Tính năng của Amazon EventBridge

Amazon EventBridge Pipes

EventBridge Pipes là tài nguyên tích hợp phi máy chủ giúp bạn xây dựng tích hợp điểm nối điểm bằng cách cung đưa ra cách thức đơn giản và nhất quán để tích hợp đối tượng tạo sự kiện với đối tượng dùng sự kiện mà không cần ghi mã bổ sung. Bạn có thể tích hợp với trên 14 dịch vụ AWS. EventBridge Pipes có khả năng lọc, làm giàu và chuyển đổi tích hợp sẵn tùy chọn. Với EventBridge Pipes, bạn xử lý và chỉ trả tiền cho những gì bạn cần. Tìm hiểu thêm về EventBridge Pipes.

Trình lập lịch EventBridge

Trình lập lịch Amazon EventBridge là trình lập lịch phi máy chủ giúp dễ dàng tạo, thực thi và quản lý các tác vụ đã lên lịch trên quy mô lớn. Bạn có thể an tâm lập lịch hàng triệu sự kiện và tác vụ có thể gọi hơn 200 dịch vụ AWS làm mục tiêu. Trình lập lịch EventBridge là vị trí trung tâm để quản lý tất cả công việc mà bạn đã lên lịch trên đám mây. Tìm hiểu thêm về Trình lập lịch EventBridge.

Cải thiện độ sẵn sàng của các ứng dụng định hướng theo sự kiện với Điểm cuối toàn cầu

Điểm cuối toàn cầu là một phương thức đáng tin cậy và dễ dàng hơn để bạn có thể cải thiện độ sẵn sàng của các ứng dụng định hướng theo sự kiện của bạn trên AWS. Điểm cuối toàn cầu giúp bạn xây dựng dễ dàng hơn các ứng dụng mạnh mẽ và đáng tin cậy bằng cách tự động chuyển đổi dự phòng sự kiện của họ sang Khu vực phụ trong trường hợp xảy ra sự cố gián đoạn dịch vụ mà không cần can thiệp thủ công.

Tính năng Sao chép (tùy chọn) được tích hợp sẵn để bạn có thể giảm thiểu rủi ro dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố gián đoạn dịch vụ. Bạn cũng có thể linh hoạt cấu hình tiêu chí chuyển đổi dự phòng bằng Cảnh báo Amazon CloudWatch (thông qua kiểm tra tình trạng Amazon Route 53) để xác định thời điểm chuyển đổi dự phòng và thời điểm định tuyến các sự kiện trở lại Khu vực chính. Để bạn có thể dễ dàng bắt đầu sử dụng trong bảng điều khiển, chúng tôi đã cung cấp ngăn xếp đã điền sẵn cho việc tạo Cảnh báo CloudWatch và kiểm tra tình trạng Route 53.

Tìm hiểu cách cấu hình điểm cuối toàn cầu trong tài khoản AWS của bạn, cập nhật ứng dụng của bạn để xuất bản sự kiện lên điểm cuối và cách kiểm thử chuyển đổi dự phòng điểm cuối.

Điểm cuối toàn cầu trên Amazon EventBridge phù hợp cho:

 • Các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng có độ sẵn sàng cao với thời gian ngừng hoạt động hạn chế
 • Các nhà phát triển cố gắng giảm thiểu tình trạng mất dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố gián đoạn dịch vụ bằng cách cho phép sao chép trên nhiều khu vực
 • Các nhà phát triển đang tìm cách giảm gánh nặng vận hành với khả năng chuyển đổi dự phòng và khôi phục tự động

Sử dụng Đích đến API để tích hợp không cần viết nhiều mã

Đích đến API cho phép bạn gửi các sự kiện trở lại nhiều ứng dụng tại chỗ hoặc ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) nhờ khả năng kiểm soát thông lượng và xác thực.

Bạn có thể gửi sự kiện đến bất kỳ ứng dụng dựa trên web nào có địa chỉ web mà không cần lo lắng về việc viết mã tùy chỉnh hoặc sử dụng cơ sở hạ tầng bổ sung. Bạn có thể định cấu hình quy tắc bằng các tùy chọn chuyển đổi đầu vào sẽ ánh xạ định dạng của sự kiện sang định dạng của dịch vụ nhận. Bạn cũng có thể sử dụng EventBridge để đảm nhận việc bảo mật và phân phối. Tìm hiểu cách sử dụng các đích đến API bằng cách tham khảo các ví dụ về tích hợp mà bạn có thể sử dụng trong quy trình làm việc của mình.

Đích đến API trên Amazon EventBridge phù hợp cho:

 • Các nhà phát triển đang tìm cách xây dựng tích hợp dịch vụ với các ứng dụng cũ, hiện đại, tại chỗ và SaaS
 • Các nhà phát triển đang tìm cách đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường và giảm thiểu thời gian dùng vào việc xây dựng các tích hợp tùy chỉnh để kết nối các ứng dụng một cách an toàn
 

Lưu trữ, phát lại và xử lý lại các sự kiện trước đây với tính năng Phát lại sự kiện

Nhờ tính năng Phát lại sự kiện, bạn có thể xử lý lại các sự kiện trước đây về một bus sự kiện hoặc quy tắc EventBridge cụ thể. Tính năng này giúp bạn nhanh chóng gỡ lỗi, mở rộng ứng dụng bằng cách kết hợp các đích với sự kiện trong quá khứ cũng như khôi phục sau lỗi. Xem thêm cách tính năng lưu trữ và phát lại hoạt động trong thực tế.

Phát lại sự kiện trên Amazon EventBridge phù hợp cho:

 • Các nhà phát triển muốn tăng độ bền cho các ứng dụng của họ
 • Các nhà phát triển cần lưu trữ dữ liệu của họ vì lý do tuân thủ
 • Các nhà phát triển muốn kiểm thử và gỡ lỗi các sự kiện của họ bằng cách sử dụng các sự kiện từ kho lưu trữ để mô phỏng mức sử dụng trong thế giới thực

Dễ dàng theo dõi các sự kiện với Sổ đăng ký lược đồ

Sổ đăng ký lược đồ của EventBridge lưu trữ các lược đồ sự kiện trong một sổ đăng ký mà các nhà phát triển khác có thể dễ dàng tìm kiếm và truy cập trong tổ chức của bạn. Nhờ đó, bạn không còn phải tìm sự kiện và cấu trúc sự kiện theo cách thủ công. Sổ đăng ký này cũng giúp bạn tạo các liên kết mã cho ngôn ngữ lập trình như Java, Python hoặc TypeScript trực tiếp trong môi trường phát triển tích hợp (IDE) của bạn, nhờ đó bạn có thể sử dụng sự kiện dưới dạng đối tượng trong mã của mình.

Khi bật tùy chọn khám phá sơ đồ cho bus sự kiện, sơ đồ sự kiện được tự động khám phá và thêm vào cơ sở đăng ký, nhờ đó bạn không cần tạo sơ đồ cho sự kiện theo cách thủ công. Lược đồ cho các dịch vụ AWS tự động hiển thị trong sổ đăng ký lược đồ của bạn, còn lược đồ cho các ứng dụng SaaS được tích hợp hiển thị khi bạn bật tùy chọn khám phá lược đồ cho bus sự kiện của đối tác SaaS. Xem ví dụ về cách Sổ đăng ký lược đồ có thể giúp các nhà phát triển từ các nhóm khác nhau làm việc cùng nhau một cách hiệu quả với hiệu suất cao.

Sổ đăng ký lược đồ trên Amazon EventBridge phù hợp cho:

 • Các nhà phát triển muốn theo dõi các lược đồ khác nhau trong tổ chức
 • Các nhà phát triển cần một cách dễ dàng hơn để tìm kiếm lược đồ và tải xuống các liên kết mã có thể được sử dụng để viết ứng dụng có khả năng phản hồi trước các sự kiện
 • Các nhà phát triển muốn tiết kiệm thời gian tự động xác định lược đồ của sự kiện và cập nhật sổ đăng ký

Bus sự kiện được quản lý toàn phần và có quy mô linh hoạt

EventBridge là một bus sự kiện phi máy chủ, được quản lý toàn phần và có quy mô linh hoạt,  giúp bạn xây dựng các ứng dụng đáng tin cậy và có quy mô linh hoạt với tốc độ nhanh hơn. Bus sự kiện của Amazon EventBridge cho phép bạn dễ dàng giao tiếp giữa các ứng dụng và dịch vụ thông qua các sự kiện, giúp giảm chi phí vận hành mà không cần phải cung cấp, vá và quản lý máy chủ.

Bus sự kiện của Amazon EventBridge phù hợp cho:

 • Các nhà phát triển muốn tự động phản hồi với thay đổi trong ứng dụng của họ
 • Các nhà phát triển muốn giữ cho dữ liệu của họ được đồng bộ trên nhiều hệ thống
 • Các tổ chức đang tìm cách xây dựng Kiến trúc định hướng theo sự kiện (EDA)
 

Dễ dàng tích hợp với các ứng dụng SaaS của bên thứ ba

Ứng dụng AWS của bạn có thể hoạt động dựa trên các sự kiện do ứng dụng SaaS tạo ra. Amazon EventBridge được tích hợp sẵn với các ứng dụng SaaS từ nhiều nhà cung cấp bao gồm Shopify, BuildKite, Datadog, OneLogin, PagerDuty, Saviynt, Segment.io, SignalFx, SugarCRM, Symantec, Whispir, Zendesk và dự kiến sẽ có thêm các tiện ích tích hợp khác nữa. Bạn không cần quản lý bất kỳ tùy chọn thiết lập tiện ích tích hợp nào, chẳng hạn như các sự kiện xác thực từ nhà cung cấp SaaS sẽ xuất hiện ngay trên bus sự kiện của bạn.

 

Tích hợp sẵn hơn 200 nguồn và đích sự kiện

EventBridge được tích hợp trực tiếp với hơn 200 nguồn sự kiện và hơn 20 đích sự kiện, bao gồm AWS Lambda, Dịch vụ hàng đợi đơn giản (SQS) của Amazon, Dịch vụ thông báo đơn giản (SNS) của Amazon, AWS Step Functions, Luồng dữ liệu Amazon Kinesis, Firehose dữ liệu Amazon Kinesis và dự kiến sẽ có thêm các nguồn và đích khác nữa.

Tất cả lệnh gọi API thay đổi (tất cả lệnh gọi ngoại trừ lệnh Describe*, List* và Get*) trên các dịch vụ AWS đều tạo ra sự kiện thông qua AWS CloudTrail.

Tăng tính linh hoạt của nhà phát triển bằng cách tách rời bên gửi và bên đăng ký nhận sự kiện

EventBridge giúp bạn xây dựng kiến trúc ứng dụng định hướng theo sự kiện dễ dàng hơn. Các ứng dụng hoặc vi dịch vụ để:

 • Xuất bản sự kiện đến bus sự kiện mà không cần biết về bên đăng ký nhận
 • Đăng ký theo dõi các sự kiện mà không cần biết đến bên gửi
 • Gửi sự kiện từ ứng dụng của riêng mình đến một bus sự kiện thông qua API PutEvents của dịch vụ
 • Nhận sự kiện thông qua bất kỳ dịch vụ đích AWS nào được hỗ trợ 

Việc khử liên kết cho phép các nhóm làm việc độc lập, giúp phát triển nhanh hơn và cải thiện độ linh hoạt.

Chỉ xử lý các sự kiện có liên quan nhờ tính năng Lọc sự kiện

Tính năng Lọc sự kiện giảm chi phí của bạn bằng cách chỉ xử lý các sự kiện mà ứng dụng của bạn cần. Bạn có thể lọc sự kiện theo các quy tắc. Một quy tắc khớp với sự kiện gửi đến cho một bus sự kiện xác định và định tuyến chúng đến đích để xử lý. Một quy tắc có thể định tuyến đến nhiều đích, tất cả các đích này được xử lý song song.
 
Quy tắc cho phép nhiều thành phần khác nhau của ứng dụng tìm và xử lý những sự kiện mà chúng quan tâm. Quy tắc cho phép bạn chuyển đổi cấu trúc của sự kiện trước khi chuyển sự kiện đến đích.
 
Bạn cũng có thể có nhiều quy tắc khớp với cùng một sự kiện, do đó, nhiều vi dịch vụ hay ứng dụng khác nhau có thể chọn khớp với sự kiện dựa trên các bộ lọc cụ thể.
 
Lọc sự kiện trên Amazon EventBridge phù hợp cho:
 • Các nhà phát triển chỉ muốn truyền các sự kiện mà họ cần
 • Các nhà phát triển muốn giảm tổng chi phí sở hữu bằng cách chỉ lọc dữ liệu mà họ quan tâm

Phân phối sự kiện một cách đáng tin cậy với khả năng tự động thử lại

EventBridge thực hiện phân phối sự kiện ít nhất một lần đến đích, bao gồm cả thử lại bằng việc lùi theo cấp số mũ trong tối đa 24 giờ. Sự kiện được lưu trữ bền vững trên nhiều Vùng sẵn sàng (AZ), điều này góp phần đảm bảo sự kiện của bạn sẽ được phân phối tới đích. EventBridge cũng cung cấp cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) rằng mức độ sẵn sàng của dịch vụ này là 99,99%, điều này xác minh rằng ứng dụng của bạn có thể truy cập dịch vụ một cách ổn định.

Tự động phản ứng trước các thay đổi về hoạt động trên các dịch vụ AWS

EventBridge mở rộng phiên bản tiền nhiệm của mình, Amazon CloudWatch Events, và cung cấp luồng sự kiện hệ thống gần theo thời gian thực để mô tả sự thay đổi trong tài nguyên AWS của bạn.

Giúp bạn phản hồi nhanh chóng trước những thay đổi trong hoạt động và thực hiện hành động khắc phục. Bạn cần viết những quy tắc cho biết sự kiện nào đáng lưu tâm đối với ứng dụng của bạn và thực hiện các hành động tự động nào khi quy tắc ấy phù hợp với một sự kiện. Ví dụ: bạn có thể cài đặt một quy tắc để gọi hàm Lambda nhằm khắc phục một sự cố hoặc thông báo một chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản (SNS) của Amazon để cảnh báo người vận hành.

Giám sát, kiểm tra và báo cáo bus sự kiện qua Amazon CloudWatch

Bạn có thể giám sát bus sự kiện bằng cách sử dụng chỉ số Amazon CloudWatch, chẳng hạn như số lần một sự kiện khớp với một quy tắc hoặc số lần một đích được gọi.

Bạn có thể sử dụng Bản ghi Amazon CloudWatch để lưu trữ, giám sát và phân tích sự kiện được khởi tạo trong môi trường của bạn. CloudTrail giúp bạn theo dõi các lệnh gọi được thực hiện với API Amazon EventBridge.

Xây dựng với tính bảo mật và tuân thủ để bảo vệ dữ liệu của bạn

EventBridge tích hợp với Quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS để bạn có thể kiểm soát người dùng và tài nguyên nào được phép truy cập vào dữ liệu của bạn cũng như cách những đối tượng này truy cập. EventBridge hỗ trợ điểm cuối VPC và phương thức mã hóa khi truyền tải bằng cách sử dụng TLS 1.2. EventBridge tuân thủ GDPR, SOC, ISO, DoD CC SRG, FedRamp và cũng tương thích với cả HIPAA.

Mức giá linh hoạt trả nhờ thanh toán theo nhu cầu sử dụng

Amazon EventBridge cung cấp mức giá linh hoạt, bạn chỉ phải trả tiền cho các sự kiện được xuất bản trên bus sự kiện của bạn, các sự kiện được tải nhập cho Khám phá lược đồ, Phát lại sự kiện và Đích đến API, giúp nó trở thành giải pháp tiết kiệm chi phí cho tất cả các tổ chức. Bạn sẽ không mất thêm phụ phí cho quy tắc hoặc tác vụ cung cấp sự kiện. Không áp dụng mức phí tối thiểu hay cam kết trả trước. Tất cả sự kiện thay đổi trạng thái do dịch vụ AWS xuất bản đều miễn phí.

Tìm hiểu thêm về cách định giá sản phẩm

Truy cập trang giá của Amazon EventBridge.

Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon EventBridge trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập 
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về EventBridge trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm