Bộ chứa trên AWS

Chạy các bộ chứa trong môi trường bảo mật, đáng tin cậy và có quy mô linh hoạt nhất
Dịch vụ bộ chứa của AWS giúp bạn dễ dàng quản lý cơ sở hạ tầng cơ bản, dù là tại chỗ hay trên đám mây, để bạn có thể tập trung vào việc đổi mới và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Ngày nay, gần 80% bộ chứa trong đám mây được chạy trên AWS. Các khách hàng như Samsung, Expedia, GoDaddy và Snap chọn chạy bộ chứa của họ trên AWS vì tính bảo mật, độ tin cậy và khả năng thay đổi quy mô của chúng tôi.
Xây dựng vi dịch vụ an toàn
Đảm bảo khả năng cách ly bảo mật mạnh mẽ giữa các bộ chứa của bạn. AWS cung cấp các cập nhật bảo mật mới nhất và cho phép bạn cài đặt quyền truy cập chi tiết cho mỗi bộ chứa. AWS cung cấp hơn 210 dịch vụ bảo mật, tuân thủ và quản trị, cùng với các tính năng chính phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
Hiện thực hóa ý tưởng nhanh hơn
Bắt đầu nhanh chóng với AWS Copilot và AWS App Runner để giảm chi phí vận hành cũng như quản lý. AWS có thể giúp đội ngũ của bạn phát hành ứng dụng một cách nhanh chóng, hợp lý hóa phản hồi, lặp lại các ý tưởng nhanh hơn và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường.
Chọn trình điều phối bộ chứa và điện toán phù hợp với nhu cầu của bạn

Chọn từ nhiều lựa chọn dịch vụ đa dạng nhất để chạy các bộ chứa của bạn. Chọn AWS Fargate để điện toán phi máy chủ cho bộ chứa, nơi AWS sẽ quản lý việc cung cấp cơ sở hạ tầng của bạn. Để kiểm soát hoàn toàn môi trường điện toán, hãy chạy bộ chứa của bạn trên Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Đối với trình điều phối bộ chứa, bạn có thể chọn Amazon Elastic Container Service (ECS) hoặc Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).

Tích hợp trên toàn AWS với độ tin cậy cao

Kết hợp sự linh hoạt của các bộ chứa với tính linh hoạt và bảo mật của đám mây. Các dịch vụ bộ chứa của AWS được mặc định tích hợp chuyên sâu với những dịch vụ AWS khác, điều này cho phép các ứng dụng bộ chứa của bạn tận dụng chiều rộng và chiều sâu của AWS, từ mạng và bảo mật đến giám sát. Các dịch vụ bộ chứa AWS chạy trên cơ sở hạ tầng trải rộng trên toàn cầu với hơn 80 Vùng sẵn sàng (AZ) tại khắp 25 Khu vực. Bạn có thể xem thêm thông tin về SLA cho các dịch vụ bộ chứa tại đây: Amazon ECS, Amazon EKSAWS Fargate.

80%

tất cả các ứng dụng trong bộ chứa chạy trên đám mây đều chạy trên AWS*

150%

là mức tăng trưởng hàng năm của các dịch vụ bộ chứa AWS

Gấp 10 lần

là mức tăng sử dụng Amazon EKS trong một năm

Gấp 3 lần

là mức tăng sử dụng Fargate trong một năm, 100 triệu tác vụ chạy mỗi tuần

Hơn 14 tỷ

lượt kéo hình ảnh hàng tuần bằng Amazon Elastic Container Registry (ECR)
*https://nucleusresearch.com/research/single/guidebook-containers-and-kubernetes-on-aws/

Dịch vụ bộ chứa AWS

Danh mục phụ
Trường hợp sử dụng
Dịch vụ AWS
Điều phối bộ chứa
Chạy các ứng dụng trong bộ chứa hoặc xây dựng các vi dịch vụ
Đóng

Amazon Elastic Container Service (ECS)

Dễ dàng triển khai, quản lý và thay đổi quy mô các ứng dụng trong bộ chứa với dịch vụ điều phối bộ chứa được quản lý hoàn toàn của AWS.

Quản lý các bộ chứa bằng Kubernetes
Đóng

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

Khởi động, chạy và thay đổi quy mô các ứng dụng Kubernetes trên đám mây AWS hoặc tại chỗ bằng cách đáng tin cậy nhất để chạy Kubernetes.

Các tùy chọn điện toán
Chạy bộ chứa mà không cần quản lý máy chủ
Đóng

AWS Fargate

Chạy bộ chứa của bạn trên Amazon ECS hoặc Amazon EKS mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng điện toán cơ bản.

Chạy bộ chứa với quyền kiểm soát cấp máy chủ
Đóng

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

Triển khai bộ chứa của bạn trên cơ sở hạ tầng đám mây tự quản lý, có khả năng cung cấp dung lượng điện toán an toàn và có quy mô linh hoạt.

Chạy các khối lượng công việc có dung sai cao với mức giá giảm tới 90 phần trăm
Đóng

Amazon EC2 Phiên bản dùng ngay

Phiên bản dùng ngay của Amazon EC2 cho phép bạn tận dụng mức công suất EC2 không sử dụng trong đám mây AWS.

Các công cụ & dịch vụ có hỗ trợ bộ chứa
Nhanh chóng khởi chạy và quản lý các ứng dụng trong bộ chứa
Đóng

AWS Copilot

Dễ dàng khởi chạy và quản lý các ứng dụng trong bộ chứa của bạn trên AWS.

Chia sẻ và triển khai phần mềm bộ chứa, công khai hoặc riêng tư
Đóng

Amazon Elastic Container Registry (ECR)

Chia sẻ và triển khai phần mềm bộ chứa một cách công khai hoặc riêng tư.

Mạng cấp ứng dụng cho toàn bộ dịch vụ của bạn
Đóng

AWS App Mesh

AWS App Mesh là một mạng lưới dịch vụ cung cấp khả năng kết nối mạng ở cấp độ ứng dụng để giúp các dịch vụ của bạn giao tiếp với nhau dễ dàng hơn trên nhiều loại cơ sở hạ tầng điện toán.

Dịch vụ khám phá tài nguyên đám mây
Đóng

AWS Cloud Map

Với Cloud Map, bạn có thể xác định tên tùy chỉnh cho các tài nguyên ứng dụng của mình và dịch vụ này duy trì cập nhật vị trí của những tài nguyên thay đổi linh hoạt đó.

Đóng gói và triển khai các hàm Lambda dưới dạng hình ảnh bộ chứa
Đóng

AWS Lambda

AWS Lambda là một dịch vụ điện toán phi máy chủ cho phép bạn chạy mã mà không cần cung cấp hay quản lý máy chủ, tạo logic thay đổi quy mô cụm nhận biết khối lượng công việc, duy trì tích hợp sự kiện hoặc quản lý thời gian chạy.

Dựng và chạy ứng dụng trong bộ chứa trên dịch vụ được quản lý hoàn toàn
Đóng

AWS App Runner

Nhanh chóng triển khai các API và ứng dụng web trong bộ chứa với quy mô lớn mà không cần có kinh nghiệm về cơ sở hạ tầng từ trước.

Chạy các ứng dụng đơn giản trong bộ chứa với mức giá cố định hàng tháng
Đóng

Amazon Lightsail

Chạy các ứng dụng đơn giản trong bộ chứa với mức giá cố định hàng tháng.

Đưa vào bộ chứa và di chuyển các ứng dụng hiện có
Đóng

AWS App2Container (A2C)

Hiện đại hóa các ứng dụng Java và .NET của bạn thành các ứng dụng trong bộ chứa bằng công cụ dòng lệnh (CLI).

Chuyển nền tảng ứng dụng sang Amazon ECS với trải nghiệm có hướng dẫn
Đóng

Trình điều phối Trung tâm di chuyển AWS

Chuyển nền tảng ứng dụng sang Amazon ECS với trải nghiệm có hướng dẫn.

Tại chỗ
Dễ dàng chạy bộ chứa trên cơ sở hạ tầng tại chỗ của riêng bạn.
Đóng

Amazon ECS Anywhere

Dễ dàng chạy bộ chứa trên cơ sở hạ tầng tại chỗ của riêng bạn.

Tạo và vận hành các cụm Kubernetes trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn
Đóng

Amazon EKS Anywhere

Tạo và vận hành các cụm Kubernetes tại chỗ, bao gồm trên những máy ảo (VM) và máy chủ vật lý của riêng bạn.

Quản lý bộ chứa ở quy mô doanh nghiệp
Quản lý tự động để triển khai dịch vụ bộ chứa và phi máy chủ
Đóng

AWS Proton

Kết nối và phối hợp mọi công cụ bạn cần để cung cấp cơ sở hạ tầng, triển khai mã, giám sát và cập nhật.

Nền tảng ứng dụng chìa khóa trao tay được quản lý hoàn toàn
Đóng

Dịch vụ Red Hat OpenShift trên AWS (ROSA)

Với ROSA, bạn có thể chạy các ứng dụng trong bộ chứa với luồng công việc OpenShift có sẵn và giảm bớt tính phức tạp của việc quản lý.

Nguồn mở
Chạy bản phân phối Kubernetes hỗ trợ Amazon EKS
Đóng

Amazon EKS Distro

Chạy bản phân phối Kubernetes nguồn mở hỗ trợ Amazon EKS.

Đưa vào bộ chứa và di chuyển các ứng dụng hiện có
Đóng

AWS App2Container (A2C)

Hiện đại hóa các ứng dụng Java và .NET của bạn thành các ứng dụng trong bộ chứa bằng công cụ dòng lệnh (CLI).

*https://nucleusresearch.com/research/single/guidebook-containers-and-kubernetes-on-aws/

Dịch vụ bộ chứa AWS

Danh mục phụ Trường hợp sử dụng Dịch vụ AWS
Điều phối bộ chứa Chạy các ứng dụng trong bộ chứa hoặc xây dựng các vi dịch vụ  Amazon Elastic Container Service (ECS)
Quản lý các bộ chứa bằng Kubernetes Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
Các tùy chọn điện toán Chạy bộ chứa mà không cần quản lý máy chủ

AWS Fargate
Chạy bộ chứa với quyền kiểm soát cấp máy chủ

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
Chạy các khối lượng công việc có dung sai cao với mức giá giảm tới 90 phần trăm Amazon EC2 Phiên bản dùng ngay
Các công cụ & dịch vụ có hỗ trợ bộ chứa Nhanh chóng khởi chạy và quản lý các ứng dụng trong bộ chứa
AWS Copilot
Chia sẻ và triển khai phần mềm bộ chứa, công khai hoặc riêng tư Amazon Elastic Container Registry (ECR)
Kết nối mạng ở cấp độ ứng dụng cho toàn bộ dịch vụ của bạn AWS App Mesh
Dịch vụ khám phá tài nguyên đám mây AWS Cloud Map
Đóng gói và triển khai các hàm Lambda dưới dạng hình ảnh bộ chứa AWS Lambda
Dựng và chạy ứng dụng trong bộ chứa trên dịch vụ được quản lý toàn phần
AWS App Runner
Chạy các ứng dụng đơn giản trong bộ chứa với mức giá cố định hàng tháng Amazon Lightsail
Đưa vào bộ chứa và di chuyển các ứng dụng hiện có AWS App2Container
Chuyển nền tảng ứng dụng sang Amazon ECS với trải nghiệm có hướng dẫn Trình điều phối Trung tâm di chuyển AWS
Tại chỗ Chạy bộ chứa trên cơ sở hạ tầng do khách hàng quản lý Amazon ECS Anywhere
Tạo và vận hành các cụm Kubernetes trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn Amazon EKS Anywhere
Quản lý bộ chứa ở quy mô doanh nghiệp Quản lý tự động để triển khai dịch vụ bộ chứa và phi máy chủ
AWS Proton
Nền tảng ứng dụng chìa khóa trao tay được quản lý hoàn toàn Dịch vụ Red Hat OpenShift trên AWS (ROSA)
Nguồn mở Chạy bản phân phối Kubernetes hỗ trợ Amazon EKS Amazon EKS Distro
Đưa vào bộ chứa và di chuyển các ứng dụng hiện có AWS App2Container

Trường hợp sử dụng

Xây dựng vi dịch vụ

Chia nhỏ và chạy các ứng dụng dưới dạng các thành phần độc lập, được gọi là vi dịch vụ, sử dụng vùng chứa để cô lập các quy trình.

Tận dụng khả năng xử lý hàng loạt

Đóng gói rồi trích xuất, biến đổi và tải (ETL) những tác vụ xử lý hàng loạt vào các bộ chứa để nhanh chóng bắt đầu tác vụ và mở rộng quy mô của chúng một cách linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu.

Mở rộng quy mô mô hình máy học

Nhanh chóng mở rộng quy mô của các mô hình máy học (ML) để đào tạo, suy luận và chạy chúng gần với nguồn dữ liệu của bạn trên bất kỳ nền tảng nào với bộ chứa.

Tiêu chuẩn hóa mã ứng dụng kết hợp

Tiêu chuẩn hóa cách bạn triển khai mã bằng cách xây dựng luồng công việc cho ứng dụng trong bộ chứa và chạy chúng giữa các môi trường tại chỗ và trên đám mây.

Di chuyển ứng dụng lên đám mây

Đóng gói toàn bộ ứng dụng và chuyển chúng lên đám mây mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi mã nào.

Xây dựng nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS)

Giúp các nhà phát triển tiến hành đổi mới nhanh chóng. Tiêu chuẩn hóa cách triển khai và quản lý ứng dụng bằng bộ chứa mà không cần phải quản lý cơ sở hạ tầng.

Câu chuyện của khách hàng

Câu chuyện khách hàng của Volkswagen Group

Volkswagen Group đang xây dựng các ứng dụng thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) bằng một số dịch vụ AWS, bao gồm Amazon ECS. Tìm hiểu về cách Volkswagen đang tăng cường hiệu quả cho quy trình chuẩn bị dữ liệu 3D của mình, đồng thời gia tăng sức mạnh và tốc độ kết xuất đồ họa trong đám mây.

Đọc toàn bộ câu chuyện tại đây »

Câu chuyện khách hàng của New Relic

New Relic đã cấu trúc lại nền tảng dịch vụ của mình thành Amazon EKS để thay đổi từ mô hình định giá dựa trên máy chủ sang mô hình định giá dựa trên mức tiêu thụ trong tám tháng.

Đọc toàn bộ câu chuyện tại đây »

Câu chuyện khách hàng của Babbel

Phần mềm học ngôn ngữ Babbel đã lựa chọn Amazon ECS, AWS Fargate và AWS Lambda để giúp họ nhanh chóng thích nghi với các nhu cầu ngày một thay đổi trên toàn cầu.

Đọc toàn bộ câu chuyện tại đây »