Phần mềm giám sát máy ảo là gì?

Phần mềm giám sát máy ảo là phần mềm cho phép bạn chạy nhiều máy ảo trên cùng một máy vật lý. Mỗi máy ảo có hệ điều hành và các ứng dụng riêng. Phần mềm giám sát máy ảo phân bổ các tài nguyên điện toán vật lý cơ sở (như CPU và bộ nhớ) đến từng máy ảo theo yêu cầu. Nhờ vậy, cơ sở hạ tầng vật lý cho CNTT sẽ được sử dụng một cách tối ưu.

Tại sao phần mềm giám sát máy ảo quan trọng?

Phần mềm giám sát máy ảo là công nghệ cơ bản sau quá trình ảo hóa hay phân tách phần cứng khỏi phần mềm. Quản trị viên CNTT có thể tạo nhiều máy ảo trên một máy chủ. Mỗi máy ảo có các tài nguyên phần cứng và hệ điều hành riêng, chẳng hạn như CPU, trình tăng tốc đồ họa và lưu trữ. Bạn có thể cài đặt các ứng dụng phần mềm trên máy ảo, giống như bạn làm trên máy tính vật lý.

Các nguyên tắc cơ bản của máy ảo và công nghệ ảo hóa khác đã hỗ trợ các dịch vụ điện toán đám mây trong các ứng dụng dành cho doanh nghiệp. Nhờ các nguyên tắc này, bạn có thể mở rộng quy mô các dịch vụ điện toán một cách hiệu quả trên cơ sở hạ tầng phần cứng hạn chế. Ví dụ: các phòng ban khác nhau của doanh nghiệp có thể chạy các khối lượng công việc khác nhau một cách riêng biệt bằng cách sử dụng nhiều máy ảo trên một máy chủ. 

Phần mềm giám sát máy ảo mang đến những lợi ích gì?

Các tổ chức sử dụng phần mềm ảo hóa như phần mềm giám sát máy ảo vì phần mềm này giúp họ sử dụng các tài nguyên hiệu quả và giảm chi phí đầu tư phần cứng. Ảo hóa mang lại nhiều lợi ích khác như các lợi ích đưa ra dưới đây. 

Phần cứng độc lập

Phần mềm giám sát máy ảo sẽ rút phần cứng của máy chủ từ môi trường phần mềm điều hành. Quản trị viên CNTT có thể định cấu hình, triển khai và quản lý các ứng dụng phần mềm mà không bị hạn chế việc thiết lập phần cứng cụ thể. Ví dụ: bạn có thể chạy macOS trên một máy ảo thay vì các máy tính iMac. 

Tính hiệu quả

Phần mềm giám sát máy ảo giúp việc thiết lập một hệ điều hành máy chủ hiệu quả hơn. Cài đặt thủ công hệ điều hành và các thành phần phần mềm liên quan là một quá trình tốn nhiều thời gian. Thay vào đó, bạn có thể định cấu hình phần mềm giám sát máy ảo để tạo môi trường ảo cho bạn ngay lập tức. 

Khả năng điều chỉnh quy mô

Các tổ chức sử dụng phần mềm giám sát máy ảo để tăng tối đa việc sử dụng tài nguyên trên máy tính vật lý. Thay vì sử dụng các máy riêng biệt cho các khối lượng công việc khác nhau, các phần mềm giám sát máy ảo tạo nhiều máy tính ảo để chạy nhiều khối lượng công việc trên một máy. Việc này giúp điều chỉnh quy mô nhanh hơn và giảm chi phí phần cứng cho tổ chức.

Tính di động

Các nhóm CNTT có thể phân bổ tài nguyên bộ nhớ, mạng, xử lý và lưu trữ trên nhiều máy chủ khi cần. Họ có thể chuyển khối lượng công việc giữa các máy hoặc các nền tảng một cách dễ dàng. Khi một ứng dụng yêu cầu khả năng xử lý nhiều hơn, phần mềm giám sát máy ảo sẽ cung cấp quyền truy cập liền mạch vào các tài nguyên vật lý bổ sung.

Phần mềm giám sát máy ảo có những trường hợp sử dụng nào?

Phần mềm ảo hóa được phần mềm giám sát máy ảo hỗ trợ có nhiều trường hợp sử dụng. Sau đây là một vài ví dụ chúng tôi đưa ra.

Ảo hóa máy tính

Nhân viên sử dụng phần mềm ảo hóa máy tính để bàn để mô phỏng một phiên bản trong môi trường điện toán máy trạm của họ trên máy chủ. Nhờ vậy, họ có thể truy cập vào các tệp và ứng dụng công việc của họ từ xa. 

Tối ưu tài nguyên 

Các công ty sử dụng phần mềm giám sát máy ảo để hợp nhất nhiều máy tính thực hiện các chức năng khác nhau vào một máy chủ duy nhất. Ví dụ: nếu các nhóm sản xuất, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng chạy khối lượng công việc của họ trên các máy chủ vật lý riêng lẻ, điều này có thể gây ra hoang phí tài nguyên. Với phần mềm giám sát máy ảo, bạn có thể lưu trữ các máy ảo cho các đơn vị kinh doanh tương ứng trên một máy chủ, ngay cả khi các máy ảo đó yêu cầu các hệ điều hành và thành phần phần mềm khác nhau. 

Phục hồi sau lỗi

Phần mềm giám sát máy ảo chụp nhanh trạng thái trước đó của máy ảo trong một hình ảnh máy ảo—một tệp chứa hướng dẫn cài đặt, cấu hình và các chi tiết khác về máy ảo. Quản trị viên hệ thống có thể sử dụng tệp hình ảnh này để khôi phục máy ảo trong trường hợp bị lỗi. Ngoài ra, bạn còn có thể tạo bản sao lưu hoặc di chuyển máy ảo sang máy chủ khác.

Tính liên tục cho hệ thống cũ 

Một số tổ chức đã đầu tư đáng kể vào phần mềm có tuổi thọ cao hơn máy chủ cơ sở. Phần mềm giám sát máy ảo cung cấp tùy chọn để tiếp tục chạy phần mềm bằng cách ảo hóa môi trường phần cứng cần thiết. Nhờ vậy, các tổ chức có thể hỗ trợ các nỗ lực chuyển đổi sang đám mây với ít gián đoạn nhất cho các quy trình làm việc của doanh nghiệp hiện có.

Cách thức hoạt động của phần mềm giám sát máy ảo?

Quản trị viên hệ thống cài đặt phần mềm giám sát máy ảo trên các máy chủ vật lý. Phần mềm giám sát máy ảo tải các hình ảnh máy ảo để tạo nhiều hệ điều hành ảo. Máy vật lý được gọi là máy chủ và các hệ điều hành ảo là máy khách

Phân bổ tài nguyên

Phần mềm giám sát máy ảo đảm bảo rằng mỗi máy ảo nhận được tài nguyên được phân bổ theo cấu hình đã định. Phần mềm này làm như vậy bằng cách đóng vai trò là phần mềm trung gian giữa máy khách và phần cứng vật lý cơ sở. Phần mềm giám sát máy ảo chuyển tiếp các yêu cầu về xử lý nguồn, bộ nhớ, lưu trữ và các tài nguyên khác tới máy chủ theo một số cách, bao gồm các lệnh gọi API. API là một phương thức giao tiếp phần mềm cho phép các ứng dụng khác nhau trao đổi dữ liệu. 

Phần mềm giám sát máy ảo có những loại nào?

Có hai loại phần mềm giám sát máy ảo, khác nhau về kiến trúc và hiệu năng. 

Phần mềm giám sát máy ảo loại 1

Phần mềm giám sát máy ảo loại 1 nằm trên máy chủ metal và có quyền truy cập trực tiếp vào tài nguyên phần cứng. Do đó, phần mềm giám sát máy ảo loại 1 còn được gọi là phần mềm giám sát máy ảo bare-metal. Máy chủ không cài đặt hệ điều hành trong thiết lập phần mềm giám sát máy ảo bare-metal. Thay vào đó, phần mềm giám sát máy ảo hoạt động như một hệ điều hành gọn nhẹ.

Ưu và nhược điểm

Do kiến trúc của mình, phần mềm giám sát máy ảo loại 1 rất hiệu quả. Nó có thể trực tiếp quản lý và phân bổ tài nguyên cho nhiều máy ảo mà không cần thông qua hệ điều hành máy chủ. Loại phần mềm giám sát máy ảo này cũng an toàn hơn vì việc không có hệ điều hành máy chủ giúp giảm rủi ro mất ổn định. 

Phần mềm giám sát máy ảo loại 2

Phần mềm giám sát máy ảo loại 2 là chương trình phần mềm giám sát máy ảo được cài đặt trên hệ điều hành máy chủ. Nó cũng được gọi là phần mềm giám sát máy ảo được nhúng hoặc được lưu trữ. Giống như các ứng dụng phần mềm khác, phần mềm giám sát máy ảo được lưu trữ không có toàn quyền kiểm soát tài nguyên máy tính. Thay vào đó, quản trị viên hệ thống phân bổ tài nguyên cho phần mềm giám sát máy ảo được lưu trữ, tài nguyên mà phần mềm này sẽ phân phối cho các máy ảo.

Ưu và nhược điểm

Khi có hệ điều hành máy chủ sẽ gây ra độ trễ cho môi trường ảo hóa. Khi máy ảo yêu cầu tài nguyên điện toán, phần mềm giám sát máy ảo không thể truy cập trực tiếp vào phần cứng cơ sở mà chuyển tiếp yêu cầu đến hệ điều hành máy chủ. Ngoài ra, phần mềm giám sát máy ảo và máy ảo được lưu trữ của phần mềm này phụ thuộc vào độ ổn định của hệ điều hành máy chủ. 

Phần mềm giám sát máy ảo loại 1 so với phần mềm giám sát máy ảo loại 2

Mặc dù có sự khác biệt, nhưng cả hai loại phần mềm giám sát máy ảo đều hữu ích cho các ứng dụng khác nhau. Ví dụ: trung tâm dữ liệu đám mây của doanh nghiệp sử dụng phần mềm giám sát máy ảo loại 1 hoặc loại không có phần mềm vì tính hiệu quả, độ ổn định và tính linh hoạt khi phân bổ tài nguyên cho các máy ảo. Ngoài ra, phần mềm giám sát máy ảo loại 1 thường an toàn và ổn định hơn vì không chạy trên hệ điều hành khác. 

Ngược lại, quản trị viên dùng phần mềm giám sát máy ảo loại 2 vì phần mềm này thân thiện với người dùng hơn. Phần mềm giám sát máy ảo loại 2 dễ cài đặt, định cấu hình và sử dụng hơn so với phần mềm giám sát máy ảo loại không có phần mềm. Việc này tương tự như cài đặt và sử dụng các ứng dụng dành cho máy tính để bàn khác. 

Phần mềm giám sát máy ảo trên đám mây là gì?

 Một phần mềm giám sát máy ảo trên đám mây bao gồm các công nghệ ảo hóa cô đọng tài nguyên phần cứng vật lý của trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Chúng cho phép các tổ chức chạy khối lượng công việc phân tán trên kiến trúc đám mây. Điều này cho phép môi trường đám mây nhiều đối tượng thuê, nơi người dùng cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể chạy khối lượng công việc hoặc lưu trữ dữ liệu trong một ngăn độc lập về mặt logic.

Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây thường sử dụng các phần mềm giám sát máy ảo cơ bản để phân bổ tài nguyên phần cứng ảo hóa cho người dùng. Ví dụ: Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (Amazon EC2) cho phép các tổ chức điều chỉnh quy mô năng lực điện toán đám mây của họ bằng phần mềm giám sát máy ảo dựa trên Xen. Dịch vụ này cung cấp giải pháp đám mây tiết kiệm chi phí, trong đó các doanh nghiệp chỉ phải trả tiền cho các tài nguyên điện toán cần thiết để chạy khối lượng công việc AWS của họ. 

Điểm khác biệt giữa phần mềm giám sát máy ảo và bộ chứa là gì?

Bộ chứa là một gói phần mềm lưu trữ tất cả các tệp và cấu hình cần thiết để chạy một ứng dụng trên bất kỳ hệ điều hành nào. Nhà phát triển sử dụng bộ chứa để giảm bớt sự phức tạp trong việc phát triển phần mềm và nâng cao hiệu quả khi triển khai các ứng dụng. Ứng dụng được đưa vào bộ chứa có thể chạy trên đám mây công cộng, kết hợp hoặc tại chỗ với hiệu suất nhất quán vì ứng dụng này độc lập với hệ điều hành cơ bản. 

Cả phần mềm giám sát máy ảo và bộ chứa đều cung cấp ảo hóa nhưng ở một lớp phần mềm khác. Một phần mềm giám sát máy ảo sẽ cô đọng phần cứng từ môi trường phần mềm. Ngược lại, bộ chứa chạy trong một môi trường mà một công cụ của bộ chứa sẽ cô đọng hệ điều hành. 

Những lưu ý về bảo mật cho phần mềm giám sát máy ảo là gì?

Các chương trình phần mềm trên máy ảo không can thiệp vào các ứng dụng trên các hệ điều hành máy khách khác, điều này mang đến một mức độ bảo mật. Tuy nhiên, môi trường ảo hóa dựa vào phần mềm giám sát máy ảo để có khả năng bảo mật mạnh mẽ. Bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến phần mềm giám sát máy ảo sẽ ảnh hưởng đến tất cả các máy ảo chạy trên đó. Vì vậy, điều cần thiết là sử dụng một phần mềm giám sát máy ảo với các biện pháp bảo vệ tích hợp để đảm bảo tính toàn vẹn của khối lượng công việc. 

AWS có thể giúp đỡ với phần mềm giám sát máy ảo bằng cách nào?

Hệ thống AWS Nitro là một phần mềm giám sát máy ảo siêu nhẹ cho phép các tổ chức đổi mới nhanh hơn trong môi trường đám mây bảo mật. Đây là một công nghệ ảo hóa thế hệ mới, ủy quyền các nhiệm vụ quản lý phần mềm giám sát máy ảo cho phần cứng và phần mềm cụ thể. Điều này cho phép Hệ thống AWS Nitro dành tất cả tài nguyên điện toán cho khối lượng công việc AWS của bạn.

Dưới đây là một số lợi ích của Hệ thống AWS Nitro:

  • Hệ thống AWS Nitro liên tục giám sát các tài nguyên ảo hóa và ngăn chặn tình trạng truy cập sơ xuất,
  • Các tổ chức đạt được hiệu suất nâng cao với Thẻ Nitro chuyên dụng, bao gồm kết nối mạng tốc độ cao, Kho lưu trữ khối linh hoạt của Amazon (Amazon EBS) tốc độ cao và khả năng tăng tốc I/O.
  • AWS Nitro Enclaves cho phép các tổ chức tạo môi trường điện toán biệt lập để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân (PII), dữ liệu tài chính và các thông tin nhạy cảm khác. 
  • Hệ thống AWS Nitro tương thích với các phiên bản trước của phiên bản EC2. Điều này cho phép các tổ chức chạy khối lượng công việc hiện có trên các thành phần phần cứng và phần mềm hiện đại. 

Bắt đầu sử dụng phần mềm giám sát máy ảo bằng cách đăng ký tài khoản AWS ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo trên AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Tìm hiểu thêm về các Dịch vụ điện toán 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập