Điểm khác biệt giữa máy chủ chuyên dụng và máy chủ riêng ảo là gì?


Điểm khác biệt giữa máy chủ chuyên dụng và máy chủ riêng ảo là gì?

Máy chủ chuyên dụng và máy chủ riêng ảo (VPS) là hai loại giải pháp lưu trữ trang web. Trong dịch vụ lưu trữ trên máy chủ chuyên dụng, bạn có thể thuê toàn bộ máy chủ vật lý để lưu trữ trang web của mình. Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web cung cấp cho bạn quyền truy cập độc quyền vào toàn bộ máy chủ vật lý. Tuy nhiên, đây là giải pháp tốn kém và thường không cần thiết đối với hầu hết các tổ chức. Do những tiến bộ về phần cứng, một máy chủ vật lý có khả năng điện toán để thực hiện nhiều việc hơn chứ không chỉ lưu trữ một trang web duy nhất. Thay vì cung cấp vượt mức tài nguyên, bạn có thể sử dụng VPS cung cấp môi trường chuyên dụng tiết kiệm chi phí hơn. Máy chủ này được gọi là ảo vì chỉ tiêu thụ một phần tài nguyên vật lý cơ bản của máy chủ. Cùng một máy chủ vật lý có thể có nhiều VPS dùng chung tài nguyên cơ bản theo cách thức đã xác định trước.

Tìm hiểu về máy chủ chuyên dụng

Tìm hiểu về máy chủ riêng ảo

Cách thức hoạt động: máy chủ chuyên dụng và máy chủ riêng ảo

Máy chủ là một hệ thống máy tính lưu trữ và xử lý dữ liệu và chạy các ứng dụng trên mạng. Máy chủ cung cấp năng lực điện toán, khả năng kết nối mạng và lưu trữ dữ liệu. Cả máy chủ chuyên dụng và VPS đều là các loại máy chủ.

Cách thức hoạt động của máy chủ chuyên dụng

Máy chủ chuyên dụng là một máy chủ vật lý có RAM, bộ nhớ, cấu hình kết nối mạng và các thành phần khác, tất cả đều dành riêng cho các ứng dụng và dịch vụ của bạn. Với máy chủ chuyên dụng, bạn có thể trực tiếp kiểm soát tất cả các cấu hình phần cứng vì bạn có quyền truy cập độc quyền vào hệ thống vật lý.

Cách thức hoạt động của máy chủ riêng ảo

Đôi khi được gọi là lưu trữ riêng ảo, máy chủ riêng ảo là các máy chủ ảo hóa. Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ phân vùng các máy chủ vật lý thành nhiều môi trường ảo. Mỗi môi trường này đều có tài nguyên chuyên dụng riêng, chẳng hạn như RAM và CPU. 

Một lớp phần mềm được gọi là phần mềm giám sát máy ảo sẽ tạo, quản lý và phân bổ tài nguyên cho mỗi máy ảo (VM). Hệ thống phân bổ này đảm bảo bạn có thể có nhiều VPS trên một máy chủ vật lý mà không gây ra bất kỳ trở ngại nào giữa các VPS đó. Mặc dù nhiều VM được lưu trữ trên cùng một máy vật lý nhưng các VM này hoàn toàn cô lập với nhau.

Tìm hiểu về các phần mềm giám sát máy ảo

Điểm khác biệt chính: máy chủ chuyên dụng và máy chủ riêng ảo

Môi trường VPS là các máy chủ vật lý được phân vùng, có nghĩa là chỉ có một phần trong tổng tài nguyên của máy chủ vật lý. Nếu sử dụng máy chủ chuyên dụng, bạn có quyền truy cập tất cả các kiến trúc và tài nguyên của máy chủ đó. Mặc dù VPS là cách truy cập cơ sở hạ tầng máy chủ tiết kiệm hơn nhưng các máy chủ chuyên dụng cung cấp tài nguyên phần cứng rộng hơn. Sau đây là những điểm khác biệt khác giữa máy chủ chuyên dụng và VPS.

Sự linh hoạt

Cả máy chủ chuyên dụng và VPS đều có mức độ tùy chỉnh cao để truy cập và thay đổi máy chủ và tài nguyên của máy chủ. Tuy nhiên, khi thay đổi máy chủ chuyên dụng vật lý, bạn cần nhiều kiến thức kỹ thuật hơn rất nhiều để tránh vô tình làm hỏng chính máy chủ. Với VPS, bạn có ít khả năng tùy chỉnh hơn để thay đổi máy chủ cơ sở nhưng có thể phân bổ lại tài nguyên linh hoạt hơn. 

Khả năng điều chỉnh quy mô

Nếu muốn điều chỉnh quy mô dung lượng của máy chủ chuyên dụng, bạn cần phải thêm ổ đĩa vật lý bổ sung cho máy chủ. Mặc dù có thể thực hiện yêu cầu đó nhưng rất tốn kém và cũng có thể dẫn đến thời gian ngừng hoạt động, tùy thuộc vào ai đang quản lý máy chủ vật lý của bạn và họ thực hiện điều đó như thế nào.

Vì VPS là môi trường ảo hóa nên bạn có thể truy cập nhiều tài nguyên hơn bằng cách phân bổ nhiều tài nguyên hơn cho máy chủ của mình. Thông thường, bạn có thể nâng cấp đăng ký máy chủ của mình hoặc chỉ cần phân bổ lại tài nguyên để VPS mà bạn muốn điều chỉnh quy mô có sẵn nhiều tài nguyên hơn. Việc điều chỉnh quy mô của VPS nhanh hơn và dễ dàng hơn so với việc điều chỉnh quy mô của các máy chủ chuyên dụng.

Hiệu năng

Các gói lưu trữ trên máy chủ chuyên dụng giúp cải thiện công suất nhưng chi phí sẽ tăng lên. Ngược lại, VPS cân bằng hiệu quả giữa hiệu năng và khả năng chi trả. Mặc dù tài nguyên được dùng chung nhưng công nghệ ảo hóa đảm bảo rằng mỗi VPS đã phân bổ tài nguyên và hoạt động độc lập. VPS có thể điều chỉnh quy mô tài nguyên đến một mức độ nhất định nhưng có thể có những hạn chế từ các giới hạn chế phần cứng cơ bản của máy chủ vật lý.

Chi phí

Vì lưu trữ trên VPS chỉ cung cấp một phần nhỏ tổng tài nguyên của một máy chủ chuyên dụng nên chi phí sử dụng sẽ rẻ hơn. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng tài nguyên máy chủ của mình, bạn nên cân bằng chi phí với các yêu cầu về hiệu năng.

Bảo mật

Mặc dù cả máy chủ chuyên dụng và VPS đều có khả năng bảo mật cao nhưng đôi khi phải sử dụng máy chủ chuyên dụng để tuân thủ quy định. Bạn có thể đạt được mức độ bảo mật cao với các máy chủ chuyên dụng vì tính linh hoạt và môi trường thuộc sở hữu hoàn toàn của máy chủ này.

Thời điểm nên chọn máy chủ chuyên dụng hoặc máy chủ riêng ảo

Nếu doanh nghiệp của bạn cần khối lượng công việc sử dụng nhiều tài nguyên, chẳng hạn như xử lý hoặc quản lý dữ liệu nặng, thì máy chủ chuyên dụng có thể là một lựa chọn phù hợp hơn. Máy chủ chuyên dụng có thể phục vụ các môi trường có hiệu năng cao vì có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả năng lực và tài nguyên điện toán. Một số quy định nhất định đối với dữ liệu rất nhạy cảm cũng yêu cầu khả năng bảo mật của các máy chủ chuyên dụng.

VPS phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để khởi chạy các ứng dụng kinh doanh, lưu trữ trang web hoặc tạo môi trường kiểm thử khi đang phát triển phần mềm mới. Khi lưu trữ trên VPS, bạn có một cách linh hoạt, có thể điều chỉnh quy mô và tiết kiệm chi phí để đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng.

Tóm tắt điểm khác biệt: máy chủ chuyên dụng so với máy chủ riêng ảo

 

Máy chủ chuyên dụng

Máy chủ riêng ảo

Phân bổ tài nguyên

Việc lưu trữ bằng máy chủ chuyên dụng giúp bạn có toàn quyền kiểm soát đối với tất cả các tài nguyên, dung lượng ổ đĩa và tài nguyên hệ thống của máy chủ.

VPS là một phân đoạn được phân vùng của một máy chủ vật lý, với phần phân bổ các tài nguyên vật lý hạn chế được xác định trước.

Khả năng mở rộng

Bạn có thể điều chỉnh quy mô lưu trữ trên máy chủ chuyên dụng nhưng phải thêm các máy chủ và tài nguyên bổ sung theo cách thủ công. Bạn phải cam kết về chi phí và thời gian đối với các máy chủ và tài nguyên bổ sung này.

VPS có khả năng điều chỉnh quy mô cao vì bạn có thể phân bổ lại nhiều tài nguyên hơn cho máy chủ này.

Hiệu năng

Việc lưu trữ trên máy chủ chuyên dụng bao gồm tất cả các tài nguyên hệ thống mà máy chủ có sẵn, do đó đạt được hiệu năng tối đa.

VPS đem lại hiệu năng tương đương cho các trường hợp sử dụng nhỏ hơn.

Khả năng tùy chỉnh

Bạn kiểm soát toàn bộ máy chủ và có thể tùy chỉnh tùy ý. 

Vì có nhiều người dùng trên một máy chủ nên có thể có những hạn chế về những gì bạn có thể cài đặt.

Chi phí

Máy chủ chuyên dụng có phần cứng vật lý và tất cả các tài nguyên có sẵn, dẫn đến chi phí cao hơn.

VPS có chi phí linh hoạt vì bạn có thể thanh toán theo tài nguyên mà bạn cần.

Bảo mật

Bạn có thể sử dụng và cài đặt các tính năng bảo mật nâng cao trên máy chủ chuyên dụng.

VPS có tính năng bảo mật hiệu quả nhưng không phải lúc nào cũng đáp ứng các yêu cầu tuân thủ phức tạp.

AWS có thể hỗ trợ các yêu cầu về lưu trữ trên máy chủ chuyên dụng và VPS của bạn như thế nào?

Amazon Web Services (AWS) cung cấp một số giải pháp lưu trữ web đám mây, đem lại một cách có chi phí thấp để cung cấp trang web và các ứng dụng web. Để biết thêm thông tin, hãy tìm hiểu về lưu trữ web trên AWS. Dưới đây là hai giải pháp lưu trữ web của AWS.

Với Máy chủ chuyên dụng Amazon EC2, bạn có thể sử dụng giấy phép phần mềm đủ điều kiện từ các nhà cung cấp như Microsoft và Oracle trên Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (Amazon EC2). Điều này có nghĩa là bạn tận dụng được tính linh hoạt và tiết kiệm chi phí khi sử dụng giấy phép của riêng mình nhưng với khả năng phục hồi, tính đơn giản và độ linh hoạt của AWS. AWS sẽ thay mặt bạn xử lý các tác vụ quản trị để bạn có thể khởi chạy liền mạch các VM (phiên bản) trên Máy chủ chuyên dụng, giống như khi bạn khởi chạy một phiên bản EC2 với giấy phép do AWS cung cấp. Với Máy chủ chuyên dụng, bạn có thể:

  • Kiểm soát cách đặt các phiên bản của mình trên một máy chủ vật lý cụ thể
  • Giảm tải công việc bảo trì máy chủ nặng nhọc không phân hóa lên AWS để giảm gánh nặng hoạt động của bạn
  • Sử dụng giấy phép phần mềm cho mỗi cổng, mỗi lõi hoặc mỗi VM hiện có và hưởng lợi từ các khoản đầu tư hiện có

Amazon Lightsail cung cấp phiên bản, bộ chứa, dung lượng lưu trữ, cơ sở dữ liệu, v.v của VPS dễ sử dụng với mức giá hàng tháng tiết kiệm. Lightsail đem lại khả năng điện toán, lưu trữ, lưu lượng mạng và các khả năng để bạn có thể triển khai và quản lý các trang web và ứng dụng web trên đám mây. Với Lightsail, bạn có thể:

  • Khởi chạy một hệ điều hành đơn giản, một ứng dụng được cấu hình sẵn hoặc một ngăn xếp phát triển trên phiên bản VPS của bạn
  • Lưu trữ nội dung tĩnh, chẳng hạn như hình ảnh, video hoặc tệp HTML, trong kho lưu trữ đối tượng để sao lưu dữ liệu
  • Quản lý lưu lượng truy cập web trên VPS để các trang web và ứng dụng của bạn có thể đáp ứng lưu lượng truy cập đa dạng và được bảo vệ hiệu quả hơn khỏi sự cố ngừng hoạt động

Bắt đầu sử dụng máy chủ chuyên dụng và máy chủ riêng ảo trên AWS bằng cách tạo tài khoản ngay hôm nay.