Amazon EC2

Công suất điện toán bảo mật và có quy mô linh hoạt dành cho hầu hết mọi khối lượng công việc

Tại sao nên sử dụng Amazon EC2?

Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (Amazon EC2) mang đến nền tảng điện toán sâu rộng nhất, cùng với đó là hơn 750 phiên bản và nhiều tùy chọn bộ xử lý mới nhất, dung lượng lưu trữ, kết nối mạng, hệ điều hành và mô hình mua hàng để giúp bạn đáp ứng tốt nhất những nhu cầu về khối lượng công việc của mình. Chúng tôi là nhà cung cấp đám mây lớn đầu tiên hỗ trợ các bộ xử lý Intel, AMD và Arm, đám mây duy nhất có phiên bản EC2 Mac theo nhu cầu và đám mây duy nhất có kết nối mạng Ethernet 400 Gbps. Chúng tôi mang đến hiệu năng giá tốt nhất để đào tạo máy học cũng như mức chi phí thấp nhất cho mỗi phiên bản suy luận trên đám mây. Các khối lượng công việc liên quan đến SAP, điện toán hiệu năng cao (HPC), ML và Windows chạy trên AWS nhiều hơn bất kỳ đám mây nào khác.

Lợi ích của Amazon EC2

Tiếp cận cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, quy mô linh hoạt theo nhu cầu. Điều chỉnh quy mô công suất trong vòng vài phút bằng cam kết SLA với khả năng sẵn sàng đạt 99,99%.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp điện toán bảo mật cho các ứng dụng của bạn. Khả năng bảo mật được tích hợp vào nền tảng của Amazon EC2 bằng AWS Nitro System.

Tìm hiểu thêm

Tối ưu hóa hiệu năng và chi phí thông qua các lựa chọn linh hoạt như những phiên bản dựa trên AWS Graviton, Amazon EC2 phiên bản dùng ngay và các gói tiết kiệm AWS.

Tìm hiểu thêm

Dễ dàng chi chuyển và xây dựng các ứng dụng bằng Công cụ di chuyển AWS, Dịch vụ được AWS quản lý hoặc Amazon Lightsail. Tìm hiểu cách AWS có thể giúp bạn.

Tìm hiểu thêm

Giờ đã có thể xem theo nhu cầu các phiên về điện toán trong sự kiện re:Invent 2023

Cập nhật những điểm nổi bật về điện toán từ sự kiện re:Invent 2023.

Xem toàn bộ danh sách phát phiên Điện toán AWS

Trường hợp sử dụng

Chạy các ứng dụng hoạt động trên đám mây và tại doanh nghiệp

Amazon EC2 cung cấp cơ sở hạ tầng điện toán bảo mật, đáng tin cậy, hiệu năng cao và tiết kiệm chi phí nhằm đáp ứng các nhu cầu kinh doanh khắt khe.

Thay đổi quy mô cho các ứng dụng HPC

Tiếp cận cơ sở hạ tầng và công suất theo nhu cầu của bạn để chạy các ứng dụng HPC nhanh hơn và tiết kiệm chi phí.

Phát triển các nền tảng Apple

Xây dựng, kiểm thử và xác nhận các khối lượng công việc macOS theo nhu cầu. Tiếp cận các môi trường trong vài phút, chủ động thay đổi công suất theo quy mô khi cần thiết và hưởng lợi từ cơ chế định giá theo mức sử dụng của AWS.

Đào tạo và triển khai các ứng dụng ML

Amazon EC2 cung cấp tuyển tập các dịch vụ điện toán, kết nối mạng (tối đa 400 Gbps) và lưu trữ chuyên dụng để tối ưu hóa hiệu năng theo mức giá cho các dự án ML.

Khám phá thêm về AWS