SDK và API khác nhau ở điểm nào?

Một bộ phát triển phần mềm (SDK) là một tập hợp các công cụ xây dựng theo nền tảng cụ thể như trình gỡ lỗi, trình biên dịch và thư viện. SDK đưa các công cụ và tài nguyên của bên thứ ba đến môi trường của bạn. Ngược lại, một giao diện lập trình ứng dụng (API) là một cơ chế cho phép hai thành phần phần mềm giao tiếp với nhau bằng cách sử dụng các giao thức đã xác định trước. Bạn có thể sử dụng API để giao tiếp với các thành phần phần mềm hiện có và tích hợp chức năng đã phát triển sẵn trong mã của bạn. Trong SDK có thể bao gồm các API cùng nhiều tài nguyên khác cho nền tảng mà chúng hỗ trợ. Tương tự như vậy, bạn có thể sử dụng SDK để tạo các API mới mà bạn có thể chia sẻ với những người khác. Cả SDK và API đều giúp quá trình phát triển phần mềm hiệu quả hơn và có tính cộng tác hơn.

Tìm hiểu về SDK »

Tìm hiểu về API »

SDK và API là gì?

Một SDK cung cấp một nền tảng tích hợp cho bạn phát triển các ứng dụng từ đầu một cách hiệu quả. SDK cung cấp các khối dựng để rút ngắn quá trình phát triển. Thay vì viết mã từ đầu, bạn có thể sử dụng một SDK, thường bao gồm các thư viện, trình biên dịch, trình gỡ lỗi, mã mẫu và tài liệu. Môi trường phát triển tích hợp (IDE) là môi trường phần mềm bạn sử dụng để kết nối tất cả các công cụ có trong SDK. 

Mặt khác, API cung cấp cho bạn các phương tiện để kết nối phần mềm của bạn với các mô-đun có sẵn và các dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tạo điều kiện cho các tương tác giữa một ứng dụng phần mềm, các thành phần bên trong của ứng dụng đó và các nền tảng khác. Một API trừu tượng hóa sự phức tạp của việc trao đổi dữ liệu và giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong giao tiếp giữa các thành phần phần mềm.

Tìm hiểu về IDE »

Các nhà phát triển sử dụng SDK như thế nào?

Là một nhà phát triển, bạn có thể sử dụng các SDK để rút ngắn chu kỳ phát triển phần mềm khi bạn xây dựng các ứng dụng hoặc các giải pháp độc lập cho một nền tảng cụ thể. Ví dụ: sau đây là các loại SDK phổ biến.

  • Các SDK bao gồm chức năng tập trung vào thiết bị di động cho việc phát triển ứng dụng di động trên Android và iOS
  • Các SDK nền tảng đám mây dành cho việc xây dựng và triển khai các ứng dụng đám mây
  • Các SDK dành riêng cho ngôn ngữ, khung hoặc loại ứng dụng cho một trường hợp sử dụng cụ thể

Một ví dụ khác về SDK là SDK AWS dành cho Python (Boto3) mà bạn có thể sử dụng để tích hợp các ứng dụng Python và thư viện với các dịch vụ AWS.

Khi bạn xây dựng các ứng dụng phức tạp như các ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, bạn có thể cài đặt một SDK để sử dụng các mô hình học ngôn ngữ có sẵn mà không cần viết lại chúng. 

Quy trình làm việc SDK

Khi bạn sử dụng một SDK, bạn nên cài đặt SDK đó trên máy tính của bạn trước khi bạn phát triển một ứng dụng. Trong quá trình cài đặt, SDK giải nén tất cả các tài nguyên và sẵn sàng cho bạn và các nhà phát triển khác sử dụng.

Khi bạn xây dựng các ứng dụng, bạn sử dụng các thư viện mã, trình gỡ lỗi hoặc các công cụ cần thiết khác được SDK cung cấp thay vì tạo ra từ đầu. Ví dụ: bạn nên tạo ra một trang đăng nhập bảo mật cho một trang web thương mại điện tử. Với SDK, bạn có thể nhập và tùy chỉnh mẫu từ thư viện mà chỉ phải viết mã ở mức tối thiểu.

Các nhà phát triển sử dụng các API như thế nào?

Các API cho phép truy cập các chức năng nhất định của các thành phần phần mềm cơ bản của họ. Là một nhà phát triển, bạn có thể sử dụng các API để gửi và nhận thông tin đến các hệ thống và vi dịch vụ khác nhau. Khi các API cho phép môi trường bên ngoài truy cập các ứng dụng của họ, bạn nên cung cấp các biện pháp bảo mật phong phú khi gửi một yêu cầu dữ liệu.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng các khóa API được cấp quyền và token xác thực để trao đổi dữ liệu với một máy chủ API REST. API REST là một dịch vụ API phổ biến trao đổi dữ liệu thuần giữa các máy khách web và máy chủ. 

Quy trình làm việc API

Để sử dụng API, bạn sử dụng hàm được cung cấp để gửi yêu cầu đến điểm cuối API. Điểm cuối API là một máy chủ xử lý các yêu cầu API gửi đến và phản hồi các yêu cầu đó. Sau khi xác thực các yêu cầu, điểm cuối API sẽ trả về cho bạn dữ liệu theo một cấu trúc đã thống nhất.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng API để xử lý các giao dịch thanh toán thông qua cổng thanh toán bên ngoài. API gửi thông tin thanh toán chi tiết và chờ xác nhận từ máy chủ thanh toán bảo mật.

//Hình ảnh ở đây - https://docs.aws.amazon.com/images/apigateway/latest/developerguide/images/getting-started-overview.png

Điểm khác biệt chính giữa SDK và API

Cả SDK và API đều là những công cụ quan trọng trong việc phát triển phần mềm hiện đại. Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về sự khác biệt giữa các công cụ xây dựng phần mềm này. 

Mục đích

SDK giúp bạn bắt đầu ngay lập tức khi bạn làm việc với các dự án phát triển phần mềm mới.

Nếu không có SDK, bạn phải tự thu thập các công cụ cần thiết, một điều rất nhàm chán và đòi hỏi cần biết thêm kiến thức. Ví dụ: hãy tưởng tượng rằng bạn phải chọn một IDE chạy các trình biên dịch và trình gỡ lỗi cụ thể. Sau khi bạn đã thiết lập các công cụ phát triển, bạn có thể cần phải so sánh các thư viện hoặc khung khác nhau và chọn cách kết hợp phù hợp nhất để xây dựng các ứng dụng của mình. 

Trong khi đó, API rất hữu ích trong việc mở rộng tính năng của các ứng dụng mới và hiện có. Bạn có thể sử dụng API để kết nối một ứng dụng phần mềm với các hệ thống khác nhau bằng cách cho phép giao tiếp thông qua các phương pháp và định dạng được chuẩn hóa.

Các ứng dụng hiện đại thường sử dụng nhiều API để cung cấp các chức năng cần thiết cho người dùng cuối. Ví dụ: một ứng dụng đi chung xe có thể sử dụng API thanh toán, API thời tiết và API bản đồ để tính toán tuyến đường và tiền xe với độ chính xác cao hơn. 

Ngôn ngữ và nền tảng

Mục đích của SDK là làm việc với một ngôn ngữ lập trình hoặc nền tảng cụ thể. Bạn sử dụng các SDK khác nhau khi bạn xây dựng các ứng dụng phần mềm bằng các ngôn ngữ khác nhau. Ví dụ: bạn sử dụng Bộ phát triển Java (JDK) khi bạn muốn phát triển các ứng dụng cho nền tảng Java SE. Tương tự như vậy, bạn sẽ tải xuống một SDK cho một mạng lưới mạng xã hội cụ thể nếu bạn muốn tạo các ứng dụng di động dành riêng cho nền tảng đó. 

Trong khi đó, API có thể hỗ trợ một hoặc nhiều ngôn ngữ. Điều này phụ thuộc vào cách các nhà phát triển bên thứ ba tạo ra các API. API là một phần mở rộng của phần mềm cho phép các nhà phát triển khác dễ dàng sử dụng các chức năng cụ thể. Nếu phần mềm được viết mã bằng một ngôn ngữ như Java, API sẽ có sẵn bằng ngôn ngữ Java.

Tuy nhiên, một API có thể sử dụng một giao thức đặc biệt để trao đổi thông tin cho phép bạn thực hiện các yêu cầu dữ liệu bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Ví dụ: bạn có thể thực hiện các lệnh gọi API đến một nền tảng dịch vụ lập bản đồ toàn cầu với mã phần mềm Java, PHP và Python. 

Kích thước

Một SDK chứa nhiều công cụ cho phép bạn hoàn thành một dự án phát triển phần mềm trong thời gian ngắn hơn. Do đó, SDK đòi hỏi một không gian cài đặt khá lớn trong môi trường phát triển. Thông thường, bạn có khi chỉ sử dụng một số thành phần phần mềm có trong SDK. Tùy thuộc vào SDK, bạn có thể cần đủ thời gian để cài đặt, thiết lập và tìm hiểu cách sử dụng các công cụ.

Ngược lại, API là các thành phần phần mềm gọn nhẹ tập trung vào một mục đích cụ thể. API không chiếm không gian trong môi trường của bạn vì để gọi chúng thì chỉ cần viết một vài dòng mã. 

So sánh về thời điểm nên sử dụng SDK hay API  

Bạn sử dụng các API khi bạn muốn truy cập vào chức năng được viết bởi một nhà phát triển khác thông qua một giao diện phù hợp. Bạn sử dụng một SDK khi bạn muốn các công cụ theo nền tảng cụ thể viết mã nhanh hơn. 

Thay vì chọn giữa API hoặc SDK, bạn có thể sử dụng cả hai khi phát triển phần mềm. Sau đây là một vài ví dụ chúng tôi đưa ra.

Tạo một ứng dụng hoàn toàn mới

Nếu bạn đang tạo một ứng dụng mới, bạn có thể chọn các SDK. Chúng cung cấp các công cụ hoàn chỉnh để xây dựng một ứng dụng hoặc thành phần theo nền tảng cụ thể.

Sau đó, ngay trong mã, bạn có thể gọi một số API của bên thứ ba để phát triển chức năng liên quan.

Thiết lập giao tiếp bên ngoài

Các ứng dụng hiện đại trao đổi dữ liệu với các phần mềm hoặc vi dịch vụ khác để cung cấp chức năng cần thiết. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể chọn API để cung cấp một giao diện giao tiếp tiêu chuẩn cho nhiều nền tảng. API cho phép bạn gửi và nhận dữ liệu từ các dịch vụ của các nhà phát triển khác mà không cần truy cập mã của họ hoặc hiểu tính phức tạp ẩn đằng sau.

Xây dựng API

Bạn có thể sử dụng các SDK cùng các API khác để xây dựng API của riêng bạn. Đôi khi, các nhà phát triển chia sẻ các API mà họ tạo ra cho các thành phần phần mềm mà họ xây dựng. Họ chia sẻ các API đó với các nhà phát triển, đối tác và thậm chí cả công chúng để sử dụng chức năng mà họ đã xây dựng.

Tóm tắt các điểm khác biệt giữa SDK và API

 

 

SDK

API

Khái niệm

Tập hợp các công cụ xây dựng theo nền tảng cụ thể như trình gỡ lỗi, trình biên dịch và thư viện.

Một cơ chế cho phép hai thành phần phần mềm giao tiếp với nhau.

Luồng công việc

Cài đặt SDK trước khi tạo ứng dụng.

Đăng ký nhận các khóa API để sử dụng API từ nhà cung cấp bên thứ ba.

Mục đích

Tạo các ứng dụng mới.

Thêm chức năng của bên thứ ba vào các ứng dụng.

Ngôn ngữ và nền tảng

Dành cho một ngôn ngữ và nền tảng cụ thể.

Giao tiếp đa nền tảng.

Kích cỡ

Cần có không gian cài đặt cho các công cụ đi kèm. 

Chỉ yêu cầu một vài dòng mã để giao tiếp với phần mềm bên ngoài.

AWS có thể hỗ trợ các yêu cầu của bạn về SDK và API như thế nào?  

Amazon Web Services (AWS) cung cấp các tài nguyên và cơ sở hạ tầng cho phép bạn xây dựng, kiểm thử và triển khai các ứng dụng đám mây một cách dễ dàng và ở quy mô lớn. 

Cổng API Amazon là một dịch vụ được quản lý cho phép bạn phát hành, quản lý và giám sát các API RESTful và API WebSocket. Dịch vụ này tự động quản lý lưu lượng truy cập, việc cấp quyền, kiểm soát truy cập và các tác vụ quản trị khác để hỗ trợ hiệu năng và bảo mật API.

Tương tự như vậy, AWS cung cấp SDK cho các ngôn ngữ và khung khác nhau để giúp việc sử dụng các dịch vụ AWS dễ dàng hơn trong quá trình phát triển phần mềm. Ví dụ: bạn có thể sử dụng SDK AWS dành cho .NET, SDK AWS dành cho Python (Boto3)SDK AWS dành cho Ruby khi bạn xây dựng các ứng dụng web trên AWS. 

Bắt đầu sử dụng các SDK và API trên AWS bằng cách tạo tài khoản AWS ngay hôm nay.