Với Amazon SNS, bạn sẽ có thể gửi tin nhắn SMS (văn bản) đến trên 200 quốc gia và ứng dụng cho nhiều trường hợp sử dụng chuyên sâu như Multi-Factor Authentication (MFA) và Mật khẩu một lần (OTP). Amazon SNS không tốn phí trả trước và thanh toán theo mức sử dụng. Với Amazon SNS, bạn cũng có thể đánh dấu tin nhắn SMS là Giao dịch hoặc Quảng cáo dựa trên trường hợp sử dụng và nội dung của tin nhắn. Để tìm hiểu thêm về loại tin nhắn, hãy truy cập phần Câu hỏi thường gặp.

Quan trọng:
Giá để gửi tin nhắn SMS khác nhau giữa các quốc gia, khu vực và trong một số trường hợp, giữa các nhà mạng trong cùng một quốc gia hoặc khu vực dựa trên nhà mạng viễn thông của số điện thoại nhận tin nhắn. Giá dưới đây chỉ được cung cấp cho mục đích hướng dẫn và thay đổi thường xuyên. Sau khi bạn gửi một số tin nhắn, hãy sử dụng báo cáo mức sử dụng hàng ngày để nhận được báo giá chính xác cho mỗi tin nhắn theo đơn vị USD.

Bắt đầu sử dụng AWS miễn phí

Tạo tài khoản miễn phí

Bậc miễn phí của AWS gồm có 1 triệu thông báo đẩy trên di động, 1.000 lượt gửi email và nhiều dịch vụ khác với Amazon SNS.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2021, phí nhà cung cấp dịch vụ cho các tin nhắn SMS SNS được gửi bằng cách sử dụng số điện thoại miễn phí làm danh tính gốc gửi đến các điểm đích tại Hoa Kỳ, sẽ tăng lên 0,0025 USD/tin nhắn.


Khi gửi SMS bằng Amazon SNS, thì tùy theo quốc gia đích, bạn sẽ phải mua và sử dụng danh tính gốc chuyên dụng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Danh tính gốc dành cho tin nhắn SMS trong tài liệu Amazon SNS. Để biết các yêu cầu cụ thể dành cho quốc gia khi gửi SMS, vui lòng tham khảo trang về các yêu cầu đặc biệt đối với Ấn ĐộHoa Kỳ.

Quan trọng: Để dùng một trong những danh tính gốc được hỗ trợ này, bạn phải sử dụng bảng điều khiển Amazon Pinpoint để mua số điện thoại gốc. Bạn sẽ phải trả phí theo loại tài nguyên như được trình bày dưới đây. Sau khi mua và kích hoạt, bạn có thể dùng những số điện thoại này làm ID gốc trong Amazon SNS để gửi tin nhắn SMS đến người nhận.

Mã dài là một số điện thoại chuẩn (thường là 10 số ở nhiều quốc gia) dùng để gửi tin nhắn SMS. Mã dài không phải lúc nào cũng là bắt buộc khi gửi tin nhắn, vì các quốc gia hỗ trợ nhiều loại danh tính gốc khác nhau cho SMS. Bạn có thể sử dụng mã dài chuyên dụng với Amazon SNS bằng cách đăng ký mã dài trong Bảng điều khiển Amazon Pinpoint. Để xem hướng dẫn về cách mua và sử dụng mã dài, hãy truy cập phần Yêu cầu mã dài trong tài liệu Amazon SNS.

10DLC là số điện thoại có 10 số dùng tại Hoa Kỳ. Để dùng số điện thoại 10DLC, bạn sẽ phải đăng ký với công ty của mình rồi tạo chiến dịch 10DLC thông qua bảng điều khiển Amazon Pinpoint. Sau đó, bạn có thể liên kết một số điện thoại 10DLC với chiến dịch 10DLC của mình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang 10DLC.

Sau đây là những khoản phí đăng ký và phí tháng bắt buộc liên quan đến việc sử dụng 10DLC.

  1. Đăng ký công ty: 4 USD phí một lần đối với mỗi công ty
  2. Đăng ký chiến dịch 10DLC: 50 USD phí một lần đối với đăng ký T-Mobile. Phí này được miễn cho đến khi có thông báo tiếp theo.
  3. Phí tháng chiến dịch 10DLC: 10 USD cho mỗi chiến dịch 10DLC thông thường đã phê duyệt, 2 USD cho mỗi chiến dịch 10DLC số lượng ít đã phê duyệt.
  4. Phí số điện thoại 10DLC hàng tháng: 1 USD cho mỗi số điện thoại 10DLC.
Khi đăng ký và kích hoạt thành công một số điện thoại 10DLC trên tài khoản bằng bảng điều khiển Amazon Pinpoint, bạn có thể dùng số này làm ID gốc hợp lệ để gửi SMS bằng Amazon SNS.

Số miễn cước là một số điện thoại gồm 10 chữ số bắt đầu bằng một trong các mã 3 chữ số sau đây: 800, 888, 877, 866, 855, 844 hoặc 833. Hiện tại, Amazon SNS chỉ hỗ trợ các số miễn cước có chức năng SMS tại Hoa Kỳ. Bạn có thể mua số miễn cước trên bảng điều khiển Amazon Pinpoint với giá thuê hàng tháng là 2 USD.

Amazon SNS hỗ trợ mã ngắn chuyên dụng. Mã ngắn là các dãy số ngắn (từ 3 đến 8 chữ số tùy theo quốc gia hoặc khu vực) để gửi tin nhắn SMS. Mã ngắn dễ viết và nhớ hơn so với các số điện thoại truyền thống. Ở một số quốc gia, mã ngắn giúp tăng tốc độ truyền tải. Bạn có thể mua trực tiếp mã ngắn cho một vài quốc gia và khu vực khác nhau thông qua AWS. Để biết thông tin về giá hoặc để yêu cầu mã ngắn chuyên dụng cho các quốc gia khác, hãy mở một trường hợp trong Trung tâm AWS Support. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào tài liệu về mã ngắn của chúng tôi.

Dưới đây là mức giá tại một số quốc gia thường xuyên được yêu cầu.

Quốc gia Phí thiết lập một lần Phí tháng Thời gian cung cấp dự kiến **
Hoa Kỳ 650 USD 995 USD 12 tuần

Canada

3.000 USD

995 USD

16 tuần

Vương quốc Anh

0 USD

1.500 USD

16 tuần

Nhật Bản

1.750 USD

1.150 USD

12 tuần

Ấn Độ *

150 USD

300 USD

3 tuần

Trung Quốc

15 USD

15 USD

3 tuần

Brazil

330 USD

330 USD

4 tuần


Khác
Vui lòng mở một trường hợp hỗ trợ để được xét duyệt

*Chỉ hỗ trợ lưu lượng truy cập ILDO
**Thời gian cung cấp sẽ bắt đầu sau khi: 1) Mọi thông tin và nhà mạng yêu cầu được cung cấp; 2) nhà mạng không yêu cầu phản hồi hoặc thay đổi gì thêm. Thời gian không bắt đầu khi yêu cầu ban đầu được đưa ra. Amazon sẽ phản hồi về thông tin bạn cung cấp để tuân thủ với phản hồi thường gặp của nhà mạng. Sau khi ứng dụng Mã ngắn đã giải quyết mọi phản hồi của Amazon theo tiêu chí phổ biến của nhà mạng, ứng dụng sẽ được gửi đến nhà mạng di động. Ứng dụng sẽ được đánh giá riêng theo từng nhà mạng, tách biệt các quy trình xem xét/phê duyệt. Nhà mạng có thể yêu cầu bạn bổ sung thông tin hoặc thực hiện thay đổi đối với ứng dụng Mã ngắn hay các mô hình thu nhỏ đã cung cấp. Thời gian cung cấp dự kiến của nhà mạng là một bản hướng dẫn dựa trên dòng thời gian từ trước tới nay, và không đảm bảo áp dụng cho những lần đăng ký trong tương lai vì một số Mã ngắn có thể mất lâu hơn để cung cấp, tùy theo trường hợp sử dụng và/hoặc phản hồi của nhà mạng. Một số nhà mạng di động có lịch trình đóng băng việc cung cấp, đồng thời có thể kéo dài và trì hoãn dòng thời gian cung cấp của nhà mạng. Khách hàng nên xác minh xem vào khoảng thời gian đăng ký thì quốc gia của họ có đang trong lịch trình đóng băng không để biết tác động đối với dòng thời gian của họ. Amazon không có khả năng xúc tiến hoặc đẩy nhanh dòng thời gian cung cấp Mã ngắn, dòng thời gian tổng là tích lũy của từng dòng thời gian riêng biệt của từng nhà mạng di động và các quy trình không chồng chép. Nhà mạng di động có quyền từ chối ứng dụng Mã ngắn nếu họ cho rằng chương trình không tuân thủ. Khi đó, thời gian cung cấp có thể bị trì hoãn lâu hơn nữa. Mã ngắn có thể được phê duyệt để sử dụng trên mạng của một số nhà mạng trước khi sẵn sàng trên nhà mạng khác. Tuy nhiên, Mã ngắn sẽ không cấp cho tài khoản của bạn trước khi tất cả nhà mạng hoàn thành. Mọi chi tiết bổ sung hay chỉnh sửa đổi với trường hợp sử dụng chiến dịch Mã ngắn đều phải được thông báo với nhà mạng thông qua quy trình ứng dụng mã ngắn, đồng thời có thể phải tuân theo dòng thời gian tương tự. Nếu bạn không thông báo những thay đổi đã thực hiện đối với các trường hợp sử dụng Mã ngắn thì Mã ngắn có thể bị tạm ngừng.

Lưu ý: Khi bạn tạo trường hợp yêu cầu mã ngắn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin về mức phí một lần và định kỳ để sở hữu mã ngắn tại các quốc gia hoặc khu vực bạn yêu cầu. Nếu bạn chấp nhận, các khoản phí liên quan đến việc sử dụng mã ngắn này sẽ được áp dụng ngay lập tức. Bạn chịu trách nhiệm trả những khoản phí này, kể cả nếu các mã ngắn bạn yêu cầu chưa được cung cấp đầy đủ.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng làm việc trực tiếp với Quản lý khách hàng kỹ thuật AWS của bạn để được hướng dẫn triển khai và hỗ trợ thêm.