Amazon AppFlow cho phép bạn truyền dữ liệu giữa các ứng dụng SaaS mà bạn sử dụng hàng ngày và các dịch vụ AWS như Amazon S3 và Amazon Redshift. Chúng tôi vẫn liên tục tích hợp thêm ứng dụng. Nếu bạn muốn yêu cầu tích hợp, vui lòng hoàn thành khảo sát này nhằm cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để cân nhắc yêu cầu của bạn. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ tích hợp được hỗ trợ hôm nay.

Ứng dụng SaaS

Amplitude

Với Amazon AppFlow, các nhóm có thể kết nối nền tảng thông tin sản phẩm của Amplitude với Salesforce, Marketo và Zendesk. Bằng cách phân tích dữ liệu hành vi từ Amplitude, kết hợp với dữ liệu CRM, phân bổ, chiến dịch và hỗ trợ, các nhóm có thể hiểu rõ hơn các yếu tố thúc đẩy tương tác với người dùng, chuyển đổi, lưu giữ và thương mại hóa. Tìm hiểu thêm »

600x400_Datadog

Datadog

Datadog là nền tảng giám sát, tập hợp dữ liệu từ máy chủ, bộ chứa, cơ sở dữ liệu và dịch vụ bên thứ ba để giúp bạn có thể quan sát được các ứng dụng. Nhờ tích hợp AppFlow, bạn có thể gửi nhật ký, số liệu và bảng điều khiển từ Datadog sang các dịch vụ AWS như Amazon S3 để tạo báo cáo hàng tháng hoặc thực hiện phân tích khác, thay vì thực hiện theo cách thủ công.

Dynatrace

Nền tảng thông tin phần mềm Dynatrace thu thập dữ liệu có độ chính xác cao về hiệu suất của các ứng dụng, hạ tầng cơ sở và trải nghiệm của tất cả người dùng. Với sự hỗ trợ toàn diện từ Amazon AppFlow, giờ đây khách hàng có thể dễ dàng truy cập và xuất dữ liệu Dynatrace một cách an toàn sang các ứng dụng bên thứ ba mà họ yêu thích. Tìm hiểu thêm »

Google Analytics

Google Analytics

GoogleAnalytics là dịch vụ phân tích web theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Nhờ tích hợp AppFlow, bạn có thể tự động hóa luồng dữ liệu từ tài khoản phân tích của mình sang AWS hoặc các ứng dụng khác để lưu trữ hoặc phân tích sau đó.

Infor Nexus

Infor Nexus tạo ra nền tảng quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu theo nhu cầu được các tổ chức sử dụng để quản lý quy trình hậu cần và thương mại toàn cầu. Nhờ tích hợp AppFlow, bạn có thể lưu trữ tự động dữ liệu chuỗi cung ứng trong AWS hoặc các ứng dụng khác để phân tích sau đó.

Marketo

Marketo

Marketo tạo phần mềm tự động hóa tiếp thị giúp thu hút khách hàng và khách hàng tiềm năng. Nhờ tích hợp AppFlow, bạn có thể sử dụng dữ liệu Marketo như khách hàng tiềm năng mới hay phản hồi email để tự động kích hoạt các quy trình trong dịch vụ AWS hoặc các ứng dụng khác.

Salesforce

AppFlow cho phép các ứng dụng bên thứ ba trên AWS cập nhật Salesforce và ngược lại, tận dụng khả năng thu thập dữ liệu thay đổi và hai chiều của Amazon AppFlow. Sản phẩm này cho phép bạn dễ dàng tạo dữ liệu tự động, phong phú nằm trên một vài ứng dụng.

ServiceNow

ServiceNow

ServiceNow giúp các công ty quản lý luồng công việc kỹ thuật số cho hoạt động doanh nghiệp. Nhờ sự tích hợp của AppFlow với ServiceNow, bạn có thể lưu trữ dữ liệu luồng công việc ServiceNow trong AWS hoặc tự động kích hoạt các quy trình trong AWS hay các ứng dụng khác, dựa trên các thay đổi đối với luồng công việc ServiceNow.

Singular

Kết nối ETL tiếp thị của Singular với AppFlow cho phép khách hàng dễ dàng xây dựng cơ sở dữ liệu tiếp thị mơ ước với dạng xem hoàn chỉnh về hiệu suất tiếp thị và ROI. Singular quản lý kết nối dữ liệu bên thứ ba từ tất cả các kênh tiếp thị như Facebook, Google Ads, Bing và hơn 2.000 sự tích hợp khác để thu thập chi phí quảng cáo và kết hợp tỷ lệ chuyển đổi cùng quyết định phân bổ vào sơ đồ được tiêu chuẩn hóa, sẵn sàng cho doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm »

Slack

Slack là nền tảng nhắn tin dựa trên kênh để điều chỉnh đồng nhất các nhóm, thống nhất hệ thống và thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển. Với tích hợp AppFlow, giờ đây khách hàng có thể dễ dàng kết hợp dữ liệu từ Slack với các công cụ tiếp thị hoặc bán hàng khác và các dịch vụ AWS cho các hoạt động như phân tích cảm tính và xu hướng.

snowflake-blue-png

Snowflake

Snowflake trang bị cho các tổ chức một nền tảng tích hợp đơn nhất cung cấp kho dữ liệu được xây dựng cho đám mây; quyền truy cập tức thời, bảo mật và được quản lý vào toàn bộ mạng dữ liệu của họ. Thông qua Amazon AppFlow, khách hàng có thể truyền và thực hiện mọi chuyển đổi đối với dữ liệu một cách liền mạch và an toàn từ các dịch vụ SaaS khác, như Zendesk, sang Snowflake để phân tích nâng cao.

Trend Micro

Tích hợp Trend Micro và AppFlow giảm cản trở cho người dùng trong việc phân phối dữ liệu từ tài khoản Cloud One sang dịch vụ AWS. Khả năng không cần mã hóa này nhanh chóng cho phép tự động hóa kiểm tra liên tục và trao cho các nhóm bảo mật cách thức để cung cấp cho nhóm phát triển các dữ liệu liên quan đến tác nhân bảo mật một cách liền mạch và an toàn. Tìm hiểu thêm »

Veeva

Tích hợp AppFlow với Veeva Vault, cho phép các công ty Khoa học đời sống mở rộng khả năng của Veeva Vault vào AWS và tận dụng các công cụ machine learning của AWS để có trí thông minh tự động trên các tài liệu và nội dung. Ví dụ: phân tích, phiên âm, dịch và thậm chí gắn thẻ tài liệu hoặc tài sản tiếp thị như hình ảnh, email và tệp âm thanh để đơn giản hóa các quy trình cần sự can thiệp của con người và làm cho các hành động này hiệu quả hơn, phù hợp, đáng tin cậy và dễ tìm kiếm hơn.

Zendesk

Zendesk và AppFlow giúp các công ty dễ dàng truyền dữ liệu một cách đơn giản và an toàn giữa Zendesk, AWS và các ứng dụng SaaS khác trong vài phút, hoàn toàn không cần mã hóa. Ví dụ: Một quản trị viên Zendesk có thể hiểu rõ hơn chi phí để hỗ trợ các dòng sản phẩm khác nhau bằng cách nhanh chóng xây dựng luồng để kéo dữ liệu phiếu Zendesk cùng dữ liệu bảo hành và dịch vụ tại chỗ vào RedShift. Sự tích hợp mới này mang đến tính linh hoạt cao hơn -- cho phép quản trị viên nhanh chóng áp dụng tích hợp cho các nhu cầu luôn thay đổi của doanh nghiệp. Như vậy, các nhóm hỗ trợ có thể thực hiện các công việc phức tạp, có giá trị cao nhanh hơn mà cần ít tài nguyên hơn. Tìm hiểu thêm »

Dịch vụ AWS

Amazon EventBridge

Amazon EventBridge là một bus sự kiện phi máy chủ giúp dễ dàng kết nối các ứng dụng với nhau bằng cách sử dụng dữ liệu từ ứng dụng của riêng bạn, ứng dụng SaaS tích hợp sẵn và dịch vụ AWS. EventBridge cung cấp một luồng dữ liệu theo thời gian thực từ các nguồn sự kiện, chẳng hạn như AWS Lambda, ZenDesk và DataDog, v.v. và định tuyến dữ liệu đó đến các mục tiêu AWS. Với AppFlow, người dùng Amazon EventBridge có thể xây dựng tích hợp và nhận sự kiện từ tất cả các ứng dụng SaaS thuộc AppFlow, chẳng hạn như Salesforce.

Amazon Redshift

Amazon AppFlow cho phép truyền dữ liệu liền mạch từ các ứng dụng SaaS khác nhau đến dịch vụ lưu trữ dữ liệu của Amazon Redshift. Ví dụ: bạn có thể truyền dữ liệu bản ghi cơ hội từ Salesforce sang Amazon Redshift để cập nhật bảng thông tin theo thời gian thực hoặc tạo dòng dữ liệu từ Slack Channel đến Amazon Redshift để phân tích dữ liệu sự kiện.

Amazon S3

Với Amazon AppFlow, bạn có thể tận dụng toàn bộ tiềm năng của các dịch vụ lưu trữ của Amazon S3 kết hợp với các ứng dụng SaaS khác như Zendesk, Salesforce và ServiceNow bằng cách cho phép truyền dữ liệu hai chiều để kích hoạt luồng công việc, chạy phân tích sau đó và đồng bộ cơ sở dữ liệu.

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem giá sản phẩm

Truy cập trang giá của Amazon Appflow.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về Amazon AppFlow qua Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon AppFlow trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập