá và truy cập dữ liệu từ thư viện ngày càng mở rộng của Amazon AppFlow gồm hơn 50 bộ kết nối SaaS với các dịch vụ phân tích và máy học AWS như AWS Glue, Amazon Athena và Amazon SageMaker Data Wrangler.

Xây dựng bộ kết nối của riêng bạn

Bộ phát triển phần mềm (SDK) cho Bộ kết nối Amazon AppFlow cho phép bạn xây dựng bộ kết nối của riêng bạn nhằm truyền dữ liệu một cách an toàn giữa điểm cuối tùy chỉnh, ứng dụng hoặc dịch vụ đám mây khác đến và từ thư viện gồm các bộ kết nối SaaS và AWS được quản lý của Amazon AppFlow. Phát triển và kiểm thử bộ kết nối với cùng một SDK nguồn mở được nội bộ các nhóm AWS sử dụng. Bắt đầu bộ kết nối tùy chỉnh của bạn ngay hôm nay, có sẵn trong Java và Python.

Tiết kiệm chi phí

Thanh toán theo mức sử dụng

Amazon AppFlow giúp tiết kiệm chi phí so với việc xây dựng các kết nối nội bộ hoặc thông qua các dịch vụ tích hợp ứng dụng khác. Không cần trả trước phí để sử dụng Amazon AppFlow, bạn có thể chỉ thanh toán cho số lần truyền và khối lượng dữ liệu được xử lý.

Quy mô linh hoạt

Truyền dữ liệu quy mô lớn

Amazon AppFlow có thể chạy tới 100 GB dữ liệu mỗi luồng, giúp bạn truyền hàng triệu bản ghi Salesforce, khách hàng tiềm năng Marketo hoặc phiếu Zendesk dễ dàng hơn.

Bảo mật và đáng tin cậy

AWS PrivateLink đơn giản hóa việc bảo mật dữ liệu được chia sẻ với các ứng dụng dựa trên đám mây bằng cách làm giảm nguy cơ dữ liệu bị lộ trên Internet công cộng. Đối với các ứng dụng SaaS có hỗ trợ PrivateLink, Amazon AppFlow sẽ tự động tạo và đặt cấu hình cho các điểm cuối riêng tư để dữ liệu của bạn được giữ riêng tư theo mặc định.

Khóa mã hóa tùy chỉnh

Tất cả dữ liệu chuyển qua AppFlow được mã hóa khi nằm trên thiết bị lưu trữ và khi truyền, đồng thời bạn có thể mã hóa dữ liệu bằng các khóa AWS hoặc sử dụng khóa tùy chỉnh của riêng bạn.

Thực thi chính sách IAM

Với Amazon AppFlow, bạn có thể sử dụng các chính sách AWS Identity and Access Management (IAM) hiện có của mình để thực thi các quyền chi tiết và duy trì quyền truy cập thống nhất trong toàn tổ chức của bạn, mà không cần tạo các chính sách mới. Với các chính sách IAM được thực thi nghiêm ngặt, quản trị viên ứng dụng có thể tạo và quản lý các luồng dữ liệu một cách an toàn mà không phụ thuộc vào các nhóm kỹ thuật.

Độ tin cậy được tích hợp sẵn

Amazon AppFlow được xây dựng với kiến trúc khả dụng cao để ngăn chặn điểm lỗi đơn. Amazon AppFlow tận dụng các tính năng mở rộng, giám sát, kiểm tra và thanh toán của AWS nên bạn không cần tự đặt cấu hình các tính năng này.

Tìm hiểu thêm về cách định giá sản phẩm

Truy cập trang giá của Amazon Appflow.

Tìm hiểu thêm 
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về Amazon AppFlow qua Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon AppFlow trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập