Amazon EventBridge

Xây dựng ứng dụng hướng sự kiện ở quy mô lớn trên AWS, các hệ thống hiện có hoặc ứng dụng SaaS

Amazon EventBridge là một bus sự kiện phi máy chủ giúp dễ dàng xây dựng các ứng dụng theo sự kiện ở quy mô lớn bằng cách sử dụng các sự kiện từ ứng dụng của bạn, ứng dụng Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) tích hợp sẵn và dịch vụ AWS. EventBridge cung cấp một luồng dữ liệu theo thời gian thực từ các nguồn sự kiện, chẳng hạn như Zendesk hoặc Shopify đến những mục tiêu như AWS Lambda và các ứng dụng SaaS khác. Bạn có thể thiết lập quy tắc định tuyến để xác định vị trí bạn gửi dữ liệu, từ đó xây dựng các kiến trúc ứng dụng có khả năng tác động trở lại các nguồn dữ liệu của bạn theo thời gian thực, trong đó nguồn xuất sự kiện và đích tiêu thụ sự kiện hoàn toàn tách biệt nhau.

Giới thiệu về Amazon EventBridge (9:13)

Lợi ích

Xây dựng kiến trúc theo sự kiện

EventBridge đơn giản hóa quá trình xây dựng kiến trúc theo sự kiện. Với EventBridge, đích sự kiện của bạn không cần phải quan tâm đến nguồn sự kiện vì bạn có thể lọc và xuất bản trực tiếp lên EventBridge. Không yêu cầu thiết lập. Cải thiện khả năng linh hoạt của nhà phát triển cũng như khả năng chịu lỗi của ứng dụng với các cấu trúc theo sự kiện được ghép đôi lỏng lẻo.

Kết nối các ứng dụng SaaS

EventBridge nhập dữ liệu từ các ứng dụng SaaS được hỗ trợ và định tuyến dữ liệu này tới các dịch vụ AWS và mục tiêu SaaS (thông qua các điểm đến API - một mục tiêu điểm cuối viện dẫn HTTP dành cho các sự kiện) mà không cần viết mã tích hợp tùy chỉnh. Bạn có thể sử dụng EventBridge để kết nối các ứng dụng SaaS của mình hoặc sử dụng các sự kiện từ ứng dụng SaaS để kích hoạt các quy trình làm việc cho hỗ trợ khách hàng, hoạt động kinh doanh, v.v. Tìm hiểu thêm về đối tác SaaS tích hợp sẵn.

Viết ít mã tùy chỉnh hơn

EventBridge giúp bạn dễ dàng kết nối các ứng dụng. Bạn có thể nhập, lọc, chuyển đổi và cung cấp các sự kiện mà không cần viết mã tùy chỉnh. Cơ sở đăng ký sơ đồ của EventBridge lưu trữ một tuyển tập sơ đồ sự kiện dễ tìm kiếm và cho phép bạn tải xuống liên kết mã cho những sơ đồ này trong IDE của bạn, từ đó bạn có thể biểu diễn sự kiện dưới dạng đối tượng được định kiểu rõ trong mã của bạn. Tự động thêm sơ đồ được khám phá từ bus sự kiện vào cơ sở đăng ký thông qua tính năng khám phá sơ đồ.

Giảm chi phí vận hành

Với EventBridge, không có máy chủ để cung cấp và quản lý. Không có phần mềm bổ sung để cài đặt, bảo trì hoặc vận hành. EventBridge tự động điều chỉnh quy mô dựa trên số sự kiện được thu nạp và bạn chỉ phải trả tiền cho những sự kiện được AWS hoặc ứng dụng SaaS của mình xuất bản. EventBridge có sẵn độ khả dụng phân tán và dung sai cao. EventBridge cũng có kho lưu trữ sự kiện gốc và khả năng phát lại giúp dễ dàng khôi phục từ lỗi hoặc xây dựng một trạng thái ứng dụng mới từ các sự kiện cũ.

Cách thức hoạt động

EventBridge kết nối các ứng dụng bằng cách sử dụng sự kiện. Sự kiện là một tín hiệu cho thấy trạng thái của hệ thống đã thay đổi, chẳng hạn như thay đổi về trạng thái của phiếu hỗ trợ khách hàng. Khách hàng có thể tích hợp những ứng dụng AWS của riêng họ với các vi dịch vụ, ứng dụng SaaS cũng như ứng dụng tùy chỉnh đóng vai trò là nguồn để xuất các sự kiện sang một bus sự kiện. Bạn có thể xác định quy tắc lọc để lọc các sự kiện và định tuyến sự kiện tới các mục tiêu dịch vụ AWS và đích API (qua các điểm cuối HTTP). Cơ sở đăng ký sơ đồ của EventBridge lưu trữ sơ đồ được tạo bởi các ứng dụng, dịch vụ AWS hoặc ứng dụng SaaS trong tổ chức của bạn. Một sơ đồ bao gồm thông tin như tiêu đề, định dạng và các quy tắc xác thực cho dữ liệu sự kiện. Bạn có thể tải xuống các liên kết mã cho bất kỳ sơ đồ nào trong cơ sở sơ đồ tại IDE của mình và sử dụng trực tiếp đối tượng được định kiểu rõ trình diễn sự kiện trong mã của bạn.

Cách Amazon EventBridge kết nối các ứng dụng bằng cách sử dụng sự kiện

Trường hợp sử dụng

Kiến tạo lại cho tốc độ

Sử dụng EventBridge để thúc đẩy quá trình hiện đại hóa và bố trí lại kiến trúc của bạn bằng các thiết bị và ứng dụng tách biệt. Với EventBridge, không cần phải có sự kết hợp giữa nhà sản xuất sự kiện và các dịch vụ hoặc ứng dụng dành cho người tiêu dùng. Bạn có thể tăng tốc quá trình phát triển của tổ chức bằng cách để nhóm lặp lại các tính năng mà không phụ thuộc rõ ràng giữa các hệ thống.

Giám sát và kiểm tra

Bạn có thể giám sát và kiểm tra các môi trường AWS của mình và ứng phó với những thay đổi hoạt động trong ứng dụng theo thời gian thực để ngăn các lỗ hổng cơ sở hạ tầng. Ví dụ: khi các tài nguyên của bạn được các tài khoản hoặc tài khoản công cộng truy cập, bạn có thể đặt cấu hình một sự kiện Amazon Access Analyzer được tạo ra và được gửi tới Hàm AWS Lambda bằng EventBridge để xóa quyền không mong muốn.

Mở rộng chức năng qua các tích hợp SaaS

Bạn có thể mở rộng chức năng các ứng dụng của mình bằng cách dễ dàng kết nối chúng với các ứng dụng SaaS khác qua EventBridge. Ví dụ: bạn có thể gửi các sự kiện tùy chỉnh tới EventBridge khi có người dùng mới được tạo trong bậc miễn phí và gửi sự kiện đó qua Điểm đến API tới Zendesk CRM.

Tùy chỉnh SaaS bằng AI/ML

Bạn có thể làm phong phú các sự kiện của mình từ các ứng dụng SaaS bằng dịch vụ Trí tuệ nhân tạo AWS/Machine Learning và nhận thông tin chi tiết có giá trị. Ví dụ: bạn có thể tải dữ liệu từ Shopify lên EventBridge để kích hoạt quy trình làm việc và sử dụng các dịch vụ AI như Amazon Comprehend để gắn thẻ hình ảnh của các sản phẩm bán lẻ mới.

Khách hàng

Les Mills

Les Mills cung cấp các luồng dữ liệu thời gian thực từ nhiều nguồn sự kiện khác nhau.

Đọc về nghiên cứu điển hình »

Hudson

Hudson sử dụng EventBridge để tăng quy mô cho sản phẩm JobAccelerator của họ.

Đọc tài liệu tham khảo về khách hàng »

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Xem các tính năng của sản phẩm

Tìm hiểu thêm về tính năng của Amazon EventBridge.

Tìm hiểu thêm 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon EventBridge trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập 
Sign up for a free account
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về EventBridge trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm