Di chuyển ứng dụng là gì?

Di chuyển ứng dụng là quá trình di chuyển các ứng dụng từ môi trường này sang môi trường khác. Thông thường, các ứng dụng được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu tại chỗ hoặc nơi cho thuê chỗ đặt máy chủ, điều này tạo ra sự kém hiệu quả trong việc mở rộng, nâng cấp và bảo trì ứng dụng. Di chuyển ứng dụng di chuyển các ứng dụng sang cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây linh hoạt hơn để cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng. Nó liên quan đến việc thiết lập các quy trình triển khai mới hoặc thậm chí viết lại và thiết kế lại các ứng dụng để hưởng lợi đầy đủ từ các dịch vụ đám mây. Di chuyển ứng dụng đòi hỏi phải có kế hoạch thích hợp và cách tiếp cận có hệ thống để giảm thiểu sự gián đoạn kinh doanh.

Lợi ích của việc tích hợp ứng dụng là gì?

Các tổ chức chọn di chuyển các ứng dụng phần mềm của họ từ tại chỗ sang đám mây vì một số lý do. 

Sự linh hoạt

Khi di chuyển các ứng dụng lên đám mây, bạn có thể dễ dàng truy cập các tài nguyên điện toán mà mình cần. Thay vì vận hành khối lượng công việc của bạn bằng các máy chủ tại chỗ, bạn sử dụng các công nghệ đám mây để ảo hóa môi trường điện toán cần thiết. Ví dụ: bạn có thể thay đổi kích thước dung lượng điện toán cho các ứng dụng của mình trên Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (Amazon EC2) để đáp ứng các yêu cầu thay đổi. 

Với di chuyển lên đám mây, bạn cũng có thể triển khai khối lượng công việc gần người dùng cuối hơn. Kiến trúc phân tán của môi trường đám mây cải thiện hiệu suất ứng dụng vì các ứng dụng và dữ liệu nằm gần hơn về mặt địa lý với người dùng cuối sử dụng nó. Bạn có thể dễ dàng cài đặt các mô-đun bổ sung như bộ cân bằng tải và mạng phân phối nội dung (CDN) để cải thiện hơn nữa khả năng đáp ứng và tính khả dụng của ứng dụng. 

Tìm hiểu về việc di chuyển lên đám mây

Tìm hiểu về CDN

Tiết kiệm chi phí

Với di chuyển ứng dụng, bạn có thể tiết kiệm chi phí đáng kể bằng cách giảm thiểu chi phí vốn. Thay vì đầu tư và duy trì các thiết bị điện toán đắt tiền, bạn đăng ký các công cụ và môi trường điện toán đám mây trên các gói thanh toán theo mức sử dụng. Các nhà cung cấp đám mây quản lý đầy đủ các hệ điều hành, cơ sở dữ liệu và cơ sở hạ tầng CNTT khác, giúp giảm đáng kể chi phí cấp phép và bảo trì cơ sở hạ tầng. Bạn có thể tối ưu hóa chi phí và quản lý rủi ro bằng cách mở rộng các dịch vụ kỹ thuật số của mình cho người dùng cuối.

Tiếp cận công nghệ tiên tiến

Di chuyển ứng dụng vượt ra ngoài việc di chuyển các ứng dụng phần mềm từ tại chỗ sang đám mây. Một số tổ chức chuyển khối lượng công việc của họ để truy cập các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (ML), blockchain và thực tế tăng cường (AR). Bạn có thể cung cấp trải nghiệm khách hàng được cải thiện với một phần nhỏ chi phí. Bạn cũng có thể khám phá các chiến lược phần mềm mới và duy trì tính cạnh tranh trong các thị trường đang phát triển. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Amazon Bedrock để xây dựng và mở rộng các ứng dụng AI tạo sinh dễ dàng hơn trên đám mây. 

Tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo

Tìm hiểu về công nghệ máy học

Tìm hiểu về công nghệ blockchain

Tìm hiểu về AI tạo sinh

Hoạt động cải thiện

Di chuyển ứng dụng thành công có thể giảm thiểu sự gián đoạn ảnh hưởng đến doanh thu kinh doanh. Với kiến trúc đám mây, các nhóm DevOps có thể thiết lập các quy trình tích hợp và phân phối liên tục (CI/D), cho phép phản ứng nhanh chóng với các bản sửa lỗi và phát hành tính năng. Di chuyển khối lượng công việc sang môi trường đám mây cũng cải thiện tính khả dụng, khả năng phục hồi và bảo mật dữ liệu. Ví dụ: bạn có thể di chuyển các ứng dụng được triển khai trên máy ảo (VM) sang các bộ chứa bằng các công cụ di chuyển ứng dụng. Các ứng dụng có trong bộ chứa dễ sao chép hơn trên các môi trường đám mây, đảm bảo tính khả dụng của dịch vụ. 

Tìm hiểu về Devops

Tìm hiểu về tích hợp liên tục

Các chiến lược di chuyển ứng dụng là gì?

Các tổ chức áp dụng những chiến lược khác nhau khi di chuyển ứng dụng lên đám mây vì sự phức tạp về kỹ thuật cơ bản, yêu cầu điện toán và nhu cầu kinh doanh thay đổi. 

Tái tổ chức

Tái tổ chức, hay bảo toàn và di chuyển, liên quan đến việc di chuyển một ứng dụng từ môi trường hiện tại sang đám mây mà không cần sửa đổi. Trong chiến lược này, bạn dùng dịch vụ di chuyển lên đám mây để di chuyển nhiều ứng dụng sang môi trường mới mà không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ. Với chiến lược được lên kế hoạch phù hợp, tái tổ chức có nghĩa là người dùng có thể tiếp tục truy cập khối lượng công việc của họ trong quá trình di chuyển. 

Chuyển nền tảng

Chuyển nền tảng, hay di chuyển và định hình lại, là một cách tiếp cận đưa một ứng dụng ra khỏi nền tảng hiện có của nó và di chuyển lên đám mây. Với phương pháp này, bạn thực hiện một số tối ưu hóa để đảm bảo ứng dụng được hưởng lợi từ các tính năng đám mây trong môi trường mới. Ví dụ: bạn có thể chuyển cơ sở dữ liệu SQL hiện đang được lưu trữ trên máy chủ vật lý sang Amazon RDS dành cho SQL Server nhờ cung cấp, bảo trì và mở rộng phần cứng tự động. Bạn cũng có thể di chuyển toàn bộ máy ảo lên đám mây bằng cách đóng gói chúng với các bộ chứa. Điều này làm giảm nỗ lực sửa đổi thiết lập phần mềm hiện tại khi bạn chuyển đổi giữa các môi trường. 

Tái cấu trúc

Với tái cấu trúc hoặc bảo toàn, sửa nhanh và di chuyển, bạn có thể dùng các tính năng hoạt động trên đám mây khi di chuyển ứng dụng. Khi đang tái cấu trúc, bạn có thể thực hiện các thay đổi đáng kể đối với cơ sở mã của ứng dụng. Còn được gọi là tái kiến trúc, chiến lược này phù hợp để tách khối lượng công việc khỏi các nền tảng vật lý. Tái cấu trúc đòi hỏi phải lập kế hoạch, triển khai và thử nghiệm đầy đủ để đảm bảo rằng phần mềm sửa đổi vẫn hoạt động bất chấp những thay đổi mã đáng kể.

Mua lại

Mua lại là một chiến lược di chuyển ứng dụng liên quan đến việc loại bỏ các mô-đun phần mềm hiện có và thay thế chúng bằng các phiên bản mới hơn được hỗ trợ đám mây. Các tổ chức dùng chiến lược này khi họ mua phần mềm mới trên thị trường đám mây vì nó hợp lý hơn về mặt tài chính so với việc tái kiến trúc các hệ thống cũ.. Khi mua lại các ứng dụng, bạn được hưởng lợi từ phần mềm dưới dạng mô hình đăng ký (SaaS). Các ứng dụng dựa trên đám mây cũng cung cấp các tính năng được xây dựng dành riêng cho môi trường đám mây, chẳng hạn như truy cập từ xa, triển khai phi máy chủ và dịch vụ tự quản lý. 

Tìm hiểu về SaaS

Giữ lại

Giữ lại là một động thái chiến lược khi bạn không có ngân sách hoặc tài nguyên để chuyển ứng dụng lên đám mây ngay. Nó cũng có thể xảy ra nếu các phụ thuộc chuỗi có nghĩa là ứng dụng phải ở trong môi trường tại chỗ hiện tại của nó trong một khoảng thời gian nhất định đến khi các mô-đun phần mềm khác được di chuyển. Với việc giữ lại, các chiến lược mở rộng đám mây hỗ trợ việc sử dụng tài nguyên đám mây nếu cơ sở hạ tầng tại chỗ có công suất.

Tìm hiểu về mở rộng đám mây

Ngừng sử dụng

Việc ngừng sử dụng liên quan đến việc ngừng hỗ trợ một ứng dụng thay vì chuyển nó sang một môi trường mới. Bạn có thể ngừng sử dụng một ứng dụng nếu không có lợi ích kinh doanh khi chuyển ứng dụng lên đám mây. Ví dụ: một số ứng dụng không còn được dùng nhưng vẫn tiếp tục tiêu thụ tài nguyên điện toán tại chỗ. Cách tiếp cận này cũng khả thi nếu nhà cung cấp phần mềm của bạn đã ngừng hỗ trợ cho ứng dụng. Sau khi ngừng sử dụng, bạn có thể xây dựng các ứng dụng hoạt động trên đám mây mới từ đầu hoặc mua các giải pháp SaaS mới đáp ứng tốt hơn yêu cầu của bạn.

Sau đây là sơ đồ giải thích cách thức hoạt động của sự sẵn sàng di chuyển, từ ảnh chụp nhanh CNTT hiện tại, đến khám phá và sắp xếp dữ liệu, đến các chiến lược di chuyển trước đó.

Quy trình di chuyển ứng dụng là gì?

Quá trình di chuyển ứng dụng thành công đòi hỏi một chiến lược phối hợp tốt giữa các bên liên quan khác nhau. Sau đây là các bước có thể giúp bạn di chuyển ứng dụng lên đám mây.

Tiến hành kiểm tra kỹ thuật

Đánh giá các ứng dụng hiện có, ngăn xếp công nghệ, di chuyển dữ liệu và mục tiêu kinh doanh của bạn để xác định lợi ích và rủi ro tiềm ẩn của việc di chuyển. Điều này cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy mô và tác động của việc di chuyển đối với tổ chức và hoạt động hàng ngày của bạn. Nó cũng giúp bạn xác định các nhà cung cấp đám mây mang đến các công nghệ cần thiết để đơn giản hóa, quản lý và tự động hóa dự án di chuyển của bạn. 

Lập kế hoạch di chuyển

Tiếp theo, trực quan hóa kết quả cuối cùng và lội ngược để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật giữa môi trường máy tính hiện tại và môi trường mới. Phân tích các yếu tố đang ảnh hưởng đến quá trình, bao gồm các cân nhắc về kỹ thuật, kinh doanh và bảo mật. Sau đó, tập hợp một nhóm di chuyển ứng dụng để thực hiện và hỗ trợ các thay đổi theo kế hoạch. Di chuyển ứng dụng rất phức tạp và đòi hỏi một nhóm đa ngành gồm quản trị viên hệ thống, nhà phát triển phần mềm, kỹ sư dữ liệu, nhân viên bảo mật và các chuyên gia CNTT khác. 

Chọn chiến lược di chuyển

Quyết định chiến lược di chuyển nào phù hợp nhất với mục tiêu, ưu tiên và nguồn lực của tổ chức bạn. Ví dụ: bạn có thể giữ lại các ứng dụng cụ thể trên các máy chủ nội bộ trong khi chuyển các ứng dụng khác sang đám mây. Nếu đang di chuyển nhiều khối lượng công việc lên đám mây, bạn có thể chọn di chuyển theo từng giai đoạn để có chỗ cho các biện pháp khắc phục và tính liên tục của dịch vụ. Bạn cũng nên tính đến thời gian cần thiết để thực hiện từng chiến lược. 

Kiểm tra đầy đủ

Tạo một môi trường thử nghiệm để nhóm di chuyển của bạn có thể tập lại quy trình trước khi chuyển đổi. Việc tiến hành thử nghiệm đầy đủ chuẩn bị cho nhóm của bạn trước những thách thức có thể xảy ra và tự tin thực hiện. Xem lại kết quả kiểm tra để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hành vi ứng dụng và chức năng hệ thống vẫn không bị ảnh hưởng trong quá trình di chuyển giả. 

Thực hiện di chuyển ứng dụng

Sau khi bạn đã hoàn thành kế hoạch, hãy chuyển khối lượng công việc sang môi trường mới của chúng theo từng giai đoạn. Phương pháp di chuyển lên đám mây theo giai đoạn mang lại sự ổn định và liên tục cho người dùng ứng dụng. Đảm bảo rằng nhóm di chuyển sẵn sàng xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh. Đồng thời, thông báo cho tất cả người dùng về quy trình, thời lượng và những thách thức dự kiến. 

Giám sát các ứng dụng đã di chuyển

Tiếp tục quan sát hiệu suất các ứng dụng của bạn sau khi bạn đã chuyển chúng sang đám mây. Thông báo cho nhóm di chuyển về sự gián đoạn, các vấn đề về tính toàn vẹn dữ liệu hoặc bất kỳ hành vi bất thường nào ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ. Xem lại và tinh chỉnh quy trình lập kế hoạch di chuyển ứng dụng nếu cần để tối ưu hóa quy trình làm việc trong tương lai.

Các phương pháp hay nhất về di chuyển ứng dụng là gì?

Di chuyển ứng dụng là một quá trình phức tạp tốn nhiều thời gian và tài nguyên. Sau đây là các phương pháp hay nhất giúp dễ quản lý việc di chuyển ứng dụng hơn:

  • Thu hút tất cả các bên liên quan tham gia hỗ trợ nỗ lực di chuyển. Truyền tải lợi ích, mục tiêu và động lực tới toàn bộ nhóm để mọi người có chung mức độ biểu biết.
  • Thu hút một đối tác CNTT bên ngoài để bổ sung cho nhóm di chuyển nội bộ của bạn nếu cần. Di chuyển ứng dụng và dữ liệu đòi hỏi các bộ kỹ năng mà một số tổ chức không có. 
  • Sao lưu tất cả các tệp, cơ sở dữ liệu và ứng dụng trong môi trường hiện có như một biện pháp dự phòng. Sử dụng các bản sao lưu để khôi phục thay đổi nếu bạn gặp sự cố khi di chuyển.
  • Bắt đầu một cách thận trọng bằng cách di chuyển một số lượng nhỏ khối lượng công việc không quan trọng. Sau đó, tự động hóa quy trình nếu có thể để điều chỉnh quy mô di chuyển trong tương lai. 
  • Giữ lại môi trường thử nghiệm để cho phép thử nghiệm các thay đổi và cải tiến sắp tới. Điều này đảm bảo rằng các nhóm di chuyển có thể xác thực các cấu hình trong tương lai một cách an toàn trước khi đưa cấu hình vào sản xuất. 

Tìm hiểu về di chuyển dữ liệu

AWS có thể hỗ trợ nhu cầu di chuyển ứng dụng của bạn như thế nào?

Với Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS, bạn có thể tự động di chuyển ứng dụng của mình từ các máy chủ có hệ điều hành được hỗ trợ sang đám mây Amazon Web Services (AWS). Bạn có thể di chuyển và hiện đại hóa khối lượng công việc tại chỗ và đám mây, cũng như truy cập các tính năng được AWS hỗ trợ như phục hồi sau thảm họa và chuyển đổi giấy phép. 

Dịch vụ di chuyển ứng dụng cung cấp các tính năng sau:

  • Nó giảm chi phí di chuyển bằng cách cung cấp một công cụ chung cho các ứng dụng khác nhau
  • Bạn có thể di chuyển khối lượng công việc sang nhiều Khu vực AWS để cải thiện khả năng truy cập, phục hồi và tuân thủ
  • Nó hỗ trợ các thử nghiệm không gián đoạn và cho phép chuyển đổi sang khối lượng công việc sản xuất trong vài phút.  

Bắt đầu tích hợp ứng dụng trên AWS bằng cách tạo tài khoản ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo trên AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Đổi mới sáng tạo nhanh hơn với bộ dịch vụ Bộ chứa toàn diện nhất 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập