Đối tác AWS PrivateLink

Đối tác Sẵn sàng với AWS PrivateLink là những Đối tác AWS đã xây dựng các sản phẩm trực tuyến giúp tăng cường bảo mật và tính riêng tư cho khối lượng công việc của bạn bằng cách kết nối Đám mây riêng ảo (VPC) với các dịch vụ của bạn thông qua Mạng riêng AWS. Với các sản phẩm Sẵn sàng với AWS PrivateLink, khách hàng có thể bảo vệ và quản lý dữ liệu nhạy cảm (kể cả thông tin cá nhân) cần được xử lý để tuân thủ PCI, HIPAA và các quy định khác.

Chương trình Sẵn sàng với dịch vụ AWS cung cấp cho khách hàng các giải pháp phần mềm Đối tác AWS đã được xác thực kỹ thuật cho kiến trúc âm thanh và đã chứng minh được sự thành công của khách hàng. Các giải pháp phần mềm đối tác này đã sẵn sàng để bạn tích hợp với các dịch vụ AWS.

Mạng lưới đối tác AWS

Tìm sản phẩm của Đối tác AWS

Đối tác (A-Z)
  • Đối tác (A-Z)
  • Đối tác (Z-A)
1
Không tìm thấy kết quả cho tìm kiếm hoặc lựa chọn này.

Bước tiếp theo

Tìm đối tác AWS »

Liên hệ trực tiếp với Đối tác bằng biểu mẫu của chúng tôi để bắt đầu hành trình đám mây của bạn.
 

Liên hệ với chuyên gia về Đối tác AWS »

Liên hệ với chuyên gia về Đối tác AWS để được trợ giúp tìm kiếm và liên hệ đối tác phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.

Tìm hiểu thêm về APN »

Tìm hiểu về lợi ích của việc hợp tác với Đối tác AWS, trình độ chuyên môn chuyên sâu của họ cũng như các đối tác có sẵn dành cho dịch vụ, sản phẩm và giải pháp.

Trở thành đối tác AWS »

Chương trình APN hỗ trợ những mô hình kinh doanh độc đáo của các thành viên APN bằng cách giúp họ thêm nổi bật và cung cấp biện pháp hỗ trợ bổ sung.