Di chuyển và hiện đại hóa với AWS

Tối ưu hóa chi phí và tăng tốc độ đổi mới bằng cách di chuyển và hiện đại hóa các ứng dụng và dữ liệu của bạn với AWS

Đừng chỉ dịch chuyển sang đám mây. Chuyển đổi với AWS – tận dụng kinh nghiệm không đâu sánh kịp cùng các giải pháp đã được chứng minh của chúng tôi để tiến tới thành công qua mỗi bước trong hành trình di chuyển và hiện đại hóa của bạn.

Với hơn một triệu khách hàng đang hoạt động khắp toàn cầu, AWS đã giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô dịch chuyển sang đám mây và phát triển lớn mạnh. Các tổ chức dẫn đầu như Ferrari, Formula 1, Intuit, Moderna, NASA, the NHL, Orangetheory Fitness, PBS, Redfin và Snapchat đều chọn sử dụng AWS để tăng tính linh hoạt, giảm chi phí và đẩy nhanh quá trình đổi mới.

Từ bảo toàn và di chuyển khối lượng công việc đến dịch chuyển toàn bộ trung tâm dữ liệu, AWS cung cấp các tính năng tổ chức, vận hành và kỹ thuật theo nhu cầu của bạn để đạt kết quả di chuyển thành công. Và với bộ dịch vụ, chương trình và đối tác về di chuyển và hiện đại hóa sâu rộng nhất chuyên về khối lượng công việc như Microsoft, SAP, VMware, Oracle và Mainframe, bạn có thể nhanh chóng bắt đầu nhận ra giá trị của AWS trong kinh doanh.

Tại sao nên di chuyển sang AWS?

Các tổ chức chuyển từ hệ thống tại chỗ sang AWS nhận thấy rằng ở mức trung bình, họ có thể:

Lên đến 66%

chi phí hạ tầng*

Giảm lên đến 77%

các giấy phép cần thiết* **

giảm 43%

thời gian tiếp thị các tính năng mới*

tăng 29%

số lượng nhân viên tập trung vào đổi mới*

giảm 45%

số lượng sự cố liên quan đến vấn đề bảo mật*

Di chuyển khối lượng công việc ứng dụng

Microsoft

AWS đã hỗ trợ các tổ chức di chuyển khối lượng công việc Microsoft của họ sang đám mây kể từ năm 2008 – lâu hơn bất cứ nhà cung cấp dịch vụ đám mây nào khác. Chúng tôi đã nhận được sự tín nhiệm của hàng triệu khách hàng đang hoạt động, hiện đang trải nghiệm hiệu năng và độ tin cậy tốt hơn, khả năng bảo mật tốt hơn, tổng chi phí sở hữu (TCO) thấp hơn và các tùy chọn cấp phép linh hoạt cho khối lượng công việc Windows Server, SQL Server và .NET.

SAP

Cải thiện độ tin cậy, tính bền vững và bảo mật, đơn giản hóa hoạt động và giảm chi phí khi bạn chạy các ứng dụng SAP trên AWS. Di chuyển nhanh chóng các hệ thống hiện có hoặc triển khai bối cảnh SAP mới, bao gồm RISE với SAP. Tạo sự khác biệt cho trải nghiệm khách hàng của bạn, thúc đẩy tăng trưởng cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động và tính bền vững bằng cách mở rộng hệ thống SAP của bạn lên hơn 200 dịch vụ AWS. Có được góc nhìn thống nhất về tất cả dữ liệu của bạn, bao gồm các hệ thống ERP để khai mở thông tin chuyên sâu mới và đưa ra quyết định đúng đắn hơn trong toàn doanh nghiệp của bạn.  

VMware

Là nhà cung cấp đám mây lâu đời nhất với kinh nghiệm phong phú nhất trong việc giúp đỡ khách hàng VMware trên quy mô lớn, AWS cung cấp các tùy chọn đã qua kiểm chứng để di chuyển và hiện đại hóa nhằm đơn giản hóa quá trình chuyển đổi của bạn sang đám mây. Khám phá các dịch vụ, chương trình và ưu đãi được xây dựng theo mục đích của chúng tôi để di chuyển khối lượng công việc VMware, hiện đại hóa sang bộ chứa và mô hình phi máy chủ hoặc chuyển sang các dịch vụ được quản lý.

Oracle

Các ứng dụng hoạch địch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) của bạn rất quan trọng để giữ lợi thế cạnh tranh cho tổ chức và làm hài lòng khách hàng cuối của bạn. Bằng cách chạy và duy trì các ứng dụng Oracle ERP (bao gồm E-Business Suite, Peoplesoft và JD Edwards) trên AWS, bạn sẽ tăng khả năng phục hồi, giảm thời gian ngừng hoạt động, tăng khả năng hiển thị dữ liệu và thúc đẩy sự đổi mới cho doanh nghiệp của bạn. Tận dụng các lớp cơ sở hạ tầng, lưu trữ và điện toán linh hoạt của AWS cho các ứng dụng Oracle ERP để giảm chi phí, đồng thời tăng hiệu năng, tính linh hoạt và bảo mật.  

Máy tính lớn

Hiện đại hóa và di chuyển các ứng dụng máy tính lớn của bạn bằng cách sử dụng dịch vụ hiện đại hóa máy tính lớn của AWS để tận dụng các chuỗi công cụ được tích hợp sẵn, môi trường thời gian hoạt động trên đám mây và mô hình tiêu thụ trả tiền theo mức sử dụng. Hưởng lợi từ các phương pháp hiện đại hóa máy tính lớn đã được chứng minh, các đối tác có trình độ chuyên môn sâu rộng và năng lực được chứng nhận để lập kế hoạch và thực hiện tự động tái cấu trúc hoặc chuyển nền tảng các ứng dụng máy tính lớn nhằm thúc đẩy sự đổi mới, tính linh hoạt và tiết kiệm chi phí. Tự tin di chuyển các dịch vụ kinh doanh dựa trên máy tính lớn quan trọng của bạn lên môi trường đám mây bảo mật và có quy mô linh hoạt có phạm vi toàn cầu.  

.NET

AWS hỗ trợ các nhà phát triển di chuyển và hiện đại hóa các ứng dụng .NET trong Đám mây AWS. Phát triển các ứng dụng .NET hiệu suất cao bằng các dịch vụ dẫn đầu ngành trong mảng bộ chứa, phi máy chủ, cơ sở dữ liệu, máy học và nhiều mảng khác. AWS giúp các nhà phát triển .NET rút ngắn thời gian học hỏi bằng các công cụ hỗ trợ làm việc hiệu quả hơn với .NET trên AWS. 

Giải pháp di chuyển và hiện đại hóa của AWS

Đẩy nhanh hành trình di chuyển và hiện đại hóa của bạn lên đám mây. AWS cung cấp nhiều giải pháp di chuyển để giúp di chuyển khối lượng công việc từ môi trường tại chỗ, cơ sở lưu trữ hoặc các đám mây công cộng khác.

Giải pháp của AWS sẽ giải quyết các vấn đề về con người, quy trình, công nghệ và tài chính trong suốt hành trình di chuyển và hiện đại hóa để đảm bảo dự án của bạn đạt được kết quả kinh doanh mong muốn.

Tối ưu hóa AWS và đánh giá cấp phép

Đánh giá khả năng giảm chi phí cấp phép của bên thứ ba cho các ứng dụng Windows Server, SQL Server, VMware và Oracle bằng Đánh giá hoạt động cấp phép và tối ưu hóa (OLA) của AWS. Chương trình miễn phí này dành cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại sẽ giúp bạn đánh giá và tối ưu hóa môi trường tại chỗ và trên đám mây hiện tại, dựa trên mức khai thác tài nguyên thực tế, cấp phép của bên thứ ba
và các thành phần phụ thuộc của ứng dụng.

Chương trình tăng tốc di chuyển của AWS

Chương trình tăng tốc di chuyển (MAP) của AWS là chương trình di chuyển lên đám mây toàn diện và đã được chứng minh dựa trên kinh nghiệm di chuyển hàng nghìn khách hàng doanh nghiệp lên đám mây. MAP cung cấp các công cụ giúp người dùng giảm chi phí, tự động thực thi và đẩy nhanh kết quả. Chương trình cũng cung cấp các phương án tiếp cận đào tạo và nội dung tùy chỉnh riêng, kiến thức chuyên môn từ AWS Professional Services, hệ sinh thái đối tác toàn cầu và khoản đầu tư AWS.

Dịch vụ di chuyển và hiện đại hóa của AWS

Danh mục toàn diện về các dịch vụ di chuyển và hiện đại hóa của AWS cùng với môi trường hoàn thiện của bên thứ ba của chúng tôi cung cấp các tính năng bạn cần – bao gồm đề xuất thông minh và tự động hóa dựa trên công nghệ máy học của AWS – để đơn giản hóa và tăng tốc từng bước trong hành trình chuyển đổi.  Di chuyển và hiện đại hóa các ứng dụng, máy chủ, dữ liệu, kho lưu trữ và nhiều hơn thế.

Đối tác năng lực AWS

Đối tác năng lực di chuyển của AWS giúp bạn hiện đại hóa và chuyển đổi các ứng dụng trong khi chuyển sang AWS để tiết kiệm chi phí, tăng tính linh hoạt và cải thiện khả năng bảo mật. Các tổ chức có thể đẩy nhanh quá trình di chuyển và đạt lợi ích đám mây nhanh hơn nhờ Đối tác AWS.

Khách hàng

Xem tất cả khách hàng »
Biểu tượng dịch vụ di chuyển
Di chuyển khối lượng công việc bằng Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS

Truy cập ngay vào Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS để di chuyển ứng dụng

Bắt đầu sử dụng miễn phí »
Biểu tượng cơ sở dữ liệu di chuyển lên đám mây
Chuyển sang cơ sở dữ liệu AWS được quản lý toàn phần

Tiết kiệm thời gian và chi phí nhờ di chuyển cơ sở dữ liệu sang AWS nhanh chóng và an toàn

Tìm hiểu thêm về di chuyển cơ sở dữ liệu »

Bắt đầu hành trình di chuyển sang đám mây ngay hôm nay. Kết nối với một chuyên gia.