Nội dung trang
Kết thúc vòng đời

Kết thúc vòng đời

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với tài nguyên AWS DeepLens của tôi sau ngày kết thúc vòng đời (EOL)?

Sau ngày 31 tháng 1 năm 2024, toàn bộ nội dung đề cập đến các mô hình, dự án và thông tin thiết bị của AWS DeepLens sẽ bị xóa khỏi dịch vụ AWS DeepLens. Bạn sẽ không thể khám phá hay truy cập dịch vụ AWS DeepLens từ bảng điều khiển AWS nữa và các ứng dụng gọi API AWS DeepLens cũng sẽ chấm dứt hoạt động.

Hỏi: Tôi có phải trả phí cho các tài nguyên AWS DeepLens còn lại trong tài khoản của mình sau ngày EOL không?

Các tài nguyên mà AWS DeepLens tạo ra, như vùng lưu trữ Amazon S3, hàm AWS Lambda, nội dung AWS IoT, và các vai trò Quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS sẽ tiếp tục tồn tại trên các dịch vụ tương ứng sau ngày 31 tháng 1 năm 2024. Để tránh bị tính phí sau khi AWS DeepLens không còn được hỗ trợ, hãy làm theo các bước trong câu hỏi Tôi có thể làm gì để xóa tài nguyên đám mây AWS DeepLens của mình? (xem bên dưới)

Câu hỏi: Tôi có thể làm gì để xóa tài nguyên đám mây AWS DeepLens của mình?

Sử dụng các quy trình sau để xóa tất cả tài nguyên đám mây AWS DeepLens còn lại.

Xóa vùng lưu trữ S3 trong AWS DeepLens

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS và mở bảng điều khiển Amazon S3 tại https://console.aws.amazon.com/s3/.
 2. Trong thanh tìm kiếm danh sách Vùng lưu trữ, nhập deeplens-* để chỉ hiển thị vùng lưu trữ S3 trong AWS DeepLens.
 3. Chọn tùy chọn bên cạnh tên của vùng lưu trữ mà bạn muốn xóa, rồi chọn Xóa ở đầu trang.

Lưu ý: Nếu vùng lưu trữ chứa bất kỳ đối tượng nào thì hãy làm trống vùng lưu trữ trước khi xóa bằng cách chọn liên kết làm trống cấu hình vùng lưu trữ trong cảnh báo lỗi Vùng lưu trữ này không trống và làm theo hướng dẫn trên trang Làm trống vùng lưu trữ. Sau đó, quay lại trang Xóa vùng lưu trữ và xóa vùng lưu trữ đó.

Xóa tài nguyên IoT của AWS DeepLens

 1.  Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS, rồi mở bảng điều khiển AWS IoT tại https://console.aws.amazon.com/iot/.
 2. Cách xóa nội dung AWS IoT:
  1. Trong khung điều hướng, chọn Quản lý.
  2.  Trong mục Tất cả thiết bị, chọn Nội dung.
  3. Trong thanh tìm kiếm danh sách Nội dung, nhập deeplens để chỉ hiển thị Nội dung AWS DeepLens.
  4. Chọn hộp kiểm của tất cả các nội dung AWS IoT bạn muốn xóa, rồi chọn Xóa ở đầu trang.
 3. Cách xóa tài nguyên AWS IoT Greengrass:
  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS, rồi mở bảng điều khiển AWS IoT tại https://console.aws.amazon.com/iot/
  2. Trong khung điều hướng, chọn Quản lý.
  3.  Trong mục Thiết bị Greengrass, chọn Nhóm (V1).
  4.  Trong thanh tìm kiếm danh sách Nhóm Greengrass, nhập deeplens để chỉ hiển thị các nhóm AWS DeepLens.
  5. Chọn hộp kiểm bên cạnh các nhóm AWS IoT Greengrass mà bạn muốn xóa, rồi chọn Xóa ở đầu trang.

Xóa các hàm Lambda trong AWS DeepLens

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS, rồi mở bảng điều khiển IAM tại https://console.aws.amazon.com/lambda/
 2. Trong khung điều hướng, chọn Hàm.
 3. Trong thanh tìm kiếm danh sách Hàm, nhập deeplens để chỉ hiển thị các hàm Lambda của AWS DeepLens.
 4. Chọn hộp kiểm bên cạnh các hàm Lambda mà bạn muốn xóa, rồi chọn Xóa ở đầu trang.

Xóa vai trò IAM trong AWS DeepLens

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS, rồi mở bảng điều khiển IAM tại https://console.aws.amazon.com/iam/
 2. Trong khung điều hướng, chọn Vai trò.
 3. Trong thanh tìm kiếm danh sách Vai trò, nhập deeplens để hiển thị danh sách các vai trò AWS DeepLens đã được lọc.
 4. Chọn hộp kiểm bên cạnh tên vai trò mà bạn muốn xóa, rồi chọn Xóa ở đầu trang.

 

Hỏi: Thiết bị AWS DeepLens của tôi có tiếp tục nhận được các bản cập nhật bảo mật không?

AWS DeepLens sẽ không còn được cập nhật sau ngày 31 tháng 1 năm 2024. Mặc dù một số ứng dụng đã triển khai trên thiết bị AWS DeepLens có thể tiếp tục chạy sau ngày EOL nhưng AWS sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không cung cấp các biện pháp khắc phục liên quan đến bất kỳ sự cố nào phát sinh từ phần mềm hoặc phần cứng AWS DeepLens.

Hỏi: Tôi có thể làm gì để tiếp tục có được trải nghiệm thực hành với AWS AI/ML?

Chúng tôi khuyên bạn nên dùng thử các công cụ máy học thực hành khác của chúng tôi. Nhờ có AWS DeepRacer, bạn có thể sử dụng trình mô phỏng đua xe 3D dựa trên đám mây để tạo các mô hình học tăng cường cho một chiếc xe đua tự lái có tỷ lệ 1/18. Học tập và thử nghiệm trong một môi trường phát triển miễn phí, không cần thiết lập với Phòng thực hành studio Amazon SageMaker. Sử dụng Amazon Rekognition để tự động hóa việc phân tích hình ảnh và video hoặc sử dụng AWS Panorama để cải thiện hoạt động với thị giác máy tính ở biên.

Hỏi: Tôi nên làm gì với thiết bị AWS DeepLens của mình?

Chúng tôi khuyến khích bạn tái chế thiết bị AWS DeepLens thông qua Chương trình tái chế của Amazon. Amazon sẽ chi trả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển và tái chế.