AWS PrivateLink

Thiết lập khả năng kết nối giữa các VPC và các dịch vụ AWS mà không để lộ dữ liệu lên Internet

Bảo mật lưu lượng truy cập bằng cách sử dụng địa chỉ IP riêng khi trao đổi dữ liệu với các ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) của bạn.

Kết nối với các quy tắc quản lý mạng và tường lửa đơn giản hóa, giảm đầu ra dữ liệu và chi phí NAT.

Tăng tốc di chuyển lên đám mây bằng cách kết hợp PrivateLink với AWS Direct Connect hoặc VPN.

Cung cấp các dịch vụ SaaS mà vẫn tuân thủ HIPAA, Chương trình bảo vệ quyền riêng tư giữa Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ, PCI và các quy định khác.

Cách hoạt động

AWS PrivateLink cung cấp khả năng kết nối riêng tư giữa các đám mây riêng ảo (VPC), dịch vụ AWS được hỗ trợ và mạng tại chỗ mà không để lộ lưu lượng truy cập lên Internet công cộng. Điểm cuối VPC giao diện, được cung cấp bởi PrivateLink, kết nối bạn với các dịch vụ được lưu trữ bởi Đối tác AWS và các giải pháp được hỗ trợ có trên Chợ điện tử AWS.

AWS PrivateLink cung cấp khả năng kết nối riêng tư giữa các đám mây riêng ảo (VPC), dịch vụ AWS được hỗ trợ và mạng tại chỗ mà không để lộ lưu lượng truy cập lên Internet công cộng. Điểm cuối VPC giao diện, được cung cấp bởi AWS PrivateLink, kết nối bạn với các dịch vụ được lưu trữ bởi Đối tác AWS và các giải pháp được hỗ trợ có trên Chợ điện tử AWS.
AWS PrivateLink (02:00)
Tại sao nên chọn PrivateLink?
Tìm hiểu cách PrivateLink giúp việc kết nối các dịch vụ trên nhiều tài khoản AWS và VPC khác nhau trở nên dễ dàng hơn để đơn giản hóa kiến trúc mạng của bạn.

Trường hợp sử dụng

Truy cập an toàn các dịch vụ AWS

Kết nối với các dịch vụ AWS từ VPC và vị trí tại chỗ của bạn, đồng thời truyền dữ liệu quan trọng theo phương thức riêng tư, bảo mật, có thể điều chỉnh quy mô.

Duy trì tuân thủ theo quy định

Ngăn dữ liệu nhạy cảm, chẳng hạn như hồ sơ khách hàng, bị truyền qua Internet nhằm duy trì khả năng tuân thủ các quy định như HIPAA, PCI, cũng như Chương trình bảo vệ quyền riêng tư giữa Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ.

Di chuyển lên đám mây lai

Kết nối ứng dụng và dữ liệu tại chỗ với ứng dụng SaaS được lưu trữ trên AWS một cách an toàn, cũng như hiện thực hóa kiến trúc đám mây lai.

Phân phối dịch vụ SaaS trên APN

Đối tác AWS cung cấp các dịch vụ được lưu trữ trực tiếp trên mạng riêng, nhưng vẫn có thể truy cập an toàn từ đám mây và tại chỗ.

Cách bắt đầu

Xem các tính năng của PrivateLink

Tìm hiểu cách truy cập và chia sẻ các dịch vụ và hơn thế nữa qua PrivateLink.

Tìm các dịch vụ có sẵn trên PrivateLink

Khám phá, mua và cung cấp các sản phẩm SaaS hỗ trợ PrivateLink.

Bạn đã sẵn sàng xây dựng?

Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển.


Khám phá thêm về AWS