• Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng
  • Không mức phí tối thiểu
 
Bậc miễn phí của Amazon SQS*
Bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon SQS miễn phí. Tất cả các khách hàng có thể thực hiện 1 triệu yêu cầu Amazon SQS miễn phí mỗi tháng. Một số ứng dụng có thể hoạt động trong các giới hạn Bậc miễn phí này.
Bảng chú giải về giá sản phẩm

Bắt đầu sử dụng AWS miễn phí

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 1 triệu yêu cầu với Amazon Simple Queue Service (SQS).

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Các yêu cầu Amazon SQS được tính giá như thế nào?

Giá của các yêu cầu hàng tháng như sau:

Cách tính phí Amazon SQS như thế nào?

   
Các hành động API Mỗi hành động Amazon SQS được tính là một yêu cầu.
Các yêu cầu FIFO Các hành động API để gửi, nhận, xóa và thay đổi khả năng hiển thị tin nhắn từ hàng đợi FIFO được tính theo giá FIFO.  Tất cả các yêu cầu API khác được tính theo giá tiêu chuẩn.
Nội dung của yêu cầu Một yêu cầu duy nhất có thể có từ 1 đến 10 tin nhắn, tổng tải trọng tối đa 256 KB.
Kích cỡ của tải trọng
Mỗi khúc dữ liệu 64 KB của một tải trọng được tính giá dưới dạng 1 yêu cầu (ví dụ: một hành động API có tải trọng 256 KB được tính giá là 4 yêu cầu).
Tương tác với Amazon S3 Khi sử dụng Thư viện khách mở rộng Amazon SQS để gửi các dữ liệu bằng Amazon S3, bạn sẽ chịu các khoản phí Amazon S3 cho bất kỳ lưu trữ Amazon S3 nào mà bạn dùng để gửi dữ liệu tin nhắn.
Tương tác với AWS KMS
Khi sử dụng AWS Key Management Service để quản lý các khóa cho mã hóa phía máy chủ SQS, bạn sẽ chịu các khoản phí cho những truy vấn từ Amazon SQS đến AWS KMS. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giá KMSLàm cách nào để ước tính chi phí sử dụng AWS KMS của tôi? trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SQS

Các yêu cầu Amazon SQS được liệt kê trên trang tính năng của sản phẩm.

Cách tính giá truyền dữ liệu Amazon SQS**?

Giá bên dưới căn cứ theo dữ liệu được truyền vào và ra khỏi Amazon SQS.

Đối với truyền dữ liệu vượt quá 500 TB/tháng, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Truyền dữ liệu vào và ra dùng để chỉ việc truyền vào và ra khỏi Amazon SQS.

Dữ liệu được truyền giữa Amazon SQS và Amazon EC2 hoặc Amazon SQS và AWS Lambda trong cùng một khu vực sẽ là miễn phí (tức là 0,00 USD mỗi GB). Dữ liệu được truyền giữa Amazon SQS và Amazon EC2 hoặc Amazon SQS và AWS Lambda ở nhiều khu vực khác nhau sẽ được tính theo mức phí Truyền dữ liệu Internet ở cả hai đầu truyền.

* Dung lượng sử dụng của bạn cho bậc miễn phí được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực (trừ khu vực GovCloud) và tự động được áp dụng cho số tiền bạn phải trả. Sử dụng miễn phí chưa sử dụng sẽ không cộng dồn sang tháng tiếp theo. Hạn chế áp dụng. Xem thời hạn ưu đãi để biết thêm chi tiết.

** Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, khách hàng mới của AWS sẽ nhận được 15 GB dung lượng truyền dữ liệu ra ngoài miễn phí hàng tháng, trên toàn bộ các dịch vụ AWS trong một năm (không áp dụng cho khu vực AWS GovCloud).

*** Các bậc giá truyền dữ liệu ra ngoài tính tổng mức truyền dữ liệu ra ngoài trên Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway và Amazon VPC.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Xem thử hướng dẫn

Tìm hiểu cách thiết lập nhắn tin không đồng bộ bằng Amazon SQS.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon SQS trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập