Amazon SQS bậc miễn phí*
Bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon SQS miễn phí. Tất cả các khách hàng có thể thực hiện 1 triệu yêu cầu Amazon SQS miễn phí mỗi tháng. Một số ứng dụng có thể hoạt động trong các giới hạn bậc miễn phí này.


1 triệu yêu cầu đầu tiên trong tháng sẽ được miễn phí. Sau đó giá được tính như sau cho tất cả các vùng:

  Giá cho mỗi 1 triệu yêu cầu sau Bậc miễn phí (hàng tháng)
Hàng đợi tiêu chuân
0.4 USD (0.0000004 USD mỗi yêu cầu)
Hàng đợi FIFO
0.50 USD (0.0000005 USD mỗi yêu cầu)
 
Các hành động API Mỗi hành động Amazon SQS được tính là một yêu cầu.
Các yêu cầu FIFO Các hành động API để gửi, nhận, xóa và thay đổi khả năng hiển thị tin nhắn từ hàng đợi FIFO được tính theo giá FIFO.  Tất cả các yêu cầu API khác được tính theo giá tiêu chuẩn.
Nội dung của yêu cầu Một yêu cầu duy nhất có thể có từ 1 đến 10 tin nhắn, tổng tải trọng tối đa 256 KB.
Kích cỡ của tải trọng
Mỗi khúc dữ liệu 64 KB của một tải trọng được tính giá dưới dạng 1 yêu cầu (ví dụ: một hành động API có tải trọng 256 KB được tính giá là 4 yêu cầu).
Tương tác với Amazon S3 Khi sử dụng Thư viện khách mở rộng Amazon SQS để gửi các tải trọng bằng việc sử dụng Amazon S3, bạn sẽ chịu các khoản phí Amazon S3 cho bất kỳ lưu trữ Amazon S3 nào bạn dùng để gửi các tải trọng tin nhắn.
Tương tác với AWS KMS
Khi sử dụng AWS Key Management Service để quản lý các khóa cho mã hóa phía máy chủ SQS, bạn sẽ chịu các khoản phí cho các truy vấn từ Amazon SQS đến AWS KMS. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giá KMSLàm thế nào để tôi ước lượng chi phí sử dụng AWS KMS của tôi? trong Hướng dẫn nhà phát triển Amazon SQS

Các yêu cầu Amazon SQS được liệt kê trên trang Chi tiết sản phẩm.

Giá bên dưới căn cứ theo dữ liệu được truyền vàora khỏi Amazon SQS.

Đối với truyền dữ liệu vượt quá 500 TB/tháng, vui lòng Liên hệ chúng tôi

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Truyền dữ liệu vàora dùng để chỉ việc truyền vào và ra khỏi Amazon SQS.

Dữ liệu được truyền giữa Amazon SQS và Amazon EC2 trong cùng một khu vực sẽ là miễn phí (0 USD mỗi GB). Dữ liệu được truyền giữa các Amazon SQS và Amazon EC2 ở nhiều khu vực khác nhau sẽ được tính theo mức phí Truyền dữ liệu Internet ở cả hai đầu truyền.

* Dung lượng sử dụng của bạn cho bậc miễn phí được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực (trừ khu vực GovCloud) của AWS và tự động áp dụng với số tiền bạn phải trả. Sử dụng miễn phí chưa sử dụng sẽ không cộng dồn sang tháng tiếp theo. Hạn chế áp dụng. Xem thời hạn dịch vụ để biết thêm chi tiết.

** Là một phần của Bậc sử dụng miễn phí của AWS, khách hàng mới của AWS sẽ nhận 15 GB dung lượng truyền dữ liệu ra ngoài miễn phí hàng tháng trên toàn bộ các dịch vụ AWS trong một năm (không áp dụng cho khu vực AWS GovCloud).

*** Các bậc giá truyền dữ liệu ra ngoài tính tổng mức truyền dữ liệu ra ngoài trên Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway và Amazon VPC.