Sự khác biệt giữa SOAP và REST là gì?

SOAP và REST là hai cơ chế trao đổi dữ liệu Internet. Ví dụ: tưởng tượng rằng hệ thống tài khoản nội bộ của bạn chia sẻ dữ liệu với hệ thống kế toán của khách hàng để tự động hóa các tác vụ lập hóa đơn. Hai ứng dụng chia sẻ dữ liệu bằng cách sử dụng một API xác định các quy tắc giao tiếp. SOAP và REST là hai cách tiếp cận khác nhau đối với thiết kế API. Cách tiếp cận SOAP có cấu trúc nghiêm ngặt và sử dụng định dạng dữ liệu XML. REST linh hoạt hơn và cho phép các ứng dụng trao đổi dữ liệu ở nhiều định dạng.

Tìm hiểu về API »

Tìm hiểu về XML »

Những điểm tương đồng giữa SOAP và REST là gì?

Để xây dựng ứng dụng, bạn có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình, kiến trúc và nền tảng khác nhau. Thật khó để chia sẻ dữ liệu giữa nhiều công nghệ khác nhau như vậy vì chúng sử dụng các định dạng dữ liệu khác nhau. Cả SOAP và REST xuất hiện như một nỗ lực để giải quyết vấn đề này.

Bạn có thể sử dụng SOAP và REST để xây dựng các API hoặc điểm giao tiếp giữa đa dạng các ứng dụng. Các thuật ngữ dịch vụ webAPI được sử dụng tương đương với nhau. Tuy nhiên, API mang nghĩa rộng hơn. Dịch vụ web là một loại API đặc biệt.

Dưới đây là những điểm tương đồng khác nữa giữa SOAP và REST:

 • Cả hai đều mô tả các quy tắc và tiêu chuẩn về cách ứng dụng tạo ra, xử lý và phản hồi các yêu cầu dữ liệu từ các ứng dụng khác
 • Cả hai đều sử dụng HTTP, giao thức Internet tiêu chuẩn, để trao đổi thông tin
 • Cả hai đều hỗ trợ SSL/TLS cho quá trình giao tiếp an toàn, được mã hóa

Bạn có thể sử dụng SOAP hoặc REST để xây dựng các hệ thống phân tán bảo mật, có quy mô linh hoạt và có khả năng chịu lỗi.

Tìm hiểu về chứng chỉ SSL »

Khi nào nên sử dụng SOAP và REST?

Trước khi chọn giữa SOAP và REST, hãy xem xét các tình huống và yêu cầu từ người dùng API của bạn. Bạn nên cân nhắc các tiêu chí sau đây.

Thiết kế ứng dụng tổng thể

Các ứng dụng hiện đại như ứng dụng di động và các ứng dụng lai hoạt động tốt hơn với API REST. REST mang đến cho bạn khả năng điều chỉnh quy mô và sự linh hoạt để thiết kế các ứng dụng bằng cách sử dụng các mẫu kiến trúc hiện đại như vi dịch vụ và bộ chứa. Tuy nhiên, nếu bạn cần tích hợp hoặc mở rộng các hệ thống cũ đã có các SOAP API, tốt hơn là bạn nên tiếp tục sử dụng SOAP.

Bảo mật

Các API công khai có yêu cầu bảo mật thấp hơn và yêu cầu tính linh hoạt cao hơn để bất kỳ ai cũng có thể tương tác với chúng. Vì vậy, REST là một lựa chọn tốt hơn khi bạn xây dựng các API công khai. Ngược lại, một số API riêng cho các yêu cầu nội bộ của doanh nghiệp (như báo cáo dữ liệu để đảm bảo tuân thủ) có thể hưởng lợi từ các biện pháp bảo mật chặt chẽ hơn trong Bảo mật WS của SOAP.

Tuân thủ ACID

Người dùng API của bạn có yêu cầu tính nhất quán nghiêm ngặt và tính toàn vẹn dữ liệu trên một chuỗi các giao dịch không? Ví dụ: các giao dịch tài chính yêu cầu rằng toàn bộ một loạt các cập nhật dữ liệu phải thất bại ngay cả khi chỉ có một cập nhật không thành công.

SOAP đã được tích hợp sẵn khả năng tuân thủ đối với tính nguyên tử, tính nhất quán, tính cô lập và tính bền vững (ACID). Đồng thời, SOAP có thể phù hợp hơn với các yêu cầu về độ toàn vẹn dữ liệu cao. Trong trường hợp này, API REST có thể cần thêm các mô-đun phần mềm để thực thi trạng thái ở cấp độ máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu.

SOAP API và API REST hoạt động như thế nào?

SOAP là một công nghệ cũ, đòi hỏi một hợp đồng giao tiếp nghiêm ngặt giữa các hệ thống. Theo thời gian, các tiêu chuẩn dịch vụ web mới được bổ sung để phù hợp với những thay đổi về công nghệ nhưng tạo ra thêm các khoản chi phí. REST được phát triển sau SOAP và do đó đã giải quyết được nhiều thiếu sót của SOAP. Dịch vụ web REST còn được gọi là dịch vụ web RESTful.

SOAP API

SOAP là một giao thức xác định các quy tắc giao tiếp cứng nhắc. SOAP có một số tiêu chuẩn liên quan kiểm soát mọi khía cạnh của việc trao đổi dữ liệu. Ví dụ: đây là một số tiêu chuẩn được SOAP sử dụng:

 • Bảo mật dịch vụ web (Bảo mật WS) xác định các biện pháp bảo mật như sử dụng mã định danh duy nhất được gọi là token
 • Địa chỉ hóa dịch vụ web (Địa chỉ hóa WS) yêu cầu đưa vào thông tin định tuyến dưới dạng siêu dữ liệu
 • Truyền tin nhắn đáng tin cậy WS chuẩn hóa quá trình xử lý lỗi trong việc truyền tin nhắn SOAP
 • Ngôn ngữ mô tả dịch vụ web (WSDL) mô tả phạm vi và chức năng của các dịch vụ web SOAP

Khi bạn gửi một yêu cầu đến một SOAP API, bạn phải gói yêu cầu HTTP của bạn trong một phong bì SOAP. Đây là một cấu trúc dữ liệu sửa đổi nội dung HTTP cơ bản theo các yêu cầu từ yêu cầu của SOAP. Nhờ có phong bì này, bạn cũng có thể gửi yêu cầu đến các dịch vụ web SOAP với các giao thức truyền tải khác, như TCP hoặc Giao thức tin nhắn điều khiển Internet (ICMP). Tuy nhiên, SOAP API và dịch vụ web SOAP luôn trả về tài liệu XML trong phản hồi của chúng.

API REST

REST là một kiểu kiến trúc phần mềm áp đặt sáu điều kiện về cách hoạt động của một API. Đây là sáu nguyên tắc các API REST tuân theo:

 1. Kiến trúc khách - chủ. Người gửi và người nhận độc lập với nhau về mặt công nghệ, nền tảng, ngôn ngữ lập trình, v.v.
 2. Phân lớp. Máy chủ có thể có một số phương tiện trung gian làm việc cùng nhau để hoàn thành yêu cầu từ máy khách nhưng máy khách không thấy những phương tiện trung gian này.
 3. Giao diện thống nhất. API trả về dữ liệu theo định dạng chuẩn ở trạng thái hoàn chỉnh và có thể sử dụng toàn phần.
 4. Không trạng thái. API hoàn thành mỗi yêu cầu mới một cách độc lập với các yêu cầu trước đó.
 5. Có thể lưu trữ trong bộ nhớ đệm. Tất cả các phản hồi API đều có thể được lưu trữ trong bộ nhớ đệm.
 6. Mã theo yêu cầu. Nếu cần, phản hồi API có thể bao gồm một đoạn mã.

Bạn gửi yêu cầu REST bằng cách sử dụng các hành động HTTP như GETPOST. API REST thường phản hồi theo định dạng JSON nhưng cũng có thể theo một định dạng dữ liệu khác.

Tìm hiểu về API RESTful »

Tìm hiểu về JSON »

Những điểm khác biệt chính giữa SOAP và REST

SOAP là một giao thức trong khi REST là một kiểu kiến trúc. Điều này tạo ra nhiều điểm khác biệt đáng kể trong cách SOAP API và API REST hoạt động.

Thiết kế

SOAP API cho phép truy cập các hàm hoặc các thao tác, trong khi API REST dựa trên dữ liệu. Ví dụ: hãy xem xét một ứng dụng có dữ liệu nhân viên mà các ứng dụng khác có thể thao tác. SOAP API của ứng dụng có thể cho phép truy cập một hàm được gọi là CreateEmployee. Để tạo một nhân viên, bạn sẽ chỉ rõ ra tên của hàm trong tin nhắn SOAP của bạn khi gửi yêu cầu.

Tuy nhiên, API REST của ứng dụng có thể cho phép truy cập một URL được gọi là /employees, và một yêu cầu POST đến URL đó sẽ tạo ra một hồ sơ nhân viên mới.

Sự linh hoạt

SOAP API thì cứng nhắc và chỉ cho phép trao đổi tin nhắn XML giữa các ứng dụng. Máy chủ ứng dụng cũng phải duy trì trạng thái của mỗi máy khách. Điều này có nghĩa là máy chủ phải ghi nhớ tất cả các yêu cầu trước đó khi xử lý một yêu cầu mới.

REST linh hoạt hơn và cho phép các ứng dụng truyền dữ liệu dưới dạng văn bản thuần túy, HTML, XML và JSON. REST cũng không có trạng thái nên API REST xử lý mọi yêu cầu mới một cách độc lập với các yêu cầu trước đó.

Hiệu năng

Tin nhắn SOAP lớn hơn và phức tạp hơn, khiến quá trình truyền tải và xử lý những tin nhắn này chậm hơn. Điều này có thể làm tăng thời gian tải trang.

REST nhanh hơn và hiệu quả hơn SOAP do kích thước tin nhắn của REST nhỏ hơn. Các phản hồi của REST cũng có thể được lưu trữ trong bộ nhớ đệm, do đó, máy chủ có thể lưu trữ những dữ liệu được truy cập thường xuyên trong bộ nhớ đệm để giảm hơn nữa thời gian tải trang.

Khả năng điều chỉnh quy mô

Giao thức SOAP yêu cầu các ứng dụng lưu trữ trạng thái giữa các yêu cầu, làm tăng yêu cầu về băng thông và bộ nhớ. Do đó, SOAP khiến các ứng dụng tốn kém và khó khăn trong việc điều chỉnh quy mô.

Không giống như SOAP, REST cho phép sử dụng kiến trúc không trạng thái và phân lớp, khiến REST dễ dàng điều chỉnh quy mô hơn. Ví dụ: máy chủ ứng dụng có thể truyền yêu cầu đến các máy chủ khác hoặc cho phép một phương tiện trung gian (ví dụ như một mạng phân phối nội dung) xử lý yêu cầu.

Bảo mật

SOAP cần thêm một lớp Bảo mật WS để làm việc với HTTPS. Bảo mật WS sử dụng thêm nội dung phần tiêu đề để đảm bảo chỉ có quy trình được chỉ định trong máy chủ cụ thể mới có thể đọc nội dung tin nhắn của SOAP. Điều này tăng thêm lượng giao tiếp quá mức và ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu năng.

REST hỗ trợ HTTPS mà không cần thêm tài nguyên máy quá mức.

Độ tin cậy

SOAP tích hợp sẵn logic xử lý lỗi và có độ tin cậy cao hơn. Mặt khác, REST yêu cầu bạn thử lại trong trường hợp giao tiếp thất bại và ít đáng tin cậy hơn.

Tóm tắt các điểm khác biệt giữa SOAP và REST

 

 

SOAP

REST

Là viết tắt của 

Giao thức truy cập đối tượng đơn giản

Chuyển trạng thái đại diện

Đó là gì?

SOAP là một giao thức để giao tiếp giữa các ứng dụng

REST là một kiểu kiến trúc để thiết kế giao diện giao tiếp.

Thiết kế

SOAP API cho phép truy cập các thao tác.

API REST cho phép truy cập dữ liệu.

Giao thức truyền tải

SOAP độc lập và có thể hoạt động với mọi giao thức truyền tải.

REST chỉ hoạt động với HTTPS.

Định dạng dữ liệu

SOAP chỉ hỗ trợ trao đổi dữ liệu qua XML.

REST hỗ trợ XML, JSON, văn bản thuần túy, HTML.

Hiệu năng

Tin nhắn của SOAP lớn hơn, khiến quá trình giao tiếp chậm hơn.

REST nhanh hơn do các tin nhắn nhỏ hơn và hỗ trợ bộ nhớ đệm.

Khả năng mở rộng

SOAP rất khó để điều chỉnh quy mô. Máy chủ duy trì trạng thái bằng cách lưu trữ tất cả các tin nhắn trước đó được trao đổi với một máy khách.

REST rất dễ điều chỉnh quy mô. REST không có trạng thái nên mọi tin nhắn được xử lý độc lập với các tin nhắn trước đó.

Bảo mật

SOAP hỗ trợ mã hóa nhưng cần thêm tài nguyên máy quá mức.

REST hỗ trợ mã hóa mà không ảnh hưởng đến hiệu năng.

Trường hợp sử dụng

SOAP hữu ích trong các ứng dụng cũ và API riêng.

REST hữu ích trong các ứng dụng hiện đại và API công khai.

AWS có thể hỗ trợ các yêu cầu của bạn về API như thế nào?

Amazon Web Services (AWS) cung cấp Cổng API Amazon để hỗ trợ các yêu cầu của bạn về API. Cổng API là dịch vụ được quản lý toàn phần giúp các nhà phát triển dễ dàng tạo, phát hành, duy trì, giám sát và bảo mật API ở mọi quy mô. Bằng cách sử dụng Cổng API, bạn có thể tạo các API REST cho các ứng dụng giao tiếp hai chiều theo thời gian thực.

Đây là những cách bạn có thể hưởng lợi từ việc sử dụng Cổng API:

 • Mang đến cho người dùng của bạn hiệu năng cao về tốc độ cho cả phản hồi và yêu cầu API.
 • Cho phép truy cập các API của bạn bằng Quản lý danh tính và truy cập trong AWS (IAM) và Amazon Cognito. Cả hai dịch vụ đều cung cấp hỗ trợ OAuth gốc.
 • Chạy đồng thời nhiều phiên bản của cùng một API để lặp lại, kiểm tra và phát hành các phiên bản mới một cách nhanh chóng.
 • Theo dõi số liệu hiệu năng và thông tin về lệnh gọi API, độ trễ dữ liệu và tỷ lệ lỗi. 

Bắt đầu sử dụng API REST trên AWS bằng cách tạo tài khoản AWS ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo để sử dụng AWS