Có nhiều cách để bắt đầu sử dụng Amazon EC2. Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, AWS Command Line Tool (CLI), hoặc AWS SDK.

Bắt đầu với Bảng điều khiển quản lý AWS

Bước 1: Thiết lập và đăng nhập vào tài khoản AWS của bạn

Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS và thiết lập tài khoản gốc của bạn.

Bước 2: Chạy phiên bản Amazon EC2

Trên Bảng thông tin Amazon EC2, chọn “Launch Instance” (Khởi chạy phiên bản) để tạo và cấu hình máy ảo của bạn.

Bước 3: Cấu hình phiên bản của bạn

Trong trình hướng dẫn này, bạn có tùy chọn cấu hình các tính năng của phiên bản. Dưới đây là một số hướng dẫn về cách thiết lập phiên bản đầu tiên của bạn.

  • Chọn một Ảnh máy Amazon (AMI): Ở bước 1 của trình hướng dẫn, bạn nên chọn Amazon Linux 2 AMI (đủ điều kiện hưởng bậc miễn phí).
  • Chọn một loại phiên bản: Ở bước 2 của trình hướng dẫn, bạn nên chọn t2.micro (đủ điều kiện hưởng bậc miễn phí).
  • Nhóm bảo mật: Ở bước 6, bạn có tùy chọn cấu hình tường lửa ảo.
  • Khởi chạy phiên bản: Ở bước 7, hãy xem lại cấu hình phiên bản và chọn “Launch” (Khởi chạy).
  • Tạo cặp khóa: Chọn “Create a new key pair” (Tạo cặp khóa mới) và đặt tên. Tệp cặp khóa (.pem) sẽ tải xuống tự động – hãy lưu tệp này ở nơi an toàn vì sau này chúng ta sẽ sử dụng tệp để đăng nhập vào phiên bản. Cuối cùng, chọn “Launch Instances” (Khởi chạy phiên bản) để hoàn tất thiết lập.

Lưu ý: Quá trình khởi tạo phiên bản có thể mất vài phút.

Bước 4: Kết nối với phiên bản của bạn

Sau khi khởi chạy phiên bản, bạn có thể kết nối với phiên bản và sử dụng theo cách giống như sử dụng một chiếc máy tính ngay trước bạn. Để kết nối từ bảng điều khiển, thực hiện theo các bước sau đây:

  • Chọn phiên bản EC2 mà bạn đã tạo và chọn "Connect" (Kết nối).
  • Chọn “A Java SSH client directly from my browser” (Máy khách Java SSH trực tiếp từ trình duyệt”. Đảm bảo cài đặt và bật Java.
  • Nhập đường dẫn khóa Riêng (ví dụ: C:\KeyPairs\my-key-pair.pem).
  • Chọn “Launch SSH Client” (Khởi chạy máy khách SSH).

Lưu ý: Bạn cũng có thể kết nối qua SSH hoặc PuTTY, nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.

Bước 5: Kết thúc Các phiên bản

Bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon EC2 miễn phí (tìm hiểu thêm), nhưng bạn phải kết thúc các phiên bản để tránh mất thêm phí. Phiên bản EC2 và dữ liệu kèm theo sẽ bị xóa.

  • Chọn phiên bản EC2, chọn “Actions” (Tác vụ), chọn “Instance State” (Trạng thái phiên bản) và “Terminate” (Kết thúc).

Bắt đầu với các AWS Command Line Interface (CLI)

Bạn có thể truy cập các tính năng của Amazon EC2 thông qua AWS CLI, một giao diện cung cấp lệnh cho một loạt các sản phẩm AWS, trong đó có Amazon EC2.

Bắt đầu với AWS SDK

Bắt đầu với EC2 bằng cách sử dụng các API được tùy chỉnh riêng cho ngôn ngữ lập trình hoặc nền tảng của bạn, hoặc AWS Mobile SDK để giúp bạn xây dựng các ứng dụng di động chất lượng cao một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hướng dẫn từng bước

Amazon EC2

Tìm hiểu cách cài đặt máy chủ web Apache có hỗ trợ PHP và MySQL trên phiên bản Amazon Linux (đôi khi còn gọi là máy chủ web LAMP hoặc chồng LAMP) thông qua hướng dẫn từng bước này. Bạn có thể sử dụng máy chủ này để lưu trữ trang web tĩnh hoặc triển khai ứng dụng PHP động đọc và ghi thông tin vào cơ sở dữ liệu.

Amazon EC2

Tìm hiểu cách cài đặt, cấu hình và bảo mật blog WordPress trên phiên bản Amazon Linux thông qua hướng dẫn từng bước này. Hoặc bắt đầu với ảnh Bitnami Wordpress của Bitnami cấu hình sẵn chỉ bằng một lần nhấp chuột trên AWS Marketplace.

Tài nguyên

Tính linh hoạt của AWS cho phép bạn thiết kế kiến trúc ứng dụng theo cách bạn muốn, bất kể là bạn muốn lưu trữ trang web hay phân tích dữ liệu. Sau đây là một số tài nguyên giúp bạn bắt đầu nhanh chóng:

Bạn đã tìm thấy thứ mình cần chưa? Vui lòng gửi phản hồi về trang này

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Khám phá các tài nguyên sản phẩm

Có rất nhiều tài nguyên có thể giúp bạn tìm hiểu cách dựng với Amazon EC2.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon EC2 trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập