Nghiệp vụ thông minh là gì?

Nghiệp vụ thông minh (BI) đề cập đến một tập hợp các khả năng phần mềm cho phép các doanh nghiệp truy cập, phân tích và phát triển thông tin chuyên sâu hữu ích từ dữ liệu để đưa ra quyết định kinh doanh. Thông thường, các công cụ BI trình bày thông tin trên bảng điều khiển thân thiện với người dùng và trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ và đồ thị với các số liệu chính. Mặc dù trước đây là một chức năng của đội ngũ công nghệ hoặc CNTT đòi hỏi chuyên môn riêng biệt nhưng các công cụ nghiệp vụ thông minh hiện đại đưa dữ liệu và khả năng phân tích dự đoán đến tay những người ra quyết định, cho phép họ xây dựng các báo cáo và có được những thông tin chuyên sâu cụ thể trong kinh doanh. Theo truyền thống, Nghiệp vụ thông minh tập trung vào báo cáo mô tả và chẩn đoán về các hoạt động kinh doanh trong quá khứ và hiện tại.

Tại sao Nghiệp vụ thông minh lại quan trọng?

BI hiện đại cung cấp câu trả lời dựa trên dữ liệu thời gian thực cho các câu hỏi kinh doanh phức tạp. Được trình bày trong bảng điều khiển, hình ảnh hoặc báo cáo dễ hiểu từ nhiều nguồn dữ liệu và kho dữ liệu, BI cho phép người dùng phân tích hiệu suất của công ty, khám phá xu hướng và xác định các lĩnh vực có hiệu suất không thể chấp nhận được. Thông thường, BI được cấu trúc để cung cấp thông tin chuyên sâu trong kinh doanh về hiệu suất trong quá khứ, bao gồm cả kết quả hiện tại. Tùy thuộc vào giải pháp, người dùng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần nhập bằng ngôn ngữ lập trình. Một số lĩnh vực mà các công ty sử dụng BI có thể bao gồm:

 • ROI: Hiểu biết thông minh về kinh doanh bắt nguồn từ BI giúp các tổ chức tối ưu hóa hiệu suất và tỷ suất hoàn vốn thông qua phân tích kinh doanh.
 • Trải nghiệm khách hàng: Để hiểu rõ hơn về sở thích của khách hàng, hành vi và xu hướng mua hàng để cải thiện dịch vụ khách hàng và tạo điều kiện tiếp thị nhắm mục tiêu.
 • Giám sát hiệu suất kinh doanh: Việc sử dụng phân tích dữ liệu để phát triển thông tin chuyên sâu vào hiệu suất của công ty để liên tục cải thiện hoạt động

Các kỹ thuật nghiệp vụ thông minh truyền thống tập trung vào dữ liệu trong quá khứ, cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi như điều gì đã xảy ra và tại sao điều đó lại xảy ra. Để đạt được điều này, các nhà phân tích định cấu trúc các truy vấn chạy trên cơ sở dữ liệu quan hệ thông thường để tạo ra các báo cáo tĩnh.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML) cho nghiệp vụ thông minh sử dụng các thuật toán và kỹ thuật học sâu để phân tích dữ liệu lớn và khám phá các mẫu ẩn giấu trong dữ liệu. AI cho phép các nhà khoa học dữ liệu và nhà phân tích kinh doanh tự động hóa các quy trình thủ công để trích xuất dữ liệu, hiểu rõ hơn về các xu hướng, dự báo và tạo các báo cáo BI mới. AI còn rất hữu ích trong việc cung cấp thông tin chuyên sâu mới mà các kỹ thuật BI truyền thống không thể khám phá ra. Một lĩnh vực khác mà AI phát huy tác dụng trong BI là xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trong đó BI được hỗ trợ bởi AI có thể trích xuất quan điểm và thông tin từ các tài liệu, email và bản chép lời từ các tổng đài. Người dùng BI có thể đào sâu hơn vào dữ liệu mà không cần các nhà phân tích tạo bảng điều khiển hoặc báo cáo tùy chỉnh.

Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ Nghiệp vụ thông minh như thế nào?

Sử dụng nghiệp vụ thông minh dựa trên AI có thể nâng cấp kết quả và cung cấp thông tin chuyên sâu hơn. Cụ thể hơn, AI cho phép người dùng phân tích hiệu quả lượng lớn dữ liệu, bao gồm các loại dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc. Các ứng dụng dựa trên AI có thể làm nổi bật các khu vực ưu tiên hiệu quả hơn so với BI tiêu chuẩn. Các lợi ích bao gồm:

 • Khả năng BI nâng cao: AI cung cấp khả năng mạnh mẽ hơn trong việc hiểu mối quan hệ giữa dữ liệu, sắc thái, dữ liệu ngoại lai và xu hướng ẩn giấu.
 • Ra quyết định sáng suốt hơn: Khả năng dự đoán của BI dựa trên AI cho phép người dùng dễ dàng xác định xu hướng hơn và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
 • Quyết định chủ động: AI có thể nhanh chóng làm nổi bật các xu hướng có trong dữ liệu hiện tại, cho phép các nhà phân tích xác định sớm các xu hướng này và đưa ra các quyết định chủ động theo thời gian thực
 • BI thích ứng thông minh: Khả năng máy học của AI có thể cải thiện hiệu suất BI nhờ khả năng khám phá các phân tích và đề xuất mang lại kết quả tốt nhất của AI.
 • Thông tin chuyên sâu hữu ích hơn: Các giải pháp BI ứng dụng AI giúp người dùng xác định rõ hơn các xu hướng ẩn giấu và cung cấp thông tin chuyên sâu mới chưa quá hiển nhiên khi sử dụng các công cụ BI cũ.

Những lợi ích của Trí tuệ nhân tạo trong Nghiệp vụ thông minh là gì?

Sử dụng nghiệp vụ thông minh dựa trên AI có thể nâng cấp kết quả và cung cấp thông tin chuyên sâu hơn. Cụ thể hơn, AI cho phép người dùng phân tích hiệu quả lượng lớn dữ liệu, bao gồm các loại dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc. Các ứng dụng dựa trên AI có thể làm nổi bật các khu vực ưu tiên hiệu quả hơn so với BI tiêu chuẩn. Các lợi ích bao gồm:

 • Khả năng BI nâng cao: AI cung cấp khả năng mạnh mẽ hơn trong việc hiểu mối quan hệ giữa dữ liệu, sắc thái, dữ liệu ngoại lai và xu hướng ẩn giấu.
 • Ra quyết định sáng suốt hơn: Khả năng dự đoán của BI dựa trên AI cho phép người dùng dễ dàng xác định xu hướng hơn và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
 • Quyết định chủ động: AI có thể nhanh chóng làm nổi bật các xu hướng có trong dữ liệu hiện tại, cho phép các nhà phân tích xác định sớm các xu hướng này và đưa ra các quyết định chủ động theo thời gian thực
 • BI thích ứng thông minh: Khả năng máy học của AI có thể cải thiện hiệu suất BI nhờ khả năng khám phá các phân tích và đề xuất mang lại kết quả tốt nhất của AI.
 • Thông tin chuyên sâu hữu ích hơn: Các giải pháp BI ứng dụng AI giúp người dùng xác định rõ hơn các xu hướng ẩn giấu và cung cấp thông tin chuyên sâu mới chưa quá hiển nhiên khi sử dụng các công cụ BI cũ.

AWS có thể hỗ trợ bằng AI trong Nghiệp vụ thông minh như thế nào?

Amazon SageMaker Canvas mở rộng quyền truy cập vào máy học bằng cách cung cấp cho các nhà phân tích kinh doanh một giao diện trực quan, cho phép họ tự tạo ra các dự đoán ML chính xác, mà không cần kinh nghiệm về ML hay không phải viết một dòng mã nào. Với Amazon SageMaker Canvas, bạn có thể truy cập các mô hình sẵn sàng sử dụng hoặc tạo các mô hình tùy chỉnh để trích xuất thông tin và tạo ra các dự đoán từ hàng nghìn tài liệu, hình ảnh và dòng văn bản chỉ trong vài phút.

Ngoài ra, các nhà phân tích kinh doanh có thể tận dụng các dự đoán ML được tạo trong SageMaker Canvas, làm phong phú các dự đoán này bằng bảng thông tin tương tác trong Amazon QuickSight, cung cấp BI thống nhất ở mức siêu quy mô và sử dụng thông tin chuyên sâu từ các bảng thông tin này vào các quyết định kinh doanh hàng ngày của họ. Với QuickSight, tất cả người dùng đều có thể đáp ứng các nhu cầu phân tích đa dạng từ cùng một nguồn chuẩn xác thông qua bảng thông tin tương tác hiện đại, báo cáo nhiều trang, phân tích nhúng, truy vấn ngôn ngữ tự nhiên và thông tin chuyên sâu về ML.

Để bắt đầu sử dụng SageMaker Canvas và QuickSight, hãy xem hội thảo.

Các bước tiếp theo trên AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Đổi mới sáng tạo nhanh hơn với bộ dịch vụ AI và ML toàn diện nhất 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập