Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon

Dịch vụ Pub/Sub được quản lý hoàn toàn cho hoạt động gửi thông điệp A2A và A2P

Một triệu yêu cầu miễn phí mỗi tháng

Cách thức hoạt động

Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) gửi thông báo theo hai cách, A2A (ứng dụng đến ứng dụng) và A2P (ứng dụng đến cá nhân). A2A cung cấp các chủ đề cho phương thức nhắn tin thông lượng cao, theo mô hình đẩy, nhiều-nhiều giữa các hệ thống phân tán, vi dịch vụ và các ứng dụng phi máy chủ theo sự kiện. Những ứng dụng này bao gồm Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (SQS), Firehose dữ liệu Amazon Kinesis, AWS Lambda và các điểm cuối HTTPS khác. Chức năng A2P cho phép bạn gửi thông báo đến khách hàng qua SMS, thông báo đẩy di động và email. 

  • Pub/Sub
  • Sơ đồ biểu thị cách Amazon SNS truyền thông báo theo chủ đề và phát tán chúng đến các hệ thống đăng ký.
  • SMS
  • Sơ đồ biểu thị cách Amazon SNS cho phép bạn gửi trực tiếp tin nhắn văn bản SMS đến người dùng hoặc thông qua chủ đề SNS.
  • Thông báo đẩy di động
  • Sơ đồ biểu thị cách Amazon SNS cho phép bạn gửi trực tiếp thông báo đẩy trên di động đến người dùng hoặc thông qua chủ đề SNS.

Trường hợp sử dụng

Tích hợp các ứng dụng của bạn bằng phương pháp nhắn tin FIFO

Phân phối tin nhắn theo thứ tự, nhập trước, xuất trước (FIFO) một cách nghiêm ngặt để duy trì độ chính xác và nhất quán trên các ứng dụng độc lập.

Tìm hiểu thêm về quá trình sắp xếp theo trình tự và chống trùng lặp tin nhắn »

Mã hóa hoạt động phân phối tin nhắn thông báo theo phương thức bảo mật

Mã hóa tin nhắn với Dịch vụ quản lý khóa (KMS) của AWS, đảm bảo quyền riêng tư của lưu lượng truy cập với AWS PrivateLink và kiểm soát truy cập bằng các thẻ và chính sách tài nguyên.

Tìm hiểu thêm về quá trình bảo mật và mã hóa tin nhắn »

Thu thập và phân xuất sự kiện từ hơn 60 dịch vụ AWS

Phân xuất sự kiện trên các danh mục AWS, chẳng hạn như phân tích, điện toán, bộ chứa, cơ sở dữ liệu, IoT, máy học (ML), bảo mật và lưu trữ.

Tìm hiểu thêm về nguồn và đích sự kiện »

Gửi tin nhắn SMS cho khách hàng trên 240 quốc gia

Sử dụng SMS toàn cầu với khả năng dự phòng giữa các nhà cung cấp. Đặt danh tính gốc cho SMS bằng ID người gửi, đoạn mã dài, đoạn mã ngắn, TFN hoặc 10DLC.

Tìm hiểu thêm về thông báo đẩy trên thiết bị di động và SMS »

Cách bắt đầu

Xem các tính năng của Amazon SNS

Tìm hiểu về chủ đề thông điệp, nhập trước xuất trước (FIFO), phát hành và phân lô, v.v.

Tìm hiểu thêm thông qua hướng dẫn về Amazon SNS

Nhanh chóng thiết lập và bắt đầu sử dụng các công cụ của Amazon SNS.

Liên hệ với chuyên gia

Trò chuyện với chuyên gia AWS ngay hôm nay.


Khám phá thêm về AWS