Amazon AppFlow cho phép bạn truyền dữ liệu giữa các ứng dụng SaaS mà bạn sử dụng hàng ngày và các dịch vụ AWS như Amazon S3 và Amazon Redshift. Chúng tôi vẫn liên tục tích hợp thêm ứng dụng. Nếu bạn muốn yêu cầu tích hợp, vui lòng hoàn thành khảo sát này nhằm cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để cân nhắc yêu cầu của bạn. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ tích hợp được hỗ trợ hôm nay.

Ứng dụng SaaS

Adobe Analytics

Adobe Analytics là một giải pháp Nghiệp vụ thông minh có chức năng kết hợp và phân tích dữ liệu từ bất kỳ điểm kỹ thuật số nào trong hành trình của khách hàng. Sử dụng trình kết nối Amazon AppFlow này cho các trường hợp sử dụng như làm phong phú hồ dữ liệu hoặc bơm vào đó các bộ dữ liệu từ Adobe Analytics.

Amplitude

Với Amazon AppFlow, các nhóm có thể kết nối nền tảng thông tin sản phẩm của Amplitude với Salesforce, Marketo và Zendesk. Bằng cách phân tích dữ liệu hành vi từ Amplitude, kết hợp với dữ liệu CRM, phân bổ, chiến dịch và hỗ trợ, các nhóm có thể hiểu rõ hơn các yếu tố thúc đẩy tương tác với người dùng, chuyển đổi, lưu giữ và thương mại hóa. Tìm hiểu thêm »

as_logo-final

Aftership

AfterShip là một ứng dụng SaaS được thiết kế để giúp các nhà bán lẻ điện tử theo dõi và truy vết bưu kiện trong khi vận chuyển từ người bán ban đầu đến điểm đích cuối cùng. Sử dụng trình kết nối này cho các trường hợp sử dụng như thu thập thông tin chuyên sâu về trải nghiệm của khách hàng sau khi đặt hàng và trong khi hàng hóa được vận chuyển.

DocuSign Monitor

Anaplan

Anaplan là một giải pháp phần mềm Lập kế hoạch kinh doanh. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho Anaplan để truy cập dữ liệu bán hàng, tài chính, chuỗi cung ứng và nguồn nhân lực để tạo báo cáo và thu thập thêm thông tin chuyên sâu.

DocuSign Monitor

Asana

Asana là nền tảng quản lý công việc được các cá nhân và nhóm sử dụng để theo dõi công việc và thành phẩm bàn giao ở một nơi. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho Asana để sao chép các tác vụ và dữ liệu dự án trong AWS cho mục đích phân tích thêm, báo cáo và tích hợp với các giải pháp quản lý dự án khác.

Logo Blackbaud Raiser's Edge

Blackbaud Raiser's Edge

Blackbaud Raiser's Edge NXT là một phần mềm CRM dành cho những đơn vị gây quỹ phi lợi nhuận. Sử dụng trình kết nối này để truy cập thông tin về các nhà tài trợ của bạn, số lượng quà tặng và số tiền quyên góp được.

Braintree

Braintree

Braintree là một nền tảng xử lý thanh toán trực tuyến. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho Braintree để truyền dữ liệu giao dịch sang hồ dữ liệu của bạn và thu được thông tin chuyên sâu về dữ liệu này bằng phân tích, máy học và báo cáo trực quan.

BambooHR

BambooHR

BambooHR là một ứng dụng SaaS quản lý nguồn nhân lực toàn diện dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho BambooHR để truy cập dữ liệu nguồn nhân lực nhằm tạo ra báo cáo và thu thập thêm thông tin chuyên sâu.

Circleci

CircleCI

CircleCI là nền tảng tích hợp liên tục và phân phối liên tục hỗ trợ các hoạt động DevOps. Trình kết nối của Amazon AppFlow cho CircleCI giúp bạn phân tích và báo cáo trong mỗi bước của luồng công việc DevOps.

Logo Coupa

Coupa

Coupa là một giải pháp phần mềm Quản lý chi tiêu kinh doanh. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho Coupa để truy cập dữ liệu chi tiêu kinh doanh của bạn, chẳng hạn như giao dịch mua sắm, hóa đơn, các khoản thanh toán và chi phí đi lại.

Datadog

Datadog

Datadog là nền tảng giám sát, tập hợp dữ liệu từ máy chủ, bộ chứa, cơ sở dữ liệu và dịch vụ bên thứ ba để giúp bạn có thể quan sát được các ứng dụng. Nhờ tích hợp AppFlow, bạn có thể gửi nhật ký, chỉ số và bảng điều khiển từ Datadog sang các dịch vụ AWS như Amazon S3 để tạo báo cáo hằng tháng hoặc thực hiện phân tích khác, thay vì thực hiện theo cách thủ công.

DocuSign Monitor

Delighted

Delighted là phần mềm khảo sát dựa trên đám mây, cho phép bạn thu thập phản hồi từ khách hàng và đối tượng khách hàng mục tiêu. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho Delighted để đưa dữ liệu phản hồi lên AWS nhằm đưa vào hồ dữ liệu, phân tích, cảnh báo, phân tích cảm xúc thông qua máy học, v.v.

DocuSign Monitor

DocuSign Monitor

DocuSign Monitor cung cấp thông tin chuyên sâu dựa trên dữ liệu có giá trị về các thỏa thuận kỹ thuật số được DocuSign hỗ trợ. Theo dõi thời gian chạy tài liệu và hoạt động tài khoản để giảm thiểu rủi ro, xác định sự cố và nhanh chóng phản hồi.

Domo

Domo

Domo là giải pháp nghiệp vụ thông minh. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow dành cho Domo để thực hiện các phân tích mới với tập dữ liệu Domo và tích hợp chúng vào các nguồn kiến thức kinh doanh khác.

Dynatrace

Nền tảng thông tin phần mềm Dynatrace thu thập dữ liệu có độ chính xác cao về hiệu suất của các ứng dụng, hạ tầng cơ sở và trải nghiệm của tất cả người dùng. Với sự hỗ trợ toàn diện từ Amazon AppFlow, giờ đây khách hàng có thể dễ dàng truy cập và xuất dữ liệu Dynatrace một cách an toàn sang các ứng dụng bên thứ ba mà họ yêu thích. Tìm hiểu thêm »

Facebook Ads

Facebook Ads

Facebook Ads là giải pháp quảng cáo trực tuyến cho phép các đơn vị tiếp thị sáng tạo, cung cấp và đo lường các chiến dịch quảng cáo trên các tài sản truyền thông xã hội nổi bật của Meta. Tiện ích tích hợp của AppFlow cho phép bạn dễ dàng truyền dữ liệu liên quan đến quảng cáo và chiến dịch để phân tích và báo cáo thêm.

Facebook Page Insights

Facebook Page Insights

Facebook Page Insights cung cấp cho chủ sở hữu trang các thông tin có giá trị về hiệu suất của trang và nhân khẩu học của khách truy cập trang. Trình kết nối của Amazon AppFlow cho Facebook Page Insights giúp bạn tìm hiểu sâu về dữ liệu hiệu suất và nâng cao hiệu quả đầu tư vào mạng xã hội của mình.

Freshdesk

Freshdesk

Freshdesk là giải pháp dịch vụ khách hàng trực tuyến. Sử dụng tính năng tích hợp của Amazon AppFlow với Freshdesk để có được thông tin chuyên sâu mới về dịch vụ khách hàng từ dữ liệu Freshdesk.

Freshsales

Freshsales

Freshsales là một giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho Freshsales để truy cập chế độ xem toàn bộ các tương tác của khách hàng, giúp bạn cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa.

GitHub

GitHub

GitHub là nền tảng dành cho nhà phát triển phần mềm cung cấp tính năng kiểm soát phiên bản. Truyền dữ liệu và số liệu từ GitHub để quản lý tốt hơn các dự án phát triển phức tạp.

GitLab

GitLab

GitLab là nền tảng phát triển phần mềm và kho lưu trữ mã nguồn mở. Theo dõi và báo cáo các dự án DevOps quan trọng nhất của bạn với trình kết nối Amazon AppFlow dành cho GitLab.

Google Ads

Google Ads là giải pháp quảng cáo trực tuyến cho phép các đơn vị tiếp thị sáng tạo, cung cấp và đo lường các chiến dịch quảng cáo trên Google Tìm kiếm, YouTube và web. Tiện ích tích hợp của AppFlow cho phép bạn dễ dàng truyền nhiều loại dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như dữ liệu liên quan đến chiến dịch và ngân sách chiến dịch để phân tích và báo cáo thêm. Tìm hiểu thêm »

Google Sheets

Google Sheets là một ứng dụng bảng tính dựa trên nền tảng web. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho Google Sheets trong một số trường hợp sử dụng như chuyển số liệu tài chính được theo dõi trong Google Sheets sang AWS, nơi các số liệu này có thể kết hợp với dữ liệu khác cho hoạt động phân tích và báo cáo.

Google Analytics

Google Analytics 4

Google Analytics là dịch vụ phân tích web, sẽ theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Nhờ tích hợp Amazon AppFlow, bạn có thể tự động hóa luồng dữ liệu từ tài khoản phân tích của mình sang AWS hoặc các ứng dụng khác để lưu trữ hoặc phân tích sau đó. Amazon AppFlow cung cấp các trình kết nối cho cả Google Analytics Universal và Google Analytics 4.

Google BigQuery

Google BigQuery

Google BigQuery là một kho dữ liệu doanh nghiệp. Sử dụng trình kết nối Amazon AppFlow này để làm phong phú các hồ dữ liệu hoặc bơm vào đó dữ liệu từ Google BigQuery.

Google Calendar

Google Calendar

Google Calendar là dịch vụ lịch quản lý thời gian và lập kế hoạch do Google phát triển. Sử dụng trình kết nối của AppFlow cho Google Calendar để trích xuất dữ liệu từ Google Calendar cho các trường hợp sử dụng như phân tích lịch của các thành viên đội ngũ hỗ trợ khách hàng, phân tích tương tác của khách hàng trong một công ty tư vấn hoặc phân tích nhân sự khác.

Google Search Console

Google Search Console

Google Search Console giúp người sở hữu trang web tăng cường và quản lý mức độ xuất hiện của trang web của họ trong kết quả tìm kiếm của Google.

Biểu tượng của Infor

HubSpot

Là một nền tảng CRM, HubSpot hỗ trợ hoạt động tiếp thị, bán hàng, dịch vụ khách hàng và quản lý nội dung. Trình kết nối của Amazon AppFlow dành cho HubSpot giúp bạn thực hiện phân tích các cơ hội, giá trị quy trình và hợp nhất thông tin khách hàng trong các ứng dụng và tích hợp dữ liệu 360 của khách hàng.

Biểu tượng của Infor

Infor Nexus

Infor Nexus tạo ra nền tảng quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu theo nhu cầu được các tổ chức sử dụng để quản lý quy trình hậu cần và thương mại toàn cầu. Nhờ tích hợp AppFlow, bạn có thể lưu trữ tự động dữ liệu chuỗi cung ứng trong AWS hoặc các ứng dụng khác để phân tích sau đó.

Instagram Ads

Instagram Ads

Instagram Ads giúp các thương hiệu kết nối với khách hàng trên ứng dụng mạng xã hội Instagram phổ biến của Meta. Trình kết nối Amazon AppFlow dành cho Instagram Ads hỗ trợ bạn theo dõi các chiến dịch quảng cáo và tận dụng thông tin chuyên sâu về quảng cáo để tiếp tục phân tích.

Instagram Ads

Intercom

Intercom là nền tảng tương tác với khách hàng, giúp kết nối bạn với khách hàng khi họ đang sử dụng sản phẩm, ứng dụng hoặc trang web của bạn. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho Intercom để tải nhập thông tin liên hệ của khách hàng vào AWS, sau đó bạn có thể thủy hợp hồ dữ liệu và thực hiện phân tích sâu hơn tại đây, như phân tích cảm xúc và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng.

JDBC

JDBC là giao diện tiêu chuẩn cho nhiều ứng dụng cơ sở dữ liệu. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho JDBC để truyền dữ liệu giữa các dịch vụ AWS với các nguồn và đích dữ liệu tương thích với JDBC.

Đám mây Jira

Đám mây Jira

Đám mây Jira là một ứng dụng theo dõi vấn đề và quản lý dự án chuyên hỗ trợ đội ngũ phát triển phần mềm linh hoạt và những tác vụ khác. Nhờ ứng dụng tích hợp này, bạn có thể tự động tải nhập Vấn đề Jira cùng các bản ghi khác để lập kế hoạch và báo cáo DevOps tích hợp.

Kustomer

Kustomer

Kustomer là một nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) cung cấp khả năng hỗ trợ đa kênh cho khách hàng của bạn. Sử dụng trình kết nối này để truy cập thông tin về khách hàng của bạn và báo cáo về những thách thức cho phép bạn nhanh chóng báo cáo vượt cấp với các đội ngũ nội bộ của mình.

LinkedIn Ads

LinkedIn Ads

LinkedIn Ads giúp các tổ chức và thương hiệu tiếp cận các đối tượng khách hàng trong cộng đồng người dùng chuyên nghiệp của LinkedIn. Amazon AppFlow giúp bạn truy xuất các chiến dịch và phân tích quảng cáo để khai thác tối đa quảng cáo của mình.

LinkedIn Ads

LinkedIn Pages

Là nền tảng để các tổ chức đăng thông tin cập nhật về ngành, cơ hội việc làm và thông tin về tổ chức của họ, trình kết nối của Amazon AppFlow dành cho LinkedIn Pages giúp bạn hiểu mức độ tương tác với các trang của mình và tổng hợp thông tin đó với thông tin tiếp thị khác để thủy hợp hồ dữ liệu, phân tích và báo cáo.

Mailchimp

Mailchimp là nền tảng tự động hóa tiếp thị và dịch vụ tiếp thị bằng email. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow dành cho Mailchimp để thực hiện phân tích bổ sung và báo cáo về các hoạt động tiếp thị khối lượng lớn qua email.

Marketo

Marketo

Marketo tạo phần mềm tự động hóa tiếp thị giúp thu hút khách hàng và khách hàng tiềm năng. Nhờ tiện ích tích hợp AppFlow, bạn có thể sử dụng dữ liệu Marketo như khách hàng tiềm năng mới hay nội dung phản hồi email để tự động kích hoạt các quy trình trong dịch vụ AWS hoặc các ứng dụng khác.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 là một danh mục ứng dụng kinh doanh để hoạch định tài nguyên doanh nghiệp và quản lý quan hệ khách hàng. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho Microsoft Dynamics 365 để truyền dữ liệu về doanh nghiệp và khách hàng của bạn sang hồ dữ liệu và kho dữ liệu của bạn nhằm thực hiện phân tích và báo cáo trực quan.

Microsoft SharePoint Online

Microsoft SharePoint Online cho phép làm việc nhóm với các trang dành cho nhóm dự án, phòng ban và bộ phận. Chia sẻ tệp, dữ liệu, tin tức và tài nguyên. Cộng tác với các thành viên nhóm trong và ngoài tổ chức của bạn, trên PC, Mac và thiết bị di động. Với tích hợp Amazon AppFlow, bạn có thể tải tài liệu (PDF, tài liệu Word, tệp Excel, v.v.), hình ảnh và thông tin khác từ SharePoint Online lên hồ dữ liệu hoặc kho lưu trữ tập trung được tích hợp trên Dịch vụ lưu trữ đơn giản (S3) của Amazon cho các ứng dụng như sao lưu tệp, lưu trữ và quản lý bộ phận trợ giúp.

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams giúp các nhóm cộng tác thông qua trò chuyện và họp trực tuyến. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow dành cho Microsoft Teams để theo dõi, phân tích và tích hợp thông tin nhóm có giá trị như tin nhắn trò chuyện và sự kiện được chia sẻ trên lịch.

Mixpanel

Mixpanel

Mixpanel là giải pháp phân tích sản phẩm hàng đầu. Tiện ích tích hợp Mixpanel của AppFlow cho phép bạn dễ dàng truyền dữ liệu phong phú, bao gồm các chỉ số Phễu, Phân khúc và Tỷ lệ giữ chân sang AWS để phân tích thêm, hydrat hóa hồ dữ liệu, v.v.. Tìm hiểu thêm »

Okta

Okta

Okta là giải pháp quản lý danh tính và truy cập. Trình kết nối Amazon AppFlow dành cho Okta giúp bạn truy xuất dữ liệu liên quan đến ứng dụng, thiết bị và người dùng cho mục đích tích hợp, báo cáo và phân tích.

Oracle HCM

Quản trị nguồn nhân lực Oracle là một giải pháp đám mây kết nối các quy trình nguồn nhân lực với nhân viên trong toàn doanh nghiệp của bạn. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho Oracle HCM để truyền dữ liệu nguồn nhân lực của bạn sang hồ dữ liệu hoặc kho dữ liệu của bạn nhằm thực hiện phân tích dữ liệu, khám phá xu hướng và xây dựng báo cáo trực quan.

PayPal

PayPal là nền tảng thanh toán có trang web và ứng dụng điện thoại, cho phép thanh toán giữa các bên thông qua hình thức chuyển tiền trực tuyến. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho PayPal để chuyển dữ liệu giao dịch sang hồ dữ liệu của bạn, tích hợp dữ liệu thanh toán với dữ liệu vận hành và mua bán khác (chuỗi cung ứng, v.v.), đồng thời thu thập thông tin chuyên sâu từ dữ liệu này bằng phân tích, máy học và báo cáo trực quan.

Pendo

Pendo là ứng dụng phân tích sản phẩm được xây dựng nhằm hỗ trợ các công ty phần mềm phát triển các sản phẩm nhận được sự đồng thuận của khách hàng. Pendo cung cấp kho lưu trữ dữ liệu phong phú cho dữ liệu tương tác của người dùng. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho Pendo để chuyển dữ liệu này sang AWS, kết hợp dữ liệu đó với dữ liệu sản phẩm khác, thực hiện phân tích bổ sung và khai thác bảng thông tin, cũng như đặt cảnh báo.

Pipedrive

Pipedrive là một giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho Pipedrive để quản lý khách hàng tiềm năng và các giao dịch, theo dõi hoạt động liên lạc cũng như thu thập thông tin chuyên sâu và báo cáo.

Productboard

Productboard là nền tảng quản lý sản phẩm, cho phép các đội ngũ phụ trách sản phẩm hiểu nhu cầu của khách hàng, ưu tiên những gì cần xây dựng tiếp theo và sắp xếp mọi người xoay quanh cùng một lộ trình. Trình kết nối của Amazon AppFlow cho Productboard giúp bạn tổng hợp thông tin lộ trình vào hồ dữ liệu hoặc tải nhập chi tiết lộ trình để báo cáo tổng hợp.

QuickBooks Online

QuickBooks Online là giải pháp kế toán dựa trên đám mây dành cho doanh nghiệp. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow dành cho QuickBooks Online để báo cáo và phân tích dữ liệu kế toán thiết yếu cho doanh nghiệp của bạn.

Recharge

Recharge là nền tảng thanh toán đăng ký, được thiết kế dành cho người bán để thiết lập và quản lý việc thanh toán định kỳ động trên các ứng dụng web và di động. Trình kết nối của Amazon AppFlow cho Recharge hỗ trợ tích hợp dữ liệu từ các hệ thống thanh toán này vào AWS cho mục đích phân tích, máy học và báo cáo.

Salesforce

AppFlow cho phép các ứng dụng bên thứ ba trên AWS cập nhật Salesforce và ngược lại, tận dụng khả năng thu thập dữ liệu thay đổi và hai chiều của Amazon AppFlow. Điều này cho phép bạn dễ dàng tạo dữ liệu tự động và phong phú trải dài trên một số ứng dụng.

Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Marketing Cloud là giải pháp tự động hóa tiếp thị, phân tích và quản lý khách hàng tiềm năng, giúp các công ty mang đến hành trình phù hợp, được cá nhân hóa trên các kênh và thiết bị. Nhờ có Amazon AppFlow, bạn có thể tìm được nguồn dữ liệu tiếp thị phong phú từ Salesforce Marketing Cloud để tạo các phân tích mới, làm phong phú thêm cho tài sản dữ liệu bổ sung, v.v..

Salesforce Pardot

Salesforce Pardot

Salesforce Pardot là một giải pháp tự động hóa tiếp thị giúp công ty tạo ra các kết nối có ý nghĩa và nhiều kênh dẫn hơn, tạo cơ hội cho bộ phận kinh doanh hoàn thành nhiều đơn hàng hơn. Với AppFlow, bạn có thể cấu hình truyền dữ liệu với Salesforce Pardot chỉ bằng vài cú nhấp chuột để đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu, chạy trình phân tích khách hàng 360 hoặc tạo báo cáo BI.

SAP OData

SAP ERP/BW (ECC, BW, BW/4HANA và S/4HANA) hỗ trợ các doanh nghiệp lớn nhất thế giới trong lĩnh vực lập kế hoạch sản xuất, sản xuất, kinh doanh, phân phối, v.v. Với AppFlow, bạn có thể cấu hình và thực hiện trích xuất dữ liệu từ SAP ERP/BW chỉ với vài cú nhấp chuột để hỗ trợ các sáng kiến, báo cáo về hồ dữ liệu, v.v. Để tăng cường bảo mật, trình kết nối của AppFlow cho SAP OData hỗ trợ truyền dữ liệu thông qua AWS PrivateLink.

SendGrid

SendGrid

SendGrid là nền tảng tự động hóa tiếp thị và dịch vụ tiếp thị bằng email. Trình kết nối của Amazon AppFlow dành cho SendGrid hỗ trợ bạn tích hợp dữ liệu tiếp thị quan trọng qua email, bao gồm cả số liệu thống kê tiếp thị có giá trị qua email.

ServiceNow

ServiceNow

ServiceNow giúp các công ty quản lý luồng công việc kỹ thuật số cho hoạt động doanh nghiệp. Nhờ việc tích hợp AppFlow với ServiceNow, bạn có thể lưu trữ dữ liệu luồng công việc ServiceNow trong AWS hoặc tự động kích hoạt các quy trình trong AWS hay các ứng dụng khác, dựa trên các thay đổi đối với luồng công việc ServiceNow.

Singular

Kết nối ETL tiếp thị của Singular với AppFlow cho phép khách hàng dễ dàng xây dựng cơ sở dữ liệu tiếp thị mơ ước với dạng xem hoàn chỉnh về hiệu suất tiếp thị và ROI. Singular quản lý kết nối dữ liệu bên thứ ba từ tất cả các kênh tiếp thị như Facebook, Google Ads, Bing và hơn 2.000 sự tích hợp khác để thu thập chi phí quảng cáo và kết hợp tỷ lệ chuyển đổi cùng quyết định phân bổ vào sơ đồ được tiêu chuẩn hóa, sẵn sàng cho doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm »

Slack

Slack là nền tảng nhắn tin dựa trên kênh để điều chỉnh đồng nhất các nhóm, thống nhất hệ thống và thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển. Với tích hợp AppFlow, giờ đây khách hàng có thể dễ dàng kết hợp dữ liệu từ Slack với các công cụ tiếp thị hoặc bán hàng khác và các dịch vụ AWS cho các hoạt động như phân tích cảm tính và xu hướng.

Snowflake

Smartsheet

Smartsheet là phần mềm cung cấp dịch vụ cộng tác và quản lý công việc, được thiết kế để theo dõi các dự án của cá nhân và nhóm. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho Smartsheet để đồng bộ hóa Trang tính với AWS cho mục đích hợp nhất dữ liệu, sao lưu, phân tích, báo cáo, thủy hợp hồ dữ liệu, v.v.

Snowflake

Snapchat Ads

Snapchat Ads là nền tảng tự phục vụ của Snapchat, cho phép người dùng tạo và quản lý quảng cáo cũng như chạy các chiến dịch. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho Snapchat Ads để tích hợp dữ liệu tiếp thị từ nhiều công cụ trong AWS cho mục đích thủy hợp hồ dữ liệu, phân tích, máy học và báo cáo kết hợp – chẳng hạn như để tổng hợp hiệu suất của các chiến dịch trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Snowflake

Snowflake

Snowflake trang bị cho các tổ chức một nền tảng tích hợp đơn nhất cung cấp kho dữ liệu được xây dựng cho đám mây; quyền truy cập tức thời, bảo mật và được quản lý vào toàn bộ mạng dữ liệu của họ. Thông qua Amazon AppFlow, khách hàng có thể truyền và thực hiện mọi chuyển đổi đối với dữ liệu một cách liền mạch và an toàn từ các dịch vụ SaaS khác, như Zendesk, sang Snowflake để phân tích nâng cao.

Stripe

Stripe

Stripe hỗ trợ hoạt động thương mại điện tử với giải pháp xử lý thanh toán và các giải pháp thương mại khác cho các hoạt động kinh doanh trực tuyến. Phân tích và báo cáo về dữ liệu giao dịch quan trọng bằng trình kết nối của Amazon AppFlow dành cho Stripe.

Trend Micro

Tích hợp Trend Micro và AppFlow giảm cản trở cho người dùng trong việc phân phối dữ liệu từ tài khoản Cloud One sang dịch vụ AWS. Khả năng không cần mã hóa này nhanh chóng cho phép tự động hóa kiểm tra liên tục và trao cho các nhóm bảo mật cách thức để cung cấp cho nhóm phát triển các dữ liệu liên quan đến tác nhân bảo mật một cách liền mạch và an toàn. Tìm hiểu thêm »

Typeform

Typeform

Typeform là công cụ khảo sát trực tuyến. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow dành cho Typeform để giám sát nội dung khảo sát và trích xuất dữ liệu phản hồi nhằm phục vụ phân tích chuyên sâu.

Upsolver

Upsolver là một nền tảng ETL hồ dữ liệu lưu trữ dữ liệu trên đám mây, áp dụng các bước chuyển đổi nâng cao và phân phối đến nhiều điểm đích. Với AppFlow, bạn có thể chuyển dữ liệu liền mạch từ Salesforce, Google Analytics, Zendesk và các nguồn dữ liệu được hỗ trợ khác sang vùng lưu trữ Amazon S3 được tích hợp với Upsolver để xử lý và phân tích thêm. Sau đó, dữ liệu có sẵn để chuyển đổi, bổ sung và tổng hợp trong Upsolver. Tìm hiểu thêm »

Veeva

Tích hợp AppFlow với Veeva Vault, cho phép các công ty Khoa học đời sống mở rộng chức năng của Veeva Vault vào AWS và tận dụng các công cụ máy học của AWS để đem lại trí thông minh tự động trên các tài liệu và nội dung. Ví dụ: phân tích, chép lại, dịch và thậm chí gắn thẻ tài liệu hoặc tài sản tiếp thị như hình ảnh, email và tệp âm thanh để đơn giản hóa các quy trình cần sự can thiệp của con người, cũng như làm cho các hành động này hiệu quả hơn, phù hợp, đáng tin cậy và dễ tìm kiếm hơn.

WooCommerce

WooCommerce là nền tảng Thương mại điện tử mã nguồn mở, có thể tùy chỉnh, được xây dựng trên WordPress. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho WooCommerce để truyền dữ liệu giao dịch sang AWS cho mục đích thủy hợp hồ dữ liệu, phân tích hoặc báo cáo.

Zendesk

Zendesk và AppFlow giúp các công ty dễ dàng truyền dữ liệu một cách đơn giản và an toàn giữa Zendesk cho dịch vụ, AWS và các ứng dụng SaaS khác trong vài phút, hoàn toàn không cần viết mã. Ví dụ: Một quản trị viên Zendesk có thể hiểu rõ hơn chi phí để hỗ trợ các dòng sản phẩm khác nhau bằng cách nhanh chóng xây dựng luồng để kéo dữ liệu phiếu Zendesk cùng dữ liệu bảo hành và dịch vụ tại chỗ vào RedShift. Sự tích hợp mới này mang đến tính linh hoạt cao hơn -- cho phép quản trị viên nhanh chóng áp dụng tích hợp cho các nhu cầu luôn thay đổi của doanh nghiệp. Như vậy, các nhóm hỗ trợ có thể thực hiện các công việc phức tạp, có giá trị cao nhanh hơn mà cần ít tài nguyên hơn. Tìm hiểu thêm »

Zendesk Chat

Zendesk Chat là một dịch vụ trò chuyện trực tiếp của Zendesk, cho phép các doanh nghiệp kết nối với khách hàng trên web, di động và các kênh xã hội. Với dịch vụ tích hợp này, bạn sẽ có thể tải nhập thông tin liên hệ của khách hàng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc phân tích và báo cáo.

Zendesk Sell

Zendesk Sell là giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM) cho nền tảng Zendesk. Thông qua dịch vụ tích hợp này, bạn sẽ có thể tải nhập dữ liệu CRM quan trọng của doanh nghiệp vào AWS nhằm thúc đẩy báo cáo chuyên sâu, tích hợp với các nguồn dữ liệu khác để phát triển nhiều chế độ xem Khách hàng 360, v.v.

Zendesk Sunshine

Zendesk Sunshine giúp các nhà phát triển tạo trải nghiệm tùy chỉnh được xây dựng trên nền tảng Zendesk cho mục đích bán vé và dịch vụ khách hàng. Trình kết nối của Amazon AppFlow dành cho Zendesk Sunshine giúp bạn tích hợp các đối tượng và dữ liệu do Zendesk Sunshine quản lý.

zoho

Zoho

Zoho CRM là phần mềm CRM bán hàng trực tuyến quản lý hoạt động bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ của bạn. Sử dụng trình kết nối của Amazon AppFlow cho Zoho CRM để truyền dữ liệu quan hệ khách hàng sang các dịch vụ của AWS nhằm thực hiện phân tích các cơ hội, giá trị quy trình hoặc hợp nhất thông tin khách hàng trong các ứng dụng về chân dung khách hàng 360 độ.

Zoom Meetings

Zoom Meetings

Zoom là giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến dành cho các cá nhân và nhóm. Trình kết nối của Amazon AppFlow dành cho Zoom Meetings giúp bạn tải và tích hợp thông tin báo cáo cho các cuộc họp trực tuyến.

AWS Services

Amazon S3

Với Amazon AppFlow, bạn có thể tận dụng toàn bộ tiềm năng của các dịch vụ lưu trữ củaAmazon S3 cùng với các ứng dụng SaaS khác như Zendesk, Salesforce và ServiceNow, bằng cách cho phép truyền dữ liệu hai chiều để kích hoạt quy trình làm việc, chạy phân tích hạ nguồn và đồng bộ cơ sở dữ liệu.

Amazon EventBridge

Amazon EventBridge là một bus sự kiện phi máy chủ giúp dễ dàng kết nối các ứng dụng với nhau bằng cách sử dụng dữ liệu từ ứng dụng của riêng bạn, ứng dụng SaaS tích hợp sẵn và dịch vụ AWS. EventBridge cung cấp một luồng dữ liệu theo thời gian thực từ các nguồn sự kiện, chẳng hạn như AWS Lambda, ZenDesk và DataDog, v.v. và định tuyến dữ liệu đó đến các mục tiêu AWS. Với AppFlow, người dùng Amazon EventBridge có thể tích hợp và nhận các sự kiện từ tất cả các ứng dụng SaaS thuộc AppFlow, chẳng hạn như Salesforce.

Amazon Redshift

Amazon AppFlow cho phép truyền dữ liệu liền mạch từ các ứng dụng SaaS khác nhau đến dịch vụ lưu trữ dữ liệu của Amazon Redshift. Ví dụ: bạn có thể truyền dữ liệu bản ghi cơ hội từ Salesforce sang Amazon Redshift để cập nhật bảng thông tin theo thời gian thực hoặc tạo dòng dữ liệu từ Slack Channel đến Amazon Redshift để phân tích dữ liệu sự kiện.

Hồ sơ khách hàng Amazon Connect

Hồ sơ khách hàng Amazon Connect hỗ trợ các tổ chức tương tác với khách hàng trong việc cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo hướng cá nhân hóa bằng cách dựa trên hồ sơ khách hàng phong phú. Khai thác Amazon AppFlow để áp dụng triệt để hơn nhận thức khách hàng từ các ứng dụng CRM, bán vé và giao tiếp với khách hàng vào trong Hồ sơ khách hàng Amazon Connect.

Amazon Honeycode

Amazon Honeycode hỗ trợ các nhóm tạo nên những ứng dụng di động và web mạnh mẽ mà không phải viết bất kỳ mã nào. Với Amazon AppFlow, các nhóm có thể kết nối các ứng dụng Honeycode của mình với các dịch vụ AWS và SaaS khác nhau chỉ trong một vài cú nhấp chuột. Ví dụ: Các nhóm bán hàng có thể tạo ra một ứng dụng đồng bộ hóa dữ liệu giữa Salesforce và Honeycode.

Amazon Lookout for Metrics

Amazon Lookout for Metrics

Amazon Lookout for Metrics là một dịch vụ máy học giúp tìm ra những khoảng lệch về số liệu kinh doanh và vận hành, xác định nguyên nhân gốc của chúng và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng thực hiện hành động dựa trên các kết quả mà không cần tới kiến thức chuyên môn về máy học. Với Amazon AppFlow, bạn có thể có được dữ liệu và rút ra các thông tin chuyên sâu có ý nghĩa từ các ứng dụng Đám mây và SaaS khác nhau như Salesforce, Google Analytics, ServiceNow, v.v. bằng cách dùng Amazon Lookout dành cho chỉ số.

Amazon RDS dành cho PostgreSQL

Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (Amazon RDS) giúp bạn thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ trong Đám mây AWS. Với Amazon RDS dành cho PostgreSQL, bạn có thể thiết lập cơ sở dữ liệu Amazon RDS chạy hệ thống cơ sở dữ liệu mã nguồn mở PostgreSQL. Nếu sử dụng Amazon RDS dành cho PostgreSQL, bạn cũng có thể sử dụng Amazon AppFlow để nạp dữ liệu mà bạn chuyển từ các dịch vụ AWS nhất định hoặc các ứng dụng được hỗ trợ khác vào cơ sở dữ liệu của mình.

Amazon SageMaker Data Wrangler

Với Amazon SageMaker Data Wrangler, giờ đây người dùng Amazon AppFlow có thể chuẩn bị và lập danh mục dữ liệu từ các ứng dụng SaaS của họ cho các trường hợp sử dụng ML bằng SageMaker Data Wrangler. Amazon SageMaker Data Wrangler giảm thời gian tổng hợp và chuẩn bị dữ liệu cho máy học (ML) từ vài tuần xuống còn vài phút. Chuẩn bị dữ liệu chất lượng cao cho ML thường phức tạp và tốn thời gian vì quá trình này yêu cầu tổng hợp dữ liệu trên nhiều nguồn và định dạng khác nhau bằng các công cụ khác nhau. Với SageMaker Data Wrangler, bạn có thể khám phá và nhập dữ liệu từ nhiều nguồn SaaS khác nhau.

Tìm hiểu thêm về cách định giá sản phẩm
Xem cách định giá sản phẩm

Truy cập trang giá của Amazon Appflow.

Tìm hiểu thêm 
Tìm hiểu thêm trong tài liệu
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về Amazon AppFlow qua Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon AppFlow trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập