Điểm khác biệt giữa phần mềm giám sát máy ảo loại 1 và loại 2 là gì?


Điểm khác biệt giữa Phần mềm giám sát máy ảo Loại 1 và Loại 2 là gì?

Phần mềm giám sát máy ảo loại 1 và loại 2 là phần mềm bạn sử dụng để chạy một hoặc nhiều máy ảo (VM) trên một máy vật lý duy nhất. Máy ảo là một bản sao kỹ thuật số của máy vật lý. Đó là một môi trường điện toán biệt lập mà người dùng sẽ được trải nghiệm hoàn toàn độc lập với phần cứng cơ sở. Phần mềm giám sát máy ảo là công nghệ có thể thực hiện điều này. Phần mềm này quản lý và phân bổ tài nguyên vật lý cho các máy ảo và giao tiếp với phần cứng cơ sở trong nền. 

Phần mềm giám sát máy ảo loại 1 nằm trên máy chủ bare metal và có quyền truy cập trực tiếp vào tài nguyên phần cứng. Do đó, phần mềm giám sát máy ảo loại 1 còn được gọi là phần mềm giám sát máy ảo bare-metal. Ngược lại, phần mềm giám sát máy ảo loại 2 là một ứng dụng được cài đặt trên hệ điều hành máy chủ. Nó cũng được gọi là phần mềm giám sát máy ảo được lưu trữ hoặc được nhúng.

Tìm hiểu về các phần mềm giám sát máy ảo »

Tại sao phần mềm giám sát máy ảo loại 1 và loại 2 lại quan trọng?

Một phần mềm giám sát máy ảo, đôi khi được gọi là trình giám sát máy ảo (VMM), tạo ra và phối hợp các máy ảo (VM), một công nghệ thiết yếu trong cơ sở hạ tầng điện toán hiện đại. Phần mềm giám sát máy ảo cho phép việc ảo hóa các máy tính và máy chủ trở nên khả thi.

Ảo hóa là công nghệ mà bạn sử dụng để tạo ra các phép biểu diễn ảo của các thành phần phần cứng như máy chủ hoặc tài nguyên mạng. Phép biểu diễn phần mềm sử dụng tài nguyên vật lý cơ sở để hoạt động như thể nó là một thành phần vật lý. Tương tự, VM là một phiên bản dựa trên phần mềm của máy tính, với các phần tử như bộ nhớ, công suất xử lý, kho lưu trữ và hệ điều hành.

VM được ưu tiên sử dụng các máy thật nhờ tính di động, khả năng điều chỉnh quy mô, chi phí, tối ưu hóa tài nguyên và khả năng cấu hình lại. Một VM yêu cầu một phần mềm giám sát máy ảo để chạy. 

Tìm hiểu về ảo hóa »

So sánh cách thức hoạt động giữa phần mềm giám sát máy ảo loại 1 so với loại 2

Phần mềm giám sát máy ảo là lớp phối hợp trong công nghệ ảo hóa. Phần mềm này hỗ trợ nhiều máy ảo (VM) chạy cùng một lúc. 

Phần mềm giám sát máy ảo loại 1

Phần mềm giám sát máy ảo loại 1, hoặc phần mềm giám sát máy ảo bare metal, tương tác trực tiếp với phần cứng máy cơ sở. Phần mềm giám sát máy ảo bare metal được cài đặt trực tiếp trên phần cứng vật lý của máy chủ, không phải thông qua hệ điều hành. Trong một số trường hợp, phần mềm giám sát máy ảo loại 1 được nhúng vào phần sụn của máy.

Phần mềm giám sát máy ảo loại 1 dàn xếp trực tiếp với phần cứng máy chủ để phân bổ tài nguyên chuyên dụng cho các VM. Nó cũng có thể chia sẻ linh hoạt các tài nguyên, tùy thuộc vào các yêu cầu VM khác nhau.

Phần mềm giám sát máy ảo loại 2

Phần mềm giám sát máy ảo loại 2, hoặc phần mềm giám sát máy ảo được lưu trữ, tương tác với phần cứng máy chủ cơ sở thông qua hệ điều hành của máy chủ. Bạn cài đặt phần mềm này trên máy, nơi nó chạy dưới dạng một ứng dụng.

Phần mềm giám sát máy ảo loại 2 dàn xếp với hệ điều hành để có được các tài nguyên hệ thống cơ sở. Tuy nhiên, hệ điều hành máy chủ ưu tiên các chức năng và ứng dụng của riêng nó hơn các khối lượng công việc ảo.

Những điểm khác biệt chính giữa phần mềm giám sát máy ảo loại 1 và loại 2

Trong khi các phần mềm giám sát máy ảo loại 1 và loại 2 chia sẻ mục tiêu chung là chạy và phối hợp các máy ảo (VM), chúng có một số biến thể quan trọng.

Phân bổ tài nguyên

Phần mềm giám sát máy ảo loại 1 truy cập trực tiếp vào các tài nguyên máy cơ sở. Các phần mềm này có thể thực hiện các chiến lược phân bổ tài nguyên tùy chỉnh của mình để phục vụ các VM của chúng.

Các phần mềm giám sát máy ảo loại 2 dàn xếp phân bổ tài nguyên với hệ điều hành, điều này khiến quá trình chậm hơn và kém hiệu quả hơn.

Dễ quản lý

Quản lý phần mềm giám sát máy ảo loại 1 và cấu hình VM yêu cầu kiến thức cấp độ quản trị viên hệ thống, vì nó tương đối phức tạp.

Ngược lại, bạn có thể cài đặt và quản lý phần mềm giám sát máy ảo loại 2 dưới dạng ứng dụng trên hệ điều hành. Ngay cả những người dùng phi kỹ thuật cũng có thể vận hành chúng.

Hiệu năng

Các phần mềm giám sát máy ảo loại 1 cung cấp hiệu suất cao hơn cho VM của chúng. Lý do là vì chúng không cần dàn xếp tài nguyên với hệ điều hành hay đi qua lớp hệ điều hành. Phần mềm giám sát máy ảo loại 1 cung cấp các tài nguyên cơ sở chuyên dụng mà không cần bất kỳ dàn xếp nào.

Các phần mềm giám sát máy ảo loại 2 chỉ được sử dụng các tài nguyên mà hệ điều hành sẵn sàng cung cấp.

Cách ly

Các phần mềm giám sát máy ảo loại 1 cung cấp mức độ cách ly lớn hơn cho từng môi trường ảo. Không có lớp chia sẻ như với hệ điều hành cho phần mềm giám sát máy ảo loại 2. Điều này giúp các máy ảo chạy trên phần mềm giám sát máy ảo loại 1 vốn đã an toàn trở nên an toàn hơn. Tuy nhiên, việc cập nhật và vá các hệ điều hành máy ảo của bạn là một hoạt động bảo mật quan trọng.

So sánh về thời điểm nên sử dụng phần mềm giám sát máy ảo loại 1 hay loại 2

Phần mềm giám sát máy ảo loại 1 thường được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu, các tình huống về khối lượng công việc điện toán doanh nghiệp, máy chủ web và các ứng dụng sử dụng cố định chính yếu khác. Môi trường điện toán đám mây chạy các phần mềm giám sát máy ảo bare metal để cung cấp các máy ảo (VM) hiệu suất cao nhất cho phần cứng vật lý cơ sở. Các nhà cung cấp đám mây cũng tóm tắt việc quản lý phần mềm giám sát máy ảo loại 1 và cung cấp các VM dưới dạng phiên bản đám may mà bạn có thể truy cập thông qua API.

Các phần mềm giám sát máy ảo loại 2 thường được sử dụng trong môi trường văn phòng và phát triển, nơi khối lượng công việc không tốn nhiều tài nguyên hay quan trọng đối với các hoạt động. Các phần mềm này cũng được ưu tiên trong trường hợp người dùng muốn sử dụng đồng thời hai hoặc nhiều hệ điều hành nhưng chỉ có quyền truy cập vào một máy.

Tìm hiểu về phiên bản đám mây »

Tóm tắt các điểm khác biệt giữa phần mềm giám sát máy ảo loại 1 so với loại 2

 

Phần mềm giám sát máy ảo loại 1

Phần mềm giám sát máy ảo loại 2

Còn được gọi là

Phần mềm giám sát máy ảo bare metal.

Phần mềm giám sát máy ảo được lưu trữ.

Chạy trên

Phần cứng máy chủ vật lý cơ sở.

Hệ điều hành cơ sở (Hệ điều hành máy chủ).

Trường hợp sử dụng phù hợp nhất

Khối lượng công việc lớn, tiêu tốn nhiều tài nguyên hoặc sử dụng cố định.

Môi trường văn phòng và phát triển.

Có thể dàn xếp các tài nguyên chuyên dụng không?

Có.

Không.

Kiến thức cần thiết

Kiến thức cấp quản trị viên hệ thống.

Kiến thức người dùng cơ sở.

Ví dụ

VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, KVM.

Oracle VM VirtualBox, Máy trạm VMware, Microsoft Virtual PC.

AWS có thể giúp đáp ứng các yêu cầu về phần mềm giám sát máy ảo như thế nào?

Amazon Web Services (AWS) cung cấp các giải pháp ảo hóa trên toàn bộ cơ sở hạ tầng, bao gồm mạng, điện toán, kho lưu trữ và cơ sở dữ liệu. Đám mây được xây dựng dựa trên ảo hóa và chúng tôi liên tục tối ưu hóa, đơn giản hóa và đa dạng hóa các dịch vụ của mình để phù hợp với nhu cầu của tất cả người dùng và tổ chức. 

Hệ thống AWS Nitro là một phần mềm giám sát máy ảo siêu nhẹ cho phép các tổ chức đổi mới nhanh hơn trong môi trường đám mây bảo mật. Thông thường, các phần mềm giám sát máy ảo sẽ bảo vệ phần cứng vật lý và bios và ảo hóa CPU, kho lưu trữ và mạng. Các phần mềm này cũng cung cấp một bộ tính năng quản lý phong phú. Với Hệ thống Nitro, chúng tôi có thể phá vỡ các chức năng đó. Chúng tôi có thể giảm tải xuống phần cứng và phần mềm chuyên dụng và giảm chi phí bằng cách phân phối tất cả tài nguyên của máy chủ cho các phiên bản của bạn.

Với Hệ thống Nitro, bạn được hưởng lợi từ các khả năng sau đây:

  • Liên tục giám sát các tài nguyên được ảo hóa của bạn để ngăn chặn truy cập trái phép
  • Đạt được hiệu suất nâng cao với Thẻ Nitro chuyên dụng, bao gồm kết nối mạng tốc độ cao, kho lưu trữ khối tốc độ cao, và khả năng tăng tốc I/O
  • Tạo môi trường điện toán biệt lập để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân (PII), dữ liệu tài chính và các thông tin nhạy cảm khác.

Hệ thống Nitro là nền tảng cơ sở cho thế hệ tiếp theo của các phiên bản đám mây. Bạn có thể sử dụng Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (Amazon EC2) để chọn từ hơn 600 phiên bản với các cấu hình mô hình khác nhau cho bộ xử lý, kho lưu trữ, mạng, hệ điều hành và giao dịch mua. Bạn cũng có thể sử dụng phiên bản đám mây cho tất cả các loại trường hợp sử dụng phức tạp trên quy mô lớn mà không cần lo lắng về phần mềm giám sát máy ảo.

Bắt đầu với phần mềm giám sát máy ảo và các phiên bản trên AWS bằng cách tạo tài khoản ngay hôm nay.