Di chuyển dữ liệu là gì?

Di chuyển dữ liệu là khi bạn di chuyển dữ liệu từ một môi trường điện toán hoặc hệ thống lưu trữ sang một môi trường điện toán/hệ thống lưu trữ khác. Các tổ chức thu thập và lưu trữ dữ liệu để phân tích. Họ phải di chuyển dữ liệu giữa các hệ thống để trực quan hóa tích hợp do các thay đổi công nghệ hoặc vì họ muốn chuyển hoạt động lên đám mây. Mục tiêu của việc di chuyển dữ liệu là di chuyển dữ liệu một cách hiệu quả và nhanh chóng để tránh hoặc giảm thiểu gián đoạn đối với hoạt động kinh doanh. Quá trình di chuyển dữ liệu bao gồm lập kế hoạch cho các cân nhắc như tài nguyên mạng, bảo mật dữ liệu cũng như thời gian và phương thức truyền. Di chuyển dữ liệu cũng có thể bao gồm các cân nhắc về kiến trúc lưu trữ đối với các yếu tố như thiếu giá trị dữ liệu hoặc kiểu dữ liệu thay đổi.

Tại sao di chuyển dữ liệu lại quan trọng?

Dữ liệu tổ chức nằm ở nhiều nơi – trong kho lưu trữ vật lý, trong các máy chủ tại chỗ hoặc máy chủ ảo, trong các máy đơn lẻ và thậm chí trong các ứng dụng khác nhau. Dữ liệu cũng được lưu trữ ở nhiều định dạng và loại khác nhau.

Các tổ chức di chuyển dữ liệu từ một vị trí, thiết bị hoặc ứng dụng này sang một vị trí, thiết bị hoặc ứng dụng khác vì nhiều lý do khác nhau. Ví dụ: dữ liệu có thể được di chuyển vì các mục đích sau: 

 • Hợp nhất tài nguyên
 • Tích hợp dữ liệu để phân tích
 • Giảm chi phí lưu trữ
 • Tập trung dữ liệu kinh doanh
 • Sử dụng các ứng dụng mới
 • Lưu trữ dữ liệu cũ
 • Sử dụng dữ liệu cho mục đích khác
 • Chuyển quyền sở hữu dữ liệu
 • Cải thiện tuân thủ với các quy định về xử lý dữ liệu

Một số chiến lược di chuyển dữ liệu là gì?

Có nhiều loại di chuyển CNTT khác nhau. Các thuật ngữ như di chuyển kho lưu trữ, di chuyển cơ sở dữ liệu, di chuyển lược đồ, di chuyển ứng dụngdi chuyển quy trình kinh doanh đều liên quan đến việc di chuyển dữ liệu từ nơi này sang nơi khác. Tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp một số chiến lược mà bạn có thể sử dụng để di chuyển dữ liệu.

Bảo toàn và di chuyển

Bảo toàn và di chuyển là cách dễ nhất để di chuyển dữ liệu. Bạn giữ dữ liệu ở cùng một định dạng, không có bất kỳ chuyển đổi nào và chỉ cần truyền tải và lưu trữ dữ liệu ở một vị trí khác. Mặc dù đây là một chiến lược hiệu quả, nhưng chiến lược này có thể ít hữu ích hơn khi di chuyển lên đám mây. Lưu trữ dữ liệu ở cùng một định dạng thường sẽ không giúp tận dụng hiệu quả các lợi ích của lưu trữ đám mây.

Sử dụng các công cụ có sẵn

Có rất nhiều công cụ phần mềm di chuyển dữ liệu có sẵn để giúp các tổ chức hoàn thành di chuyển thành công. Các nhà cung cấp và công cụ di chuyển dữ liệu nguồn mở này giúp quy trình đơn giản hơn nhiều từ góc độ quản lý.

Ví dụ: AWS DataSync là một dịch vụ của Amazon Web Services (AWS). Dịch vụ này giúp các tổ chức truyền hệ thống tệp được chia sẻ tại chỗ, kho lưu trữ đối tượng hoặc cụm Hadoop sang các giải pháp lưu trữ trên đám mây của AWS.

Di chuyển tất cả cùng một lúc hoặc theo giai đoạn

Tùy thuộc vào chính dữ liệu mà bạn có thể chọn di chuyển tất cả dữ liệu cùng một lúc hoặc di chuyển dữ liệu theo giai đoạn. Ví dụ: bạn có thể chia nhỏ một lượng lớn dữ liệu và thực hiện di chuyển dữ liệu theo khối qua đêm trong vài tuần. Mặc dù di chuyển tất cả dữ liệu cùng một lúc là cách dễ dàng và nhanh chóng nhất, nhưng đôi khi bạn không thể làm như vậy.

Hãy tận dụng sự giúp đỡ của chuyên gia

Đối với các di chuyển phức tạp mà không có ai trong đội ngũ có sẵn kinh nghiệm, bạn nên tận dụng sự giúp đỡ của các chuyên gia bên ngoài. Trong quá trình di chuyển lên đám mây đến AWS, bạn có thể chọn kết nối với một trong các Đối tác AWS của chúng tôi.

Các yếu tố cần xem xét trước khi di chuyển dữ liệu là gì?

Di chuyển dữ liệu yêu cầu lập kế hoạch từng chi tiết của quy trình. Sau đây là một số yếu tố cần xem xét.

Di chuyển dữ liệu trực tuyến hoặc ngoại tuyến

Việc di chuyển một lượng dữ liệu rất lớn có thể tiêu tốn nhiều thời gian và tài nguyên, ngay cả với các giải pháp kết nối mạng hiện đại. Đối với một số tổ chức, việc di chuyển dữ liệu từ vị trí này sang vị trí khác bằng cách vận chuyển các thiết bị lưu trữ vật lý có thể hiệu quả và tiết kiệm hơn. Chiến lược này cũng an toàn hơn so với việc gửi dữ liệu qua Internet rộng lớn.

Định dạng dữ liệu

Việc di chuyển dữ liệu ở cùng một định dạng từ vị trí này sang vị trí khác thường tương đối đơn giản. Ví dụ: di chuyển cơ sở dữ liệu từ SQL Server tại chỗ sang SQL Server trên nền tảng đám mây không yêu cầu thay đổi định dạng hay lược đồ. Tuy nhiên, bạn cần một bước xử lý trung gian nếu muốn chuyển đổi dữ liệu sang định dạng mới trước khi di chuyển trung tâm dữ liệu.

Sự cố hoạt động

Khi bạn di chuyển dữ liệu từ nơi này sang nơi khác, bạn sẽ phải đối mặt với thời gian ngừng hoạt động hoặc tình trạng chậm chạp của hệ thống. Bạn có thể lên lịch di chuyển trong giờ thấp điểm để giảm thiểu tác động. Nhiều tổ chức trì hoãn việc di chuyển dữ liệu vì họ không thể để hệ thống ngừng hoạt động một chút nào. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có thể làm tăng tình trạng gián đoạn trong tương lai.

Di chuyển dữ liệu gồm những bước nào?

Mọi tổ chức đều lập kế hoạch di chuyển dữ liệu theo những cách được tùy chỉnh theo yêu cầu của họ. Chúng tôi cung cấp một cái nhìn tổng quan chung về các bước bạn có thể làm theo để giúp quy trình này hiệu quả hơn.

Đánh giá dữ liệu nguồn

Trước khi di chuyển dữ liệu, bạn phải đánh giá và mô tả dữ liệu hiện có. Đầu tiên, hãy xem xét định dạng kho lưu trữ dữ liệu và môi trường hiện tại của kho lưu trữ dữ liệu. Sau đó, nếu có thể, hãy kiểm tra dữ liệu trong trình xem để xác định cấu trúc và thuộc tính của dữ liệu. Bạn sẽ cần phải ánh xạ cấu trúc sang hệ thống dữ liệu mới.

Xác định đích đến

Khi dữ liệu nguồn đã được kiểm tra, bạn có thể chọn giải pháp lưu trữ dữ liệu đích phù hợp dựa trên cấu trúc và thuộc tính của dữ liệu nguồn. Đôi khi, bạn cần thay đổi cấu trúc, thuộc tính hoặc thậm chí là định dạng của dữ liệu để phù hợp với giải pháp lưu trữ dữ liệu mới. Trong trường hợp tích hợp dữ liệu, bạn sẽ cần tổ chức lại dữ liệu nguồn để phù hợp với thông số kỹ thuật của dữ liệu đích.

Đề ra chiến lược di chuyển dữ liệu

Sau khi xác định được nhu cầu và đích đến của việc di chuyển dữ liệu, bạn cần một kế hoạch để thực hiện việc đó. Kế hoạch di chuyển dữ liệu là lộ trình để di chuyển thành công.

Để tìm ra cách quy trình di chuyển dữ liệu hoạt động, bạn nên đưa ra các quyết định sau:

 • Các hệ thống và công cụ di chuyển dữ liệu mà bạn cần
 • Yêu cầu bảo mật
 • Bất kỳ quy trình chuyển đổi dữ liệu nào
 • Chi phí và yêu cầu nguồn nhân lực
 • Mốc thời gian gần đúng của quy trình di chuyển dữ liệu

Chiến lược di chuyển dữ liệu cũng cần xác định tác động tiềm ẩn của việc di chuyển dữ liệu đối với người dùng. Điều này bao gồm tạo ra kế hoạch vận hành dự phòng hoặc một loạt các nội dung giao tiếp để cảnh báo người dùng về tình trạng ngừng hoạt động theo kế hoạch.

Triển khai các khía cạnh kỹ thuật

Trước khi chạy quy trình di chuyển dữ liệu, bạn phải thiết lập môi trường đích, bao gồm bảo mật và quyền. Nếu có thể, hãy tạo một quy trình di chuyển dữ liệu dưới dạng mã để cung cấp giải pháp tự động, có thể tái sử dụng. Bạn có thể sử dụng mã này cho các lần di chuyển tương tự trong tương lai hoặc giữ nó làm bản ghi ghi lại bằng chứng về quy trình. Quy trình được mã hóa đóng vai trò như một kế hoạch di chuyển dữ liệu sống.

Kiểm thử giải pháp

Kiểm thử là điều cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến quy trình di chuyển dữ liệu. Loại kiểm thử phụ thuộc vào dữ liệu và giải pháp. Ví dụ: bạn có thể chọn một phần nhỏ của dữ liệu để kiểm thử, dữ liệu giả hoặc thậm chí là một bản sao của dữ liệu hệ thống đang sử dụng. Để tích hợp dữ liệu, hãy đảm bảo rằng dữ liệu kiểm thử mới và dữ liệu hiện có khớp với nhau.

Chạy quy trình di chuyển dữ liệu

Sau khi hoàn tất thành công các kiểm thử, bạn có thể lên lịch và chạy quy trình di chuyển dữ liệu. Để khắc phục sự cố trong trường hợp xảy ra sự kiện không mong muốn, hãy đảm bảo đội ngũ phù hợp luôn sẵn sàng trong suốt quy trình, ngay cả khi quy trình chạy ngoài giờ làm việc.

Sau khi di chuyển dữ liệu, kiểm tra dữ liệu đang sử dụng trong môi trường mới để kiểm tra tính chính xác và đảm bảo rằng hệ thống hoạt động theo ý muốn. Khi hệ thống mới đã đi vào hoạt động và chạy đúng như mong đợi trong một khoảng thời gian nhất định, bạn có thể ngừng sử dụng môi trường cũ một cách an toàn.

 

Đâu là một số thách thức về di chuyển dữ liệu?

Do tính quan trọng của dữ liệu trong thiết lập của tổ chức, việc di chuyển dữ liệu rất phức tạp và đòi hỏi phải đánh giá rủi ro cẩn trọng. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa ra một số thách thức phổ biến.

Tính liên tục cho kinh doanh

Di chuyển dữ liệu nên được thực hiện với tình trạng gián đoạn dịch vụ ở mức ít nhất có thể. Khi không thể tránh được thời gian ngừng hoạt động hoặc tình trạng chậm chạp, hãy lên kế hoạch di chuyển ngoài giờ làm việc thông thường. Cung cấp cho người dùng nhiều cảnh báo thông qua các kênh như email, thông báo trong ứng dụng và các bài đăng được ghim trên mạng xã hội.

Chi phí di chuyển

Các công cụ, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng dữ liệu mới và chi phí ngừng sử dụng cơ sở hạ tầng dữ liệu cũ đều cộng dồn lại khi truyền dữ liệu. Hãy đảm bảo bạn lập ngân sách cho tất cả các khía cạnh trước khi bắt đầu quy trình này. Điều quan trọng là phải tính đến bất kỳ chi phí nào phát sinh do mất năng suất hoặc doanh thu trong thời gian ngừng hoạt động của ứng dụng. Để giữ chi phí từ tác động của việc di chuyển ở mức tối thiểu, hãy cố gắng hạn chế tình trạng ngừng hoạt động và đảm bảo tất cả người dùng bị ảnh hưởng đều biết trước về việc di chuyển.

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu cả trong khi truyền và ở môi trường mới đòi hỏi bạn phải lập kế hoạch cẩn trọng. Bạn nên thực hiện mã hóa phức tạp trước khi truyền và tạo các mạng riêng ảo cho quá trình truyền. Kiểm thử và đánh giá kỹ lưỡng các quy tắc bảo mật và quyền của môi trường mới trước khi di chuyển.

Sự cố và lỗi của hệ thống mới

Thật khó để đảm bảo di chuyển dữ liệu thành công trong mọi tình huống. Đôi khi việc truyền dữ liệu có thể thất bại hoặc tạo ra kết quả không mong muốn. Trong trường hợp xảy ra lỗi và sự cố, bạn cần một kế hoạch dự phòng. Luôn có bản sao lưu để có thể khôi phục hệ thống dữ liệu cũ nếu cần.

Một số phương pháp tốt nhất về di chuyển dữ liệu là gì?

Dưới đây là một số gợi ý để giúp quy trình di chuyển dữ liệu hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn.

Vạch ra đề án kinh doanh rõ ràng

Để dự án di chuyển dữ liệu thành công, đề án kinh doanh cho việc di chuyển phải rõ ràng và được bảo đảm.

Ví dụ: giả sử người dùng đã chạy các truy vấn trên cơ sở dữ liệu hiện có cho doanh nghiệp. Tổ chức đã mua một giải pháp phân tích dữ liệu mới, nhưng cho đến nay chỉ có ba người được đào tạo về giải pháp này, đồng thời khóa đào tạo được triển khai trong một năm. Nếu họ cố gắng di chuyển cơ sở dữ liệu trước khi hoàn thành khóa đào tạo, tổ chức có thể phải đối mặt với kết quả kinh doanh tiêu cực.

Đánh giá không gian giải pháp một cách cẩn trọng

Một giải pháp dữ liệu mới có thể yêu cầu nhiều yếu tố quyết định hơn so với quyết định mua tương đương thông thường. Ví dụ: khi một tổ chức di chuyển các ứng dụng lên đám mây, họ nên cân nhắc bộ chứa hóa các kiến trúc của họ trước khi bảo toàn và di chuyển. Bộ chứa hóa sẽ giúp tối đa hóa lợi ích của cơ sở hạ tầng đám mây. Các giải pháp mục tiêu của hai chiến lược khác nhau này cũng hoàn toàn khác nhau.

Tìm hiểu về container hóa »

Làm sạch dữ liệu

Mặc dù không phải lúc nào cũng cần thiết, nhưng làm sạch dữ liệu trước khi di chuyển có thể là một phương pháp tốt. Việc này bao gồm các tác vụ như chống trùng lặp, xóa dữ liệu không hoàn chỉnh và dữ liệu không chính xác.

Ghi lại đầy đủ quy trình

Việc ghi lại dự án di chuyển dữ liệu hỗ trợ báo cáo kiểm tra đối với các trường hợp như mua lại, sáp nhập và các hoạt động tuân thủ. Việc này cũng hữu ích trong việc nắm bắt các bài học kinh nghiệm nội bộ và kiến thức tổ chức.

AWS có thể giúp đáp ứng các yêu cầu di chuyển dữ liệu của bạn như thế nào?

Amazon Web Services (AWS) cung cấp một loạt các giải pháp để giúp bạn di chuyển dữ liệu lên đám mây. Chúng tôi giúp bạn tìm và bảo mật các dịch vụ và tài nguyên phù hợp với yêu cầu của bạn cũng như hỗ trợ chạy chính quy trình này.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng các dịch vụ di chuyển dữ liệu sau:

 • AWS DataSync để giúp khám phá dữ liệu một cách an toàn và di chuyển sang AWS với khả năng bảo mật toàn diện, đơn giản hóa việc lập kế hoạch và quản lý di chuyển dữ liệu. 
 • AWS Direct Connect để tạo ra kết nối mạng chuyên biệt với AWS. Bằng cách này, bạn có thể bảo mật dữ liệu của bạn khi truyền giữa mạng của bạn và AWS với nhiều lựa chọn mã hóa.
 • Firehose dữ liệu Amazon Kinesis để truyền liên tục dữ liệu. Bạn có thể tải các luồng dữ liệu theo thời gian thực vào hồ dữ liệu, kho và dịch vụ phân tích một cách đáng tin cậy.
 • AWS Snowcone để triển khai các thiết bị điện toán biên. Các thiết bị Snowcone nhỏ, chắc chắn và an toàn. Các thiết bị này cung cấp dịch vụ điện toán biên, kho lưu trữ dữ liệu và truyền dữ liệu vật lý ngay cả khi đang di chuyển. Chúng là những lựa chọn tốt trong môi trường khắc nghiệt với khả năng kết nối kém hoặc không có khả năng kết nối.
 • Bộ hỗ trợ truyền AWS giúp dễ dàng quản lý hoạt động truyền tệp. Bạn cũng có thể hiện đại hóa quy trình truyền sang Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3) hoặc Hệ thống tệp linh hoạt của Amazon (Amazon EFS). Chỉ mất vài giờ để bạn làm điều này với các hệ thống xác thực hiện có của bạn.

Bắt đầu sử dụng dịch vụ di chuyển dữ liệu trên AWS bằng cách tạo tài khoản ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo trên AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Tìm hiểu thêm về Dịch vụ di chuyển 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập