Bộ chứa đám mây là gì?

Bộ chứa đám mây là các gói mã phần mềm chứa mã và thư viện của ứng dụng cùng các phần phụ thuộc cần thiết khác để ứng dụng chạy trên đám mây. Bất kỳ mã ứng dụng phần mềm nào cũng phải có các tệp bổ sung được gọi là thư viện và phần phụ thuộc thì mới có thể chạy. Theo truyền thống, phần mềm phải được đóng gói ở nhiều định dạng để chạy trong các môi trường khác nhau như Windows, Linux, Mac và di động. Tuy nhiên, bộ chứa đóng gói phần mềm và tất cả phần phụ thuộc vào một tệp duy nhất có thể chạy ở bất cứ đâu. Chạy bộ chứa trên đám mây giúp gia tăng tính linh hoạt và các lợi ích về hiệu năng trên quy mô lớn.

Bộ chứa đám mây có những lợi ích gì?

Các ứng dụng có thể bao gồm hàng chục, hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn bộ chứa. Với các bộ chứa đám mây, bạn có thể phân phối và quản lý các bộ chứa này trên nhiều máy chủ hoặc phiên bản đám mây khác nhau. Các bộ chứa đám mây hoạt động như thể chúng được đặt cùng vị trí. Kiến trúc ứng dụng điện toán đám mây phân tán đem lại nhiều lợi ích. 

Tìm hiểu về máy chủ đám mây

Đơn giản hóa hoạt động triển khai ứng dụng

Các bộ chứa độc đáo vì bạn có thể sử dụng chúng để triển khai phần mềm cho hầu hết mọi môi trường mà không cần gói phần mềm riêng cho kiến trúc và hệ điều hành cơ bản. Trước khi hoạt động gói trong bộ chứa trở nên phổ biến, các ứng dụng phải được đóng gói với các thư viện cụ thể để chạy trên các nền tảng cụ thể. Điều này có nghĩa là việc triển khai một phần mềm trên nhiều hệ điều hành sẽ tạo ra nhiều phiên bản phần mềm. Các bộ chứa đám mây cho phép các ứng dụng chạy trên bất kỳ kiến trúc cơ bản nào miễn là nền tảng gói trong bộ chứa chạy ở trên cùng. Giờ đây, bạn chỉ cần một phiên bản của bộ chứa cấp độ sản xuất.

Sự linh hoạt

Với tính năng gói trong bộ chứa trên đám mây, tất cả các máy ảo (VM) cơ bản sẽ là các phiên bản đám mây. Các phiên bản đám mây có sẵn trong nhiều cấu hình khác nhau với khả năng thiết lập, phá bỏ nhanh chóng và cách định giá điện toán đám mây theo nhu cầu. Khả năng tái cấu hình này có nghĩa là bạn có thể hoán đổi máy vào và ra theo yêu cầu, tùy thuộc vào nhu cầu của ứng dụng. Bạn có thể tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên bằng cách cân bằng tải các ứng dụng dựa trên bộ chứa trên các phiên bản đám mây khác nhau thay vì các máy chủ riêng lẻ.

Tìm hiểu về cân bằng tải

Khả năng phục hồi

Các bộ chứa đám mây cung cấp độ tin cậy và độ sẵn sàng cao hơn cho các ứng dụng. Trong một kiến trúc phân tán được gói trong bộ chứa, nếu một máy bất kỳ bị lỗi, một máy khác có thể nhanh chóng thiết lập các bộ chứa bị mất, tăng cường khả năng phục hồi của ứng dụng. Bạn có thể cập nhật phiên bản mới của một bộ chứa duy nhất trong ứng dụng với sự gián đoạn tối thiểu đối với phần còn lại của ứng dụng. Từ đó, thời gian hoạt động sẽ lâu hơn.

Khả năng điều chỉnh quy mô

Trong môi trường sản xuất ứng dụng truyền thống, ứng dụng bị giới hạn bởi một tài nguyên máy chủ duy nhất. Với thiết kế ứng dụng phù hợp và phương pháp gói trong bộ chứa trên đám mây, quá trình xử lý dữ liệu và đầu vào/đầu ra của ứng dụng không còn bị hạn chế bởi các giới hạn của một máy chủ duy nhất. Chúng được phân phối trên nhiều máy, vì vậy bạn có thể điều chỉnh quy mô không giới hạn và đảm bảo hiệu năng và trải nghiệm người dùng nhất quán.

 

Các trường hợp sử dụng của bộ chứa đám mây là gì?

Các bộ chứa đám mây rất hữu ích cho bất kỳ tổ chức nào xây dựng hoặc chạy các ứng dụng được gói trong bộ chứa và muốn sử dụng tài nguyên điện toán đám mây.

Vi dịch vụ

Với kiến trúc vi dịch vụ, bạn có thể phân tách các ứng dụng thành các thành phần độc lập nhỏ hơn thực hiện một chức năng duy nhất. Điều này đem lại tính linh hoạt và khuyến khích tái sử dụng mã và tăng cường hiệu quả. Các bộ chứa đám mây cho phép chạy các ứng dụng lớn gồm hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn vi dịch vụ trên một mạng phiên bản đám mây phân tán. Bằng cách chia sẻ khối lượng công việc trên nhiều phiên bản, bạn có thể tối ưu hóa hoạt động của mình với chi phí tốt nhất và bạn có thể đảm bảo tính liên tục của dịch vụ nếu một máy ngừng hoạt động.

DevOps

DevOps là quá trình tự động hóa và quản lý việc xây dựng, kiểm thử và chạy các ứng dụng phần mềm. Bản thân quá trình này có thể lặp lại, được lập phiên bản và được cung cấp dưới dạng mã, giúp tiết kiệm thời gian phát triển và giảm số lượng lỗi thủ công có thể xảy ra. Quá trình gói trong bộ chứa và triển khai là tương tự và phù hợp với các quy trình và công cụ DevOps truyền thống. Các tệp bộ chứa đám mây có thể lập phiên bản được và hỗ trợ các biện pháp thực hành DevOps tích hợp liên tục/triển khai liên tục (CI/CD).

Tìm hiểu về DevOps

Tìm hiểu về tích hợp liên tục

Đám mây hỗn hợp

Bạn có thể muốn chạy các kiến trúc ứng dụng dựa trên bộ chứa thông qua các máy chủ tại chỗ và trên đám mây. Việc triển khai các bộ chứa đám mây rất phù hợp khi kết hợp đám mây lai. Các dịch vụ bộ chứa chỉ yêu cầu thiết lập mạng chính xác và yêu cầu dịch vụ gói trong bộ chứa phải chạy trên tất cả các máy để cùng nhau thực hiện.

Bộ chứa đám mây hoạt động như thế nào?

Một bộ chứa đám mây chỉ đơn giản là một bộ chứa chạy trên cơ sở hạ tầng đám mây thay vì trên máy cục bộ hoặc trong trung tâm dữ liệu. Các bộ chứa trong điện toán đám mây là các tệp hình ảnh chứa mọi thứ cần thiết để chạy phần mềm: mã, thời gian hoạt động, thư viện, các biến môi trường và tệp cấu hình. Các hình ảnh được xây dựng theo lớp, bắt đầu từ hình ảnh cơ sở, thường là phiên bản tối thiểu của hệ điều hành, rồi sau đó thêm các lớp bổ sung như được chỉ định bởi các hướng dẫn trong tệp cấu hình bộ chứa. Một trong những tính năng trung tâm của hình ảnh bộ chứa là tính bất biến của chúng: sau khi được tạo, hình ảnh bộ chứa không thay đổi. Bạn có thể lưu trữ hình ảnh trong sổ đăng ký bộ chứa và tái sử dụng chúng một cách nhất quán trên nhiều môi trường đám mây khác nhau.

Sau đây là tổng quan về các khía cạnh khác nhau của công nghệ bộ chứa.

Thời gian hoạt động của bộ chứa

Thời gian hoạt động của bộ chứa chịu trách nhiệm cho thời gian chạy thực tế của bộ chứa. Thời gian hoạt động quản lý việc chạy, vòng đời và tách biệt tài nguyên của các bộ chứa. Các bộ chứa hoạt động như các quy trình tách biệt trong không gian người dùng của hệ điều hành phiên bản đám mây. Chúng cùng sử dụng hệ điều hành máy chủ nhưng vẫn tách biệt với nhau và với máy chủ. Sự tách biệt này cho phép phân bổ tài nguyên hiệu quả, trong đó thời gian hoạt động thực thi các giới hạn để tránh tranh chấp tài nguyên giữa các bộ chứa.

Kết nối mạng

Bạn có thể cấu hình các bộ chứa đám mây với các ngăn xếp mạng tách biệt riêng, đảm bảo rằng các ứng dụng được chạy trong các bộ chứa riêng biệt không can thiệp lẫn nhau. Ánh xạ cổng và các kênh mạng định sẵn quản lý giao tiếp với thế giới bên ngoài và giữa các bộ chứa. 

Lưu trữ

Các bộ chứa đám mây thường sử dụng dung lượng lưu trữ tạm thời, tức là bất kỳ dữ liệu nào được ghi vào lớp có thể ghi của bộ chứa sẽ bị mất khi bộ chứa dừng hoạt động. Bạn có thể sử dụng ổ đĩa lưu trữ đám mây để lưu trữ lâu dài. Các ổ đĩa này tách biệt với vòng đời của bộ chứa và có thể được chia sẻ giữa các bộ chứa.

Điều phối

Trong các hệ thống quy mô lớn, các công cụ điều phối tự động hóa việc triển khai, điều chỉnh quy mô và quản lý nhiều bộ chứa. Các công cụ này phân phối các bộ chứa này trên một cụm máy chủ đám mây, cân bằng tải và quản lý các quy trình chuyển đổi dự phòng. Tự động hóa sẽ đơn giản hóa đáng kể việc quản lý ứng dụng được gói trong bộ chứa trong môi trường phức tạp. Bạn có thể triển khai và quản lý các ứng dụng lớn, nâng cao được gói trong bộ chứa trên các kiến trúc đám mây lai mà không cần thực hiện các thao tác trên mỗi phiên bản đám mây. Thay vì truyền thủ công một tệp hình ảnh bộ chứa sang mỗi phiên bản, bạn có thể lập trình các công cụ điều phối để kéo các tệp hình ảnh từ sổ đăng ký bộ chứa và tự động triển khai chúng vào các phiên bản đám mây.

Điểm khác biệt giữa bộ chứa đám mây và phiên bản đám mây là gì?

Phiên bản đám mây là một máy ảo có tài nguyên vật lý cơ bản được nhà cung cấp đám mây quản lý hoàn toàn. Các phiên bản đám mây hoạt động giống như máy chủ vật lý và cho phép khả năng cấu hình đầy đủ, vì vậy bạn có thể sử dụng chúng như một máy chủ tại chỗ. Tuy nhiên, chúng không yêu cầu quản lý phần cứng và hệ điều hành. Các phiên bản đám mây có thể được khởi tạo và gỡ xuống một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể triển khai các bộ chứa đám mây trên các phiên bản đám mây để chạy các ứng dụng phân tán, dựa trên đám mây của chúng. Thuật ngữ bộ chứa đám mây đề cập đến một bộ chứa chạy trên các phiên bản đám mây.

Tìm hiểu về phiên bản đám mây

Tìm hiểu về điểm khác biệt giữa bộ chứa và máy ảo

AWS có thể hỗ trợ các yêu cầu về bộ chứa đám mây của bạn như thế nào?

Hiện nay, gần 80% bộ chứa đám mây chạy trên Amazon Web Services (AWS). Dịch vụ bộ chứa của AWS cung cấp nhiều công cụ hệ thống để quản lý cơ sở hạ tầng bộ chứa cơ bản của bạn để bạn có thể tập trung vào đổi mới và nhu cầu kinh doanh của mình.

  • AWS Copilot là một giao diện dòng lệnh (CLI) để nhanh chóng khởi chạy và quản lý các ứng dụng được gói trong bộ chứa trên AWS
  • Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon (Amazon ECS) là dịch vụ điều phối bộ chứa và công cụ hệ thống được quản lý toàn phần để triển khai, quản lý và điều chỉnh quy mô các ứng dụng được gói trong bộ chứa một cách hiệu quả
  • Dịch vụ Kubernetes linh hoạt Amazon (Amazon EKS) là một dịch vụ Kubernetes được quản lý để chạy điều phối bộ chứa Kubernetes trên Đám mây AWS và trong các trung tâm dữ liệu tại chỗ.
  • Sổ đăng ký bộ chứa linh hoạt của Amazon (Amazon ECR) là một sổ đăng ký bộ chứa được quản lý toàn phần để dễ dàng quản lý và truy cập vào các hình ảnh và tạo tác bộ chứa
  • AWS Fargate là một công cụ điện toán phi máy chủ dành cho bộ chứa mà bạn có thể sử dụng để tập trung phát triển các ứng dụng thay vì quản lý cơ sở hạ tầng

Hình ảnh sau đây cho thấy các tùy chọn về giải pháp bộ chứa AWS theo lớp: cung cấp, điều phối và dung lượng.

Bắt đầu sử dụng các bộ chứa đám mây trên AWS bằng cách tạo tài khoản ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo trên AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Tìm hiểu thêm về Kiến trúc hướng dịch vụ 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập