Lưu ý rằng có thể tính phí truyền dữ liệu. Bạn có thể ước tính hóa đơn bằng Công cụ tính phí tháng nhanh AWS.

Lượt phát hành

Chuyển phát thông báo

Lưu ý: Mỗi gói 64KB dữ liệu được phát hành sẽ được tính phí là 1 yêu cầu. Ví dụ: một thông báo với tải trọng 256 KB sẽ được tính phí là bốn lần chuyển.

Truyền dữ liệu

Đối với truyền dữ liệu vượt quá 500 TB/tháng, vui lòng Liên hệ chúng tôi

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Truyền dữ liệu “vào” và “ra” dùng để chỉ việc truyền vào và ra khỏi Amazon SNS. Dữ liệu được truyền giữa Amazon SNS và Amazon EC2 trong cùng một khu vực sẽ là miễn phí (0 USD mỗi GB). Dữ liệu được truyền giữa các Amazon SNS và Amazon EC2 ở nhiều khu vực khác nhau sẽ được tính theo mức phí Truyền dữ liệu Internet ở cả hai đầu truyền.

* Việc sử dụng miễn phí được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực và tự động cộng vào tiền phí của bạn – sử dụng miễn phí không được lũy kế.
** Theo khuôn khổ của Bậc sử dụng miễn phí của AWS, khách hàng mới của AWS sẽ được nhận tổng cộng 15 GB dung lượng truyền dữ liệu ra ngoài miễn phí hàng tháng trên toàn bộ các dịch vụ AWS trong một năm.
*** Các bậc giá truyền dữ liệu ra ngoài tính tổng mức truyền dữ liệu ra ngoài trên Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway và Amazon VPC.

SMS toàn thế giới

Amazon SNS cũng cung cấp tin nhắn SMS có thể mở rộng tới hơn 200 quốc gia. Không tốn phí trả trước và thanh toán theo mức sử dụng. Với Amazon SNS, bạn cũng có thể đánh dấu tin nhắn SMS là Giao dịch hoặc Quảng cáo dựa trên trường hợp sử dụng và nội dung của tin nhắn. Để tìm hiểu thêm về loại tin nhắn, hãy truy cập phần Câu hỏi thường gặp.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu với Amazon SNS

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon SNS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi