AWS Managed Services
Đám mây AWS
Hãy liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin

Hầu như mỗi khi chúng tôi trao đổi với các công ty, lý do số một khiến họ chọn di chuyển lên đám mây là tính linh hoạt và tốc độ họ có thể thực hiện di chuyển. Với điện toán đám mây, bạn có thể thiết lập hàng nghìn máy chủ trong vài phút so với 10 đến 18 tuần để thiết lập các máy chủ đang sử dụng tại chỗ. Đám mây AWS cung cấp hơn 90 dịch vụ - trên tất cả các lĩnh vực từ điện toán, lưu trữ và cơ sở dữ liệu cho đến tích hợp liên tục, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo - thực sự dễ dàng. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể biến ý tưởng thành hành động chỉ trong vài giây thay vì nhiều tháng.

Có rất nhiều lý do khiến khách hàng di chuyển dữ liệu lên đám mây. Một số di chuyển dữ liệu lên đám mây để tăng năng suất của lực lượng lao động. Chúng tôi cũng chứng kiến nhiều công ty có các dự án hợp nhất và hợp lý hóa trung tâm dữ liệu để di chuyển lên đám mây, đặc biệt là các dự án đang chuẩn bị cho việc mua lại, thoái vốn hoặc đã gặp phải sự dàn trải cơ sở hạ tầng trong nhiều năm. Ngoài ra, có những công ty đang mong muốn đổi mới hoàn toàn hoạt động kinh doanh của mình bằng công nghệ hiện đại theo một phần của chương trình chuyển đổi kỹ thuật số lớn hơn. Và hiển nhiên là, các tổ chức đang không ngừng tìm kiếm những cách thức giúp cải thiện lợi nhuận thông qua cắt giảm chi phí.


AWS có hàng triệu khách hàng đang hoạt động hàng tháng và từng phân khúc kinh doanh dễ thấy theo ngành dọc trong doanh nghiệp đang sử dụng AWS theo cách có ý nghĩa. Trong dịch vụ tài chính, đó là Capital One, Intuit, FINRA và Barclays. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chúng tôi có Johnson & Johnson, Merck, Pfizer và Bristol Myers Squibb. Trong lĩnh vực dầu khí, có Shell, BP và Hess. Trong lĩnh vực sản xuất, chúng tôi có các khách hàng như GE, Philips và Schneider Electric. Trong lĩnh vực công nghệ còn có Netflix, Samsung, Adobe và Autodesk.

Mỗi tổ chức sẽ có những lý do và trở ngại của riêng mình, tuy nhiên chúng tôi đã nhìn ra được những yếu tố thúc đẩy chung mà các khách hàng luôn áp dụng khi di chuyển lên đám mây:

Chi phí vận hành

Các thành phần chính trong chi phí vận hành là đơn giá của cơ sở hạ tầng, khả năng điều chỉnh phù hợp giữa cung và cầu, tìm ra lộ trình đi đến khả năng tùy ý lựa chọn, sử dụng cơ sở chi phí co giãn và tính minh bạch.

Năng suất của lực lượng lao động

Thông thường, năng suất tăng nhờ hai yếu tố chính: không cần chờ đợi cơ sở hạ tầng và có khả năng tiếp cận toàn diện AWS với trên 90 dịch vụ theo nhu cầu mà bạn lẽ ra sẽ phải xây dựng và duy trì. Trên thực tế, chúng tôi thường chứng kiến năng suất của lực lượng lao động cải thiện 30-50% sau một đợt di chuyển lớn.

Tránh chi phí

Việc loại bỏ sự cần thiết của các kế hoạch làm mới phần cứng và kế hoạch bảo trì liên tục chính là các yếu tố then chốt giúp tránh chi phí. Chúng tôi phát hiện ra rằng khách hàng không hề hứng thú với chi phí và công sức phải bỏ ra để thực hiện các chu kỳ làm mới lớn hay đổi mới trung tâm dữ liệu.

Khả năng phục hồi hoạt động

Điều này có vẻ là hiển nhiên, nhưng giảm biên độ rủi ro cho tổ chức cũng sẽ hạ thấp chi phí giảm thiểu rủi ro. Với 16 khu vực gồm 42 Vùng sẵn sàng (AZ), AWS có độ phủ hoạt động trên toàn cầu để cải thiện thời gian vận hành, qua đó giảm thiểu chi phí liên quan đến rủi ro.

Linh hoạt trong kinh doanh

Di chuyển lên Đám mây AWS giúp tăng độ linh hoạt vận hành tổng thể. Điều này cho phép bạn phản ứng nhanh hơn với các điều kiện thị trường thông qua các hoạt động như thâm nhập thị trường mới, bán lại các ngành nghề kinh doanh và mua lại tài sản có sẵn mang đến lợi thế cạnh tranh.


Lộ trình áp dụng đám mây mang tính đặc thù đối với từng doanh nghiệp. Các giai đoạn áp dụng được mô tả ở đây có thể hữu ích cho việc tìm hiểu một số bước có liên quan.

Các giai đoạn áp dụng đám mây

Lộ trình di chuyển lên đám mây của khách hàng thường trải qua bốn giai đoạn:

Trong giai đoạn dự án, bạn sẽ chạy các dự án để làm quen và trải nghiệm các lợi ích từ đám mây.

Sau khi trải nghiệm các lợi ích của đám mây, bạn sẽ xây dựng nền móng để nhân rộng quá trình áp dụng đám mây. Bước này bao gồm tạo một landing zone (một môi trường AWS nhiều tài khoản, bảo mật được cấu hình sẵn), Cloud Center of Excellence (CCoE), mô hình vận hành, cũng như đảm bảo tính sẵn sàng về bảo mật và tuân thủ.

Trong giai đoạn này, bạn di chuyển các ứng dụng hiện có bao gồm các ứng dụng then chốt hoặc toàn bộ các trung tâm dữ liệu lên đám mây khi bạn đã nhân rộng quá trình áp dụng rộng khắp trên phần danh mục ứng dụng CNTT đang tăng trưởng của mình. 

Bây giờ các hoạt động vận hành của bạn đang ở trên đám mây, bạn có thể tập trung vào tận dụng lợi thế từ tính linh hoạt và các chức năng của AWS để thay đổi hoạt động kinh doanh thông qua việc đẩy nhanh thời gian đến thị trường và đẩy mạnh sự chú trọng vào cải tiến.


Có thể sẽ có một số trường hợp trong đó bạn chỉ dự tính những đợt di chuyển dữ liệu cũ lớn, tuy nhiên chúng tôi đang khám phá ra rằng các đợt di chuyển thường là một phần của nỗ lực chuyển đổi doanh nghiệp lớn hơn. Các mô hình mà chúng tôi thường thấy xoay quanh việc di chuyển lên đám mây thường diễn ra theo quá trình tiếp cận gồm 5 bước:

Quy trình di chuyển

Bước 1: Chuẩn bị di chuyển và lập kế hoạch kinh doanh

Ở bước này, bạn quyết định các mục tiêu thích hợp và bắt đầu lên ý tưởng về các loại lợi ích mà bạn sẽ nhận thấy. Bước này bắt đầu với một số trải nghiệm cơ bản và phát triển một đề án kinh doanh sơ bộ cho đợt di chuyển. Điều này đòi hỏi phải xem xét các mục tiêu, cùng với tuổi, kiến trúc, cũng như những hạn chế của các ứng dụng hiện có của bạn. Chúng tôi có các đối tác như RISC Networks, Atadata, Cloudamize, TSOLogic và Apptio là những đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Bước 2: Khám phá danh mục ứng dụng và lập kế hoạch

Tiếp theo, bạn cần nắm được danh mục ứng dụng CNTT, những mối quan hệ phụ thuộc giữa các ứng dụng và bắt đầu xem xét bạn sẽ cần áp dụng loại chiến lược di chuyển nào để đáp ứng các mục tiêu của đề án kinh doanh. Với phương pháp khám phá danh mục ứng dụng và di chuyển, bạn sẽ ở vị thế thuận lợi để xây dựng một đề án kinh doanh toàn diện. Nếu cần trợ giúp trong việc tìm hiểu danh mục ứng dụng CNTT, bạn có thể làm việc với các đối tác như RISC Networks, Cloudamize và Atadata, hoặc sử dụng AWS Application Discovery Service.

Bước 3 và Bước 4: Thiết kế, di chuyển và thẩm định ứng dụng

Hai bước này tập trung vào những chuyển biến từ cấp độ danh mục ứng dụng sang cấp độ từng ứng dụng và bạn sẽ thiết kế, di chuyển và thẩm định từng ứng dụng. Mỗi ứng dụng được thiết kế, di chuyển và thẩm định theo một trong sáu chiến lược di chuyển phổ biến (“The 6 R’s”). Khi bạn đã có trải nghiệm cơ bản nhất định từ việc di chuyển một số ứng dụng và có sẵn kế hoạch mà tổ chức có thể hỗ trợ - đây chính là thời điểm thích hợp để đẩy nhanh quá trình di chuyển và đạt được quy mô mong đợi. Các đối tác như CloudVelox, Atadata, Racemi và Attuinity cũng như AWS Server Migration Service (SMS), AWS Database Migration Service (DMS)CloudEndure Migration có thể trợ giúp bạn ở bước này.

Bước 5: Vận hành

Khi di chuyển các ứng dụng, bạn lặp lại hoạt động trên nền tảng mới, đóng các hệ thống cũ và lặp lại liên tục để đạt tới mô hình vận hành hiện đại. Mô hình vận hành của bạn trở thành một tập hợp tươi mới gồm con người, quy trình và công nghệ không ngừng cải thiện khi bạn di chuyển nhiều ứng dụng hơn. Chúng tôi có các đối tác như AppDynamics, NewRelic và Dynatrace có thể giúp bạn tiếp tục lặp lại hoạt động trên mô hình vận hành của mình khi di chuyển nhiều hơn lên đám mây.

Các tổ chức thường bắt đầu xem xét cách thức sẽ di chuyển ứng dụng trong Bước 2 của quy trình di chuyển. Đây là thời điểm bạn xác định trong môi trường của bạn có những gì và chiến lược di chuyển cho từng ứng dụng. Sáu phương pháp tiếp cận được nêu chi tiết dưới đây là các chiến lược di chuyển phổ biến được áp dụng và xây dựng dựa trên “The 5 R’s” do Gartner đề ra vào năm 2011.

Bạn cần đạt được sự hiểu biết thấu đáo về chiến lược di chuyển phù hợp nhất với các phần nhất định trong danh mục ứng dụng của mình. Một điều quan trọng khác cần cân nhắc là, trong khi một trong sáu chiến lược có thể phù hợp nhất cho việc di chuyển một số ứng dụng trong một danh mục nhất định, một chiến lược khác có thể hiệu quả hơn cho việc di chuyển các ứng dụng khác trong cùng danh mục đó.

Các chiến lược di chuyển ứng dụng

1. Thay đổi lưu trữ (“nâng và chuyển”)

Trong trường hợp di chuyển lượng lớn dữ liệu cũ, trong đó tổ chức mong muốn nhanh chóng thực hiện quá trình di chuyển và mở rộng quy mô để đáp ứng đề án kinh doanh, chúng tôi nhận thấy rằng đa số ứng dụng được thay đổi lưu trữ. Hầu hết quá trình thay đổi lưu trữ có thể được tự động hóa bằng các công cụ như AWS SMS, mặc dù vậy bạn có thể sẽ muốn thực hiện quá trình này theo cách thủ công khi tìm hiểu cách áp dụng các hệ thống cũ lên đám mây.

Bạn cũng có thể nhận thấy rằng khi đã chạy trên đám mây, các ứng dụng sẽ dễ thiết kế lại kiến trúc hơn. Một phần lý do của điều này là tổ chức của bạn sẽ phát triển được những kỹ năng tốt hơn để thực hiện được như vậy và một phần là do phần việc khó khăn – di chuyển ứng dụng, dữ liệu và lưu lượng – đã được hoàn thành.

2. Thay đổi nền tảng (“nâng, sửa và chuyển”)

Chiến lược này đòi hỏi thực hiện một vài thao tác tối ưu hóa đám mây để đạt được những lợi ích hữu hình nhất định mà không làm thay đổi kiến trúc cốt lõi của ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể muốn rút ngắn thời gian bỏ ra để quản lý các phiên bản cơ sở dữ liệu bằng cách di chuyển sang dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ được quản lý như Amazon Relational Database Service (RDS) hoặc di chuyển ứng dụng sang một nền tảng được quản lý hoàn toàn như AWS Elastic Beanstalk.

3. Mua lại (“loại bỏ và mua”)

Đây là quyết định chuyển sang một sản phẩm khác và có vẻ đồng nghĩa với việc tổ chức của bạn sẵn sàng thay đổi mô hình cấp phép mà bạn sử dụng từ trước đến nay. Đối với các khối lượng công việc có thể nâng cấp dễ dàng lên các phiên bản mới hơn, chiến lược này có thể cho phép nâng cấp một bộ tính năng và thực thi mượt mà hơn.

4. Cải tiến / Thay đổi kiến trúc

Thông thường, động cơ thúc đẩy chiến lược này là một nhu cầu kinh doanh mạnh mẽ nhằm bổ sung các tính năng, quy mô hoặc hiệu suất mà khó có thể đạt được ở môi trường hiện có của ứng dụng. Nếu tổ chức của bạn muốn thúc đẩy tính linh hoạt hoặc cải thiện tính liên tục trong kinh doanh bằng cách chuyển sang một kiến trúc hướng dịch vụ (SOA), chiến lược này sẽ rất đáng theo đuổi – cho dù đây thường là giải pháp tốn kém nhất.

5. Ngừng sử dụng

Việc xác định các tài sản CNTT không còn hữu ích và có thể ngừng sử dụng sẽ giúp thúc đẩy đề án kinh doanh của bạn và giúp bạn tập trung sự chú ý vào việc duy trì các tài nguyên được sử dụng rộng rãi.

6. Giữ lại

Bạn có thể cần giữ lại các phần trong danh mục ứng dụng CNTT vì có một số ứng dụng mà bạn không sẵn sàng di chuyển hoặc cảm thấy thuận tiện hơn khi giữ lại tại chỗ, hoặc bạn không sẵn sàng ưu tiên ứng dụng vừa mới được nâng cấp rồi lại tiếp tục thay đổi lần nữa.


Có một số công cụ giúp bạn tự động hóa việc di chuyển các ứng dụng:

AWS Direct Connect
Amazon Kinesis Firehose

AWS Migration Hub cung cấp một địa điểm để theo dõi tiến độ di chuyển ứng dụng giữa nhiều giải pháp khác nhau của đối tác và của AWS. Sử dụng Migration Hub cho phép bạn chọn các công cụ của AWS và đối tác phù hợp nhất với nhu cầu, đồng thời cung cấp khả năng giám sát trạng thái của các đợt di chuyển trên toàn danh mục ứng dụng của bạn. Migration Hub còn cung cấp các số liệu chính và tiến độ của từng ứng dụng, bất kể bạn đang sử dụng công cụ nào để di chuyển ứng dụng.

AWS Direct Connect

TSO Logic cung cấp các đề xuất tập trung vào dữ liệu chính xác để điều chỉnh quy mô và chi phí điện toán. Phân tích dự đoán của chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về một cơ sở liên tục để đảm bảo bạn luôn chạy mỗi ứng dụng ở nơi thích hợp nhất, với phần mềm phù hợp và với tổng chi phí sở hữu thấp nhất—ngay cả khi môi trường của bạn, các tùy chọn đám mây và giá cả thay đổi.  TSO Logic giúp bạn xây dựng một trường hợp kinh doanh rõ ràng để đẩy nhanh quá trình lập kế hoạch di chuyển.  

AWS Application Discovery Service giúp bạn lập kế hoạch các dự án di chuyển bằng cách thu thập thông tin về các trung tâm dữ liệu tại chỗ. Việc lập kế hoạch di chuyển trung tâm dữ liệu có thể can thiệp đến hàng nghìn khối lượng công việc thường phụ thuộc sâu sắc lẫn nhau. AWS Application Discovery Service thu thập và trình bày dữ liệu về cấu hình, mức sử dụng và hành vi từ các máy chủ để giúp bạn hiểu rõ hơn về các khối lượng công việc.

AWS Server Migration Service
AWS Database Migration Service
VMWare Cloud on AWS

AWS Server Migration Service (SMS) là một dịch vụ không sử dụng tác nhân, giúp bạn di chuyển hàng nghìn khối lượng công việc tại chỗ lên AWS dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn. AWS SMS cho phép bạn tự động hóa, lập lịch và theo dõi số lượng bản sao đang tăng dần của các ổ đĩa máy chủ đang hoạt động, giúp bạn điều phối các đợt di chuyển máy chủ quy mô lớn dễ dàng hơn.

 

 

AWS Server Migration Service

CloudEndure Migration đơn giản hóa, đẩy nhanh và tự động hóa quá trình di chuyển ứng dụng từ cơ sở hạ tầng vật lý, ảo và dựa trên đám mây sang AWS. CloudEndure Migration tự động chuyển đổi mọi ứng dụng chạy trên hệ điều hành được hỗ trợ, hỗ trợ đầy đủ chức năng trên AWS và không có các vấn đề về khả năng tương thích. Trong quá trình sao chép này, ứng dụng của bạn sẽ tiếp tục chạy tại nguồn mà không có thời gian ngừng hoạt động hay gián đoạn về hiệu năng. Sau khoảng thời gian chuyển đổi tối thiểu, máy chủ đã di chuyển sẽ chạy với tính chất gốc trong AWS.

AWS Database Migration Service (DMS) giúp bạn di chuyển cơ sở dữ liệu sang AWS một cách dễ dàng và bảo mật. Cơ sở dữ liệu nguồn vẫn duy trì toàn bộ hoạt động trong quá trình di chuyển, giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của các ứng dụng phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu đó. AWS Database Migration Service có thể di chuyển dữ liệu đến và từ các cơ sở dữ liệu thương mại và nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất.

VMware Cloud on AWS là dịch vụ đám mây tích hợp do AWS và VMware kết hợp phát triển, cung cấp dịch vụ có quy mô linh hoạt, bảo mật và tiên tiến cho phép các tổ chức di chuyển và mở rộng một cách trơn tru môi trường trên nền tảng VMware vSphere tại chỗ lên Đám mây AWS bằng cách vận hành cơ sở hạ tầng được cài đặt trực tiếp trên phần cứng thế hệ mới của Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).  VMware Cloud on AWS là lựa chọn lý tưởng cho các cơ sở hạ tầng CNTT và tổ chức vận hành đang muốn di chuyển khối lượng công việc trên nền tảng vSphere tại chỗ của họ lên nền tảng đám mây công khai, hợp nhất và mở rộng năng lực cho trung tâm dữ liệu cũng như tối ưu hóa, đơn giản hóa và hiện đại hóa các giải pháp phục hồi sau thảm họa.  VMware Cloud on AWS do VMware và đối tác của VMware phân phối, bán và hỗ trợ trên toàn cầu.

S3 Transfer Acceleration

Amazon S3 Transfer Acceleration đẩy nhanh tốc độ truyền Internet công cộng sang Amazon S3. Bạn có thể tối đa hóa băng thông có sẵn không phụ thuộc vào khoảng cách hay môi trường Internet thay đổi, đồng thời không có máy khách đặc biệt hay các giao thức mạng độc quyền. Chỉ việc thay đổi điểm cuối mà bạn sử dụng với bộ chứa S3 và quá trình tăng tốc sẽ tự động diễn ra.

AWS Snowball

AWS Snowball là dịch vụ vận chuyển dữ liệu ở cấp độ petabyte sử dụng các thiết bị bảo mật để truyền lượng dữ liệu lớn vào và ra khỏi Đám mây AWS. Việc sử dụng Snowball sẽ giúp giải quyết nhiều thách thức phổ biến với việc truyền dữ liệu quy mô lớn, trong đó có chi phí mạng cao, thời gian truyền lâu và các vấn đề bảo mật.

AWS Snowmobile

AWS Snowmobile là dịch vụ truyền dữ liệu với quy mô tính bằng Exabyte, được sử dụng để di chuyển lượng dữ liệu cực lớn tới AWS. Bạn có thể truyền lên đến 100PB trên mỗi Snowmobile, một container chở hàng kiên cố dài 45 foot di chuyển bởi một chiếc xe đầu kéo. Snowmobile giúp dễ dàng di chuyển các khối lượng dữ liệu khổng lồ lên đám mây, bao gồm các thư viện video, kho lưu trữ hình ảnh hoặc thậm chí là di chuyển toàn bộ một trung tâm dữ liệu.

AWS Direct Connect
Amazon Kinesis Firehose

AWS Direct Connect cho phép bạn thiết lập kết nối mạng chuyên biệt giữa mạng của bạn và một trong những địa điểm của AWS Direct Connect. Sử dụng VLAN 802.1q theo tiêu chuẩn ngành, kết nối này có thể được phân vùng thành nhiều giao diện ảo. Điều này cho phép bạn sử dụng cùng kết nối để truy cập các tài nguyên công cộng như các đối tượng được lưu trên Amazon S3 sử dụng không gian địa chỉ IP công khai và các tài nguyên riêng như các phiên bản Amazon EC2 đang chạy trong Amazon Virtual Private Cloud (VPC) sử dụng không gian IP riêng, đồng thời duy trì sự tách biệt mạng giữa môi trường công khai và môi trường riêng. Các giao diện ảo có thể được cấu hình vào bất kỳ thời điểm nào để đáp ứng các nhu cầu thay đổi liên tục của bạn.

Amazon Kinesis Firehose là cách đơn giản nhất để tải dữ liệu truyền phát lên AWS. Dịch vụ này có khả năng thu thập và tự động tải luồng dữ liệu lên Amazon S3 và Amazon Redshift, cho phép thực hiện các phân tích gần theo thời gian thực bằng công cụ thông tin doanh nghiệp và bảng thông tin hiện tại mà bạn hiện vẫn đang sử dụng. Đây là một dịch vụ được quản lý hoàn toàn, tự động thay đổi quy mô để phù hợp với lưu lượng dữ liệu và không cần quản trị liên tục. Công cụ này còn có thể chia lô, nén và mã hóa dữ liệu trước khi tải, nhờ đó giảm thiểu lượng dung lượng lưu trữ sử dụng tại điểm đích và tăng độ bảo mật. Bạn có thể dễ dàng tạo luồng phân phối Firehose từ Bảng điều khiển quản lý AWS, cấu hình luồng này chỉ bằng vài lần nhấp chuột và bắt đầu gửi dữ liệu đến luồng từ hàng trăm trong số hàng nghìn nguồn dữ liệu cần tải liên tục lên AWS – tất cả chỉ trong vài phút.

Một số công ty lớn đang di chuyển danh mục gồm 2.000 ứng dụng với sự tham gia của hơn 600 nhà cung cấp. Trong suốt quá trình này, các công ty đã tốn vô số giờ, tuần và tháng vào các hợp đồng và đánh giá quyền di chuyển phần mềm hiện tại.

AWS Marketplace cho phép khách hàng chọn từ hơn 3.500 danh sách phần mềm được cung cấp từ hơn 1.100 đối tác công nghệ của chúng tôi để giúp quá trình di chuyển diễn ra nhanh hơn và dễ dàng hơn. Marketplace có trên 400 tùy chọn sử dụng giấy phép riêng (bring your own license – BYOL) cho phép cung cấp nhanh chóng và triển khai có kiểm soát các sản phẩm mà khách hàng có thể đã sở hữu trong các lĩnh vực như Bảo mật, Mạng, Lưu trữ, BI và Cơ sở dữ liệu.

Khám phá AWS Marketplace

AWS Marketplace


AWS Migration Acceleration Program (MAP) được thiết kế để giúp các doanh nghiệp tâm huyết với hành trình di chuyển đạt được hàng loạt các lợi ích kinh doanh bằng cách di chuyển các khối lượng công việc hiện tại lên Amazon Web Services. Giải pháp này bao gồm một hệ thống phương pháp di chuyển để thực thi các đợt di chuyển dữ liệu cũ theo cách thức khoa học cũng như một bộ công cụ mạnh mẽ để tự động hóa và đẩy nhanh tốc độ cho những trường hợp di chuyển phổ biến.

Tìm hiểu thêm về AWS Migration Acceleration Program »

AWS MAP
AWS CAF

Chúng tôi đã thu được những hiểu biết sâu sắc từ vô số hoạt động tương tác với khách hàng và đã phát triển nên AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) để giúp các tổ chức phát triển một kế hoạch hiệu quả và năng suất cho hành trình áp dụng đám mây của mình. Hướng dẫn và biện pháp thực hành tốt nhất được đưa ra trong framework này có thể giúp các công ty xây dựng một phương pháp tiếp cận toàn diện với điện toán đám mây trong toàn tổ chức và trong suốt vòng đời của hệ thống CNTT. Ở cấp độ cao nhất, AWS CAF sắp xếp hướng dẫn thành sáu lĩnh vực trọng tâm. Chúng tôi mô tả những lĩnh vực trọng tâm này như những Quan điểm.

Nhìn chung, Doanh nghiệp, Con người và Quan điểm quản trị chú trọng vào năng lực kinh doanh còn Nền tảng, Bảo mật và Quan điểm vận hành chú trọng vào năng lực kỹ thuật. Bằng cách xác định những khoảng cách về kỹ năng và quy trình giữa môi trường CNTT hiện tại và môi trường đám mây trong tương lai, các tổ chức có thể lập ra được kế hoạch hành động được thiết kế để san lấp những khoảng cách ấy.

Tải xuống báo cáo nghiên cứu chuyên sâu Tổng quan về AWS CAF »

Các doanh nghiệp di chuyển lên AWS cần có chuyên môn, công cụ và sự liên kết giữa chiến lược kinh doanh và CNTT. Nhiều tổ chức có thể đẩy nhanh quá trình di chuyển và thời gian thu được kết quả bằng cách làm việc cùng các đối tác. Chương trình năng lực đối tác AWS xác nhận các đối tác đã chứng tỏ được khả năng hỗ trợ khách hàng sử dụng các dịch vụ AWS.

Các đối tác năng lực di chuyển lên AWS cung cấp các giải pháp hoặc có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp di chuyển các ứng dụng hoặc cơ sở hạ tầng cũ của mình lên AWS, trên tất cả các phương diện của những dự án di chuyển phức tạp bao gồm khám phá, lập kế hoạch, di chuyển và vận hành.

Tìm hiểu thêm về Đối tác năng lực di chuyển lên AWS »

Đối tác của AWS
Dịch vụ chuyên nghiệp của AWS

Nhóm Dịch vụ chuyên nghiệp của AWS có hiểu biết chuyên sâu về ý nghĩa của việc di chuyển lên đám mây và đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng doanh nghiệp và tổ chức chính phủ đạt được các mục tiêu kinh doanh trên từng giai đoạn áp dụng AWS. Hoạt động tại 20 quốc gia, nhóm có tầm cỡ toàn cầu và chuyên môn ngành để hỗ trợ tổ chức của bạn.

Tìm hiểu thêm về nhóm Dịch vụ chuyên nghiệp của AWS

Mặc dù mỗi đợt di chuyển thành công đều có chung một số thành phần, tuy nhiên sẽ không có một giải pháp nào phù hợp cho tất cả khi quyết định phương pháp tốt nhất. Chúng tôi đã thu được những kinh nghiệm trong việc trợ giúp các tổ chức di chuyển danh mục ứng dụng CNTT lên đám mây và đã soạn thành một cuốn sách điện tử với các biện pháp thực hành tốt nhất và các chiến lược mà nhiều khách hàng cảm thấy hữu ích.

Tải xuống sách điện tử Di chuyển lên AWS »

Sách điện tử của AWS
Blog AWS Enterprise Collections

Blog AWS Enterprise Collections là một chuỗi các bài viết liên quan đến quá trình áp dụng điện toán đám mây của doanh nghiệp. Các bài viết này đề cập đến các biện pháp thực hành tốt nhất, các đề xuất cũng như những chia sẻ trực tiếp về trải nghiệm điện toán đám mây từ các lãnh đạo của AWS và các khách hàng của AWS.

Bắt đầu theo dõi hôm nay »

Hãy liên hệ với chúng tôi