Amazon EC2 là dịch vụ miễn phí dùng thử. Có năm cách thức để chi trả cho các phiên bản Amazon EC2: Theo nhu cầu, Savings Plans, Phiên bản dự trữPhiên bản spot. Bạn cũng có thể chi trả để sử dụng Máy chủ chuyên dụng, cho bạn dung lượng như phiên bản EC2 trên các máy chủ thực tế dành riêng để bạn sử dụng. Để biết thêm thông tin về cách tối ưu hóa chi tiêu cho Amazon EC2, hãy truy cập vào trang Chi phí và dung lượng khi sử dụng Amazon EC2.

Bậc miễn phí

Bậc miễn phí AWS bao gồm 750 giờ sử dụng Linux và phiên bản Windows t2.micro (phiên bản t3.micro dành cho khu vực khi phiên bản t2.micro không có sẵn) mỗi tháng trong một năm. Để duy trì Bậc miễn phí, hãy chỉ sử dụng các phiên bản nhỏ EC2.

Theo yêu cầu

Với các phiên bản Theo yêu cầu, bạn chỉ trả tiền cho dung lượng điện toán theo giờ hoặc theo giây, tùy theo phiên bản bạn chạy. Không cần cam kết lâu dài hoặc thanh toán trước. Bạn có thể tăng hoặc giảm dung lượng điện toán tùy theo nhu cầu của ứng dụng và chỉ phải trả tiền theo mức giờ được quy định cho phiên bản bạn sử dụng.

Phiên bản Theo yêu cầu được đề xuất sử dụng cho:

 • Người dùng muốn sử dụng Amazon EC2 với mức chi phí thấp và sự linh hoạt mà không phải thanh toán trước hay cam kết lâu dài
 • Ứng dụng có khối lượng công việc ngắn hạn, mức độ sử dụng thay đổi hoặc không thể dự đoán trước và không thể gián đoạn
 • Ứng dụng được phát triển hoặc chạy thử trên Amazon EC2 lần đầu tiên

Xem giá Theo yêu cầu »

Phiên bản Spot

Các phiên bản spot của Amazon EC2 cho phép bạn yêu cầu dung lượng điện toán Amazon EC2 dự phòng với mức giá thấp hơn tối đa 90% so với giá Theo yêu cầu. Tìm hiểu Thêm.

Phiên bản spot được đề xuất sử dụng cho:

 • Ứng dụng có thời gian bắt đầu và kết thúc linh hoạt
 • Ứng dụng chỉ khả thi ớ mức giá điện toán cực kỳ thấp
 • Người dùng có nhu cầu điện toán cấp thiết cho lượng lớn dung lượng bổ sung

Xem giá Spot »

Savings Plans

Savings Plans là một mô hình giá cả linh hoạt tính giá thấp đối với mức sử dụng EC2 và Fargate, đổi lấy cam kết mức sử dụng nhất quán (tính theo USD/giờ) trong thời hạn 1 hoặc 3 năm.

Tìm hiểu thêm »

Xem giá đặt trước »

Máy chủ dành riêng

Máy chủ dành riêng là máy chủ EC2 vật lý dành riêng để bạn sử dụng. Máy chủ dành riêng có thể giúp bạn giảm chi phí bằng cách cho phép bạn sử dụng các giấy phép phần mềm gắn liền với máy chủ hiện có, bao gồm Windows Server, SQL Server và SUSE Linux Enterprise Server (tùy theo thời hạn giấy phép), đồng thời, có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ. Tìm hiểu thêm.

 • Có thể mua Theo yêu cầu (giờ).
 • Có thể mua dưới dạng Dự trữ với mức giá giảm lên đến 70% so với giá Theo yêu cầu.

Xem giá cho phiên bản Chuyên dụng »

Tính phí theo giây

Với mô hình tính phí theo giây, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Số phút và giây không sử dụng sẽ được trừ ra khỏi số tiền bị tính phí, do đó, bạn có thể tập trung vào việc cải thiện ứng dụng của mình thay vì tối đa hóa lượng sử dụng lên mức giờ. Đặc biệt, nếu bạn quản lý nhiều phiên bản chạy theo chu kỳ thời gian không ổn định, ví dụ phát triển/chạy thử, xử lý dữ liệu, phân tích, xử lý hàng loạt và ứng dụng chơi trò chơi thì bạn sẽ được hưởng lợi từ cách tính này.

Mức sử dụng EC2 được tính phí theo gia số một giây, tối thiểu là 60 giây. Tương tự, dung lượng lưu trữ được cung cấp cho ổ đĩa EBS sẽ được tính phí theo gia số giây, tối thiểu là 60 giây. Cách tính phí theo giây được áp dụng cho các phiên bản:

 • Theo nhu cầu, Dự trữ và Dùng ngay
 • Tất cả khu vực và Vùng sẵn sàng
 • Amazon Linux, Windows và Ubuntu

Để biết chi tiết về các chi phí liên quan khác, ví dụ như truyền dữ liệu, địa chỉ IP động và Phiên bản tối ưu hóa EBS, hãy truy cập trang giá Theo nhu cầu.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm hiểu cách bắt đầu

Có nhiều cách để bắt đầu sử dụng Amazon EC2 miễn phí.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon EC2 trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập