Amazon SNS không tốn phí trả trước và thanh toán theo mức sử dụng. Bạn trả theo số thông báo đã phát hành, số thông báo đã phát hành và các truy vấn API phụ trội để quản lý các chủ đề và gói đăng ký. Giá chuyển phát tùy thuộc vào dạng điểm cuối. Bạn có thể bắt đầu miễn phí với bậc miễn phí SNS.

Chi phí là 1 USD để gửi một triệu thông báo push di động (0.5 USD cho mỗi một triệu lượt phát hành, thêm 0.5 USD cho mỗi một triệu chuyển phát thông báo push di động). Khi bạn sử dụng các chủ đề SNS để phát các tin nhắn giống nhau tới nhiều người nhận cùng một lúc, giá hiệu lực của bạn sẽ có thể thấp hơn 1 USD cho mỗi một triệu thông báo push di động. Với bậc miễn phí SNS, một triệu thông báo push đầu tiên của bạn (cả lượt phát hành và chuyển) sẽ được miễn phí mỗi tháng.

Lưu ý rằng sẽ có thể có chi phí truyền dữ liệu. Bạn có thể ước tính hóa đơn bằng Bộ tính toán đơn giản hàng tháng AWS.

Amazon SNS cũng cung cấp tin nhắn SMS đến hơn 200 quốc gia; vui lòng xem giá SMS để biết chi tiết về giá.

Lượt phát hành

  • Bao gồm cả lượt phát hành, các hoạt động của chủ chủ đề, các hoạt động của người đăng ký, nhưng không bao gồm chuyển phát
  • Miễn phí 1 triệu yêu cầu Amazon SNS đầu tiên mỗi tháng
  • 0.5 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu Amazon SNS sau đó
  • Amazon SNS hiện đang cho phép giới hạn tối đa là 256 KB cho các tin nhắn được phát hành. Mỗi gói 64KB dữ liệu được phát hành sẽ được tính phí là 1 yêu cầu. Ví dụ: một truy vấn API với tải trọng 256 KB sẽ được tính phí là bốn yêu cầu.

Chuyển phát thông báo

Dạng điểm cuối Bậc miễn phí Giá
Thông báo push di động 1 triệu 0.5 USD cho mỗi một triệu
SMS toàn thế giới 100 Tìm hiểu thêm
email/email-JSON 1.000 2 USD cho mỗi 100.000
HTTP/s 100.000 0.6 USD cho mỗi một triệu
Simple Queue Service (SQS) Không thu phí cho việc vận chuyển tới các Hàng đợi SQS. Có áp dụng giá thông thường của SQS.
Các hàm Lambda Không thu phí cho việc vận chuyển tới Lambda. Có áp dụng giá thông thường của Lambda.

Lưu ý: Mỗi gói 64 KB dữ liệu được vận chuyển sẽ được tính phí là 1 yêu cầu. Ví dụ: một thông báo với tải trọng 256 KB sẽ được tính phí là bốn lần chuyển.

Truyền dữ liệu

Đối với truyền dữ liệu vượt quá 500 TB/tháng, vui lòng Liên hệ chúng tôi

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Truyền dữ liệu “vào” và “ra” dùng để chỉ việc truyền vào và ra khỏi Amazon SNS. Dữ liệu được truyền giữa Amazon SNS và Amazon EC2 trong cùng một khu vực sẽ là miễn phí (0 USD mỗi GB). Dữ liệu được truyền giữa các Amazon SNS và Amazon EC2 ở nhiều khu vực khác nhau sẽ được tính theo mức phí Truyền dữ liệu Internet ở cả hai đầu truyền.

* Việc sử dụng miễn phí được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực và tự động cộng vào tiền phí của bạn – sử dụng miễn phí không được lũy kế.
** Theo khuôn khổ của Bậc sử dụng miễn phí của AWS, khách hàng mới của AWS sẽ được nhận tổng cộng 15 GB dung lượng truyền dữ liệu ra ngoài miễn phí hàng tháng trên toàn bộ các dịch vụ AWS trong một năm.
*** Các bậc giá truyền dữ liệu ra ngoài tính tổng mức truyền dữ liệu ra ngoài trên Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway và Amazon VPC.

Công cụ tính giá

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính chi phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu với Amazon SNS

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon SNS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi