Amazon EventBridge

Xây dựng ứng dụng định hướng theo sự kiện ở quy mô lớn trên AWS, các hệ thống hiện có hoặc ứng dụng SaaS

Tất cả sự kiện thay đổi trạng thái được xuất bản bởi

Dễ dàng xây dựng kiến trúc định hướng theo sự kiện, gắn kết lỏng để giúp bạn triển khai các tính năng mới nhanh chóng hơn.

Kết nối các dịch vụ AWS, ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và ứng dụng tùy chỉnh làm đối tượng tạo sự kiện để khởi chạy các luồng công việc.

Cách thức hoạt động

 • Bus sự kiện
 • Sơ đồ minh họa cách AWS DMS di chuyển lược đồ nguồn của bạn đến cơ sở dữ liệu đích bằng cách sử dụng AWS DMS Fleet Advisor, Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS và các tác vụ di chuyển.

  Bus sự kiện Amazon EventBridge là một bus sự kiện phi máy chủ, giúp bạn nhận, lọc, chuyển đổi, định tuyến và phân phối các sự kiện.

 • Amazon EventBridge Pipes
 • Sơ đồ minh họa cách AWS DMS di chuyển lược đồ nguồn của bạn đến cơ sở dữ liệu đích bằng cách sử dụng AWS DMS Fleet Advisor, Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS và các tác vụ di chuyển.

  Amazon EventBridge Pipes là tài nguyên tích hợp điểm nối điểm phi máy chủ giúp bạn kết nối đối tượng tạo sự kiện với đối tượng dùng sự kiện bằng các tính năng lọc, làm giàu và chuyển đổi tùy chọn.  

 • Trình lập lịch Amazon EventBridge
 • Trình lập lịch Amazon EventBridge Sơ đồ cách thức hoạt động

  Sử dụng Trình lập lịch Amazon EventBridge để lập lịch các tác vụ và sự kiện quy mô lớn.  

Video giải thích về Amazon EventBridge (1:31)
Giới thiệu về EventBridge
Tìm hiểu cách Amazon EventBridge giúp quá trình xây dựng các ứng dụng định hướng theo sự kiện ở quy mô lớn trở nên dễ dàng hơn bằng cách sử dụng những sự kiện từ ứng dụng của bạn, ứng dụng SaaS tích hợp và dịch vụ AWS.
Giới thiệu về Amazon EventBridge
Tìm hiểu cách EventBridge giúp quá trình xây dựng các ứng dụng định hướng theo sự kiện ở quy mô lớn trở nên dễ dàng hơn bằng cách sử dụng những sự kiện từ ứng dụng của bạn, ứng dụng SaaS tích hợp sẵn và dịch vụ AWS.

Trường hợp sử dụng

Cải thiện tính linh hoạt của các nhà phát triển

Cho phép các nhóm dịch vụ không cần phối hợp với nhau nhờ những vi dịch vụ tách biệt bằng cách sử dụng các ứng dụng AWS, SaaS hoặc ứng dụng tùy chỉnh của riêng bạn.

Giám sát và kiểm tra ứng dụng

Giám sát và kiểm tra các môi trường AWS của bạn và ứng phó với những thay đổi hoạt động trong ứng dụng theo thời gian thực để ngăn các lỗ hổng cơ sở hạ tầng.

 

Mở rộng chức năng bằng các tiện ích tích hợp SaaS

Kết nối ứng dụng của bạn với các ứng dụng SaaS khác bằng cách gửi sự kiện tùy chỉnh tới EventBridge, sau đó gửi sự kiện đó tới Zendesk CRM thông qua Đích đến API.

Lập lịch trong ứng dụng của bạn

Sử dụng Trình lập lịch EventBridge trong các ứng dụng và nền tảng của bạn để cung cấp dịch vụ lập lịch cho khách hàng với lời nhắc, hành động trì hoãn hoặc lời nhắc tiếp tục ở nơi khách hàng dừng lại.  

Cách bắt đầu sử dụng

Khám phá các tính năng của EventBridge

Tìm hiểu thêm về các nguồn sự kiện được tích hợp sẵn, tiện ích tích hợp SaaS và nhiều hơn nữa.

Khám phá các tính năng »

Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với EventBridge trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập »

Hiểu sâu hơn về EventBridge

Xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển, ứng dụng mẫu và bản minh họa.

Tìm hiểu thêm »

Khám phá thêm về AWS