Đối tác AWS PrivateLink

Đối tác Sẵn sàng với AWS PrivateLink là những Đối tác công nghệ APN đã xây dựng các sản phẩm trực tuyến giúp tăng cường bảo mật và tính riêng tư cho khối lượng công việc của bạn bằng cách kết nối Virtual Private Cloud (VPC) với các dịch vụ của bạn thông qua AWS Private Network. Với các sản phẩm Sẵn sàng với AWS PrivateLink, khách hàng có thể bảo vệ và quản lý dữ liệu nhạy cảm (kể cả thông tin cá nhân) cần được xử lý để tuân thủ PCI, HIPAA và các quy định khác.

Mạng lưới đối tác AWS

Chương trình xác minh Dịch vụ AWS nâng tầm giá trị cho doanh nghiệp

Biểu tượng Sẵn sàng với Dịch vụ AWS

Chương trình Sẵn sàng với Dịch vụ AWS giúp khách hàng AWS tìm được công nghệ phù hợp để tích hợp với tập hợp công nghệ hiện tại của họ. Đối tác Sẵn sàng với Dịch vụ AWS đã cho thấy sự thành công khi xây dựng các sản phẩm tích hợp với dịch vụ AWS, giúp khách hàng AWS đánh giá và sử dụng công nghệ của họ một cách năng suất, trên quy mô lớn với độ phức tạp khác nhau.

Tìm dịch vụ của Đối tác APN

Đối tác thuộc Mạng lưới đối tác AWS (APN) được chứng nhận thông qua Chương trình Sẵn sàng với Dịch vụ AWS đã phát triển các sản phẩm trong danh sách bên dưới để giúp bạn áp dụng và triển khai các dịch vụ của chúng tôi trên quy mô lớn. Các dịch vụ này của Đối tác APN đã cho thấy hiệu quả về mặt kỹ thuật và chứng minh sự thành công cho khách hàng.

Lọc theo:
Xóa mọi bộ lọc
Đối tác (A-Z)
  • Đối tác (A-Z)
  • Đối tác (Z-A)
1
Không tìm thấy kết quả cho tìm kiếm hoặc lựa chọn này.

Bạn muốn trở thành Đối tác APN?

Tìm hiểu về APN »

APN giúp các công ty xây dựng, tiếp thị và bán các dịch vụ AWS bằng cách mang đến sự hỗ trợ đắc lực về kinh doanh, kỹ thuật và tiếp thị.

Tham gia Chương trình Sẵn sàng với Dịch vụ AWS »

Khi tham gia chương trình, các Đối tác công nghệ APN sẽ được hưởng lợi từ danh sách niêm yết sản phẩm trên trang dịch vụ AWS, cụ thể là cải thiện mức độ hiện diện đối với khách hàng và đội ngũ AWS, kết nối tốt hơn cũng như học hỏi sâu hơn.