Bộ chứa trên AWS

Cách an toàn, đáng tin cậy và có thể mở rộng nhất để chạy các bộ chứa
AWS là lựa chọn số 1 để bạn chạy các bộ chứa và 80% số bộ chứa trong đám mây chạy trên AWS. Các khách hàng như Samsung, Expedia, GoDaddy và Snap chọn chạy bộ chứa của họ trên AWS vì tính bảo mật, độ tin cậy và khả năng mở rộng chúng tôi mang lại.
Bảo mật
AWS cung cấp 210 dịch vụ bảo mật, tuân thủ, quản trị và các tính năng chính, nhiều hơn khoảng 40 dịch vụ so với nhà cung cấp đám mây lớn thứ hai sau chúng tôi. AWS cung cấp khả năng cách ly bảo mật mạnh mẽ giữa các bộ chứa của bạn, đảm bảo bạn đang chạy các bản cập nhật bảo mật mới nhất và mang đến cho bạn khả năng thiết đặt quyền truy cập chi tiết cho mọi bộ chứa.
Đáng tin cậy

Các dịch vụ bộ chứa AWS chạy trên cơ sở hạ tầng tốt nhất trên toàn cầu với 77 Vùng sẵn sàng (AZ) trên 24 Khu vực. Số lượng khu vực mà AWS cung cấp với nhiều vùng sẵn sàng cao hơn gấp 2 lần so với nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn thứ hai (24 so với 8). Tất cả dịch vụ bộ chứa của chúng tôi (Amazon ECS, Amazon EKSAWS Fargate) đều có SLA, đem đến cho bạn sự yên tâm.

Lựa chọn
Dịch vụ bộ chứa AWS cung cấp nhiều lựa chọn dịch vụ nhất để chạy các bộ chứa của bạn. Bạn có thể chọn AWS Fargate nếu bạn muốn điện toán phi máy chủ cho các bộ chứa và Amazon EC2 nếu bạn cần kiểm soát cài đặt, cấu hình và quản lý môi trường điện toán của mình. Bạn cũng có thể chọn trình điều phối bộ chứa để sử dụng: Amazon Elastic Container Service (ECS) hoặc Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).
Được tích hợp sâu với AWS
Các dịch vụ bộ chứa AWS được tích hợp sâu với AWS theo thiết kế. Điều này cho phép các ứng dụng bộ chứa của bạn tận dụng bề rộng và chiều sâu của đám mây AWS từ kết nối mạng, bảo mật đến giám sát. AWS kết hợp tính linh hoạt của các bộ chứa với tính linh hoạt và bảo mật của đám mây.
8-column-square@1x-Opt-1
Bắt đầu dựng với các bộ chứa
Tìm hiểu cách bắt đầu với Bộ chứa trên AWS »

80%

tất cả các ứng dụng trong bộ chứa chạy trên đám mây đều chạy trên AWS*

150%

là mức tăng trưởng hàng năm của các dịch vụ bộ chứa AWS

10X

là mức tăng sử dụng Amazon EKS trong 1 năm

3X

là mức tăng trưởng sử dụng Fargate trong 1 năm, 100 triệu tác vụ chạy mỗi tuần

Hơn 2 tỷ

lượt kéo hình ảnh hàng tuần sử dụng Amazon ECR
*https://nucleusresearch.com/research/single/guidebook-containers-and-kubernetes-on-aws/

Dịch vụ bộ chứa AWS

Trường hợp sử dụng
Sản phẩm AWS
Chia sẻ và triển khai phần mềm bộ chứa, công khai hoặc riêng tư

Amazon Elastic Container Registry (ECR)

Sổ đăng ký bộ chứa được quản lý toàn phần giúp bạn dễ dàng lưu trữ, quản lý, chia sẻ và triển khai các hình ảnh trong bộ chứa và thành phần lạ ở bất cứ nơi nào.

Chạy các ứng dụng trong bộ chứa hoặc xây dựng các vi dịch vụ

Amazon Elastic Container Service (ECS)

Dịch vụ điều phối bộ chứa được quản lý toàn phần cung cấp cách thức an toàn, đáng tin cậy và dễ dàng thay đổi quy mô để chạy các ứng dụng có trong bộ chứa.

Chạy bộ chứa trên cơ sở hạ tầng do khách hàng quản lý

Amazon ECS Anywhere

Một tùy chọn triển khai cho Amazon ECS cho phép bạn dễ dàng chạy các bộ chứa trên cơ sở hạ tầng do khách hàng quản lý, bao gồm trên các máy ảo (VM) và máy chủ vật lý của riêng bạn.

Quản lý các bộ chứa bằng Kubernetes

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

Một dịch vụ Kubernetes được quản lý toàn phần cung cấp cách thức an toàn, đáng tin cậy và dễ dàng thay đổi quy mô nhất để chạy các ứng dụng trong bộ chứa bằng Kubernetes.

Tạo và vận hành các cụm Kubernetes trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn

Amazon EKS Anywhere

Một tùy chọn triển khai cho Amazon EKS cho phép bạn dễ dàng tạo và vận hành các cụm Kubernetes tại chỗ, bao gồm trên các máy ảo (VM) và máy chủ vật lý của riêng bạn.

Chạy bản phân phối Kubernetes hỗ trợ Amazon EKS

Amazon EKS Distro

Một bản phân phối Kubernetes (cùng một bản mà Amazon EKS sử dụng) để giúp tạo các cụm đáng tin cậy và an toàn.

Quản lý tự động để triển khai dịch vụ bộ chứa và phi máy chủ

AWS Proton

AWS Proton là dịch vụ triển khai ứng dụng được quản lý toàn phần đầu tiên cho các ứng dụng bộ chứa và phi máy chủ. Các nhóm kỹ thuật nền tảng có thể sử dụng Proton để kết nối và phối hợp tất cả các công cụ khác nhau cần thiết cho việc cung cấp cơ sở hạ tầng, triển khai mã, giám sát và cập nhật.

Chạy bộ chứa mà không cần quản lý máy chủ

AWS Fargate

Một công cụ điện toán phi máy chủ cho các bộ chứa hoạt động với cả Amazon Elastic Container Service (ECS) và Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS). Fargate loại bỏ nhu cầu cung cấp và quản lý máy chủ, giúp bạn chỉ định và chi trả cho tài nguyên theo ứng dụng, đồng thời chủ động cải thiện mức độ bảo mật thông qua khả năng cách ly ứng dụng.

Chạy các ứng dụng trong bộ chứa với mức giá cố định hàng tháng

Amazon Lightsail

Lightsail là một máy chủ riêng ảo (VPS) dễ sử dụng, cung cấp cho bạn mọi thứ cần thiết để xây dựng một ứng dụng hoặc trang web, cùng với một gói hàng tháng, tiết kiệm chi phí. 

Chạy bộ chứa với quyền kiểm soát cấp máy chủ

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

Máy ảo EC2 cho phép bạn kiểm soát các cụm máy chủ của mình và cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh.

Đưa vào bộ chứa và di chuyển các ứng dụng hiện có

AWS App2Container (A2C)

AWS App2Container (A2C) là một công cụ phần mềm để hiện đại hóa các ứng dụng .NET và Java thành các ứng dụng trong bộ chứa.

Nhanh chóng khởi chạy và quản lý các ứng dụng trong bộ chứa

AWS Copilot

AWS Copilot là một giao diện dòng lệnh (CLI) cho phép khách hàng khởi chạy nhanh chóng và quản lý dễ dàng các ứng dụng trong bộ chứa trên AWS.

Dựng và chạy ứng dụng trong bộ chứa trên dịch vụ được quản lý toàn phần

AWS App Runner

AWS App Runner là một dịch vụ được quản lý toàn phần giúp các nhà phát triển dễ dàng triển khai ứng dụng web và API trong bộ chứa một cách nhanh chóng, trên quy mô lớn và không cần có kinh nghiệm về cơ sở hạ tầng.

Dịch vụ bộ chứa AWS

Trường hợp sử dụng Dịch vụ AWS
Lưu trữ, mã hóa và quản lý hình ảnh bộ chứa Amazon Elastic Container Registry (ECR)
Chạy các ứng dụng trong bộ chứa hoặc xây dựng các vi dịch vụ Amazon Elastic Container Service (ECS)
Chạy bộ chứa trên cơ sở hạ tầng do khách hàng quản lý Amazon ECS Anywhere
Quản lý các bộ chứa bằng Kubernetes Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
Tạo và vận hành các cụm Kubernetes trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn Amazon EKS Anywhere
Chạy bản phân phối Kubernetes hỗ trợ Amazon EKS Amazon EKS Distro
Quản lý tự động để triển khai dịch vụ bộ chứa và phi máy chủ AWS Proton
Chạy bộ chứa mà không cần quản lý máy chủ AWS Fargate
Chạy bộ chứa với quyền kiểm soát cấp máy chủ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
Đưa vào bộ chứa và di chuyển các ứng dụng hiện có AWS App2Container
Nhanh chóng khởi chạy và quản lý các ứng dụng trong bộ chứa AWS Copilot
Dựng và chạy ứng dụng trong bộ chứa trên dịch vụ được quản lý toàn phần AWS App Runner

Trường hợp sử dụng

Page-Illos_Containers_Microservices_3-column
Các vi dịch vụ

Các bộ chứa cho phép cách ly quy trình để dễ dàng tách rời và chạy các ứng dụng dưới dạng các thành phần độc lập được gọi là các vi dịch vụ.

Page-Illos_Containers_Batch-Processing_3-column
Xử lý hàng loạt

Đóng gói các tác vụ xử lý hàng loạt và ETL vào các bộ chứa để bắt đầu các tác vụ một cách nhanh chóng và mở rộng quy mô của chúng một cách linh hoạt để đáp ứng nhu cầu.

Page-Illos_Containers_Machine-Learning_3-column
Machine learning

Sử dụng bộ chứa để nhanh chóng mở rộng quy mô của các mô hình máy học để đào tạo, suy luận và chạy chúng gần với nguồn dữ liệu của bạn trên bất kỳ nền tảng nào.

Ứng dụng kết hợp

Bộ chứa cho phép bạn chuẩn hóa cách triển khai mã, giúp bạn dễ dàng xây dựng quy trình làm việc cho các ứng dụng chạy giữa môi trường tại chỗ và môi trường đám mây.

Di chuyển ứng dụng lên đám mây

Bộ chứa giúp bạn dễ dàng đóng gói toàn bộ ứng dụng và chuyển chúng lên đám mây mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi mã nào.

Nền tảng dưới dạng dịch vụ

Sử dụng bộ chứa để xây dựng nền tảng giúp các nhà phát triển không cần quản lý cơ sở hạ tầng và chuẩn hóa cách các ứng dụng của bạn được triển khai và quản lý.

Nghiên cứu của chuyên gia phân tích

Làn sóng mới trên nền tảng bộ chứa doanh nghiệp đám mây công cộng

Forrester đã xuất bản báo cáo “Làn sóng mới trên nền tảng bộ chứa doanh nghiệp đám mây công cộng”, trong đó đánh giá bảy nhà cung cấp quan trọng nhất trong danh mục. AWS được định vị là Người dẫn đầu trước Microsoft và Google; Trong “Làn sóng mới”, các nhà cung cấp được đánh giá là khác biệt, ngang hàng hoặc cần cải tiến theo bộ 10 tiêu chí. AWS được đánh giá là "khác biệt" trên 8 trong số mười tiêu chí và "ngang bằng" cho 2 tiêu chí, kết quả tốt nhất trong số bảy nhà cung cấp được đánh giá. Ngoài ra, mức độ hiện diện trên thị trường của chúng tôi lớn hơn nhiều so với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào.

Sách hướng dẫn: Các bộ chứa và Kubernetes trên AWS

Nucleus research đã xuất bản một cuốn sách hướng dẫn về các bộ chứa và Kubernetes trên AWS. Để hiểu về cách các công ty đang sử dụng bộ chứa, Nucleus đã tiến hành phỏng vấn chuyên sâu với các nhà phát triển tại 21 công ty có các quy mô khác nhau, từ công ty khởi nghiệp sau cấp vốn đến doanh nghiệp toàn cầu, bao gồm 710 khối lượng công việc trong bộ chứa rời rạc. Chúng tôi nhận thấy rằng 81 phần trăm các bộ chứa được triển khai trên đám mây với đám mây AWS là lựa chọn phổ biến nhất; 80% bộ chứa được lưu trữ trên đám mây chạy trên AWS. Trong số khối lượng công việc Kubernetes được lưu trữ trên đám mây, 82% chạy trên AWS.

Hiện đại hóa ứng dụng với các bộ chứa trong đám mây công cộng

Các bộ chứa là thế hệ kế cận rõ ràng tiếp theo của điện toán. Bộ chứa liên kết chặt chẽ với sự chuyển đổi trong kiến trúc ứng dụng, phương pháp phát triển phần mềm và các nguyên tắc hoạt động. Cuối cùng, sự kết hợp của những thay đổi này giúp việc phân phối phần mềm trở nên nhanh hơn và cho ra đời các ứng dụng hiện đại, có khả năng mở rộng và linh hoạt hơn. Trong báo cáo này, IDC dự báo CAGR 5 năm là 79% cho các phiên bản bộ chứa doanh nghiệp, với hơn 1,8 tỷ bộ chứa doanh nghiệp vào năm 2021. IDC cũng chia sẻ cách bạn có thể xây dựng các ứng dụng hiện đại với dịch vụ Bộ chứa AWS.