Dễ sử dụng

Giao diện người dùng trỏ và nhấp

Bạn có thể sử dụng AppFlow để thiết lập luồng dữ liệu trong vài phút - không yêu cầu mã hóa. Giao diện người dùng trỏ và nhấp cho phép bạn chọn nguồn và đích đến cho dữ liệu của mình, đặt cấu hình cho hoạt động chuyển đổi và xác thực tùy chọn, cũng như truyền mà không tạo ra sự phụ thuộc vào các nhóm kỹ thuật.

Bộ kích hoạt luồng dữ liệu linh hoạt

AppFlow cho phép bạn chạy các luồng dữ liệu theo nhu cầu để thực hiện truyền hoặc thử nghiệm hàng loạt, thiết lập lịch trình thường xuyên để duy trì đồng bộ dữ liệu hoặc chạy các luồng khi diễn ra các sự kiện kinh doanh như tạo cơ hội bán hàng, thay đổi trạng thái của phiếu hỗ trợ hoặc hoàn thành mẫu đăng ký.

Tích hợp SaaS gốc

AppFlow bao gồm tích hợp gốc với các ứng dụng Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) được sử dụng hàng ngày cho hoạt động kinh doanh, bao gồm Salesforce, Marketo, Slack và hơn thế nữa - cùng nhiều kế hoạch tích hợp khác. Với AppFlow, bạn có thể dễ dàng truyền dữ liệu từ mọi ứng dụng SaaS được hỗ trợ chỉ bằng vài lần nhấp.

Dễ dàng sử dụng chức năng ánh xạ trường

Bạn sử dụng giao diện AppFlow để ánh xạ tất cả các trường nguồn và đích cùng một lúc thông qua ánh xạ hàng loạt hoặc ánh xạ từng trường một. Đối với các luồng dữ liệu có nhiều trường, bạn cũng có thể tải lên tệp csv để ánh xạ nhiều trường một cách nhanh chóng.

Tiết kiệm chi phí

Thanh toán theo mức sử dụng

Amazon AppFlow giúp tiết kiệm chi phí đáng kể so với việc xây dựng các kết nối nội bộ hoặc sử dụng các dịch vụ tích hợp ứng dụng khác. Không cần trả trước phí để sử dụng AppFlow, khách hàng chỉ thanh toán cho số lần truyền và khối lượng dữ liệu được xử lý.

Có khả năng mở rộng

Truyền dữ liệu quy mô lớn

Amazon AppFlow có thể chạy tới 100 GB dữ liệu mỗi luồng, cho phép bạn dễ dàng truyền hàng triệu bản ghi Salesforce, khách hàng tiềm năng Marketo hoặc phiếu Zendesk- tất cả khi chạy một luồng duy nhất.

Chuyển đổi dữ liệu cấp doanh nghiệp

AppFlow cho phép bạn thực hiện các hoạt động chuyển đổi dữ liệu như ánh xạ, hợp nhất, che chắn, lọc và xác thực như là một phần của chính luồng đó nên không cần thêm các bước khác. Ví dụ: Bạn có thể xác thực rằng dữ liệu ở định dạng số đúng, hợp nhất tên và họ hoặc che chắn chi tiết thẻ tín dụng.

An toàn và đáng tin cậy

AWS PrivateLink đơn giản hóa việc bảo mật dữ liệu được chia sẻ với các ứng dụng dựa trên đám mây bằng cách loại bỏ nguy cơ dữ liệu bị lộ trên Internet công cộng. Đối với các ứng dụng SaaS có hỗ trợ PrivateLink, AppFlow sẽ tự động tạo và đặt cấu hình cho các điểm cuối riêng tư để dữ liệu của bạn được giữ riêng tư theo mặc định.

Khóa mã hóa tùy chỉnh

Tất cả dữ liệu chuyển qua AppFlow được mã hóa khi nằm trên thiết bị lưu trữ và khi truyền, đồng thời bạn có thể mã hóa dữ liệu bằng các khóa AWS hoặc sử dụng khóa tùy chỉnh của riêng bạn.

Thực thi chính sách IAM

Với AppFlow, bạn có thể sử dụng các chính sách AWS Identity and Access Management (IAM) hiện có của mình để thực thi các quyền chi tiết và duy trì quyền truy cập thống nhất trong toàn tổ chức của bạn, mà không cần tạo các chính sách mới. Với các chính sách IAM được thực thi nghiêm ngặt, quản trị viên ứng dụng có thể tạo và quản lý các luồng dữ liệu một cách an toàn mà không phụ thuộc vào các nhóm kỹ thuật.

Độ tin cậy được tích hợp sẵn

Amazon AppFlow được xây dựng với kiến trúc khả dụng cao để ngăn chặn điểm lỗi đơn. Amazon AppFlow tận dụng các tính năng mở rộng, giám sát, kiểm tra và thanh toán của AWS nên bạn không cần tự đặt cấu hình các tính năng này.

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm hiểu thêm về giá sản phẩm

Truy cập trang giá của Amazon Appflow.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về Amazon AppFlow qua Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon AppFlow trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập