Tính năng theo dõi hiệu suất ứng dụng (APM) là gì?

Theo dõi hiệu suất ứng dụng (APM) là quá trình sử dụng các công cụ phần mềm và dữ liệu đo từ xa để theo dõi hiệu suất của các ứng dụng quan trọng với doanh nghiệp. Các doanh nghiệp muốn đảm bảo rằng họ duy trì mức dịch vụ dự kiến ​​và khách hàng nhận được trải nghiệm ứng dụng tích cực. Họ sử dụng các công cụ APM để cung cấp dữ liệu theo thời gian thực và thông tin chuyên sâu về hiệu suất ứng dụng. Sau đó, các nhóm CNTT, DevOps và kỹ sư độ tin cậy của trang web có thể nhanh chóng xác định và khắc phục sự cố với ứng dụng.

Hoạt động theo dõi hiệu suất ứng dụng tại sao lại quan trọng?

Theo dõi hiệu suất ứng dụng (APM) hiệu quả là hoạt động không thể thiếu đối với thành công của doanh nghiệp. Hoạt động này giúp đảm bảo các dịch vụ kỹ thuật số của bạn chạy trơn tru, với thời gian ngừng hoạt động ít nhất và khách hàng của bạn luôn nhận được trải nghiệm tích cực. 

Theo dõi hiệu suất ứng dụng mang lại cho doanh nghiệp một số lợi ích.

Sự thỏa mãn của khách hàng

APM là một công cụ hiệu quả để xác định vị trí xảy ra sự cố trong ứng dụng. Tính năng này cũng nêu bật các vấn đề thường gặp trong hành trình kỹ thuật số của khách hàng. Vì vậy, bạn có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng bằng cách xác định các khía cạnh mang lại giá trị tối đa cho người dùng cuối của bạn. APM cũng hiệu quả trong việc xác định xem các thay đổi có mang lại lợi ích hay không. Ví dụ: nếu một doanh nghiệp giới thiệu bot dịch vụ khách hàng mới, chỉ số APM có thể đo lường số lượng truy vấn của khách hàng đã được giải quyết bằng cách sử dụng bot.

Chẩn đoán nhanh

Chỉ một vài phút ngừng hoạt động có thể gây ra tổn thất tài chính và dẫn đến hành trình của khách hàng không thành công. APM có thể nhanh chóng chẩn đoán các vấn đề về hiệu suất ứng dụng và hướng nhóm CNTT vào đúng vấn đề. Việc chẩn đoán nhanh chóng giúp thời gian ngừng hoạt động ở mức tối thiểu. Các nhóm công nghệ có nhiều thời gian hơn để phát triển các ứng dụng mới thay vì khắc phục các ứng dụng hiện có. 

Giảm chi phí hoạt động

Các nhóm CNTT sử dụng các công cụ APM để xác định lượng tài nguyên, cơ sở hạ tầng và khả năng điện toán cần thiết giúp các ứng dụng hoạt động tối ưu. Điều này giúp giảm thiểu chi phí hoạt động.

Phát triển sản phẩm hiệu quả

Các công cụ theo dõi hiệu suất ứng dụng có thể là một phần của quá trình phát triển sản phẩm. Bạn có thể triển khai APM trong môi trường thử nghiệm hoặc môi trường trực tiếp và sử dụng các công cụ APM để theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập tổng hợp, khám phá các hạn chế và xác định lỗi. Các nhóm phát triển có thể khai thác thông tin chuyên sâu hữu ích trước khi ứng dụng đi vào hoạt động và sửa các lỗi trước đây chỉ xuất hiện rõ ràng sau khi phát hành.

Cộng tác kinh doanh

Bạn có thể chia sẻ các số liệu và dữ liệu phân tích giữa các đơn vị kinh doanh, điều này giúp cải thiện giao tiếp, phá vỡ các rào cản, nhân viên gắn kết hơn và tăng năng suất.

Tính năng theo dõi hiệu suất ứng dụng theo dõi những chỉ số nào?

Theo dõi hiệu suất ứng dụng (APM) theo dõi các chỉ số phổ biến, như các chỉ số sau:

Mức sử dụng CPU

Các giải pháp APM có thể theo dõi các chỉ số CPU như mức sử dụng CPU và nhu cầu bộ nhớ. Điều này đảm bảo ứng dụng của bạn nhận được tài nguyên điện toán cần thiết để hoạt động bình thường.

Thời gian phản hồi

Thời gian phản hồi có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp vì người dùng của bạn mong muốn có thể truy cập các dịch vụ mà không bị trì hoãn. Các giải pháp APM đo lường mức hiệu suất cơ bản chấp nhận được đối với thời gian phản hồi và cảnh báo bạn nếu thời gian phản hồi thấp hơn ngưỡng.

Tỷ lệ lỗi

Phần mềm APM theo dõi việc các ứng dụng ghi lại và báo cáo tỷ lệ lỗi. Ví dụ về lỗi là khi hết thời gian truy vấn web hoặc truy vấn cơ sở dữ liệu không thành công. APM sẽ gửi cảnh báo khi tỷ lệ lỗi tăng cao hơn các thông số định sẵn—ví dụ: khi 5% trong số 50 yêu cầu gần đây nhất dẫn đến lỗi.

Theo dõi giao dịch

Việc theo dõi giao dịch trong APM cung cấp cho bạn bức tranh chính xác về các giao dịch đơn lẻ được thực hiện trong ứng dụng. Thông tin thu thập được trong quá trình theo dõi giao dịch bao gồm các lệnh gọi hàm có sẵn, lênh gọi bên ngoài và lệnh gọi cơ sở dữ liệu. Quá trình này theo dõi yêu cầu giao dịch từ khi bắt đầu đến kết thúc.

Phiên bản

Giải pháp APM có thể theo dõi và báo cáo số lượng phiên bản máy chủ hoặc ứng dụng mà các ứng dụng của bạn đang chạy. Giải pháp này có thể cảnh báo để báo tăng hoặc giảm quy mô theo tài nguyên để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Yêu cầu

Phần mềm APM theo dõi số lượng yêu cầu của người dùng mà ứng dụng của bạn nhận được. Bằng cách theo dõi lưu lượng truy cập, phần mềm có thể gửi cảnh báo nếu phát hiện thấy tình trạng bất thường nào. Ví dụ: phần mềm có thể cảnh báo bạn về mức tăng đột ngột các yêu cầu, số lượng lớn yêu cầu từ cùng một người dùng hoặc yêu cầu thấp bất thường.

Thời gian hoạt động

Thời gian hoạt động là cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến. Nhiều thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) chỉ cho phép một điểm phần trăm thời gian ngừng hoạt động trong các khoảng thời gian định trước. APM theo dõi độ sẵn sàng của ứng dụng và so sánh các mức đó với mức mà nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng đã thỏa thuận.

Một số trường hợp sử dụng tính năng theo dõi hiệu suất ứng dụng là gì?

Chúng tôi đưa ra một số trường hợp sử dụng tính năng theo dõi hiệu suất ứng dụng (APM) ở bên dưới.

Theo dõi người dùng thực

Theo dõi người dùng thực, hoặc theo dõi trải nghiệm người dùng cuối, là việc thu thập và phân tích dữ liệu người dùng để xây dựng hiểu biết về các mức hiệu suất của ứng dụng. Bằng cách thiết lập đường cơ sở cho hiệu suất chấp nhận được, bạn có thể dự đoán chính xác thời điểm ứng dụng sẽ gặp sự cố. Ví dụ: nếu số lượng khách hàng gặp sự cố khi cố gắng kiểm tra các mặt hàng vượt quá ngưỡng, thì APM sẽ gửi cảnh báo đến các nhóm có liên quan.

Bạn có thể thực hiện theo dõi người dùng theo hai cách:    

  • Hoạt động theo dõi tổng hợp mô phỏng hành vi của người dùng để nắm bắt các vấn đề trước khi đưa ứng dụng vào sản xuất
  • Theo dõi không có tác nhân phân tích lưu lượng mạng mà không cần cài đặt tác nhân phần mềm trên các ứng dụng được giám sát

Mô tả giao dịch do người dùng xác định

Bạn có thể sử dụng các giải pháp APM để tạo lại các tương tác người dùng thường gặp với các ứng dụng. Bằng cách đó, bạn có thể hiểu rõ hơn các điều kiện xảy ra sự cố với các dịch vụ kỹ thuật số của mình. Các nhóm CNTT thường sử dụng mô tả do người dùng xác định để khắc phục ứng dụng và khắc phục các sự cố phổ biến của người dùng. 

Theo dõi thành phần

Theo dõi thành phần hoặc theo dõi chuyên sâu thành phần ứng dụng, sẽ theo dõi toàn diện toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT. Hiệu suất hoàn chỉnh của ứng dụng được theo dõi và phân tích. Các tài nguyên được giám sát bao gồm mức sử dụng bộ nhớ, máy chủ, mức sử dụng CPU và các thành phần mạng. 

Giám sát cơ sở hạ tầng

Bạn có thể sử dụng các công cụ APM để thu thập dữ liệu từ cơ sở hạ tầng CNTT, chẳng hạn như máy chủ (theo dõi máy chủ), bộ chứa (theo dõi bộ chứa), cơ sở dữ liệu (theo dõi cơ sở dữ liệu), máy ảo (theo dõi VM) và các hệ thống phụ trợ khác. Quy trình này được thực hiện để phát hiện các vấn đề về hiệu suất và tìm ra nguyên nhân chính gây ra lỗi ứng dụng.

Đọc về cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) »

Phân tích 

APM hiệu quả cung cấp dữ liệu cho hoạt động phân tích mà doanh nghiệp có thể dùng để khắc phục hoặc cải thiện ứng dụng của họ. Một số công cụ APM sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo và công nghệ máy học (AI/ML) để tiến hành phân tích dự đoán, chẩn đoán nguyên nhân gốc gây ra lỗi và liên kết các vấn đề phức tạp về hiệu suất ứng dụng.

Tìm hiểu về công nghệ máy học trên AWS »

Theo dõi SLA

Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) là một thỏa thuận quan trọng giữa nhà cung cấp dịch vụ CNTT và khách hàng. Các thỏa thuận này đặt ra mức dịch vụ bắt buộc được cả hai bên nhất trí. APM có thể theo dõi các chỉ số hiệu suất trong khung SLA, giúp các nhà cung cấp đảm bảo rằng họ đang đáp ứng được kỳ vọng. Công cụ này cũng làm nổi bật những khía cạnh mà các nhà cung cấp đang có nguy cơ dưới mức tiêu chuẩn được nêu trong SLA.

Sự khác biệt giữa theo dõi hiệu suất ứng dụng và khả năng quan sát là gì?

Các ứng dụng hiện đại với kiến ​​trúc phức tạp không chỉ yêu cầu theo dõi hiệu suất ứng dụng (APM) để khắc phục sự cố. Khả năng quan sát sẽ tập hợp thông tin từ toàn bộ ngăn xếp CNTT vào một nền tảng trung tâm nơi có thể xử lý thông tin chuyên sâu và thông tin kinh doanh cấp cao. APM là một tập con khả năng quan sát. Mặc dù APM cung cấp chế độ xem tổng hợp về số liệu, nhưng khả năng quan sát sử dụng một số công cụ khác, chẳng hạn như theo dõi phân tán, để hiểu toàn diện về hành vi của ứng dụng.

Đọc về khả năng quan sát với AWS »

Làm thế nào để bạn chọn giải pháp theo dõi hiệu suất ứng dụng phù hợp cho tổ chức của mình?

Có nhiều yếu tố cần xem xét trước khi bạn tích hợp nền tảng theo dõi hiệu suất ứng dụng (APM) và bộ công cụ của nền tảng này vào môi trường CNTT của bạn.

Hỗ trợ

Đảm bảo nhóm của bạn hiểu rõ cơ sở lý luận và lợi ích cá nhân sau việc giới thiệu APM. Bạn cần tìm một giải pháp phù hợp với các hệ thống và quy trình hiện có mà nhóm của bạn cảm thấy thỏa đáng.

Tính năng

Có nhiều công cụ APM hiện có. Đảm bảo rằng nền tảng APM mà bạn giới thiệu có các công cụ phù hợp cho các ứng dụng và hỗ trợ ngôn ngữ lập trình của bạn.

Yêu cầu về chi phí

Việc giới thiệu APM có thể yêu cầu tài nguyên điện toán đáng kể, đặc biệt nếu bạn định theo dõi một số ứng dụng. Đảm bảo bạn có ngân sách cần thiết cho tài nguyên điện toán cùng với chi phí của chính APM.

Sở hữu

Xem xét người sẽ giám sát và sở hữu APM của bạn. Nhóm nào sẽ chịu trách nhiệm bảo trì và quản lý?

AWS trợ giúp việc theo dõi hiệu suất ứng dụng của bạn như thế nào?

Amazon CloudWatch là một dịch vụ giám sát và the dõi giúp bạn liên tục theo dõi trải nghiệm kỹ thuật số của người dùng cuối. Dịch vụ này cũng theo dõi các ứng dụng của bạn chạy trên AWS—trên Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (Amazon EC2), bộ chứa, phi máy chủ—và tại chỗ. CloudWatch thu thập dữ liệu ở mọi yếu tố về hiệu năng, từ frontend đến cơ sở hạ tầng của bạn.

Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch ServiceLens để xác định các trở ngại trong hiệu suất trong ứng dụng của mình và cô lập chúng bằng cách sử dụng các chỉ số, nhật ký và dấu vết tương quan. CloudWatch ServiceLens tích hợp CloudWatch với AWS X-Ray để mang lại cái nhìn hoàn chỉnh về ứng dụng của bạn. Nhờ vậy, bạn có thể xác định các trở ngại trong hiệu suất và xác định những người dùng bị ảnh hưởng hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số ví dụ về những việc bạn có thể làm với CloudWatch:

  • Thiết lập cảnh báo cho các điểm cuối mục tiêu cấp dịch vụ (SLO) và thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) cũng như việc giám sát quy trình công việc trên giao diện người dùng
  • Thu thập dữ liệu phía máy khách về hiệu suất ứng dụng theo thời gian gần thực
  • Thử nghiệm các tính năng trên toàn bộ ngăn xếp ứng dụng, đo lường dựa trên các chỉ số về hiệu năng và kinh doanh, đồng thời khởi chạy các tính năng một cách an toàn

Bắt đầu với việc theo dõi hiệu suất ứng dụng (APM) trên AWS bằng cách tạo tài khoản AWS miễn phí ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo để sử dụng khả năng Giám sát hiệu năng ứng dụng

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Dịch vụ công cụ dành cho nhà phát triển miễn phí trên AWS 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập