AWS DataSync

Đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình di chuyển dữ liệu bảo mật

Khám phá và di chuyển dữ liệu của bạn một cách bảo mật sang AWS thông qua quy trình bảo mật toàn diện, bao gồm mã hóa dữ liệu và xác thực tính toàn vẹn của dữ liệu.

Đơn giản hóa việc lập kế hoạch di chuyển và giảm chi phí di chuyển dữ liệu tại chỗ đắt đỏ nhờ dịch vụ được quản lý toàn phần, giúp điều chỉnh quy mô một cách liền mạch khi nhu cầu tải dữ liệu tăng lên.

Dễ dàng quản lý khối lượng công việc di chuyển dữ liệu nhờ khả năng tiết lưu băng thông, lên lịch di chuyển, lọc tác vụ và báo cáo tác vụ

Nhanh chóng di chuyển dữ liệu tệp và đối tượng lên đám mây để sao chép hoặc lưu trữ dữ liệu.

Cách thức hoạt động

 • Truyền dữ liệu giữa không gian lưu trữ tại chỗ và dịch vụ lưu trữ của AWS
 • Quy trình truyền dữ liệu giữa không gian lưu trữ tại chỗ và dịch vụ lưu trữ của AWS
  AWS DataSync là dịch vụ bảo mật trực tuyến giúp tự động hóa và đẩy nhanh quá trình di chuyển dữ liệu giữa không gian lưu trữ tại chỗ và dịch vụ Lưu trữ của AWS. DataSync có thể sao chép dữ liệu giữa giao thức chia sẻ Hệ thống tệp mạng (NFS), giao thức chia sẻ Khối thông điệp máy chủ (SMB), Hệ thống tệp phân tán Hadoop (HDFS), vị trí lưu trữ đối tượng tự quản lý, AWS Snowcone, vùng lưu trữ trên Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3), hệ thống tệp trên Hệ thống tệp linh hoạt của Amazon (Amazon EFS), hệ thống tệp Amazon FSx dành cho Windows File Server, hệ thống tệp Amazon FSx dành cho Lustre, hệ thống tệp Amazon FSz dành cho OpenZFS và hệ thống tệp Amazon FSx dành cho NetApp ONTAP.
 • Truyền dữ liệu giữa các dịch vụ lưu trữ của AWS
 • Quy trình truyền dữ liệu giữa các dịch vụ lưu trữ của AWS
  AWS DataSync còn được dùng để truyền dữ liệu giữa các dịch vụ lưu trữ của AWS, giúp bạn dễ dàng sao chép, lưu trữ hoặc chia sẻ dữ liệu ứng dụng.
 • Truyền dữ liệu giữa AWS và các vị trí khác
 • AWS DataSync hỗ trợ di chuyển dữ liệu giữa các đám mây công cộng khác và Dịch vụ lưu trữ của AWS
  AWS DataSync hỗ trợ di chuyển dữ liệu giữa các đám mây công cộng khác và dịch vụ Lưu trữ của AWS.

Trường hợp sử dụng

Di chuyển dữ liệu

Nhanh chóng di chuyển dữ liệu tệp và đối tượng sang AWS. Bảo mật dữ liệu nhờ khả năng mã hóa ngay trong quá trình truyền và xác thực dữ liệu toàn diện.

Bảo vệ dữ liệu

Sao chép dữ liệu một cách an toàn sang các dịch vụ lưu trữ tiết kiệm chi phí của AWS, bao gồm mọi lớp lưu trữ Amazon S3.

Lưu trữ dữ liệu nguội

Giảm chi phí lưu trữ tại chỗ bằng cách chuyển thẳng dữ liệu sang lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier.

Quản lý quy trình dữ liệu lai

Di chuyển dữ liệu liền mạch giữa hệ thống lưu trữ tại chỗ và AWS, giúp đẩy nhanh các quy trình dữ liệu lai quan trọng.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách thức hoạt động của AWS DataSync

Tìm hiểu yếu tố khiến AWS DataSync trở thành giải pháp nhanh chóng, bảo mật và dễ sử dụng trong kiến trúc AWS của bạn.

Khám phá các tính năng của AWS DataSync »

Xem câu chuyện khách hàng


Xem các công ty trên toàn thế giới đang sử dụng AWS DataSync như thế nào để đơn giản hóa, tự động hóa, cũng như đẩy nhanh quá trình truyền và lưu trữ dữ liệu.

Xem các câu chuyện »

Truy cập kênh blog về dịch vụ lưu trữ của AWS

Tìm hiểu thêm về giải pháp di chuyển dữ liệu, truyền dữ liệu theo sự kiện, lưu trữ dữ liệu dùng chung bộ chứa và hơn thế nữa.

Đọc blog »

Khám phá thêm về AWS