Amazon EventBridge thu nạp dữ liệu từ các nền tảng SaaS được hỗ trợ và định tuyến nó đến các mục tiêu là dịch vụ AWS. Với EventBridge, bạn có thể dễ dàng kết nối và truyền dữ liệu từ các ứng dụng SaaS của mình mà không cần phải viết bất kỳ mã nào. Ứng dụng này cho phép bạn xây dựng sự tích hợp phong phú nhanh hơn và rút ngắn hành trình chinh phục thành công của bạn. Tìm hiểu thêm về các trường hợp sử dụng mà các nền tảng SaaS được hỗ trợ cho phép thực hiện dưới đây.

  • Zendesk
  • Auth0
  • Segment

Dành cho Khách hàng

Nguồn sự kiện SaaS

Amazon EventBridge cung cấp các tích hợp gốc với một số nền tảng SaaS, mang đến cho bạn khả năng xây dựng các ứng dụng dựa trên sự kiện phong phú mà không cần phải viết mã tùy chỉnh.

Xem tất cả nguồn sự kiện của Đối tác SaaS »


Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Khởi động nhanh cho phép bạn bắt đầu với tích hợp Amazon EventBridge và SaaS chỉ sau vài cú nhấp chuột. Mỗi hướng dẫn bắt đầu nhanh bao gồm các mẫu AWS CloudFormation giúp tự động hóa quá trình triển khai cùng một hướng dẫn về kiến trúc cũng như cung cấp các chỉ dẫn triển khai từng bước.

Shopify » 

BuildKite »

Zendesk »

Kiểm tra tất cả tích hợp bắt đầu nhanh EventBridge »


Tích hợp khác

Đối với các trường hợp sử dụng mà bạn muốn cấu hình tích hợp của riêng mình từ tài khoản AWS hoặc ứng dụng tại chỗ và xe bus sự kiện EventBridge, bạn có thể bắt đầu với các tích hợp này

Dell Boomi
Sử dụng Trình kết nối Boomi cho Amazon EventBridgeđể dễ dàng kết nối các tích hợp Boomi mới và hiện có với các dịch vụ AWS bổ sung bằng Amazon EventBridge cho các trường hợp sử dụng bao gồm giám sát ứng dụng, đăng ký danh bạ, cập nhật dữ liệu khách hàng, v.v.

Magento
(thông qua Bitbull srl) Gửi các sự kiện thương mại điện tử Magento tới dịch vụ Amazon EventBridge để có thể tích hợp Magento với nhiều dịch vụ phi máy chủ AWS khác nhau.

Atlassian
(thông qua Utoolity) Xử lý các tác vụ và thông báo của Bamboo, chuyển đổi quy trình làm việc Jira và thực thi quy tắc tự động hóa Jira Service Desk với Amazon EventBridge.

Dành cho Đối tác

Tích hợp với EventBridge

Amazon EventBridge mở rộng dữ liệu ứng dụng SaaS vào AWS, mở ra nhiều trường hợp sử dụng mới và giúp khách hàng của bạn dễ dàng tích hợp. Quy trình tích hợp với EventBridge yêu cầu thời gian phát triển tối thiểu. Để bắt đầu, bạn chỉ cần đăng ký với Mạng lưới đối tác AWS (APN) và liên hệ với đội ngũ tích hợp EventBridge để truy cập API đối tác.

Bắt đầu với tích hợp »

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Bạn có thắc mắc?

Truy cập trang FAQ về Amazon EventBridge.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon EventBridge trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về EventBridge trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm