Tài liệu

Các khái niệm chính, hướng dẫn và chỉ dẫn sử dụng tính năng
 
Cách sử dụng EventBridge từ AWS CLI
Cách sử dụng API EventBridge, bao gồm các hành động và kiểu dữ liệu

Thông tin mới

Thêm…

Hội thảo trực tuyến và video

EventBridge Deep Dive Webinar

Tìm hiểu sâu về Amazon EventBridge | (50:22)

Trong hội thảo trực tuyến này, chúng tôi sẽ đề cập đến mọi khía cạnh của EventBridge, bao gồm cách sự kiện đi từ các ứng dụng nội bộ và bên ngoài qua EventBridge và cách bạn có thể sử dụng các quy tắc cũng như chính sách để định tuyến, chuyển đổi và kiểm soát quyền truy cập vào các sự kiện này. 

Hội nghị thượng đỉnh AWS tại New York 2019: Giới thiệu Kiến trúc theo sự kiện và Amazon EventBridge (51:38)

Blog

Amazon EventBridge – Tích hợp AWS theo sự kiện cho các ứng dụng SaaS của bạn
Jeff Barr, ngày 11 tháng 7 năm 2019
 

Các blog khác

Hiện không tìm thấy bài đăng trên blog nào. Vui lòng tham khảo Blog AWS để xem các tài nguyên khác.

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem FAQ để biết thêm thông tin

Truy cập trang FAQ về Amazon EventBridge.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon EventBridge trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về Amazon EventBridge qua Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm