Amazon Simple Queue Service

Hàng đợi tin nhắn được quản lý cho các vi dịch vụ, hệ thống phân tán và ứng dụng không máy chủ

Amazon Simple Queue Service (SQS) là dịch vụ hàng đợi tin nhắn được quản lý hoàn toàn, cho phép bạn ngắt liên kết và điều chỉnh quy mô của các vi dịch vụ, hệ thống phân tán và ứng dụng phi máy chủ. SQS giúp loại bỏ sự phức tạp và chi phí gián tiếp liên quan đến việc quản lý, vận hành phần mềm trung gian định hướng tin nhắn và cho phép nhà phát triển tập trung vào công việc khác. Khi dùng SQS, bạn có thể gửi, lưu trữ và nhận tin nhắn giữa các thành phần của phần mềm ở bất cứ khối lượng nào, mà không làm mất tin nhắn hay bắt các dịch vụ khác phải luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng. Bắt đầu với SQS trong vài phút bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, Giao diện dòng lệnh hoặc SDK mà bạn chọn và ba lệnh đơn giản.

SQS cung cấp hai loại hàng đợi tin nhắn. Hàng đợi tiêu chuẩn sẽ đem lại lưu lượng tối đa, sắp xếp thứ tự nỗ lực tối đa và phát chuyển ít nhất một lần. Hàng đợi FIFO SQS được thiết kế để đảm bảo rằng tin nhắn sẽ được xử lý duy nhất một lần, theo đúng thứ tự được gửi.

1 triệu yêu cầu miễn phí

Lợi ích

Loại bỏ chi phí hành chính

AWS quản lý tất cả các hoạt động đang diễn ra và cơ sở hạ tầng chính cần thiết để cung cấp dịch vụ hàng đợi tin nhắn ổn định và có độ khả dụng cao. SQS không yêu cầu phải ứng trước chi phí, không cần mua, cài đặt và thiết lập phần mềm tin nhắn, không mất thời gian phát triển và duy trì cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Các hàng đợi SQS sẽ được tạo và mở rộng tự động, linh hoạt để bạn có thể xây dựng và phát triển ứng dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Phân phối tin nhắn đáng tin cậy

Dùng Amazon SQS để gửi bất kỳ lượng dữ liệu nào với mức thông lượng bất kỳ mà không sợ mất tin nhắn hay yêu cầu các dịch vụ khác phải luôn luôn trong trạng thái khả dụng. SQS cho phép bạn ngắt kết nối các thành phần ứng dụng để các thành phần ấy có thể vận hành và gặp lỗi độc lập, tăng dung sai cao của hệ thống. Tin nhắn được lưu thành nhiều bản sao và được lưu trữ dư thừa trên nhiều Vùng sẵn sàng khác nhau, để lúc nào cần cũng có.

Bảo mật dữ liệu nhạy cảm

Bạn có thể sử dụng Amazon SQS để trao đổi dữ liệu nhạy cảm giữa các ứng dụng bằng tính năng mã hóa phía máy chủ (SSE) để mã hóa nội dung từng tin nhắn. Amazon SQS SSE tích hợp AWS Key Management Service (KMS) cho bạn quyền quản lý tập trung các khóa bảo vệ tin nhắn SQS, cùng với các khóa bảo vệ các nguồn tài nguyên AWS khác của bạn. AWS KMS ghi lại mỗi lần khóa mã hóa của bạn được sử dụng trên AWS CloudTrail để giúp bạn đáp ứng nhu cầu pháp quy và tuân thủ.

Mở rộng linh hoạt và tiết kiệm chi phí

Amazon SQS tận dụng AWS để điều chỉnh quy mô linh hoạt theo nhu cầu. SQS mở rộng linh hoạt cho ứng dụng của bạn, để bạn không phải lo nghĩ về dự phòng dung lượng hay cung cấp sẵn phần cứng. Không giới hạn số lượng tin nhắn mỗi hàng đợi và các hàng đợi tiêu chuẩn đem lại lưu lượng gần như vô hạn. Chi phí phụ thuộc vào lượng sử dụng, tiết kiệm đáng kể so với mô hình "luôn chạy" với phần mềm trung gian tin nhắn tự quản lý.

Nghiên cứu điển hình

600x400_EMS_Logo

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: IoT Device Management, Amazon ECS và Amazon SQS

600x400_NASA-National-Aeronautics-and-Space-Administration_Logo

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SNS và Amazon SQS

260x175-BMW-logo
Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SQS, Amazon S3, Amazon DynamoDB, Amazon RDS và AWS Elastic Beanstalk
600x400_Capital-One-Financial-Corporation_Logo

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SQS

Các nhà bán lẻ xăng dầu tại Úc đang cải thiện hiệu năng và an toàn cho các trạm xăng của họ bằng giải pháp dựa trên AWS IoT tên là Fuelsuite từ EMS. EMS là đơn vị chuyên về các giải pháp cung cấp các nhà bán lẻ xăng dầu dữ liệu về hiệu năng, được thu lại từ những cảm biến gắn xung quanh trạm xăng. Fuelsuite sử dụng AWS IoT Device Management để điều khiển các thiết bị biên thu thập dữ liệu trạm xăng, dùng Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) để xử lý dữ liệu và dùng Amazon SQS để sắp xếp gửi tin nhắn từ các thiết bị biên và ngược lại.

Thư viện hình ảnh và video của NASA cho người dùng dễ dàng truy cập vào hơn 140.000 hình ảnh tĩnh, âm thanh và video từ ngoài vũ trụ, lưu lại hơn nửa thế kỷ thành tựu thám hiểm vũ trụ bao la của NASA. Kiến trúc của thư viện sử dụng Amazon SQS để ngắt liên kết các tác vụ sắp đến khỏi quy trình xử lý và dùng Amazon Simple Notification Service (SNS) để kích hoạt quy trình xử lý khi nội dung mới được cập nhật.

BMW Group đang sử dụng AWS cho ứng dụng xe kết nối của họ để thu thập dữ liệu cảm biến từ dòng xe BMW 7, cung cấp cho người lái xe thông tin bản đồ được cập nhật linh hoạt. BMW xây dựng dịch vụ xe như là một cảm biến (CARASSO) của họ chỉ trong sáu tháng nhờ tận dụng Amazon SQS, Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon DynamoDB, Amazon Relational Database Service (RDS) và AWS Elastic Beanstalk.
Capital One hiện đại hóa hàng đợi tin nhắn bán lẻ của họ bằng cách di chuyển từ hệ thống middleware chuyển tin nhắn tự quản lý sang Amazon SQS. Capital One đang dùng SQS để di chuyển một vài ứng dụng ngân hàng chủ chốt lên đám mây để đảm bảo tính khả dụng cao, hiệu quả chi phí, đồng thời giảm sự phức tạp và chi phí hành chính.
change-healthcare-logo
Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon EC2, Amazon S3, Amazon SQS, Amazon SNS và nhiều dịch vụ khác
sqs_redbus_logo_smaller_v2

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SQS và Amazon SNS

Oyster.com Logo

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon EC2 và Amazon SQS

Change Healthcare dùng các dịch vụ AWS như Amazon EC2, Amazon S3, Amazon SQS và Amazon SNS để xử lý hàng triệu giao dịch mật hàng ngày của khách, mà vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của ngành chăm sóc y tế, bao gồm cả HIPAA.
redBus đang mở rộng giải pháp AWS của họ để sử dụng Amazon SQS và SNS để giám sát, cảnh báo và liên lạc nội bộ. “Amazon SQS là một giải pháp cực kỳ tốt để nhắn tin giữa các ứng dụng bên ngoài với các ứng dụng của chúng tôi.” - Charan Padmaraju, CTO redBus
Oyster.com dùng AWS để lưu trữ và xử lý hình ảnh cho trang web của họ. Đội ngũ này dùng Amazon EC2 và Amazon SQS trong một luồng công việc tích hợp để tạo kích cỡ cần có của mỗi bức ảnh. SQS liên lạc những bức ảnh cần xử lý và trạng thái công việc.

Bài viết và bài đăng trên blog

Thông tin mới

Hàng đợi FIFO của Amazon SQS hiện đã có tại Khu vực AWS ở Bắc Kinh, Trung Quốc (BJS) (do SINNET vận hành), Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong), GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ) và GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ) Ngày 15 tháng 5 năm 2019
Amazon SQS hiện đã hỗ trợ chính sách dành cho Điểm cuối VPC Ngày 4 tháng 4 năm 2019
Hàng đợi FIFO của Amazon SQS hiện đã có mặt tại khu vực Châu Âu (Stockholm) và khu vực Trung Quốc (Ninh Hạ), do NWCD vận hành Ngày 13 tháng 3 năm 2019
Hàng đợi FIFO của Amazon SQS hiện đã có mặt tại 15 Khu vực AWS Ngày 7 tháng 2 năm 2019
Amazon SQS hiện hỗ trợ các Điểm cuối Amazon VPC sử dụng AWS PrivateLink Ngày 13 tháng 12 năm 2018
AWS Lambda hỗ trợ Amazon SQS dưới dạng nguồn sự kiện Ngày 28 tháng 6 năm 2018
Mã hóa phía máy chủ Amazon Simple Queue Service hiện có ở 13 khu vực khác Ngày 24 tháng 5 năm 2018
Các sự kiện Amazon CloudWatch bổ sung Amazon SQS FIFO làm mục tiêu sự kiện Ngày 10 tháng 4 năm 2018
Quản lý chi phí Amazon Simple Queue Service bằng thẻ phân bổ chi phí Ngày 19 tháng 10 năm 2017
Hàng đợi Amazon SQS FIFO hiện có ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) Ngày 14 tháng 6 năm 2017
Hàng đợi Amazon SQS FIFO có quy trình đúng 1 lần hiện có ở khu vực châu Âu (Ai-len) Ngày 8 tháng 6 năm 2017
Mã hóa phía máy chủ Amazon Simple Queue Service (SQS) hiện có ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) Ngày 23 tháng 5 năm 2017
Amazon Simple Queue Service (SQS) hiện là dịch vụ đủ điều kiện theo HIPAA Ngày 1 tháng 5 năm 2017
Amazon Simple Queue Service (SQS) giới thiệu mã hóa phía máy chủ cho hàng đợi Ngày 28 tháng 4 năm 2017
Amazon SQS Java Messaging Library for JMS hiện hỗ trợ hàng đợi FIFO Ngày 24 tháng 4 năm 2017

Bắt đầu với AWS

Step 1 - Sign up for an AWS account
Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
icon2

Tạo hàng đợi Amazon SQS

Khám phá và tìm hiểu bằng hướng dẫn đơn giản.
icon3

Gửi tin nhắn đến hàng đợi

Lưu trữ và di chuyển dữ liệu giữa các thành phần ứng dụng phân tán và vi dịch vụ.

Tìm hiểu thêm về Amazon SQS

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon SQS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi