Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) là dịch vụ web cung cấp năng lực điện toán bảo mật và có kích cỡ linh hoạt trên đám mây. EC2 cung cấp nhiều tùy chọn cho phép bạn xây dựng và chạy hầu như bất kỳ ứng dụng nào. Với những khả năng này, bắt đầu làm quen với EC2 rất nhanh chóng và dễ dàng. Trang này cung cấp tài nguyên cho bạn bắt đầu làm quen với các phiên bản EC2.

Khai thác thêm sức mạnh của Amazon EC2

Tự làm quen với các phiên bản EC2

Step 1

Đăng nhập vào tài khoản AWS của bạn

Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS và thiết lập tài khoản gốc của bạn. Nếu chưa có tài khoản AWS, bạn sẽ được tạo một tài khoản ngay lập tức.

Với bậc AWS miễn phí, bạn có thể được miễn phí lựa chọn 750 giờ/tháng đối với một số phiên bản EC2.

Step 2

Khởi chạy phiên bản của bạn

Tìm loại phiên bản tốt nhất cho khối lượng công việc của bạn. Đối với phiên bản đầu tiên, chúng tôi đề xuất loại phiên bản cho mục đích chung, chi phí thấp:t2.micro, và Amazon Machine Image (AMI): Amazon Linux 2 AMI, đều đủ điều kiện ở bậc miễn phí.

Trên Bảng thông tin Amazon EC2, chọn “Launch Instance” (Khởi chạy phiên bản) để tạo và cấu hình máy ảo của bạn.

Step 3

Cấu hình phiên bản

Dưới đây là một số hướng dẫn cách thiết lập phiên bản đầu tiên của bạn;

  • Nhóm bảo mật: Tạo quy tắc tường lửa của riêng bạn hoặc chọn nhóm bảo mật VPC mặc định.
  • Lưu trữ: EC2 cung cấp cả ổ đĩa từ và ổ lưu trữ SSD. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên bắt đầu với các khối lượng gp2 của EBS.
  • Chọn "Launch Instances" (Khởi chạy phiên bản) để hoàn tất thiết lập.

* Lưu ý: Chúng tôi sẽ sử dụng tệp cặp khóa (.pem) sau.

Kết nối với phiên bản

Sau khi khởi chạy phiên bản, bạn có thể kết nối với phiên bản và sử dụng theo cách giống như sử dụng một chiếc máy tính ngay trước bạn. Có một số cách kết nối với bảng điều khiển tùy thuộc vào hệ điều hành. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng EC2 Instance Connect, một ứng dụng khách dựa trên trình duyệt dễ sử dụng.

  • Chọn phiên bản EC2 mà bạn đã tạo và chọn "Connect” (Kết nối).
  • Chọn “EC2 Instance Connect” (Kết nối phiên bản EC2).
  • Chọn “Connect” (Kết nối). Một cửa sổ mở ra và bạn đã kết nối với phiên bản của mình.

Kết thúc phiên bản

Bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon EC2 miễn phí (tìm hiểu thêm), nhưng bạn phải kết thúc các phiên bản để tránh mất thêm phí. Phiên bản EC2 và dữ liệu kèm theo sẽ bị xóa.

Chọn phiên bản EC2, chọn “Tác vụ”, chọn “Trạng thái phiên bản” và “Kết thúc”.

Hướng dẫn

Thực hành các hướng dẫn và tài liệu kỹ thuật 10 phút này.

Amazon EC2

Tìm hiểu cách cài đặt máy chủ web Apache có hỗ trợ PHP và MySQL trên phiên bản Amazon Linux (đôi khi còn gọi là máy chủ web LAMP hoặc chồng LAMP) thông qua hướng dẫn từng bước này. Bạn có thể sử dụng máy chủ này để lưu trữ trang web tĩnh hoặc triển khai ứng dụng PHP động đọc và ghi thông tin vào cơ sở dữ liệu.

Amazon EC2

Tìm hiểu cách cài đặt, cấu hình và bảo mật blog WordPress trên phiên bản Amazon Linux thông qua hướng dẫn từng bước này. Hoặc bắt đầu chỉ với một cú nhấp chuột cùng cấu hình có sẵn ảnh Bitnami Wordpress của Bitnami trên AWS Marketplace.

Amazon EC2

Tìm hiểu cách chạy lệnh từ xa trên phiên bản EC2, đào tạo mô hình học deep learnining và hơn thế nữa. Các hướng dẫn từng bước này cung cấp cho bạn những cách khác nhau để đổi mới cùng EC2.

Amazon Lightsail

Lightsail là nền tảng rất lý tưởng, dễ sử dụng cho khối lượng công việc đơn giản hơn, triển khai nhanh và bắt đầu trên AWS. Nếu bạn chưa quen với lĩnh vực đám mây, Lightsail cung cấp mọi thứ bạn cần để xây dựng ứng dụng hoặc website, cùng với gói hàng tháng, tiết kiệm chi phí. Xem các hướng dẫn thực hành về Lightsail này để nhanh chóng đưa các dự án của bạn vào đời sống và phát triển cơ sở hạ tầng AWS. Để quyết định xem Lightsail hay EC2 phù hợp với bạn, hãy xem so sánh song song các giải pháp đám mây này. 

Nâng cao năng suất của bạn với EC2

Sử dụng EC2 chỉ là bước khởi đầu để làm cho điện toán đám mây trở nên dễ dàng hơn. Điều chỉnh trải nghiệm EC2 của bạn với các dịch vụ sẽ cải thiện năng suất thông qua lưu trữ khối dữ liệu hiệu suất cao, các công cụ cho phép ứng dụng của bạn mở rộng quy mô theo nhu cầu và khối lượng công việc có khả năng chịu lỗi với mức giảm giá lên đến 90%.

Amazon Elastic Block Store (EBS) là một dịch vụ lưu trữ khối dữ liệu dễ sử dụng và hiệu năng cao, được thiết kế để sử dụng với (EC2) cho các khối lượng công việc đòi hỏi tốc độ giao dịch và thông lượng cao ở mọi quy mô.

Amazon EC2 Auto Scaling sẽ giúp bạn duy trì độ khả dụng của ứng dụng và cho phép bạn tự động thêm hoặc bớt các phiên bản EC2 theo các điều kiện bạn định ra.

Phiên bản EC2 Spot cung cấp năng lực điện toán dự phòng trên đám mây AWS với mức giá thấp hơn nhiều so với Phiên bản theo nhu cầu.

Hướng dẫn người dùng và tài nguyên

Tính linh hoạt của AWS cho phép bạn thiết kế kiến trúc ứng dụng theo cách bạn muốn, bất kể là bạn muốn lưu trữ trang web hay phân tích dữ liệu. Sau đây là một số tài nguyên giúp bạn bắt đầu nhanh chóng:

Bạn đã tìm thấy thứ mình cần chưa? Vui lòng gửi phản hồi về trang này

Khám phá các tài nguyên sản phẩm

Có rất nhiều tài nguyên có thể giúp bạn tìm hiểu cách dựng với Amazon EC2.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon EC2 trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập