Hội thảo trực tuyến và video

Lộ trình học tập Amazon EventBridge

Cách sử dụng Amazon EventBridge để xây dựng các kiến trúc theo sự kiện, tách biệt | Loạt video

Trong lộ trình học tập này, bạn sẽ tìm hiểu tổng quan về EventBridge, những thông tin cơ bản về kiến trúc theo sự kiện, cũng như tìm hiểu sâu hơn về các tính năng của EventBridge và cách sử dụng tốt nhất trong ứng dụng serverless của bạn.

EventBridge Deep Dive Webinar

Phân tích chuyên sâu về Amazon EventBridge | (50:22)

Trong hội thảo trực tuyến này, chúng tôi sẽ đề cập đến mọi khía cạnh của EventBridge, bao gồm cách sự kiện chuyển từ các ứng dụng nội bộ và bên ngoài qua EventBridge, cách bạn có thể sử dụng các quy tắc cũng như chính sách để định tuyến, chuyển đổi và kiểm soát quyền truy cập vào những sự kiện này. 

Cách bắt đầu với Amazon EventBridge (8:58)
Cách thiết lập bus sự kiện tùy chỉnh với Amazon EventBridge (7:42)
Cách sử dụng Registry sơ đồ Amazon EventBridge (11:24)
Amazon EventBridge: Tích hợp với Zendesk (11:01)
Amazon EventBridge: Tích hợp với Auth0 (7:09)
Amazon EventBridge: Tích hợp với PagerDuty (7:34)
Hội nghị thượng đỉnh AWS tại New York 2019: Giới thiệu Kiến trúc theo sự kiện và Amazon EventBridge (51:38)

Tài liệu

Các khái niệm chính, hướng dẫn và chỉ dẫn sử dụng tính năng
Cách sử dụng EventBridge từ AWS CLI
Cách sử dụng API EventBridge, bao gồm các hành động và kiểu dữ liệu

Thông tin mới

Thêm…

Blog

Amazon EventBridge – Tích hợp AWS theo sự kiện cho các ứng dụng SaaS của bạn
Jeff Barr, ngày 11 tháng 7 năm 2019
 

Các blog khác

Hiện không tìm thấy bài đăng trên blog nào. Vui lòng tham khảo Blog AWS để xem các tài nguyên khác.

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Xem FAQ để biết thêm thông tin

Truy cập trang FAQ về Amazon EventBridge.

Tìm hiểu thêm 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon EventBridge trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập 
Sign up for a free account
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về Amazon EventBridge qua Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm