Cơ sở hạ tầng toàn cầu

Đa địa điểm

Amazon EC2 đem đến khả năng đặt phiên bản ở nhiều địa điểm. Các địa điểm Amazon EC2 bao gồm Khu vực và Vùng sẵn sàng. Vùng sẵn sàng là các địa điểm riêng biệt được thiết kế xây dựng chống lỗi trong các Vùng sẵn sàng và có khả năng kết nối ít tốn kém và độ trễ thấp đến các Vùng sẵn sàng khác trong cùng Khu vực. Bằng cách khởi chạy các phiên bản tại nhiều Vùng sẵn sàng khác nhau, bạn có thể bảo vệ ứng dụng của mình khỏi tình trạng chỉ sử dụng một địa điểm duy nhất mà lại bị lỗi. Các khu vực bao gồm một hoặc nhiều Vùng sẵn sàng và phân tán về mặt địa lý. Cam kết Thỏa thuận cấp dịch vụ của Amazon EC2 là độ khả dụng 99,99% cho từng Khu vực Amazon EC2. Vui lòng tham khảo Sản phẩm và dịch vụ theo khu vực để biết thêm chi tiết về sản phẩm và dịch vụ được cung cấp theo vùng của chúng tôi.

Thời gian chính xác cao với Amazon Time Sync Service

Amazon Time Sync Service cung cấp tài nguyên thời gian có độ chính xác, độ ổn định và độ khả dụng cao đến các dịch vụ AWS, kể cả phiên bản EC2. Để biết chỉ dẫn cách truy cập dịch vụ này, hãy xem phần Cài đặt thời gian của Hướng dẫn người dùng LinuxWindows.

Lựa chọn hệ điều hành và phần mềm

Amazon Machine Images (AMIs) được cấu hình sẵn với danh sách hệ điều hành ngày càng lớn, bao gồm các bản phân phối Microsoft Windows và Linux như Amazon Linux 2, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, SUSE và Debian. Chúng tôi phối hợp với đối tác và cộng đồng để đem đến cho bạn nhiều lựa chọn nhất có thể. AWS Marketplace có nhiều lựa chọn phần mềm thương mại và miễn phí từ nhà cung cấp nổi tiếng, được thiết kế để chạy trên các phiên bản EC2.

Tối ưu hóa chi phí và dung lượng

Chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng

Với mô hình tính phí theo giây, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Số phút và giây không sử dụng sẽ được trừ ra khỏi số tiền bị tính phí, do đó, bạn có thể tập trung vào việc cải thiện ứng dụng của mình thay vì tối đa hóa lượng sử dụng lên mức giờ. Tìm hiểu thêm về mức định giá EC2.

Mở rộng quy mô liền mạch với Amazon EC2 Auto Scaling

Amazon EC2 Auto Scaling cho phép bạn tự động thay đổi quy mô dung lượng Amazon EC2 theo hướng tăng lên hay giảm xuống theo các điều kiện do chỉ định. Bạn có thể sử dụng các chính sách dynamic scaling (thay đổi quy mô linh động) và predictive scaling (thay đổi quy mô dự đoán) của EC2 Auto Scaling để thêm hoặc bớt các phiên bản EC2. Chính sách thay đổi quy mô dự đoán sử dụng công nghệ máy học để chủ động phân bổ các phiên bản dựa trên nhu cầu dự đoán và chính sách thay đổi quy mô linh động cho phép bạn mở rộng quy mô tính toán dựa trên các chỉ số đã xác định. Với EC2 Auto Scaling, bạn có thể bảo đảm rằng các phiên bản Amazon EC2 bạn đang sử dụng được tăng quy mô một cách trơn tru trong các thời điểm nhu cầu đạt đỉnh để duy trì hiệu năng đồng thời có thể tự động giảm quy mô khu cầu tạm ít đi để giảm thiểu chi phí. Hãy xem phần Amazon EC2 Auto Scaling để biết thêm chi tiết.

Tối ưu hiệu năng và chi phí điện toán với Amazon EC2 Fleet

Bằng một lệnh gọi API duy nhất, Amazon EC2 Fleet cho phép bạn cung cấp công suất điện toán cho các loại phiên bản EC2 và Vùng sẵn sàng khác nhau, cũng như cho những hình thức tính phí khác nhau để tối ưu hóa quy mô, hiệu năng và cả chi phí. Hãy xem phần Câu hỏi thường gặp và blog AWS này để tìm hiểu thêm. Bạn cũng có thể truy cập tính năng của EC2 Fleet thông qua Amazon EC2 Auto Scaling để cung cấp và tự động thay đổi quy mô dung lượng điện toán qua các loại phiên bản EC2, Vùng sẵn sàng và tùy chọn mua ở một nhóm Auto Scaling. Tìm hiểu thêm »

Cấu hình CPU đã tối ưu hóa

Tính năng Tối ưu hóa CPU cho phép bạn kiểm soát các phiên bản Amazon EC2 của bạn tốt hơn trên hai phương diện. Thứ nhất, bạn có thể chỉ định số lượng vCPU (CPU ảo) tùy chọn khi chạy phiên bản mới để tiết kiệm chi phí cấp phép dựa theo vCPU. Thứ hai, bạn có thể tắt Công nghệ siêu phân luồng Intel (Intel HT Technology) cho những khối lượng công việc chỉ cần CPU đơn luồng là đủ, như một số loại ứng dụng tính toán hiệu năng cao (HPC). Để biết thêm thông tin về lợi ích của Tối ưu hóa CPU, hãy truy cập trang tài liệu Tối ưu hóa CPU tại đây.

Tạm ngừng và khôi phục phiên bản của bạn

Bạn có thể cho ngủ đông các phiên bản của Amazon EC2 được hỗ trợ bởi Amazon EBS và khôi phục chúng từ trạng thái này sau đó. Tính năng này có thể giúp ích cho những ứng dụng mà phải mất một lúc mới tự khởi động được và duy trì trạng thái này trong bộ nhớ (RAM). Để biết thêm thông tin về ngủ đông và các loại phiên bản hỗ trợ và hệ điều hành, hãy xem Câu hỏi thường gặp.

Lưu trữ

Lưu trữ tối ưu cho mọi khối lượng công việc

Yêu cầu lưu trữ của các khối lượng công việc Amazon EC2 khác nhau có thể sẽ rất lớn. Lưu trữ đám mây Amazon là kho lưu trữ đáng tin cậy, có quy mô linh hoạt và bảo mật cho dữ liệu của bạn. Kho lưu trữ khối linh hoạt của Amazon (Amazon EBS) là một kho lưu trữ khối hiệu năng cao, dễ sử dụng. Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3) là kho lưu trữ đối tượng có khả năng điều chỉnh quy mô, độ sẵn sàng và bảo mật hàng đầu trong ngành. Đối với việc lưu trữ tệp, Amazon cung cấp một danh mục hoàn chỉnh, bao gồm Amazon EFS với khả năng cung cấp kho lưu trữ tệp đám mây đơn giản, có quy mô linh hoạt, liên tục, được quản lý toàn phần để tạo điều kiện truy cập dùng chung. Các dịch vụ của kho lưu trữ tệp Amazon FSx cung cấp kho lưu trữ được quản lý hoàn toàn, tiết kiệm chi phí với các tính năng và hiệu năng của các hệ thống tệp thương mại và nguồn mở phổ biến.

Kết nối mạng

Hiệu suất gói cao trên giây và độ trễ thấp với Enhanced Networking

Enhanced Networking cho phép bạn đạt hiệu năng gói mỗi giây (PPS) cao hơn đáng kể, giảm độ biến động mạng và độ trễ cũng thấp hơn. Tính năng sử dụng xếp chồng ảo hóa kết nối mạng đem lại hiệu năng I/O cao hơn đồng thời giảm lượng sử dụng CPU so với các hình thức triển khai truyền thống. Để biết chỉ dẫn cách kích hoạt Enhanced Networking trên các phiên bản EC2, hãy xem hướng dẫn Kết nối mạng nâng cao trên LinuxKết nối mạng nâng cao trên Windows. Để biết độ khả dụng của tính năng này theo phiên bản, hoặc để tìm hiểu thêm, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Enhanced Networking.

Vận hành giao tiếp liên nút cấp độ cao với Elastic Fabric Adapter

Elastic Fabric Adapter (EFA) là một giao diện mạng cho các phiên bản Amazon EC2 cho phép khách hàng chạy các ứng dụng yêu cầu các mức giao tiếp liên phiên bản cao, như máy học, tính toán động lực học lưu chất, mô hình thời tiết và mô phỏng hồ chứa có quy mô lớn trên AWS. EFA có sẵn dưới dạng tính năng kết nối mạng tùy chọn của EC2 mà bạn có thể kích hoạt trên bất kỳ phiên bản EC2 nào được hỗ trợ mà không phải trả thêm phí. Tìm hiểu thêm.

Quản lý dịch vụ điện toán đám mây linh động với địa chỉ Địa chỉ IP Động

Địa chỉ IP Động là các địa chỉ IP tĩnh được thiết kế cho điện toán đám mây. Địa chỉ IP Động được liên kết với tài khoản của bạn chứ không phải với phiên bản cụ thể và bạn có quyền kiểm soát địa chỉ đó cho đến khi bạn quyết định giải phóng công khai địa chỉ đó. Tuy nhiên, không giống như địa chỉ IP tĩnh truyền thống, địa chỉ IP Động cho phép bạn che lỗi phiên bản hoặc Vùng sẵn sàng bằng cách tái ánh xạ bằng lập trình địa chỉ IP công khai của bạn đến bất kỳ phiên bản nào trong tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể tùy chọn cấu hình hồ sơ DNS đảo ngược của bất kỳ địa chỉ IP Động nào của bạn bằng cách điền vào mẫu này.

Thông lượng cao và độ trễ thấp với Cụm điện toán hiệu năng cao (HPC)

Khách hàng có các khối lượng công việc sử dụng máy điện toán phức tạp như xử lý song song ghép nối bắt buộc, hoặc với các ứng dụng nhạy cảm với hiệu năng mạng, sẽ vừa đạt được mức hiệu năng điện toán và mạng được cung cấp từ cơ sở hạ tầng được xây dựng dành riêng vừa được hưởng lợi từ sự linh động, linh hoạt và lợi thế về chi phí của Amazon EC2. Các phiên bản Điện toán cụm máy chủ, GPU cụm máy chủ và Cụm máy chủ bộ nhớ cao đã được thiết kế xây dựng chuyên để cung cấp mạng có hiệu năng cao và có thể được lập trình để khởi chạy theo cụm máy chủ – cho phép ứng dụng có được hiệu năng mạng độ trễ thấp cần thiết để giao tiếp ghép nối bắt buộc giữa các nút với nhau. Các phiên bản cụm máy chủ cũng tăng đáng kể thông lượng, khiến các phiên bản này trở thành lựa chọn thích hợp dành cho các ứng dụng của khách hàng cần khả năng vận hành nặng về mạng. Tìm hiểu thêm về Amazon EC2 và các dịch vụ AWS khác có thể được sử dụng cho các ứng dụng HPC của bạn như thế nào.

Truy cập các dịch vụ được lưu trữ trên AWS một cách dễ dàng và bảo mật với AWS PrivateLink

AWS PrivateLink là công nghệ được xây dựng chuyên dụng được thiết kế để khách hàng truy cập các dịch vụ Amazon với hiệu năng cao và độ khả dụng cao, vừa giữ toàn bộ lưu lượng mạng trong phạm vi mạng AWS. Tìm hiểu thêm về AWS PrivateLink.

Hệ điều hành và phần mềm

Amazon Machine Images (AMIs) được cấu hình sẵn với danh sách hệ điều hành ngày càng lớn, bao gồm các bản phân phối Microsoft Windows và Linux như Amazon Linux 2, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, SUSE và Debian. Chúng tôi phối hợp với đối tác và cộng đồng để đem đến cho bạn nhiều lựa chọn nhất có thể. AWS Marketplace có nhiều lựa chọn phần mềm thương mại và miễn phí từ nhà cung cấp nổi tiếng, được thiết kế để chạy trên các phiên bản EC2.

Bảo trì

AWS thường xuyên bảo trì phần cứng, phần mềm, nguồn và mạng định kỳ với thời gian gián đoạn tối thiểu trên tất cả các loại phiên bản EC2. Chúng tôi đạt được điều này nhờ sử dụng tổ hợp các công nghệ và phương pháp trên toàn bộ cơ sở hạ tầng AWS Toàn cầu, chẳng hạn như cập nhật trực tiếp và di chuyển trực tiếp, cũng như các hệ thống dự phòng và có thể bảo trì đồng thời. Các công nghệ bảo trì không can thiệp như cập nhật trực tiếp và di chuyển trực tiếp không đòi hỏi các phiên bản phải dừng hoạt động hoặc khởi động lại. Khách hàng không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào trước, trong hay sau khi di chuyển trực tiếp hoặc cập nhật trực tiếp. Những công nghệ này giúp cải thiện thời gian vận hành của ứng dụng và giảm công sức vận hành của bạn. Amazon EC2 sử dụng công nghệ cập nhật trực tiếp để nhanh chóng triển khai phần mềm đến máy chủ với tác động tối thiểu đối với các phiên bản của khách hàng. Công nghệ cập nhật trực tiếp đảm bảo rằng khối lượng công việc của khách hàng chạy trên những máy chủ cùng phần mềm được cập nhật theo các bản vá bảo mật, tính năng phiên bản mới và điểm cải tiến hiệu năng. Amazon EC2 sử dụng công nghệ di chuyển trực tiếp khi cần chuyển các phiên bản đang chạy từ máy chủ này sang máy chủ khác để bảo trì phần cứng hoặc để tối ưu hóa vị trí của các phiên bản, hay để chủ động quản lý tài nguyên CPU. Amazon EC2 đã mở rộng phạm vi và tầm phủ sóng của các công nghệ bảo trì không can thiệp trong nhiều năm qua nhằm biến sự kiện bảo trì theo lịch thành một lựa chọn dự phòng chứ không phải là một phương thức bảo trì định kỳ chủ yếu.

Mục đích sử dụng & hạn chế

Khi sử dụng dịch vụ này, bạn phải tuân theo Thỏa thuận khách hàng Amazon Web Services.

Khám phá các loại phiên bản

Truy cập trang loại phiên bản

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon EC2 trên Bảng điều khiển AWS.

Bắt đầu