Trình lập lịch Amazon EventBridge

Tạo, kích hoạt và quản lý các sự kiện và tác vụ đã lập lịch

Trình lập lịch Amazon EventBridge là một trình lập lịch phi máy chủ cho phép bạn lên lịch các tác vụ và sự kiện trên quy mô lớn. Với Trình lập lịch EventBridge, bạn có thể linh hoạt cấu hình các mẫu lập lịch, đặt thời gian phân phối và xác định chính sách thử lại để đảm bảo các tác vụ và sự kiện quan trọng của bạn được kích hoạt một cách đáng tin cậy ngay khi bạn cần.

Lợi ích

Tích hợp được dựng sẵn

Gọi hơn 200 dịch vụ AWS với hơn 6.000 API mà không cần mã tùy chỉnh.

Tự động điều chỉnh quy mô

Tự động điều chỉnh quy mô lập lịch của bạn. Kích hoạt đáng tin cậy hàng triệu tác vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tùy chọn lập lịch linh hoạt

Đơn giản hóa việc lập lịch của bạn với các mẫu lập lịch có thể cấu hình được, khoảng thời gian, múi giờ và chính sách thử lại.

Dễ sử dụng

Tạo, quản lý và duy trì tất cả lịch biểu của bạn trên AWS tại một vị trí trung tâm.

Cách thức hoạt động

Trình lập lịch Amazon EventBridge là một trình lập lịch sự kiện và tác vụ trả tiền cho mỗi lần gọi, cho phép kích hoạt dựa trên các tham số bạn xác định. Bạn có thể quản lý tất cả các công việc đã lập lịch của mình từ một vị trí trung tâm với chế độ xem theo danh sách dễ sử dụng.

Trường hợp sử dụng

Tự động hóa các quy trình CNTT


Tự động hóa các tác vụ CNTT quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Với các tùy chọn lập lịch linh hoạt, bạn có thể lên lịch các tác vụ theo cách phù hợp với hoạt động kinh doanh của bạn mà không cần can thiệp thủ công.

Lập lịch trong ứng dụng của bạn


Sử dụng Trình lập lịch EventBridge trong các ứng dụng và nền tảng của bạn để cung cấp dịch vụ lập lịch cho khách hàng với lời nhắc, hành động trì hoãn hoặc lời nhắc tiếp tục ở nơi khách hàng dừng lại.

Quản lý lịch biểu cho các tổ chức toàn cầu

Trình lập lịch EventBridge hỗ trợ múi giờ, vì vậy lịch biểu của bạn sẽ tự động điều chỉnh theo vị trí địa lý của khách hàng.

Tính năng

Được quản lý toàn phần

Trình lập lịch EventBridge là một trình lập lịch phi máy chủ cho phép bạn lên lịch các tác vụ bất cứ lúc nào mà không cần phải cung cấp hoặc quản lý cơ sở hạ tầng cơ bản.

Hỗ trợ hơn 200 dịch vụ AWS

Tích hợp được dựng sẵn với các dịch vụ AWS. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn có thể chọn từ hơn 200 dịch vụ AWS để gọi làm mục tiêu.

Lập lịch với quy mô linh hoạt

Trình lập lịch Amazon EventBridge mở rộng các khả năng của Quy tắc theo lịch EventBridge. Trình lập lịch này cung cấp cho bạn một giải pháp có khả năng điều chỉnh quy mô giúp lên lịch hàng chục triệu sự kiện và tác vụ.

Đa dạng mẫu lập lịch

Chọn từ nhiều định dạng lập lịch, như cron, tần suất cố định, một lần hoặc chọn một khoảng thời gian, cho phép bạn kiểm soát để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của mình.

Hỗ trợ lập lịch toàn cầu

Trình lập lịch EventBridge cho phép bạn chọn múi giờ và có tính đến quy ước giờ mùa hè để phục vụ khách hàng của bạn tốt hơn ở bất kỳ vị trí địa lý nào.

Chính sách thử lại có thể cấu hình được

Cấu hình lịch biểu của bạn để bao gồm chính sách thử lại và thời gian chờ để đảm bảo các tác vụ được gọi đáng tin cậy. Bạn có thể chỉ ra số lần thử lại tối đa, thêm thử lại với độ trễ và có thể cấu hình hàng đợi thông báo không gửi được (DLQ).

Tự động xóa lịch biểu

Cấu hình lịch biểu của bạn với ngày kết thúc để tự động xóa lịch biểu. Xóa sau khi hoàn thành giúp quản lý lịch biểu của bạn dễ dàng hơn mà không cần can thiệp thủ công hoặc mã tùy chỉnh.

Khả năng hiển thị của tất cả các lịch biểu

Dễ dàng quản lý tất cả lịch biểu của bạn từ một vị trí duy nhất. Tạo nhóm lịch biểu và thêm thẻ để sắp xếp và phân loại các nhóm lịch biểu của bạn. Bạn có thể tìm kiếm, sắp xếp và lọc lịch biểu trên các mục tiêu AWS.

Trả tiền theo lần gọi

Bạn chỉ trả tiền cho số lần gọi được kích hoạt mỗi tháng. Với bậc miễn phí, bạn nhận được 14 triệu lần gọi mỗi tháng mà không mất phí. Truy cập trang định giá của Amazon EventBridge để biết thêm chi tiết.

Bắt đầu sử dụng Trình lập lịch Amazon EventBridge

Bắt đầu sử dụng Trình lập lịch Amazon EventBridge

Bắt đầu miễn phí bằng cách tạo lịch biểu đầu tiên của bạn.

Đăng nhập 
Tìm hiểu thêm về Trình lập lịch Amazon EventBridge

Xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm thông tin về Trình lập lịch EventBridge.

Tìm hiểu thêm