Với Amazon EventBridge, bạn sẽ thanh toán cho các sự kiện được xuất bản đến bus sự kiện của bạn và sự kiện được thu nạp cho việc Khám phá sơ đồ. Bạn sẽ không mất thêm phụ phí cho quy tắc hoặc tác vụ cung cấp sự kiện. Không áp dụng mức phí tối thiểu hay cam kết trả trước. Tất cả sự kiện thay đổi trạng thái do dịch vụ AWS xuất bản đều miễn phí.

Bảng giá

Kích cỡ tải trọng: Mỗi khúc dữ liệu 64 KB của một tải trọng được tính giá là 1 sự kiện (ví dụ: một sự kiện có tải trọng 256 KB được tính giá là 4 sự kiện). 

Registry sơ đồ

Người dùng được sử dụng miễn phí Registry sơ đồ cho AWS và các sơ đồ tùy chỉnh.

Tính năng Khám phá sơ đồ của Registry sơ đồ bao gồm bậc miễn phí cho 5 triệu sự kiện được thu nạp một tháng. Trong hầu hết trường hợp sử dụng phát triển, tức là khi bạn sử dụng tính năng khám phá trong môi trường phát triển, mức sử dụng của bạn sẽ nằm trong phạm vi bậc miễn phí này.

Khi sử dụng vượt quá bậc miễn phí, ví dụ như bạn muốn sử dụng trình Khám phá sơ đồ để kiểm tra tất cả sự kiện đã qua bus sự kiện sản xuất của bạn, thì phí được tính như sau:

Kích cỡ tải trọng: Mỗi khúc dữ liệu 8 KB của một tải trọng Khám phá sơ đồ được tính giá là 1 sự kiện được thu nạp (ví dụ: một sự kiện có tải trọng 16 KB được tính giá là 2 sự kiện được thu nạp).

Registry sơ đồ của EventBridge có sẵn tại các khu vực sau: Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio và Bắc Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon và Bắc California), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Stockholm, Paris, Ai-len, Frankfurt và London), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai, Tokyo, Seoul, Singapore, Hồng Kông và Sydney) và Nam Mỹ (Sao Paulo).

Ví dụ về giá

Ứng dụng SaaS

Nếu ứng dụng SaaS đã xuất bản 5 triệu sự kiện trong một tháng, mức phí của bạn được tính như sau:
Giá hằng tháng là 1 USD cho mỗi 1 triệu sự kiện.
Số sự kiện hằng tháng = 5 triệu sự kiện (mỗi sự kiện trong số này đều bằng hoặc nhỏ hơn 64 KB)
Mức phí sự kiện hằng tháng = 5 triệu * 1,00 USD/triệu = 5,00 USD mỗi tháng

5,00 USD mỗi tháng

Khám phá sơ đồ

Nếu môi trường phát triển của bạn đã xuất bản 2 triệu sự kiện trong một tháng, mỗi sự kiện có kích cỡ trung bình là 2 KB và bạn bật Khám phá sơ đồ trên bus sự kiện phát triển thì phí của bạn sẽ được tính như sau:
Số sự kiện hàng tháng = 2 triệu sự kiện * 1.00 USD/triệu = 2.00 USD một tháng.
Registry sơ đồ = Miễn phí.
Khám phá sơ đồ = 2 triệu sự kiện. Không có phí khám phá bổ sung (bậc miễn phí bao gồm 5 triệu sự kiện).
Tổng phí EventBridge hằng tháng = 2,00 USD (xuất bản sự kiện) + 0 USD (Registry sơ đồ) + 0 USD Khám phá sơ đồ = 2,00 USD một tháng.

2,00 USD một tháng

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Bạn có thắc mắc?

Truy cập trang FAQ về Amazon EventBridge.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon EventBridge trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về EventBridge trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm