Với Amazon EventBridge, bạn sẽ thanh toán cho các sự kiện được xuất bản đến bus sự kiện của bạn, sự kiện được thu nạp cho việc Khám phá sơ đồ và cho việc Phát lại sự kiện. Bạn sẽ không mất thêm phụ phí cho quy tắc hoặc tác vụ cung cấp sự kiện. Không áp dụng mức phí tối thiểu hay cam kết trả trước. Tất cả sự kiện thay đổi trạng thái do dịch vụ AWS xuất bản đều miễn phí.

Bus sự kiện

Bậc miễn phí: Tất cả sự kiện thay đổi trạng thái do dịch vụ AWS xuất bản đều mặc định miễn phí.

Sự kiện dịch vụ AWS Miễn phí
Sự kiện tùy chỉnh 1,00 USD/triệu sự kiện tùy chỉnh được xuất bản
  1,00 USD/triệu sự kiện tùy chỉnh từ các dịch vụ AWS được chọn (ví dụ như Thông báo sự kiện của Amazon S3)
Sự kiện bên thứ ba (SaaS) 1,00 USD/triệu sự kiện được xuất bản
Sự kiện đến bus khác 1,00 USD/triệu sự kiện được gửi

Kích cỡ tải trọng: Mỗi khúc dữ liệu 64 KB của một tải trọng được tính giá là 1 sự kiện (ví dụ: một sự kiện có tải trọng 256 KB được tính giá là 4 yêu cầu).

Khách hàng có thể phải chịu phí truyền dữ liệu bổ sung giữa các khu vực cho những lệnh gọi liên Khu vực. Bạn sẽ được tính phí ở mức Phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn.

Bạn không bị tính thêm phí khi sử dụng điểm cuối toàn cầu. Các sự kiện tùy chỉnh được xuất bản tới điểm cuối toàn cầu bị tính phí theo mức giá dành cho sự kiện tùy chỉnh như trên.

Ví dụ về cách tính giá

Nếu ứng dụng SaaS của bạn đã xuất bản 5 triệu sự kiện trong một tháng, mức phí của bạn được tính như sau:
Số sự kiện hằng tháng = 5 triệu sự kiện (mỗi sự kiện trong số này đều bằng hoặc nhỏ hơn 64 KB)
Mức phí sự kiện hằng tháng = 5 triệu * 1,00 USD/triệu = 5,00 USD mỗi tháng

Điểm đến API

Điểm đến API cho phép bạn gửi sự kiện từ bus sự kiện EventBridge đến bất kỳ ứng dụng dựa trên web nào.

Kích cỡ tải trọng: Mỗi khúc dữ liệu 64 KB của một tải trọng được tính giá là 1 sự kiện (ví dụ: một sự kiện có tải trọng 256 KB được tính giá là 4 yêu cầu). Bạn có thể phải trả thêm phí truyền dữ liệu cho dữ liệu ra ngoài Internet. Bạn sẽ được tính phí ở mức Phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn.

Ví dụ về cách tính giá

Nếu bạn gọi 2 triệu sự kiện trong một tháng từ điểm cuối EventBus của mình đến một điểm cuối HTTP, mức phí của bạn sẽ được tính như sau:
Số sự kiện hằng tháng = 2 triệu sự kiện
Mức phí Điểm đến API hằng tháng = 2 triệu * 0,20 USD/triệu = 0,40 USD mỗi tháng

Phát lại sự kiện

Bạn có thể chỉ định mẫu sự kiện để xác định bạn muốn lưu trữ những sự kiện nào để phát lại. Bạn phải trả mức phí:

Đối với phát lại, bạn sẽ được tính phí theo mỗi mức giá sự kiện tùy chỉnh ở trên.

Ví dụ về cách tính giá

Nếu ứng dụng của bạn đã xuất bản 2 triệu sự kiện trong một tháng, mỗi sự kiện có kích cỡ trung bình là 6 KB, đồng thời, bạn bật lưu trữ trên bus sự kiện phát triển để phát lại và phát lại tất cả sự kiện, thì mức phí của bạn sẽ được tính như sau:
Số sự kiện hàng tháng = 2 triệu sự kiện * 1,00 USD/triệu = 2,00 USD mỗi tháng.
Xử lý lưu trữ = 2 triệu sự kiện * 6 KB / (1024 * 1024) * 0,10 USD/GB = 1,14 USD
Chi phí lưu trữ = 2 triệu sự kiện * 6 KB/(1024*1024) * 0,023 USD/GB = 0,26 USD mỗi tháng
Sự kiện phát lại = 2 triệu * 1,00 USD/triệu = 2,00 USD mỗi tháng

Tổng chi phí EventBridge hằng tháng = 2 USD (xuất bản sự kiện) + 1,14 USD (Xử lý lưu trữ) + 0,26 USD (Lưu trữ) + 2,00 USD (Phát lại) = 5,40 USD mỗi tháng.

Registry sơ đồ

Người dùng được sử dụng miễn phí Registry sơ đồ cho AWS và các sơ đồ tùy chỉnh.

Tính năng Khám phá sơ đồ của Registry sơ đồ bao gồm bậc miễn phí cho 5 triệu sự kiện được thu nạp một tháng. Trong hầu hết trường hợp sử dụng phát triển, tức là khi bạn sử dụng tính năng khám phá trong môi trường phát triển, mức sử dụng của bạn sẽ nằm trong phạm vi bậc miễn phí này.

Khi mức sử dụng bổ sung vượt quá bậc miễn phí, ví dụ như bạn muốn sử dụng tính năng Khám phá sơ đồ để kiểm tra tất cả sự kiện đã qua bus sự kiện sản xuất của bạn, thì phí được tính như sau:

Kích cỡ tải trọng: Mỗi khúc dữ liệu 8 KB của một tải trọng Khám phá sơ đồ được tính giá là 1 sự kiện được thu nạp (ví dụ: một sự kiện có tải trọng 16 KB được tính giá là 2 sự kiện được thu nạp).

Cơ sở đăng ký sơ đồ của EventBridge có sẵn tại các khu vực sau: Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio và Bắc Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon và Bắc California), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Stockholm, Paris, Ireland, Frankfurt và London), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai, Tokyo, Seoul, Singapore, Hồng Kông và Sydney) và Nam Mỹ (Sao Paulo).

Ví dụ về cách tính giá

Nếu môi trường phát triển của bạn đã xuất bản 2 triệu sự kiện trong một tháng, mỗi sự kiện có kích cỡ trung bình là 2 KB và bạn bật Khám phá sơ đồ trên bus sự kiện phát triển, thì mức phí của bạn sẽ được tính như sau:
Số sự kiện hàng tháng = 2 triệu sự kiện * 1,00 USD/triệu = 2,00 USD mỗi tháng.
Registry sơ đồ = Miễn phí.
Khám phá sơ đồ = 2 triệu sự kiện. Không có phí khám phá bổ sung (bậc miễn phí bao gồm 5 triệu sự kiện).
Tổng chi phí EventBridge hằng tháng = 2,00 USD (xuất bản sự kiện) + 0 USD (Registry sơ đồ) + 0 USD Khám phá sơ đồ = 2,00 USD một tháng.

Câu hỏi thường gặp về Amazon EventBridge
Bạn có câu hỏi?

Truy cập trang FAQ về Amazon EventBridge.

Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon EventBridge trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập 
Đọc tài liệu
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về EventBridge trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm