Với Amazon EventBridge, bạn sẽ thanh toán cho các sự kiện được xuất bản đến bus sự kiện của bạn và các sự kiện được thu nạp cho việc Khám phá sơ đồ và cho việc phát lại sự kiện. Bạn sẽ không mất thêm phụ phí cho quy tắc hoặc tác vụ cung cấp sự kiện. Không áp dụng mức phí tối thiểu hay cam kết trả trước. Tất cả sự kiện thay đổi trạng thái do dịch vụ AWS xuất bản đều miễn phí.

Bus sự kiện

Bậc miễn phí của AWS: Tất cả sự kiện thay đổi trạng thái do dịch vụ AWS xuất bản theo mặc định đều miễn phí.

Kích cỡ tải trọng: Mỗi khúc dữ liệu 64 KB của một tải trọng được tính giá là một sự kiện (ví dụ: một sự kiện có tải trọng 256 KB được tính giá là 4 yêu cầu).

Bạn có thể phải chịu phí truyền dữ liệu bổ sung giữa các Khu vực cho những lệnh gọi liên Khu vực. Bạn sẽ được tính phí ở mức Phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn.

Bạn không bị tính thêm phí khi sử dụng điểm cuối toàn cầu. Các sự kiện tùy chỉnh được xuất bản tới điểm cuối toàn cầu bị tính phí theo mức giá dành cho sự kiện tùy chỉnh như trên.

Ví dụ về giá

Nếu ứng dụng SaaS của bạn đã xuất bản 5 triệu sự kiện trong một tháng, mức phí của bạn được tính như sau:

Số sự kiện hằng tháng = 5 triệu sự kiện (mỗi sự kiện trong số này đều bằng hoặc nhỏ hơn 64 KB)
Mức phí sự kiện hằng tháng = 5 triệu * 1,00 USD/triệu = 5,00 USD mỗi tháng

Đường nối

Amazon EventBridge Pipes giúp bạn tạo tích hợp điểm nối điểm giữa đối tượng tạo sự kiện và đối tượng dùng sự kiện với các bước chuyển đổi, lọc và bổ sung tùy chọn.

Kích cỡ tải trọng: mỗi khúc dữ liệu 64 KB của tải trọng được tính phí tương đương một yêu cầu. Ví dụ: một lô sự kiện với tải trọng 256 KB sẽ được tính phí tương đương bốn yêu cầu.

Ví dụ về giá

Nếu hàng đợi Amazon Simple Queue Service (SQS) nguồn của bạn nhận được 10 triệu sự kiện trong một tháng, bạn sử dụng một bộ lọc khớp với 25% bản ghi của bạn và bạn gộp năm sự kiện cho mỗi yêu cầu, thì phí để gửi các bản ghi đã khớp đó tới đích sẽ được tính như sau:

Mức sử dụng:
Số yêu cầu gửi hàng tháng = 10.000.000 * 25% / 5 = 500.000
Yêu cầu sau khi lọc = 500.000

Mức phí:
Yêu cầu sau khi lọc = 0,5M * 0,40 USD = 0,20 USD

Tổng phí EventBridge hàng tháng = 0,20 USD
 

Trình lập lịch

Bậc miễn phí: Trong khuôn khổ Bậc miễn phí, bạn có thể bắt đầu sử dụng Trình lập lịch EventBridge miễn phí. Bạn có thể thực hiện 14.000.000 lệnh gọi mỗi tháng miễn phí. Một số ứng dụng có thể hoạt động trong Bậc miễn phí này.

Ví dụ về giá

Nếu ứng dụng của bạn đã lên lịch cho 10 triệu lịch trình định kỳ gọi hai lần mỗi tháng ở Khu vực Tây Hoa Kỳ.

Mức sử dụng:
Lịch trình định kỳ hàng tháng = 10M * 2 = 20M
Lệnh gọi hàng tháng = 20M

Mức phí:
Lệnh gọi hàng tháng: (20M – 14M bậc miễn phí) * 1,00 USD/M = 6.00 USD

Tổng mức phí: 6,00 USD mỗi tháng

*Dung lượng sử dụng của bạn cho Bậc miễn phí được tính từng tháng trên toàn bộ các Khu vực (trừ Khu vực GovCloud) và tự động được áp dụng cho hóa đơn của bạn. Sử dụng miễn phí chưa sử dụng sẽ không cộng dồn sang tháng tiếp theo. Hạn chế áp dụng. Xem thời hạn ưu đãi để biết thêm chi tiết.
 

Đích đến API

Đích đến API giúp bạn gửi sự kiện từ một bus sự kiện EventBridge đến bất kỳ ứng dụng dựa trên web nào.

Kích cỡ tải trọng: Mỗi khúc dữ liệu 64 KB của một tải trọng được tính giá là một sự kiện (ví dụ: một sự kiện có tải trọng 256 KB được tính giá là 4 yêu cầu). Bạn có thể phải trả thêm phí truyền dữ liệu cho dữ liệu ra ngoài Internet. Bạn sẽ được tính phí ở mức Phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn.

Ví dụ về cách tính giá

Nếu bạn gọi 2 triệu sự kiện trong một tháng từ điểm cuối EventBus của mình đến một điểm cuối HTTP, mức phí của bạn sẽ được tính như sau:

Số sự kiện hằng tháng = 2 triệu sự kiện
Mức phí Điểm đến API hằng tháng = 2 triệu * 0,20 USD/triệu = 0,40 USD mỗi tháng

Phát lại sự kiện

Bạn có thể chỉ định mẫu sự kiện để xác định bạn muốn lưu trữ những sự kiện nào để phát lại. Bạn phải trả mức phí:

Đối với phát lại, bạn sẽ được tính phí theo mỗi mức giá sự kiện tùy chỉnh ở trên.

Ví dụ về giá

Nếu ứng dụng của bạn đã xuất bản 2 triệu sự kiện trong một tháng, mỗi sự kiện có kích cỡ trung bình là 6 KB, đồng thời, bạn bật lưu trữ trên bus sự kiện phát triển để phát lại và bạn phát lại tất cả sự kiện, thì mức phí của bạn sẽ được tính như sau:

Số sự kiện hàng tháng = 2 triệu sự kiện * 1,00 USD/triệu = 2,00 USD mỗi tháng.
Xử lý lưu trữ = 2 triệu sự kiện * 6 KB / (1024 * 1024) * 0,10 USD/GB = 1,14 USD
Chi phí lưu trữ = 2 triệu sự kiện * 6 KB/(1024*1024) * 0,023 USD/GB = 0,26 USD mỗi tháng
Sự kiện phát lại = 2 triệu * 1,00 USD/triệu = 2,00 USD mỗi tháng

Tổng chi phí EventBridge hàng tháng = 2 USD (xuất bản sự kiện) + 1,14 USD (Xử lý lưu trữ) + 0,26 USD (Lưu trữ) + 2,00 USD (Phát lại) = 5,40 USD mỗi tháng.
 

Registry sơ đồ

Người dùng được sử dụng miễn phí Registry sơ đồ cho AWS và các sơ đồ tùy chỉnh.

Tính năng Khám phá sơ đồ của Registry sơ đồ bao gồm Bậc miễn phí cho 5 triệu sự kiện được thu nạp một tháng. Trong hầu hết trường hợp sử dụng phát triển, tức là khi bạn sử dụng tính năng khám phá trong môi trường phát triển, mức sử dụng của bạn sẽ nằm trong phạm vi Bậc miễn phí này.

Khi mức sử dụng bổ sung vượt quá Bậc miễn phí, ví dụ như bạn muốn sử dụng tính năng Khám phá sơ đồ để kiểm tra tất cả sự kiện đã qua bus sự kiện sản xuất của bạn, thì phí được tính như sau:
 

Kích cỡ tải trọng: Mỗi khúc dữ liệu 8 KB của một tải trọng Khám phá sơ đồ được tính giá là một sự kiện được thu nạp (ví dụ: một sự kiện có tải trọng 16 KB được tính giá là hai sự kiện được thu nạp).

Cơ sở đăng ký lược đồ EventBridge được cung cấp tại các khu vực sau: Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Stockholm) và Nam Mỹ (São Paulo).
 

Ví dụ về giá

Nếu môi trường phát triển của bạn đã xuất bản 2 triệu sự kiện trong một tháng, mỗi sự kiện có kích cỡ trung bình là 2 KB và bạn bật Khám phá sơ đồ trên bus sự kiện phát triển, thì mức phí của bạn sẽ được tính như sau:

Số sự kiện hàng tháng = 2 triệu sự kiện * 1,00 USD/triệu = 2,00 USD mỗi tháng.
Registry sơ đồ = Miễn phí.
Khám phá sơ đồ = 2 triệu sự kiện. Không có phí khám phá bổ sung (bậc miễn phí bao gồm 5 triệu sự kiện).

Tổng chi phí EventBridge hàng tháng = 2,00 USD (xuất bản sự kiện) + 0 USD (Registry sơ đồ) + 0 USD Khám phá sơ đồ = 2,00 USD một tháng.
 

Câu hỏi thường gặp về Amazon EventBridge
Bạn có câu hỏi?

Truy cập trang FAQ về Amazon EventBridge.

Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon EventBridge trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập 
Đọc tài liệu
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về EventBridge trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm