Sử dụng Amazon Simple Notification Service (SNS), không yêu cầu phí trả trước, không yêu cầu cam kết tối thiểu và không yêu cầu hợp đồng dài hạn. Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì mình sử dụng, dựa theo loại chủ đề được dùng. Các chủ đề SNS được xác định là Chủ đề tiêu chuẩn hoặc Chủ đề FIFO. Dịch vụ sẽ tính phí vào cuối mỗi tháng cho lượng sử dụng của bạn.

Chủ đề tiêu chuẩn

Định giá theo Chủ đề tiêu chuẩn của Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) dựa trên số lượng yêu cầu API được tạo hàng tháng và số lần vận chuyển tới các điểm cuối khác nhau (chi phí vận chuyển phụ thuộc vào loại điểm cuối). 

Yêu cầu API

Region

Lưu ý: Mỗi gói 64 KB dữ liệu được phát hành sẽ được tính phí là 1 yêu cầu. Ví dụ: một lần phát hành với tải trọng 256 KB sẽ được tính phí là bốn yêu cầu.

Chuyển phát thông báo

Region

Lưu ý: Ngoại trừ tin nhắn SMS, mỗi khúc dữ liệu gửi đi có kích thước 64 KB được tính phí là 1 lần gửi. Ví dụ: một thông báo với tải trọng 256 KB sẽ được tính phí là bốn lần gửi.

Chủ đề FIFO

Định giá theo Chủ đề FIFO của Amazon SNS dựa trên số lượng tin nhắn được phát hành, số lượng tin nhắn được đăng ký và lượng dữ liệu tải trọng tương ứng.

Các tin nhắn đăng ký được tính toán bằng cách nhân số lượng tin nhắn được phát hành với số lượng đăng ký. Cả tin nhắn được lọc và vận chuyển đều tính vào số lượng tin nhắn đăng ký.

Yêu cầu API và Dữ liệu tải trọng

Region

Lưu ý: Mỗi tin nhắn từ 1 KB đến 256 KB được tính phí như một tin nhắn. Mọi tin nhắn dưới 1 KB được làm tròn thành 1 KB.

Cách tính phí Amazon SNS như thế nào?

Yêu cầu API Standard Topic Mỗi lượt phát hành, phát hành theo lô, hoạt động của chủ sở hữu chủ đề và hoạt động của chủ sở hữu đăng ký đều tính là một yêu cầu.
Yêu cầu API FIFO Topic Yêu cầu API cho tin nhắn phát hành theo chủ đề FIFO được tính theo mức giá của FIFO. Tất cả các yêu cầu API khác được tính theo giá tiêu chuẩn.
Kích thước tải trọng Với Chủ đề tiêu chuẩn, mỗi khúc dữ liệu kích thước 64 KB được tính phí tương đương 1 yêu cầu. Với Chủ đề FIFO, bên cạnh khoản phí cho mỗi GB dữ liệu tải trọng, mỗi tin nhắn có kích thước tối đa 256 KB được tính phí tương đương một tin nhắn có kích thước tối thiểu 1 KB.
Mở rộng kích thước tải trọng với Amazon S3 Với chủ đề Standard, khi sử dụng  Amazon SNS Extended Client Library để gửi tải trọng bằng Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), bạn sẽ chịu các khoản phí của Amazon S3 cho mọi dung lượng lưu trữ của Amazon S3 mà bạn sử dụng để gửi tải trọng tin nhắn.
Tương tác với AWS KMS Với chủ đề Standard và FIFO, khi sử dụng AWS Key Management Service (AWS KMS) để quản lý các khóa để mã hóa phía máy chủ của Amazon SNS, bạn sẽ chịu các khoản phí của AWS KMS. Để biết thêm thông tin, hãy xem mức định giá AWS KMS và Cách ước tính chi phí sử dụng AWS KMS của tôi trong Hướng dẫn cho nhà phát triển của Amazon SNS.

Truyền dữ liệu

Region

Đối với truyền dữ liệu vượt quá 500 TB/tháng, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Truyền dữ liệu “vào” và “ra” dùng để chỉ việc truyền dữ liệu vào và ra khỏi Amazon SNS. Dữ liệu truyền vào Amazon SNS không bị tính phí. Amazon SNS không tính phí gửi thông báo trên mỗi tin nhắn khi gửi tin nhắn đến Amazon SQS và AWS Lambda, nhưng tính phí đối với lượng dữ liệu truyền từ Amazon SNS đến Amazon SQS hoặc AWS Lambda khi gửi tin nhắn. Bất kể việc truyền dữ liệu xảy ra trong một khu vực AWS đơn lẻ hay trên nhiều khu vực khác nhau của AWS, dữ liệu truyền từ Amazon SNS đến Amazon SQS hoặc AWS Lambda được tính phí theo mức Truyền dữ liệu qua Internet được trình bày trong bảng ở trên.

Dữ liệu được truyền giữa Amazon SNS và Amazon EC2 trong cùng một khu vực sẽ là miễn phí (0,00 USD mỗi GB). Dữ liệu được truyền giữa các Amazon SNS và Amazon EC2 ở nhiều khu vực khác nhau sẽ được tính theo mức phí Truyền dữ liệu Internet ở cả hai đầu truyền.

* Việc sử dụng miễn phí được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực và tự động cộng vào tiền phí của bạn – sử dụng miễn phí không được lũy kế.
** Theo khuôn khổ của Bậc sử dụng miễn phí của AWS, khách hàng mới của AWS sẽ được nhận tổng cộng 15 GB dung lượng truyền dữ liệu ra ngoài miễn phí hàng tháng trên toàn bộ các dịch vụ AWS trong một năm.
*** Các bậc giá truyền dữ liệu ra ngoài tính tổng mức truyền dữ liệu ra ngoài trên Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, Cổng lưu trữ AWS và Amazon VPC.

Lọc tin nhắn

Mức định giá lọc tin nhắn của Amazon SNS tùy thuộc vào phương thức lọc. Lọc tin nhắn dựa trên thuộc tính là miễn phí, trong khi lọc tin nhắn dựa trên tải trọng được tính dựa trên tổng lượng dữ liệu tải trọng gửi đi được quét cho mỗi gói đăng ký bằng chính sách bộ lọc đang hoạt động. Cả tin nhắn được lọc và đã gửi đều được tính vào lượng dữ liệu tải trọng gửi đi được quét.

Region

Lưu ý: Mỗi tin nhắn gửi đi được quét sẽ bị tính phí quét tối thiểu là 1 KB.

Lưu trữ và phát lại tin nhắn

Giá lưu trữ và phát lại tin nhắn được tính theo lượng dữ liệu bạn lưu trữ và khoảng thời gian dữ liệu được lưu trữ.

Region

Lưu ý: Mọi dữ liệu được lưu trữ sẽ được tính phí cho thời gian lưu trữ tối thiểu 1 ngày và việc phát lại tin nhắn sẽ được tính phí theo tốc độ dữ liệu Tải trọng và Yêu cầu API FIFO hiện có.

Bảo vệ dữ liệu tin nhắn

Tính năng bảo vệ dữ liệu tin nhắn Amazon SNS được định giá dựa trên lượng dữ liệu tải trọng đã quét và lượng dữ liệu báo cáo kiểm tra đã tạo.
Region

Lưu ý: Mỗi tin nhắn đã quét và bảo vệ (đã chặn hoặc loại bỏ thông tin nhận dạng) sẽ bị tính phí quét tin nhắn tối thiểu là 1 KB.

SMS toàn cầu

Amazon SNS cũng cung cấp dịch vụ tin nhắn SMS có thể mở rộng tới hơn 200 quốc gia. Không tốn phí trả trước và thanh toán theo mức sử dụng. Với Amazon SNS, bạn cũng có thể đánh dấu tin nhắn SMS là Giao dịch hoặc Quảng cáo dựa trên trường hợp sử dụng và nội dung của tin nhắn. Để tìm hiểu thêm về các loại tin nhắn, hãy truy cập mục Câu hỏi thường gặp.

Chi phí để gửi tin nhắn SMS thay đổi tùy thuộc vào từng quốc gia. Trong một số trường hợp, chi phí này sẽ bao gồm cả phí của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cho số điện thoại đích. Đối với một số quốc gia, để có thể gửi tin nhắn SMS thành công, bạn cần phải mua và sử dụng danh tính gốc chuyên dụng. Để tìm hiểu thêm về giá gửi SMS và giá sở hữu cũng như hoạt động với danh tính gốc, hãy truy cập trang giá SMS của Amazon SNS.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Amazon SNS

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon SNS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi