Bắt đầu sử dụng nhanh chóng AWS với boto3, AWS SDK dành cho Python. Boto3 giúp bạn dễ dàng tích hợp ứng dụng, thư viện hoặc tập chỉ lệnh với các dịch vụ AWS, bao gồm Amazon S3, Amazon EC2, Amazon DynamoDB và nhiều dịch vụ khác.


API tài nguyên

Boto3 có hai cấp API riêng biệt. API khách (hay còn gọi là "cấp thấp") cung cấp ánh xạ một-một đến các hoạt động API HTTP ngầm. API tài nguyên ẩn các lệnh gọi mạng rõ ràng nhưng thay vào đó sẽ cung cấp các đối tượng và bộ sưu tập tài nguyên để truy cập thuộc tính và thực hiện thao tác. Ví dụ:

 

for i in ec2.instances.all():

        if i.state['Name'] == 'stopped':

        i.start()

Giao diện đồng nhất và được cập nhật mới nhất

Các giao diện "khách" và "tài nguyên" của Boto3 có các lớp được tạo linh hoạt lấy các mô hình JSON mô tả các API AWS làm cơ sở. Việc này cho phép chúng tôi cung cấp các bản cập nhật rất nhanh với độ đồng nhất cao trên tất cả các dịch vụ được hỗ trợ.

 

 

Hỗ trợ Python 2 và 3

Boto3 được viết từ đầu để có được khả năng hỗ trợ thuần cho các phiên bản Python 2.7+ và 3.4+.

 

Trình chờ

Boto3 được cung cấp kèm theo các "trình chờ", có chức năng tự động thăm dò cho đến khi đạt được thay đổi trạng thái quy định trước trong tài nguyên AWS. Ví dụ: bạn có thể khởi động phiên bản Amazon EC2 và sử dụng trình chờ để chờ cho đến khi phiên bản này đạt trạng thái "đang chạy" hoặc bạn có thể tạo bảng Amazon DynamoDB mới và chờ cho đến khi có thể sử dụng. Boto3 có trình chờ cho cả API khách lẫn tài nguyên.

Nhiều tính năng cấp cao dành riêng cho dịch vụ

Boto3 đi kèm nhiều tính năng dành riêng cho dịch vụ như truyền nhiều phần tự động dành cho Amazon S3 và điều kiện truy vấn đơn giản hóa dành cho Amazon DynamoDB.

 

 

 

 


Kết nối với các nhà phát triển khác trong Diễn đàn cộng đồng Python »

Khám phá thêm về sử dụng Python với AWS trong Trung tâm nhà phát triển Python »

Tìm hiểu chi tiết về SDK mới nhất trong Nhật ký thay đổi »

Phân tích mã nguồn trong Kho lưu trữ GitHub »


Bạn vẫn có thể cài đặt Boto bản gốc (AWS SDK dành cho Python Phiên bản 2) bằng cách sử dụng pip (pip cài đặt boto). Dự án và tài liệu của dự án cũng được cung cấp trên GitHub và thông qua Tài liệu AWS SDK dành cho Python.