Phiên bản trong Điện toán đám mây là gì?

Một phiên bản trong điện toán đám mây là một tài nguyên máy chủ được cung cấp bởi các dịch vụ đám mây bên thứ ba. Mặc dù bạn có thể quản lý và duy trì tài nguyên máy chủ vật lý tại chỗ, điều này gây tốn kém và không hiệu quả. Các nhà cung cấp đám mây duy trì phần cứng trong các trung tâm dữ liệu của họ và cung cấp cho bạn quyền truy cập ảo vào các tài nguyên điện toán dưới dạng một phiên bản. Bạn có thể sử dụng phiên bản đám mây để chạy khối lượng công việc thiên về điện toán như bộ chứa, cơ sở dữ liệu, vi dịch vụ và máy ảo.

Tại sao các phiên bản đám mây lại quan trọng?

Một phiên bản đám mây cho phép các nhà phát triển phần mềm mở rộng quy mô vượt ra ngoài ranh giới vật lý truyền thống. Không giống như các máy chủ vật lý, các nhà phát triển không cần phải lo lắng về phần cứng cơ bản khi triển khai khối lượng công việc trên một phiên bản đám mây. Các phiên bản đám mây mang đến hai lợi ích chính.

Khả năng thay đổi quy mô

Các nhà phát triển điều chỉnh quy mô tài nguyên điện toán trong phiên bản đám mây theo yêu cầu khối lượng công việc. Ví dụ: các nhà phát triển phần mềm triển khai một ứng dụng trên một phiên bản. Khi ứng dụng thu hút được nhiều người dùng hơn, phần mềm có lượng truy cập khổng lồ làm chậm thời gian phản hồi. Các nhà phát triển có thể mở rộng quy mô tài nguyên đám mây theo chiều ngang bằng cách tăng CPU, bộ nhớ, bộ lưu trữ và tài nguyên mạng cho phiên bản cụ thể. 

Khả năng chịu lỗi cao

Tổ chức dự phòng bằng cách sử dụng nhiều phiên bản trùng lặp để sao lưu. Các phiên bản này đặc biệt hữu ích cho việc quản lý khối lượng công việc thiên về bộ nhớ như xử lý dữ liệu. Ví dụ: một ứng dụng vẫn có thể chạy trên các phiên bản khác ở Mỹ và Châu Á nếu một phiên bản đám mây có máy chủ ở châu Âu không hoạt động.  

Bạn có thể chạy loại khối lượng công việc nào trên phiên bản đám mây?

Thiên về điện toán

Bạn có thể chạy khối lượng công việc điện toán hiệu suất cao trên các phiên bản, chẳng hạn như phân tích phân tán, thuật toán máy học (ML), xử lý hàng loạt, phục vụ quảng cáo, mã hóa video, lập mô hình khoa học và các ứng dụng chơi game nhiều người chơi có thể điều chỉnh quy mô.

Thiên về bộ nhớ

Các phiên bản rất hữu ích cho việc chạy khối lượng công việc thiên về bộ nhớ như tải nhập dữ liệu theo thời gian thực, bộ nhớ đệm nằm trong bộ nhớ phân tán, phân tích dữ liệu lớn, các ứng dụng doanh nghiệp thiên về bộ nhớ và cơ sở dữ liệu hiệu suất cao.

Thiên về đồ họa

Các ứng dụng kết xuất đồ họa đòi hỏi khả năng xử lý và lưu trữ cao. Bạn có thể chạy các ứng dụng thực tế ảo, kết xuất 3D, hoạt họa, thị giác máy tính, phát video trực tuyến và khối lượng công việc đồ họa khác trên một phiên bản đám mây.

Các phiên bản đám mây hoạt động như thế nào?

Một phiên bản đám mây trừu tượng hóa cơ sở hạ tầng điện toán vật lý bằng công nghệ máy ảo. Điều này tương tự như việc có máy chủ của riêng bạn trên đám mây. Về cơ bản, bạn tạo và quản lý phiên bản máy chủ ảo của riêng mình trong môi trường điện toán đám mây. Bạn có thể đặt cấu hình máy chủ đám mây này để đáp ứng bộ nhớ, xử lý đồ họa, CPU và các yêu cầu khác của mình.

Các bước để tạo một phiên bản mới bao gồm:

  1. Bạn sử dụng một giao diện trực quan hoặc các lệnh gọi API để lập trình tạo ra phiên bản
  2. Bạn chỉ định các tài nguyên mình yêu cầu hoặc sử dụng các kiểu phiên bản có sẵn mà nhà cung cấp dịch vụ đám mây của mình đã xác định
  3. Sau đó, bạn có thể sử dụng hệ điều hành của riêng mình và các ứng dụng phần mềm khác trên một phiên bản

Nhà cung cấp đám mây thường sẽ chỉ tính phí cho các tài nguyên bạn thực sự sử dụng. Bạn có thể tạo và hủy các phiên bản bao nhiêu tùy thích. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Hình ảnh máy Amazon (AMI) để đặt cấu hình và khởi chạy các phiên bản đám mây trên AWS. 

Vòng đời của phiên bản là gì?

Nhà phát triển sử dụng một loạt các bước để thiết lập, chạy, quản lý và dừng một phiên bản. Các giai đoạn sau đây mô tả vòng đời của một phiên bản.

Cung cấp

Cung cấp một phiên bản có nghĩa là thiết lập các tài nguyên điện toán mà phiên bản yêu cầu. Khi các nhà phát triển khởi chạy một phiên bản được cung cấp, phiên bản đó sẽ đi vào giai đoạn chờ xử lý. 

Chạy

Ở giai đoạn này, phiên bản được triển khai và hoạt động trên đám mây. Các nhà phát triển có thể triển khai khối lượng công việc chẳng hạn như các ứng dụng được container hóa trên các phiên bản đang chạy. Phí được tính ngay khi một phiên bản bắt đầu chạy.

Tạm dừng

Nhà phát triển có thể tạm dừng một phiên bản để khắc phục sự cố ảnh hưởng đến khối lượng công việc chạy trên đó. Khi họ dừng một phiên bản, phiên bản đó sẽ bước vào giai đoạn tạm dừng trước khi bị dừng hoàn toàn. Các nhà phát triển có thể sửa đổi cài đặt phiên bản khi phiên bản đã được tạm dừng.

Chấm dứt

Các nhà phát triển có thể tắt một phiên bản khi nó không còn được sử dụng. Bằng cách tắt một phiên bản, nền tảng đám mây chuẩn bị chấm dứt phiên bản và loại bỏ dữ liệu tương ứng của phiên bản đó trong dung lượng kho phiên bản. Dung lượng kho phiên bản là nơi lưu trữ tạm thời nằm trên cùng một máy tính với phiên bản.

Phiên bản preemptible là gì?

Phiên bản preemptible (có thể chấm dứt bất cứ lúc nào) là một máy chủ ảo sử dụng các tài nguyên điện toán dự phòng và không được đặt trước. Tài nguyên máy tính dự phòng và không được đặt trước cho phép chấm dứt phiên bản preemptible sau một thời gian cụ thể hoặc nếu cơ sở hạ tầng đám mây chỉ định lại tài nguyên được phân bổ. Các nhà phát triển sử dụng phiên bản preemptible cho các tác vụ không quan trọng, chẳng hạn như xử lý hàng loạt, phân tích dữ liệu hoặc thử nghiệm.

Nhóm phiên bản là gì?

Một nhóm phiên bản là một tập hợp nhiều phiên bản có chung một cấu hình. Các nhà phát triển sử dụng các nhóm phiên bản để dễ dàng thiết lập các chính sách và quy tắc thống nhất trên nhiều phiên bản. Tất cả các phiên bản trong một nhóm phiên bản sẽ trải qua cùng một vòng đời đồng thời với nhau. 

Phiên bản đơn vs đa phiên bản

Phiên bản đơn mô tả một thiết lập cơ sở hạ tầng đám mây trong đó chỉ có một phiên bản của các tài nguyên điện toán được tạo và phân bổ cho người dùng. Trong khi đó, đa phiên bản là thuật ngữ được sử dụng cho nhiều hơn một phiên bản giống hệt nhau chạy song song với nhau. Trong một thiết lập đa phiên bản, mỗi phiên bản có tài nguyên điện toán riêng. 

Một khách thuê vs nhiều khách thuê

Một khách thuê có nghĩa là cơ sở hạ tầng đám mây chỉ dành riêng cho một người dùng. Điều này phổ biến trên máy chủ tại chỗ, trong đó tổ chức có thể chạy nhiều khối lượng công việc trên một máy duy nhất. Trong khi đó, thiết lập nhiều khách thuê chia sẻ cơ sở hạ tầng đám mây giữa nhiều người dùng. Điều này cho phép họ mở rộng khối lượng công việc trên đám mây với chi phí thấp hơn. 

Máy ảo là gì?

Một máy ảo là một máy tính tồn tại trong môi trường ảo. Máy ảo sử dụng các tài nguyên điện toán có sẵn trong máy tính vật lý. Tuy nhiên, những tài nguyên điện toán đó, chẳng hạn như năng lực xử lý và bộ nhớ, không ở dạng phần cứng vật lý. Thay vào đó, chúng được cung cấp và quản lý dưới dạng mã trong máy tính vật lý. 

Phiên bản vs máy ảo

Bạn có thể chạy nhiều máy ảo trên một máy tính duy nhất, nhưng khi bạn chạy máy ảo trong môi trường đám mây, chúng được gọi là các phiên bản. Chạy các máy ảo trên đám mây cho phép các tổ chức được lợi từ hiệu quả chi phí khi chia sẻ và mở rộng quy mô tài nguyên. 

Các loại phiên bản trên AWS là gì?

Đám mây điện toán linh hoạt AWS (Amazon EC2) cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng có thể mở rộng trong môi trường đám mây. Amazon EC2 cung cấp một số loại phiên bản được tối ưu hóa cho các khối lượng công việc khác nhau. 

Phiên bản đa dụng

Loại phiên bản đa dụng là lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu sức mạnh xử lý, bộ nhớ và tài nguyên mạng ngang bằng nhau. Ví dụ: các tổ chức sử dụng một phiên bản đa dụng cho các máy chủ web.

Phiên bản tối ưu hóa khả năng điện toán

Các phiên bản tối ưu hóa khả năng điện toán phù hợp với các ứng dụng thiên về xử lý đòi hỏi năng lực điện toán cao. Ví dụ: các nhà phát triển triển khai các máy chủ chơi game, lập mô hình khoa học và khối lượng công việc chuyển mã phương tiện trên các phiên bản tối ưu hóa khả năng điện toán. 

Phiên bản điện toán tăng tốc

Các phiên bản điện toán tăng tốc cung cấp các bộ tăng tốc phần cứng và phù hợp với khối lượng công việc thiên về đồ họa hoặc phân tích. Ví dụ: các nhà phát triển xây dựng và triển khai các ứng dụng máy học (ML) trên một phiên bản điện toán tăng tốc. 

Phiên bản tối ưu hóa bộ nhớ

Các phiên bản tối ưu hóa bộ nhớ cho phép các nhà phát triển triển khai các ứng dụng thiên về bộ nhớ trên AWS mà không ảnh hưởng đến hiệu năng. Ví dụ: các nhà phát triển sử dụng các phiên bản tối ưu hóa bộ nhớ để phân tích dữ liệu lớn. 

Phiên bản tối ưu hóa lưu trữ

Các phiên bản tối ưu hóa lưu trữ bao gồm lưu trữ lâu dài để ghi và truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu với tốc độ rất cao. Ví dụ: các nhà phát triển xây dựng các chức năng công cụ tìm kiếm với một phiên bản tối ưu hóa lưu trữ.

Bắt đầu với các phiên bản trên Amazon EC2 bằng cách tạo tài khoản AWS miễn phí ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo để sử dụng Phiên bản đám mây trên AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Xem các ưu đãi miễn phí dành cho dịch vụ Điện toán trên đám mây 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập