Máy khách có cấu hình tối thiểu là gì?

Máy khách có cấu hình tối thiểu là thiết bị có khả năng điện toán hạn chế. Người dùng của bạn có thể sử dụng máy khách này để thực hiện các tác vụ phức tạp hơn, chuyên sâu về điện toán bằng cách trao đổi dữ liệu với một máy chủ tập trung. Thông thường, các tổ chức phải mua máy tính để bàn đắt đỏ cho nhân viên để thực hiện các tác vụ liên quan đến kinh doanh. Công nghệ cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI) đã thay thế máy tính để bàn bằng máy tính ảo mà người dùng của bạn có thể truy cập bằng giao diện đầu cuối khách có cấu hình tối thiểu. Máy khách có cấu hình tối thiểu sử dụng ít tài nguyên hơn, dễ quản lý và bảo mật hơn so với các thiết bị máy tính để bàn thông thường. Một số tổ chức cũng có thể chọn triển khai máy khách dưới dạng các ứng dụng để người dùng chạy trên thiết bị thông minh cá nhân.

Máy khách có cấu hình tối thiểu mang lại những lợi ích gì?

Máy khách có cấu hình tối thiểu là thiết bị điểm cuối tối giản mà bạn có thể sử dụng để kết nối và truy cập các máy chủ tập trung. Nhờ khả năng truy cập dễ dàng này, máy khách có cấu hình tối thiểu mang lại một số lợi ích.

Giảm chi phí

Máy khách có cấu hình tối thiểu có ít yêu cầu phần cứng hơn các máy tính khác. Máy khách này có năng lực xử lý, lưu trữ và bộ nhớ thấp hơn. Việc thiếu phần cứng bổ sung này giúp giảm chi phí sản xuất và mua thiết bị. Vì phần cứng đơn giản hơn, máy tiêu thụ ít năng lượng hơn và việc bảo trì cũng tiết kiệm chi phí.

Tăng cường bảo mật

Bạn có thể bảo mật dữ liệu nhạy cảm của mình khi sử dụng máy khách có cấu hình tối thiểu. Không có dữ liệu nào được lưu trữ trên máy khách có cấu hình tối thiểu. Vì vậy, sẽ ít có khả năng dữ liệu bị truy cập trái phép nếu nhân viên làm mất thiết bị của họ. Công tác phục hồi sau thảm họa và quản lý sao lưu cũng được tập trung, vì vậy nhân viên không phải lo lắng về việc mất dữ liệu khi đang làm việc dang dở.

Quản lý hiệu quả

Quản trị viên có thể cập nhật và duy trì phần mềm máy khách có cấu hình tối thiểu một cách dễ dàng. Vì các máy khách có cấu hình tối thiểu vận hành dưới hình thức quản lý tập trung, bạn có thể hợp lý hóa tất cả các tác vụ bảo trì mà không cần cập nhật riêng lẻ tất cả các thiết bị. Bạn có thể cập nhật hàng loạt hoặc sử dụng cơ sở hạ tầng dưới dạng mã để bảo trì tập trung các môi trường máy khách có cấu hình tối thiểu. Bạn cũng có thể tăng hoặc giảm quy mô nhanh chóng bằng cách đưa nhiều máy khách có cấu hình tối thiểu hơn vào hệ thống hoặc tăng tài nguyên mà hệ thống trung tâm có.

Máy khách có cấu hình tối thiểu có các trường hợp sử dụng nào? 

Cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI) là trường hợp sử dụng hàng đầu cho các máy khách có cấu hình tối thiểu. Mạng VDI lưu trữ các ứng dụng, dữ liệu và hệ điều hành trên một máy chủ tập trung. Mỗi máy khách có cấu hình tối thiểu hoạt động như điểm cuối cho người dùng, cung cấp một hệ thống gọn nhẹ truy cập tất cả các tài nguyên tập trung.

Bạn có thể sử dụng VDI trong một số tác vụ, giúp tăng tính hiệu quả bằng cách tiêu chuẩn hóa quyền truy cập của nhân viên hoặc người dùng. Ví dụ: bạn có thể cung cấp máy khách có cấu hình tối thiểu cho nhân viên hoặc nhà thầu làm việc từ xa cho các dự án cụ thể. Bạn cũng có thể sử dụng chúng cho các mục đích sau:

  • Triển khai tổng đài trên quy mô lớn

  • Gửi đến các ki-ốt để thiết lập lại giữa nhiều người dùng tạm thời

  • Cấp quyền truy cập vào các ứng dụng cũ được ảo hóa

Người dùng có quyền truy cập vào tất cả các quy trình làm việc họ cần, trong khi bạn duy trì toàn quyền kiểm soát truy cập dữ liệu, giúp tăng cường bảo mật.

Tìm hiểu về VDI »

Máy khách có cấu hình tối thiểu hoạt động như thế nào?

Máy khách có cấu hình tối thiểu có thể là phần mềm hoặc phần cứng dựa trên cách tiếp cận bạn đã chọn. Có ba cách tiếp cận chính.

Dựa trên trình duyệt

Máy khách có cấu hình tối thiểu dựa trên trình duyệt là các thiết bị thông thường, sử dụng trình duyệt web để cấp quyền truy cập vào các dịch vụ. Người dùng truy cập trình duyệt web từ bất kỳ thiết bị nào và sử dụng trình duyệt web để kết nối với các ứng dụng web.

Máy khách có cấu hình tối thiểu có thể có năng lực xử lý lớn hơn bình thường, vì một số thao tác xử lý xảy ra ngay trên thiết bị này. Tuy nhiên, phần mềm và dữ liệu đến trực tiếp từ mạng.

Dịch vụ giao diện đầu cuối dùng chung

Các dịch vụ giao diện đầu cuối dùng chung dành cho các tác vụ đơn giản hơn trên máy. Bạn có thể sử dụng trạm máy khách có cấu hình tối thiểu chia sẻ máy chủ để tạo thư mục hoặc chạy ứng dụng được nhân viên CNTT phê duyệt.

Thay vì truy cập toàn bộ máy tính, người dùng chỉ truy cập các ứng dụng cụ thể chạy trên máy chủ. Thông thường, đây là hệ thống hoạt động theo tác vụ, trong đó người dùng đăng nhập để thực hiện một tác vụ và sau đó đăng xuất. 

Ảo hóa máy tính

Ảo hóa máy tính tạo ra máy tính ảo với hệ điều hành và tất cả các ứng dụng tồn tại trên máy chủ tập trung. Người dùng sẽ đăng nhập thông qua máy tính có cấu hình tối thiểu và sau đó kết nối với máy chủ để lấy tài nguyên.

Có nhiều loại ảo hóa khác nhau:

  • Người dùng cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI) không duy trì sẽ nhận được máy ảo (VM) mới từ một nhóm mỗi khi họ đăng nhập. Các thay đổi sẽ bị loại bỏ sau khi đăng xuất, điều này đảm bảo mỗi phiên sẽ đều có môi trường mới.
  • Người dùng VDI duy trì được phân bổ một máy ảo giữ lại các thay đổi qua các phiên, cung cấp một môi trường nhất quán, được cá nhân hóa.

Cách hoạt động của máy khách có cấu hình tối thiểu dựa trên phần cứng

Các thiết bị máy khách có cấu hình tối thiểu chứa tài nguyên tối thiểu trên hệ thống nhưng có thể thiết lập kết nối với một máy chủ tập trung. Khi được bật, máy khách có cấu hình tối thiểu sẽ khởi tạo phần cứng sau đó kết nối với máy chủ tập trung thông qua UDP hoặc TCP/IP. Sau đó, máy lấy tài nguyên từ máy chủ tập trung để hỗ trợ các tác vụ.

Người dùng đăng nhập trên máy khách có cấu hình tối thiểu có quyền truy cập vào máy tính ảo thông qua VDI. Chuyển động người dùng thực hiện bằng bàn phím và chuột được kết nối với máy khách có cấu hình tối thiểu sẽ được truyền đến máy chủ. Máy chủ nhận dữ liệu đầu vào và cập nhật máy tính ảo để phản ứng với những thay đổi này. Điện toán máy khách có cấu hình tối thiểu là hành động gửi các thay đổi đồ họa để phản hồi với dữ liệu đầu vào của người dùng, giúp hợp lý hóa các tương tác ảo hóa.

Phần mềm VDI đảm bảo rằng mỗi người dùng có một phiên riêng biệt, giúp tăng tính cá nhân hóa và bảo mật dữ liệu. Khi người dùng đăng xuất khỏi máy khách có cấu hình tối thiểu, máy chủ sau đó sẽ lưu trạng thái của thiết bị tại thời điểm hiện tại. Người dùng có thể tiếp tục công việc dang dở bất cứ khi nào họ đăng nhập vào một máy khách có cấu hình tối thiểu khác. 

Máy khách có cấu hình tối thiểu khác biệt thế nào với các loại mô hình máy khách khác?

Máy khách có cấu hình tối thiểu là một giải pháp gọn nhẹ cho những người muốn sử dụng phương pháp tiết kiệm hơn để truy cập máy chủ tập trung. Tuy nhiên, đây không phải là mô hình máy khách duy nhất hiện có. 

Máy khách có cấu hình phong phú

Máy khách có cấu hình phong phú khác với máy khách có cấu hình tối thiểu vì chúng chứa tất cả dữ liệu người dùng, ứng dụng và hệ điều hành cục bộ. Máy có các tài nguyên nền tảng này để bạn có thể thực hiện nhiều tác vụ mà không cần lấy tài nguyên từ máy chủ trung tâm. Mặc dù máy khách có cấu hình phong phú cung cấp năng lực xử lý cao hơn và có thể giúp thực hiện các tác vụ tiêu hao nhiều tài nguyên, nhưng chúng tốn nhiều chi phí ban đầu hơn.

Vì máy khách có cấu hình phong phú được trang bị nhiều phần cứng và phần mềm cục bộ hơn, bạn cũng có thể phải cập nhật từng máy riêng lẻ. Vì thế, việc bảo trì máy khách có cấu hình phong phú tốn nhiều công sức hơn. 

Máy khách tinh gọn

Máy khách tinh gọn là máy được sắp xếp hợp lý cung cấp ít tài nguyên và phần cứng cục bộ hơn so với máy khách có cấu hình tối thiểu. Máy này có năng lực xử lý, lưu trữ và bộ nhớ tối thiểu, vì bạn chủ yếu sử dụng chúng để kết nối với máy tính ảo. 

Do cách tiếp cận tinh giản, loại máy này không tiêu thụ nhiều điện năng. Máy khách tinh gọn rất tiết kiệm chi phí, dễ cài đặt và hữu ích cho các môi trường yêu cầu triển khai nhiều lần. Tuy nhiên, sự đơn giản này cũng dẫn đến ít tùy chỉnh hơn và không có khả năng hỗ trợ một số loại đa phương tiện.

AWS có thể hỗ trợ các yêu cầu máy khách có cấu hình tối thiểu của bạn như thế nào?

Amazon Web Services (AWS) cung cấp Bộ Amazon WorkSpaces như một hệ thống máy tính ảo an toàn, được quản lý hoàn toàn và đáng tin cậy. Với Bộ WorkSpaces, bạn có thể cung cấp cho nhân viên nhiều không gian làm việc ảo đa dạng, tối đa hóa trải nghiệm người dùng.

Là một cách tiếp cận với chi phí hợp lý và quy mô linh hoạt, bạn có thể sử dụng Bộ WorkSpaces cho nhiều mục đích:

  • Bảo mật các ứng dụng và dữ liệu bạn lưu trữ trên máy chủ AWS thay vì chứa dữ liệu trên thiết bị điểm cuối.
  • Tăng năng suất bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng hiệu năng cao và phân tán toàn cầu cho người dùng của bạn.
  • Tạo điều kiện làm việc từ xa và cung cấp quyền truy cập kết hợp cho nhân viên và nhân viên từ xa của bạn.
  • Tạo môi trường học tập ảo cho các chuyên viên giáo dục, học sinh/sinh viên và nhân viên. Bạn có thể đảm bảo mọi người đều có những tài nguyên cần thiết để thành công. 

Bắt đầu sử dụng môi trường máy tính ảo trên AWS bằng cách tạo tài khoản miễn phí ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo trên AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Tìm hiểu về các dịch vụ điện toán người dùng cuối 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập