Với Amazon SNS, bạn sẽ có thể gửi tin nhắn SMS (văn bản) đến trên 200 quốc gia và ứng dụng cho nhiều trường hợp sử dụng chuyên sâu như Multi-Factor Authentication (MFA) và Mật khẩu một lần (OTP). Amazon SNS không tốn phí trả trước và thanh toán theo mức sử dụng. Với Amazon SNS, bạn cũng có thể đánh dấu tin nhắn SMS là Giao dịch hoặc Quảng cáo dựa trên trường hợp sử dụng và nội dung của tin nhắn. Để tìm hiểu thêm về loại tin nhắn, hãy truy cập phần Câu hỏi thường gặp.

Quan trọng:
Bạn được miễn phí 100 tin nhắn SMS đầu tiên gửi đến các số điện thoại ở Hoa Kỳ mỗi tháng. Các tin nhắn SMS thêm gửi đến Hoa Kỳ hoặc bất kỳ tin nhắn nào gửi đến các số điện thoại không phải ở Hoa Kỳ sẽ được tính phí theo giá cả bên dưới. Giá để gửi tin nhắn SMS khác nhau giữa các quốc gia, khu vực và trong một số trường hợp, giữa các nhà mạng trong cùng một quốc gia hoặc khu vực dựa trên nhà mạng viễn thông của số điện thoại nhận tin nhắn. Giá dưới đây chỉ được cung cấp cho mục đích hướng dẫn và thay đổi thường xuyên. Khi bạn đã gửi một số tin nhắn, hãy sử dụng báo cáo sử dụng hàng ngày để nhận được báo giá chính xác cho mỗi tin nhắn bằng USD.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết mức giá riêng nếu bạn muốn gửi trên 3 triệu tin nhắn SMS mỗi tháng tại một quốc gia.

Bắt đầu sử dụng AWS miễn phí

Tạo tài khoản miễn phí

Bậc miễn phí của AWS gồm có 1 triệu thông báo push, 1 triệu lượt gửi email và nhiều dịch vụ khác với Amazon SNS.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »


Amazon SNS hỗ trợmã ngắn chuyên dụng. Bạn sẽ được tính phí cho số mã ngắn chuyên dụng vào cuối mỗi tháng cùng với mọi khoản phí tin nhắn bằng Amazon SNS phát sinh nào khác.

Đối với các mã ngắn từ Hoa Kỳ, có một khoản phí thiết lập một lần là $650 (USD) cho mỗi mã ngắn và phí định kỳ là $995 mỗi tháng cho mỗi mã ngắn. Thông thường phải mất 8 tuần 12 tuần để các mã ngắn sẵn sàng được sử dụng trên tất cả các mạng của nhà cung cấp. Để yêu cầu mã ngắn chuyên dụng ở Hoa Kỳ, hãy mở một trường hợp trong Trung tâm hỗ trợ.

Để biết thông tin về giá hoặc để yêu cầu mã ngắn chuyên dụng cho các quốc gia khác, hãy mở một trường hợp trong Trung tâm hỗ trợ.

Amazon SNS hỗ trợmã dài chuyên dụng. Bạn có thể sử dụng mã dài chuyên dụng với Amazon SNS bằng cách đăng ký mã dài trong Bảng điều khiển Amazon Pinpoint. Để được hướng dẫn về cách mua và sử dụng mã dài, hãy tham khảo tại đây.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng làm việc trực tiếp với Quản lý khách hàng kỹ thuật AWS của bạn để được hướng dẫn triển khai và hỗ trợ thêm.