Tại sao nên biết định giá EC2?

Amazon EC2 là dịch vụ miễn phí dùng thử. Có nhiều cách thức để chi trả cho các phiên bản EC2: Theo nhu cầu, Gói tiết kiệm, Phiên bản đặt trướcAmazon EC2 Phiên bản dùng ngay.

Để biết thêm thông tin về cách tối ưu hóa chi tiêu cho EC2, hãy xem Tối ưu hóa chi phí và dung lượng khi sử dụng Amazon EC2.

Mô hình mua

Các phiên bản Theo nhu cầu cho phép bạn trả phí cho công suất điện toán theo giờ hoặc giây mà không cần cam kết lâu dài. Dịch vụ này giúp bạn đỡ lo khoản chi phí và sự phức tạp của việc lên kế hoạch, mua sắm và bảo trì phần cứng cũng như việc chuyển đổi chi phí cố định thông thường thành chi phí biến đổi nhỏ hơn nhiều.

Phiên bản Theo nhu cầu được đề xuất sử dụng cho:

 • Người dùng muốn sử dụng EC2 với mức chi phí thấp và sự linh hoạt mà không phải thanh toán trước hay cam kết lâu dài
 • Ứng dụng có khối lượng công việc ngắn hạn, mức độ sử dụng thay đổi hoặc không thể dự đoán trước và không thể gián đoạn
 • Ứng dụng được phát triển hoặc chạy thử trên EC2 lần đầu tiên

Xem giá Theo nhu cầu

Gói tiết kiệm là một mô hình định giá linh hoạt có thể giúp bạn giảm hóa đơn lên đến 72% so với giá Theo nhu cầu, đổi lấy cam kết mức sử dụng nhất quán (tính theo USD/giờ) trong thời hạn 1 hoặc 3 năm.

AWS cung cấp ba loại Gói tiết kiệm: Gói tiết kiệm cho điện toán, Gói tiết kiệm cho phiên bản EC2 và Gói tiết kiệm Amazon SageMaker. Gói tiết kiệm cho điện toán áp dụng cho mức sử dụng Amazon EC2, AWS Lambda và AWS Fargate.

Gói tiết kiệm được đề xuất sử dụng cho:

 • Nhu cầu sử dụng cam kết và ở trạng thái ổn định
 • Người dùng muốn tận dụng lợi thế của các dịch vụ điện toán mới nhất đồng thời vẫn tiết kiệm tiền

Xem giá Gói tiết kiệm

Xem giá Phiên bản đặt trước

Amazon EC2 Phiên bản dùng ngay cho phép bạn tận dụng dung lượng EC2 chưa sử dụng trong đám mây AWS và có sẵn với mức chiết khấu lên đến 90% so với giá Theo nhu cầu.

Phiên bản dùng ngay được đề xuất sử dụng cho:

 • Khối lượng công việc dung sai cao hoặc không có trạng thái
 • Các ứng dụng có thể chạy trên phần cứng không đồng nhất
 • Ứng dụng có thời gian bắt đầu và kết thúc linh hoạt

Xem giá Phiên bản dùng ngay

Dung lượng đặt trước hoặc chuyên dụng

Đặt trước dung lượng theo nhu cầu cho phép bạn đặt trước dung lượng điện toán cho các phiên bản EC2 của mình trong một Vùng sẵn sàng cụ thể trong bất kỳ thời gian nào. Việc đặt trước dung lượng giảm thiểu rủi ro không thể nhận dung lượng theo nhu cầu trong trường hợp hạn chế về dung lượng và đảm bảo rằng bạn luôn có quyền truy cập vào dung lượng EC2 khi cần trong khoảng thời gian cần thiết.

Đặt trước dung lượng theo nhu cầu được đề xuất sử dụng cho:

 • Các sự kiện kinh doanh quan trọng hoặc khối lượng công việc cần đảm bảo dung lượng
 • Khối lượng công việc cần đáp ứng các yêu cầu theo quy định về độ sẵn sàng cao
 • Phục hồi sau thảm họa

Tìm hiểu về giá đặt trước dung lượng

Với Khối dung lượng Amazon EC2 cho ML, bạn có thể dễ dàng đặt trước các phiên bản GPU cho một ngày trong tương lai để chạy khối lượng công việc máy học (ML) của mình. Bạn chỉ trả tiền cho lượng thời gian tính toán theo nhu cầu mà không cần cam kết dài hạn. Các khối dung lượng EC2 có thể được sử dụng để đặt trước các phiên bản Amazon EC2 P5.

Khối dung lượng EC2 được khuyến nghị cho:

 • Đào tạo và tinh chỉnh các mô hình ML
 • Chạy thử nghiệm và xây dựng nguyên mẫu
 • Lập kế hoạch cho nhu cầu tăng vọt trong tương lai đối với các ứng dụng ML

Tìm hiểu về giá Khối dung lượng EC2

Máy chủ chuyên dụng là máy chủ EC2 vật lý chuyên dụng toàn phần để bạn sử dụng. Máy chủ chuyên dụng có thể giúp bạn giảm chi phí bằng cách cho phép bạn sử dụng các giấy phép phần mềm gắn liền với máy chủ hiện có, bao gồm Windows Server, SQL Server và SUSE Linux Enterprise Server (tùy theo thời hạn giấy phép). Máy chủ chuyên dụng có thể được mua Theo nhu cầu (theo giờ) hoặc có thể được mua theo Gói tiết kiệm.

Các máy chủ chuyên dụng được đề xuất sử dụng cho:

 • Người dùng muốn tiết kiệm chi phí cấp phép
 • Khối lượng công việc cần chạy trên các máy chủ vật lý chuyên dụng
 • Người dùng muốn chuyển tải công việc bảo trì máy chủ lên AWS, đồng thời kiểm soát lịch trình sự kiện bảo trì của họ để phù hợp với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp

Xem giá Máy chủ chuyên dụng

Tính phí theo giây

Mô hình tính phí theo giây của EC2 loại bỏ chi phí của khoảng thời gian không sử dụng khỏi hóa đơn của bạn. Tập trung vào cải thiện các ứng dụng của bạn thay vì tối đa hóa mức sử dụng hàng giờ, đặc biệt là đối với các phiên bản chạy trong khoảng thời gian không thường xuyên như phát triển/kiểm thử, xử lý dữ liệu, phân tích, xử lý lô dữ liệu và các ứng dụng trò chơi.

Mức sử dụng EC2 được tính phí theo mức tăng một giây, tối thiểu là 60 giây. Tương tự như vậy, dung lượng lưu trữ được cung cấp cho ổ đĩa Kho lưu trữ khối linh hoạt của Amazon (Amazon EBS) được tính phí theo mức tăng giây, tối thiểu là 60 giây. Hình thức thanh toán theo giây áp dụng cho các phiên bản Amazon Linux, Windows, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu và Ubuntu Pro tại tất cả các Khu vực và Vùng sẵn sàng và được áp dụng trên tất cả các mô hình mua EC2.

Để biết chi tiết về các chi phí liên quan khác, ví dụ như truyền dữ liệu, Địa chỉ IP động và Phiên bản tối ưu hóa EBS, hãy xem Định giá Amazon EC2 theo nhu cầu.