Với Amazon SNS, bạn sẽ có thể gửi tin nhắn SMS (văn bản) đến trên 200 quốc gia và ứng dụng cho nhiều trường hợp sử dụng chuyên sâu như Multi-Factor Authentication (MFA) và Mật khẩu một lần (OTP). Amazon SNS không tốn phí trả trước và thanh toán theo mức sử dụng. Với Amazon SNS, bạn cũng có thể đánh dấu tin nhắn SMS là Giao dịch để tối ưu hóa tỷ lệ thành công cao khi gửi, hoặc bạn có thể đánh dấu là Quảng cáo để tối ưu hóa tiết kiệm chi phí. Để tìm hiểu thêm về loại tin nhắn, hãy truy cập phần Các câu hỏi thường gặp.

Bạn được miễn phí 100 tin nhắn SMS đầu tiên gửi đến các số điện thoại ở Hoa Kỳ mỗi tháng. Các tin nhắn SMS thêm gửi đến Hoa Kỳ hoặc bất kỳ tin nhắn nào gửi đến các số điện thoại không phải ở Hoa Kỳ sẽ được tính phí theo giá cả bên dưới và phí tính theo giá này sẽ thay đổi thường xuyên. Giá cũng có thể khác biệt tùy theo nhà mạng viễn thông của số điện thoại nhận tin nhắn.

Hãy liên hệ chúng tôi để biết mức giá tùy chỉnh nếu bạn muốn gửi trên 3 triệu tin nhắn SMS mỗi tháng.

Bắt đầu sử dụng AWS miễn phí

Tạo tài khoản miễn phí

Bậc miễn phí của AWS gồm có 1 triệu thông báo push, 1 triệu lượt gửi email và nhiều dịch vụ khác với Amazon SNS.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »


Amazon SNS nay đã hỗ trợ mã ngắn chuyên dụng cho các điểm nhận ở Hoa Kỳ. Mỗi mã ngắn chuyên dụng có giá là 995 USD/tháng. Bạn sẽ được tính phí cho địa chỉ mã ngắn chuyên dụng vào cuối mỗi tháng cùng với mọi khoản phí gửi tin nhắn bằng Amazon SNS phát sinh nào khác.

Phí phát sinh để thiết lập một lần Mã ngắn Hoa Kỳ là 650 USD. Thời gian phê duyệt của mhà mạng có thể phải mất từ 8 đến 12 tuần (hoặc lâu hơn) và mã ngắn chuyên dụng của bạn có khả năng sẽ không hoạt động hoàn toàn với tất cả các nhà mạng Hoa Kỳ trong giai đoạn này.

Để yêu cầu mã ngắn chuyên dụng, hãy mở trường hợp tăng giới hạn mã ngắn chuyên dụng trong Trung tâm Hỗ trợ.