Amazon EventBridge thu nạp dữ liệu từ các nền tảng SaaS được hỗ trợ và định tuyến dữ liệu đó đến các mục tiêu là dịch vụ AWS. Với EventBridge, bạn có thể dễ dàng kết nối và truyền dữ liệu từ các ứng dụng SaaS của mình mà không cần phải viết bất kỳ mã nào. Dịch vụ này cho phép bạn xây dựng hoạt động tích hợp phong phú nhanh hơn và rút ngắn hành trình chinh phục thành công của bạn. Tìm hiểu thêm về các trường hợp sử dụng mà các nền tảng SaaS được hỗ trợ cho phép thực hiện dưới đây.

Nguồn sự kiện đối tác SaaS

Đối với các trường hợp sử dụng mà bạn muốn đặt cấu hình tích hợp của riêng mình từ tài khoản AWS hoặc ứng dụng tại chỗ và bus sự kiện EventBridge, bạn có thể bắt đầu với các hoạt động tích hợp này.

SalesForce

SalesForce qua Amazon AppFlow

Amazon AppFlow giúp phát trực tuyến các sự kiện Salesforce trực tiếp đến Amazon EventBridge.

Auth0

Auth0

Auth0, nền tảng danh tính cho các nhà xây dựng ứng dụng, cung cấp cho nhà phát triển và doanh nghiệp các khối dựng mà họ cần để bảo vệ ứng dụng.

Auth0

Authress

Sử dụng các sự kiện xác thực và uỷ quyền từ Authress để kích hoạt các hành động tuỳ chỉnh hoặc tích hợp với hệ thống SIEM (Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật) hiện hành của bạn.

BlitLine

BlitLine

BlitLine là công ty đầu ngành trong các dịch vụ xử lý song song hình ảnh và tài liệu với số lượng lớn ở cấp độ doanh nghiệp. Khách hàng của chúng tôi có thể tập trung vào việc xây dựng phần mềm sáng tạo.

BUIDLHub

BUIDLHub

BUIDLHub cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giúp đơn giản hóa tích hợp Blockchain với cơ sở hạ tầng web truyền thống và phi tập trung.

Buildkite

Buildkite

Buildkite là nền tảng tích hợp và triển khai liên tục, giúp bạn tự động hóa và thay đổi quy mô hoạt động kiểm thử cũng như hoàn thành các dự án phần mềm của mình.

Camunda

Camunda

Việc tích hợp các luồng công việc Camunda Cloud/Zeebe dựa trên BPMN với Amazon EventBridge mở ra rất nhiều trường hợp sử dụng, ví dụ như kích hoạt hàm Lambda, phân phối sự kiện (ví dụ: SQS/SNS) hoặc ghi nhật ký sự kiện lên CloudWatch.

CleverTap

CleverTap

Nền tảng duy trì khách hàng của CleverTap tận dụng Amazon EventBridge để gửi sự kiện từ CleverTap đến các dịch vụ AWS đa dạng.

Datadog

Datadog

Nền tảng giám sát của Datadog cho phép người dùng định tuyến cảnh báo đã kích hoạt đến các kênh thông báo cùng thông tin ngữ cảnh phong phú về cảnh báo đó. Giờ đây, hoạt động tích hợp giữa chúng tôi và Amazon EventBridge sẽ cho phép khách hàng định tuyến những cảnh báo đó vào các bus sự kiện có thể tùy chỉnh mà chỉ yêu cầu đặt cấu hình hoặc thiết lập ở mức tối thiểu.

Epsagon

Epsagon

Epsagon cung cấp chức năng giám sát hiệu suất ứng dụng và khắc phục sự cố tự động, trên đám mây cho các ứng dụng hiện đại, bao gồm cả vi dịch vụ và phi máy chủ. Tích hợp giữa Epsagon và Amazon EventBridge sẽ cho phép khách hàng định tuyến cảnh báo và thông báo vào các bus sự kiện có thể tùy chỉnh mà chỉ yêu cầu đặt cấu hình hoặc thiết lập ở mức tối thiểu.

Freshworks

Freshworks

Trình kết nối Freshworks đến Amazon EventBridge cho phép phát trực tuyến sự kiện trong sản phẩm của Freshworks sang các dịch vụ AWS. Với cấu hình và thiết lập tối thiểu, các sự kiện sản phẩm của Freshwork được xuất sang AWS trong thời gian thực, cho phép các doanh nghiệp xây dựng dựa trên dữ liệu khách hàng của họ.

Genesys

Genesys

Hoạt động tích hợp của Amazon EventBridge với Genesys Cloud cung cấp một cách sử dụng sự kiện nền tảng một cách đáng tin cậy, trực tiếp từ tài khoản AWS cho các tổ chức. Ngoài ra, các tổ chức cũng có thể nhận được tất cả sự kiện của họ thay vì một tập con các chủ đề ở mức độ chi tiết như với API Notifications hiện tại.

Game Server Services Co., Ltd.

Game Server Services Co., Ltd.

Game Server Services (GS2) cung cấp BaaS chuyên dùng cho ngành công nghiệp trò chơi. Bạn sẽ có thể liên kết AWS Lambda với các sự kiện trong GS2. Ví dụ: bạn có thể sử dụng AWS Lambda để thực thi tiến trình khi “Nhiệm vụ trong trò chơi đã hoàn thành” hoặc “cấp độ nhân vật tăng”.

Game Server Services Co., Ltd.

iLert

Tiện ích tích hợp EventBridge của iLert phát trực tiếp các sự kiện ngẫu nhiên đến các bus sự kiện EventBridge theo thời gian thực. Tích hợp sẽ tự động tạo một nguồn sự kiện AWS khi một hành động ngẫu nhiên được thêm vào iLert. Sau khi xác định được một quy tắc trong bảng điều khiển AWS, các sự kiện ngẫu nhiên có thể được ghi nhận và quy trình công việc có thể được kích hoạt.

Karte

Karte

Phần bổ trợ KARTE dành cho Amazon EventBridge cho phép phát trực tuyến dữ liệu sự kiện từ KARTE đến các dịch vụ AWS. Trình kết nối gốc sẽ cho phép mọi tổ chức dễ dàng sử dụng các dịch vụ AWS, đồng thời giảm số lượng phần phụ thuộc cũng như tổng chi phí bắt nguồn từ các tiện ích tích hợp dựa trên API và quá trình quản lý API.

Kloudless

Kloudless

Những nhà phát triển Kloudless sử dụng EventBridge sẽ nhận được luồng hoạt động diễn ra tại các tài khoản đám mây được kết nối của khách hàng ngay trong ngăn xếp ứng dụng trong AWS của họ.

Mackerel

Mackerel

Với Amazon EventBridge, bạn có thể thực thi nhiều tác vụ khác nhau trong AWS với bộ kích hoạt là các sự kiện được tạo bởi hoạt động giám sát linh hoạt từ Mackerel.

MongoDB

MongoDB

Các bộ kích hoạt trong Atlas MongoDB cho phép bạn thực thi logic phi máy chủ phía máy chủ để phản hồi cho các sự kiện cơ sở dữ liệu.

New Relic

New Relic

Bạn có thể sử dụng New Relic để gửi các sự kiện webhook lấy thông tin bổ sung từ cơ sở dữ liệu New Relic vào EventBridge.

OneLogin

OneLogin

OneLogin cho Amazon EventBridge giúp khách hàng giám sát và bảo mật môi trường của họ một cách tổng thể, tận dụng một bộ công cụ thống nhất. Hoạt động tích hợp, tận dụng OneLogin Event Broadcaster, cho phép các tổ chức phát trực tuyến dữ liệu sự kiện từ OneLogin đến phiên bản Amazon EventBridge của họ và xây dựng quy trình công việc danh tính tùy chỉnh.

Operata

Operata

Giám sát và đảm bảo dịch vụ cho Amazon Connect.

Opsgenie

Opsgenie

Tiện ích tích hợp Opsgenie EventBridge gửi sự kiện hành động cảnh báo đến nguồn sự kiện gần với thời gian thực.

PagerDuty

PagerDuty

Nền tảng của PagerDuty cho hoạt động CNTT trong thời gian thực tích hợp với Amazon EventBridge để giúp các nhóm hành động khi có sự cố chứ không chỉ nhận được cảnh báo.

Payshield

Payshield

Tích hợp với Amazon EventBridge giúp tổ chức của bạn nhận thông báo giao dịch cho mọi yêu cầu thanh toán do dịch vụ của Payshield xử lý.

SailPoint

SailPoint

SailPoint, công ty dẫn đầu trong lĩnh vực quản lý danh tính, cung cấp một nền tảng cho nhà phát triển xây dựng quy trình làm việc tùy chỉnh và hoạt động tích hợp để bảo mật quyền truy cập cũng như quản lý tất cả các loại danh tính.

Saviynt

Saviynt

Saviynt đem đến cho các doanh nghiệp khả năng bảo mật ứng dụng, dữ liệu và cơ sở hạ tầng trong một nền tảng duy nhất dành cho đám mây cũng như doanh nghiệp.

Segment

Segment

Segment Destination for Amazon EventBridge là một cách mới để bạn nhập dữ liệu khách hàng từ bên thứ nhất vào AWS.

Selling Partner API (SP-API)

Selling Partner API (SP-API)

Selling Partner API for Notifications cho phép bạn đăng ký theo dõi các thông báo liên quan đến một doanh nghiệp của đối tác bán.

Shopify

Shopify

Đối tác Shopify có thể tận dụng EventBridge để hợp lý hóa hệ thống webhook của họ. Khi sử dụng kiến trúc theo sự kiện như EventBridge, các đối tác của Shopify sẽ dành ít thời gian hơn cho việc quản lý cơ sở hạ tầng và nhiều thời gian hơn để mang lại giá trị cho các nhà buôn bán.

SignalFX

SignalFX

SignalFx, nền tảng giám sát đám mây thời gian thực duy nhất cho cơ sở hạ tầng, vi dịch vụ và ứng dụng, chuyên thu thập, phân tích chỉ số và truy dấu trên từng thành phần trong môi trường đám mây của bạn.

Site 24x7

Site 24x7

Site24x7 hỗ trợ khách hàng định tuyến cảnh báo theo thời gian thực đến các dịch vụ AWS khác bằng Amazon EventBridge.

Site 24x7

Splunk

Splunk thúc đẩy các thành quả trong lĩnh vực Bảo mật, CNTT và DevOps với nền tảng dữ liệu được xây dựng cho đám mây. Sử dụng Đích đến API của EventBridge để dễ dàng gửi các sự kiện AWS đến Splunk để phân tích và ghi nhật ký.

Stax

Stax

Các sự kiện của Stax được xuất lên Amazon EventBridge cho phép khách hàng giám sát và tự động hóa hành động trong tài khoản AWS được Stax quản lý của họ.

Stax

SugarCRM

SugarCRM tận dụng Amazon EventBridge để tạo luồng phát thông báo bảo mật và có khả năng đặt cấu hình cao hơn giữa sản phẩm Sugar Sell và Sugar Serve với tài khoản AWS của khách hàng.

Symantec

Symantec

Với tích hợp Amazon EventBridge, bộ sản phẩm Symantec Cloud Workload Protection (CWP) nay đã có khả năng gửi sự kiện bảo mật từ môi trường gốc của các sự kiện đó đến Amazon EventBridge để làm căn cứ cho các trường hợp sử dụng phân tích dữ liệu toàn diện.

Tealium

Tealium

Trình kết nối Amazon EventBridge cung cấp cho người dùng Tealium một điểm tích hợp chìa khóa trao tay duy nhất để gửi dữ liệu một cách bảo mật từ Trung tâm dữ liệu khách hàng của Tealium đến dịch vụ AWS bất kỳ.

Thundra

Thundra

Tiện ích tích hợp Thundra với Amazon EventBridge sẽ cho phép khách hàng của Thundra thực hiện những hành động khắc phục tức thì đối với các sự cố về bảo mật và hiệu suất có thể xảy ra trong các hàm và/hoặc bộ chứa phi máy chủ.

TriggerMesh

TriggerMesh

Bằng cách sử dụng đích sự kiện tích hợp giữa TriggerMesh và EventBridge cho Amazon EventBridge, nhà phát triển có thể gửi CloudEvents tùy ý tới nguồn đối tác Amazon EventBridge của TriggerMesh.

Whispir

Whispir

Nền tảng Whispir vượt trội trong việc cung cấp các quy trình giao tiếp được tổ chức tinh giản cho doanh nghiệp. Hoạt động tích hợp của chúng tôi với Amazon EventBridge sẽ tiếp tục giúp khách hàng mới và hiện tại xây dựng các tiện ích tích hợp hướng sự kiện trong hệ thống Whispir mà không cần viết mã.

Zendesk

Zendesk

Trình kết nối sự kiện của Zendesk dành cho AWS cho phép phát trực tuyến dữ liệu sự kiện từ gói hỗ trợ của Zendesk đến Amazon EventBridge. Trình kết nối gốc sẽ cho phép mọi tổ chức dễ dàng sử dụng các dịch vụ AWS, đồng thời giảm số lượng phần phụ thuộc cũng như tổng chi phí bắt nguồn từ các tích hợp dựa trên API và quá trình quản lý API.

Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Khởi động nhanh cho phép bạn bắt đầu với tích hợp Amazon EventBridge và SaaS chỉ sau vài cú nhấp chuột. Mỗi hướng dẫn bắt đầu nhanh bao gồm các mẫu AWS CloudFormation giúp tự động hóa quá trình triển khai cùng một hướng dẫn về kiến trúc cũng như cung cấp các chỉ dẫn triển khai từng bước.

Shopify » 

BuildKite »

Zendesk »

Kiểm tra tất cả tích hợp bắt đầu nhanh EventBridge »

Tiện ích tích hợp khác

Đối với các trường hợp sử dụng mà bạn muốn cấu hình tiện ích tích hợp của riêng mình từ tài khoản AWS hay ứng dụng tại chỗ cũng như một bus sự kiện EventBridge, bạn có thể bắt đầu với các tiện ích tích hợp sau đây:

Atlassian (qua Utoolity
Xử lý các tác vụ và thông báo của Bamboo, chuyển đổi luồng công việc của Jira đồng thời thực thi quy tắc tự động hóa của Jira Service Desk với Amazon EventBridge.

Dell Boomi
Sử dụng Trình kết nối Boomi cho Amazon EventBridge để dễ dàng kết nối các tích hợp Boomi mới và hiện có với các dịch vụ AWS bổ sung bằng Amazon EventBridge đối với các trường hợp sử dụng bao gồm giám sát ứng dụng, đăng ký danh bạ, cập nhật dữ liệu khách hàng, v.v.

Magento (qua Bitbull srl
Gửi các sự kiện thương mại điện tử của Magento tới dịch vụ Amazon EventBridge để có thể tích hợp Magento với nhiều dịch vụ phi máy chủ khác nhau của AWS.

Dành cho Đối tác

Tích hợp với EventBridge

Amazon EventBridge mở rộng dữ liệu ứng dụng SaaS vào AWS, mở ra nhiều trường hợp sử dụng mới và giúp khách hàng của bạn dễ dàng tích hợp. Quy trình tích hợp với EventBridge yêu cầu thời gian phát triển tối thiểu. Để bắt đầu, bạn chỉ cần đăng ký với Mạng lưới đối tác AWS (APN) và liên hệ với đội ngũ tích hợp EventBridge để truy cập API đối tác.

Bắt đầu với tích hợp »

Tìm hiểu thêm về cách định giá sản phẩm
Bạn có thắc mắc?

Truy cập trang FAQ về Amazon EventBridge.

Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon EventBridge trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập 
Tìm hiểu thêm trong tài liệu
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về EventBridge trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm