Đối tác AWS PrivateLink

Đối tác Sẵn sàng với AWS PrivateLink là những Đối tác AWS đã xây dựng các sản phẩm trực tuyến giúp tăng cường bảo mật và tính riêng tư cho khối lượng công việc của bạn bằng cách kết nối Đám mây riêng ảo (VPC) với các dịch vụ của bạn thông qua Mạng riêng AWS. Với các sản phẩm Sẵn sàng với AWS PrivateLink, khách hàng có thể bảo vệ và quản lý dữ liệu nhạy cảm (kể cả thông tin cá nhân) cần được xử lý để tuân thủ PCI, HIPAA và các quy định khác.

Mạng lưới đối tác AWS

Chương trình xác minh Dịch vụ AWS nâng tầm giá trị cho doanh nghiệp

Biểu tượng Sẵn sàng với Dịch vụ AWS

Chương trình Sẵn sàng với Dịch vụ AWS giúp khách hàng AWS tìm được công nghệ phù hợp để tích hợp với tập hợp công nghệ hiện tại của họ. Đối tác Sẵn sàng với Dịch vụ AWS đã cho thấy thành công khi xây dựng các sản phẩm tích hợp với dịch vụ AWS, giúp khách hàng AWS đánh giá và sử dụng công nghệ của họ một cách hiệu quả, trên quy mô lớn với độ phức tạp khác nhau.

Tìm sản phẩm của Đối tác AWS

Đối tác AWS được chứng nhận thông qua Chương trình Sẵn sàng với Dịch vụ AWS đã phát triển các sản phẩm trong danh sách bên dưới để giúp bạn áp dụng và triển khai các dịch vụ của chúng tôi trên quy mô lớn. Các sản phẩm này của Đối tác AWS đã chứng tỏ được hiệu quả kỹ thuật và thành công của khách hàng.

Lọc theo:
Xóa mọi bộ lọc
Đối tác (A-Z)
  • Đối tác (A-Z)
  • Đối tác (Z-A)
1
Không tìm thấy kết quả cho tìm kiếm hoặc lựa chọn này.

Bạn muốn trở thành Đối tác AWS?

Tìm hiểu thêm về APN »

Mạng lưới đối tác AWS (APN) là cộng đồng các Đối tác toàn cầu sử dụng AWS để xây dựng các giải pháp và dịch vụ cho khách hàng.

Tham gia chương trình Sẵn sàng với Dịch vụ AWS »

Khi tham gia chương trình, các Đối tác công nghệ AWS sẽ được hưởng lợi từ danh sách niêm yết sản phẩm trên trang dịch vụ AWS, cụ thể là cải thiện mức độ hiện diện đối với khách hàng và đội ngũ AWS, kết nối tốt hơn cũng như học hỏi sâu hơn.