IPaaS là gì?

Nền tảng tích hợp dưới dạng dịch vụ (iPaaS) là mô hình phần mềm trên nền tảng đám mây dùng để tích hợp dữ liệu từ nhiều ứng dụng vào một giải pháp duy nhất. Ngày nay, hầu hết các tổ chức đều có nhiều ứng dụng xử lý những khía cạnh khác nhau của quy trình kinh doanh và hoạt động CNTT. Các tổ chức cần phải tích hợp dữ liệu từ tất cả ứng dụng để phân tích và có được thông tin chuyên sâu hơn về hoạt động kinh doanh. iPaaS cho phép người dùng không có chuyên môn dễ dàng tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) của bên thứ ba và trung tâm dữ liệu tại chỗ vào một dịch vụ tập trung trên nền tảng đám mây. Với giải pháp iPaaS, việc tích hợp dữ liệu cơ sở không hề phức tạp nữa. Tức là, người dùng phi kỹ thuật sẽ hiện thực hóa việc tích hợp mà không cần phát triển phần mềm phức tạp hoặc không cần sử dụng thêm các công nghệ phần mềm trung gian.

Mặc dù ngành truyền thống sử dụng các thuật ngữ như Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ, Nền tảng dưới dạng dịch vụ và Phần mềm dưới dạng dịch vụ để nhóm các dịch vụ đám mây, tại AWS, chúng tôi tập trung vào các giải pháp đáp ứng nhu cầu của bạn, có thể bao gồm nhiều loại dịch vụ. Trang này sử dụng nhóm dịch vụ truyền thống gồm IaaS, PaaS và SaaS để giúp bạn quyết định tập hợp nào phù hợp với nhu cầu của bạn và chiến lược triển khai nào phù hợp nhất với bạn.

Nền tảng tích hợp dưới dạng dịch vụ có những lợi ích gì?

Nền tảng tích hợp dưới dạng dịch vụ (IPaaS) đã trở thành giải pháp quan trọng đối với những doanh nghiệp cần dựa vào nhiều công cụ và hệ thống cũng như đòi hỏi tích hợp dữ liệu liền mạch. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu một số lợi ích.

Quy trình làm việc tự động

iPaaS giúp tự động hóa quy trình công việc giữa các hệ thống, tổ chức hợp lý các hoạt động và giảm bớt quy trình thủ công. Dữ liệu được đồng bộ hóa theo thời gian thực giữa các hệ thống được kết nối, đảm bảo luôn cung cấp thông tin cập nhật cho hoạt động phân tích. Tích hợp các hệ thống khác nhau giúp loại bỏ lô cốt dữ liệu và mang đến hiểu biết toàn diện về dữ liệu kinh doanh, qua đó cải thiện quá trình đưa ra quyết định.

Nhanh chóng ở quy mô

Tích hợp truyền thống tốn nhiều thời gian. Nền tảng iPaaS kèm các bộ kết nối và mẫu được tạo sẵn sẽ hỗ trợ triển khai các tích hợp phức tạp trên quy mô lớn nhanh hơn. Bạn có thể đáp ứng khối lượng dữ liệu ngày càng tăng hoặc tích hợp nhiều hơn mà không cần điều chỉnh lớn đối với cơ sở hạ tầng. Doanh nghiệp cũng có thể tích hợp các hệ thống khác nhau bất kể chúng được lưu trữ ở đâu – tại cơ sở, trên đám mây riêng tư hoặc với các nhà cung cấp đám mây khác nhau.

Tích hợp an toàn và đơn giản

iPaaS giản lược sự phức tạp truyền thống ở các tác vụ tích hợp. iPaaS không yêu cầu chuyên gia tích hợp nội bộ hoặc giải pháp riêng biệt,

nhưng cũng không thỏa hiệp về bảo mật và chất lượng. Nhà cung cấp iPaaS ưu tiên yếu tố bảo mật và cung cấp các tính năng như quản trị dữ liệu, mã hóa, xác thực nhiều yếu tố (MFA) và tuân thủ các tiêu chuẩn quy định. Tổ chức cũng có thể quản lý và giám sát mọi tích hợp từ bảng điều khiển tập trung, qua đó tổ chức hợp lý việc phát hiện lỗi và quản lý sự cố.

Nền tảng tích hợp dưới dạng dịch vụ có những trường hợp sử dụng nào?

Quản trị viên ứng dụng SaaS và nhà phân tích kinh doanh có thể sử dụng Nền tảng tích hợp dưới dạng dịch vụ (IPaaS) để triển khai hầu hết các quy trình tích hợp mà họ cần mà không phải mất quá nhiều thời gian để chờ nhóm CNTT hoàn thành các dự án tích hợp. Tiếp theo đây là ví dụ về một số trường hợp sử dụng.

Đồng bộ hóa dữ liệu giữa các ứng dụng

iPaaS đảm bảo dữ liệu nhất quán giữa các nguồn dữ liệu và ứng dụng khác nhau, nhờ vậy, bạn có thể thực hiện các hoạt động trong thời gian thực.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng iPaaS để đồng bộ dữ liệu từ nền tảng tự động hóa tiếp thị với hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Tiếp theo đó, nhóm phụ trách bán hàng, tiếp thị, sản phẩm và thực hiện đơn hàng có thể ngay lập tức truy cập hoạt động cập nhật của khách hàng.

Tích hợp ứng dụng

IPaaS có vai trò chủ chốt trong việc hợp nhất logic kinh doanh của nhiều ứng dụng. Tích hợp ứng dụng mang đến các quy trình cũng như quy trình công việc có lợi hơn và có phạm vi rộng hơn, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ví dụ: bạn có thể tạo hồ sơ trong Salesforce từ các khách hàng tiềm năng mới của Marketo. Tích hợp sẽ hữu ích cho các ứng dụng xử lý những hoạt động như quản lý hồ sơ, bảo lãnh bảo hiểm, xử lý đơn hàng và logistics.

Di chuyển dữ liệu

iPaaS hỗ trợ chuyển dữ liệu từ nhiều nguồn đến một đích mới. Có nhiều lý do khiến doanh nghiệp cần di chuyển dữ liệu. Ví dụ: bạn muốn chuyển đổi từ lưu trữ tại chỗ sang lưu trữ trên đám mây, nâng cấp hệ thống cũ thành hệ thống trên đám mây như ERP hoặc tích hợp các nguồn dữ liệu để tối ưu chi phí.

Automation

Tự động hóa quy trình nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh. iPaaS kết nối dữ liệu và ứng dụng. Công cụ này thiết lập quy trình tích hợp có khả năng tự động hóa quy trình kinh doanh cụ thể để hoạt động hiệu quả. Ví dụ: có thể sử dụng quy trình tích hợp cho quá trình nhập môn nhân viên mới, giải quyết đơn tín dụng hoặc sắp xếp xử lý đơn hàng tốt hơn.

Nền tảng tích hợp dưới dạng dịch vụ hoạt động như thế nào?

Nhà cung cấp nền tảng tích hợp dưới dạng dịch vụ (iPaaS) cung cấp công cụ tích hợp và cơ sở hạ tầng để bạn chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng SaaS của bên thứ ba. Nền tảng iPaaS thường có bảng điều khiển tập trung hoặc giao diện thân thiện với người dùng. Bạn có thể thiết kế, điều phối, triển khai và quản lý tích hợp giữa các hệ thống từ giao diện này.

Bạn cũng có thể cấu hình, chọn nguồn dữ liệu (tương tự như các ứng dụng doanh nghiệp khác) và mục tiêu đích (như hồ dữ liệu hoặc kho lưu trữ). Nhiều giải pháp iPaaS có bộ kết nối được tạo sẵn cho những ứng dụng và cơ sở dữ liệu phổ biến. Bạn có thể chọn và định cấu hình bộ kết nối phù hợp với nhu cầu của mình thay vì xây dựng các giải pháp tích hợp từ đầu. Nếu ứng dụng kinh doanh cụ thể của bạn không được hỗ trợ thì bạn cần liên hệ với nhà cung cấp iPaaS.

Tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận về các khả năng khác của phần mềm iPaaS.

Tích hợp tùy chỉnh

Nhiều nhà cung cấp iPaaS mang đến các giải pháp linh hoạt, cho phép người dùng nhanh chóng xây dựng được các tích hợp tùy chỉnh ở mọi quy mô, đáp ứng lịch trình, phù hợp với sự kiện kinh doanh hoặc đúng theo yêu cầu. Trong luồng tích hợp, bạn có thể định cấu hình khả năng chuyển đổi dữ liệu để tạo dữ liệu sẵn sàng sử dụng. Ví dụ: cấu trúc dữ liệu thường khác nhau giữa các hệ thống. Công cụ iPaaS cho phép người dùng ánh xạ các trường dữ liệu giữa các hệ thống và chuyển đổi dữ liệu thành định dạng hoặc cấu trúc thích hợp cho hệ thống đích.

Bạn cũng có thể phát triển các luồng tích hợp kích hoạt theo sự kiện cụ thể. Ví dụ: một bản ghi mới trong một ứng dụng sẽ kích hoạt một hành động tích hợp cụ thể, chẳng hạn như tạo một bản ghi mới trong một ứng dụng khác. Bằng cách này, người dùng có thể xác định và tạo quy trình công việc giữa các hệ thống. Quy trình bao gồm chỉ định dữ liệu được truyền, tần suất truyền và điều kiện hoặc bộ lọc nào được áp dụng.

Nền tảng tích hợp dưới dạng dịch vụ khác với PaaS ở điểm gì?

Nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS) cung cấp cho các nhà phát triển nền tảng và môi trường để xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng mà không cần bận tâm về cơ sở hạ tầng cơ sở. Giải pháp này đơn giản hóa và quản lý hoạt động thiết lập phần cứng và phần mềm, bảo trì cũng như khả năng điều chỉnh quy mô để phát triển ứng dụng.

Cả hai đều cùng loại bỏ đi sự phức tạp về khía cạnh cơ sở hạ tầng, nhưng nền tảng tích hợp dưới dạng dịch vụ (iPaaS) tập trung vào việc tích hợp các ứng dụng. Trong khi đó, PaaS tập trung hơn vào việc cung cấp nền tảng để phát triển và triển khai các ứng dụng mới. Các giải pháp iPaaS chủ yếu hướng đến các bên làm về lĩnh vực phân tích kinh doanh và quản lý dữ liệu, trong khi đó, giải pháp PaaS chủ yếu hướng đến các nhà phát triển.

Nền tảng tích hợp dưới dạng dịch vụ khác với các cơ chế tích hợp khác ở điểm gì?

Nhà cung cấp nền tảng tích hợp dưới dạng dịch vụ (iPaaS) cung cấp công cụ tích hợp và cơ sở hạ tầng để bạn chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng SaaS của bên thứ ba. Nền tảng iPaaS thường có bảng điều khiển tập trung hoặc giao diện thân thiện với người dùng. Bạn có thể thiết kế, điều phối, triển khai và quản lý tích hợp giữa các hệ thống từ giao diện này.

Bạn cũng có thể cấu hình, chọn nguồn dữ liệu (tương tự như các ứng dụng doanh nghiệp khác) và mục tiêu đích (như hồ dữ liệu hoặc kho lưu trữ). Nhiều giải pháp iPaaS có bộ kết nối được tạo sẵn cho những ứng dụng và cơ sở dữ liệu phổ biến. Bạn có thể chọn và định cấu hình bộ kết nối phù hợp với nhu cầu của mình thay vì xây dựng các giải pháp tích hợp từ đầu. Nếu ứng dụng kinh doanh cụ thể của bạn không được hỗ trợ thì bạn cần liên hệ với nhà cung cấp iPaaS.

Tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận về các khả năng khác của phần mềm iPaaS.

Tích hợp tùy chỉnh

Nhiều nhà cung cấp iPaaS mang đến các giải pháp linh hoạt, cho phép người dùng nhanh chóng xây dựng được các tích hợp tùy chỉnh ở mọi quy mô, đáp ứng lịch trình, phù hợp với sự kiện kinh doanh hoặc đúng theo yêu cầu. Trong luồng tích hợp, bạn có thể định cấu hình khả năng chuyển đổi dữ liệu để tạo dữ liệu sẵn sàng sử dụng. Ví dụ: cấu trúc dữ liệu thường khác nhau giữa các hệ thống. Công cụ iPaaS cho phép người dùng ánh xạ các trường dữ liệu giữa các hệ thống và chuyển đổi dữ liệu thành định dạng hoặc cấu trúc thích hợp cho hệ thống đích.

Bạn cũng có thể phát triển các luồng tích hợp kích hoạt theo sự kiện cụ thể. Ví dụ: một bản ghi mới trong một ứng dụng sẽ kích hoạt một hành động tích hợp cụ thể, chẳng hạn như tạo một bản ghi mới trong một ứng dụng khác. Bằng cách này, người dùng có thể xác định và tạo quy trình công việc giữa các hệ thống. Quy trình bao gồm chỉ định dữ liệu được truyền, tần suất truyền và điều kiện hoặc bộ lọc nào được áp dụng.

AWS có thể giúp đáp ứng các yêu cầu tích hợp của bạn như thế nào?

Mặc dù AWS không cung cấp dịch vụ iPaaS, bạn có thể tích hợp liền mạch các ứng dụng SaaS của bên thứ ba với Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3)Amazon Redshift.

Ngoài ra, Amazon AppFlow là dịch vụ tích hợp được quản lý toàn phần của Amazon Web Services (AWS). Bạn có thể sử dụng dịch vụ này để truyền dữ liệu an toàn giữa các ứng dụng SaaS của bên thứ ba và dịch vụ đám mây AWS chỉ với vài cú nhấp chuột. Amazon AppFlow có thể chạy tới 100 GB dữ liệu mỗi luồng, giúp bạn dễ dàng truyền hàng triệu bản ghi, khách hàng tiềm năng hoặc phiếu. Bạn có thể áp dụng Amazon AppFlow cho nhiều nhu cầu kinh doanh:

  • Chạy các luồng dữ liệu theo tần suất bạn chọn, dù là theo lịch, khi diễn ra một sự kiện kinh doanh hoặc theo nhu cầu.
  • Đơn giản hóa việc chuẩn bị dữ liệu với các tính năng chuyển đổi, phân vùng và tổng hợp.
  • Tự động hóa bước chuẩn bị và đăng ký lược đồ với Danh mục dữ liệu AWS Glue. Bằng cách này, bạn có thể khám phá và chia sẻ dữ liệu với các dịch vụ phân tích AWS và máy học.

Bắt đầu sử dụng trên AWS bằng cách tạo tài khoản miễn phí ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo trên AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Đổi mới nhanh hơn với bộ dịch vụ Tích hợp ứng dụng toàn diện nhất 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập