Di chuyển lên đám mây miễn phí

Dịch vụ trên AWS

Di chuyển khối lượng công việc tại chỗ sang AWS

Tìm hiểu thêm về việc di chuyển lên đám mây 

Tại sao nên di chuyển lên Đám mây AWS?

Với hơn một triệu người dùng đang hoạt động và sự hiện diện của đám mây khắp toàn cầu, AWS có rất nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các tổ chức thuộc mọi quy mô di chuyển khối lượng công việc sang đám mây.

Bạn có thể di chuyển bất kỳ khối lượng công việc nào – ứng dụng, trang web, cơ sở dữ liệu, kho lưu trữ, máy chủ vật lý hoặc máy chủ ảo và thậm chí toàn bộ trung tâm dữ liệu – từ môi trường tại chỗ, cơ sở lưu trữ hoặc đám mây công cộng khác sang AWS. Trong mỗi bước thực hiện, bạn có thể tận dụng kinh nghiệm lâu năm của AWS để xây dựng các chức năng về mặt tổ chức, vận hành và kỹ thuật để đạt được lợi ích kinh doanh nhanh hơn.

31%

mức tiết kiệm chi phí cơ sở hạ tầng trung bình so với triển khai tại chỗ*

69%

mức giảm thời gian ngừng hoạt ngoài dự kiến**

26 khu vực

và 84 vùng sẵn sàng trên toàn cầu

62%

quản lý cơ sở hạ tầng CNTT hiệu quả hơn so với tại chỗ*

*IDC #US43535718, Fostering Business and Organizational Transformation to Generate Business Value with Amazon Web Services; tháng 2 năm 2018
**Nucleus Research – Guidebook Understanding the Value of Migrating from On-premises to AWS for Application Security and Performance, tháng 6 năm 2020

Các ưu đãi sản phẩm miễn phí

Bắt đầu di chuyển lên đám mây bằng những ưu đãi sản phẩm từ Bậc miễn phí của AWS sau đây

SẢN PHẨM  MÔ TẢ  CHI TIẾT VỀ ƯU ĐÃI CHO BẬC MIỄN PHÍ GIÁ SẢN PHẨM 

Trung tâm di chuyển AWS

Di chuyển lên đám mây và hiện đại hóa

Một nơi để theo dõi tiến độ di chuyển ứng dụng

LUÔN MIỄN PHÍ

Không giới hạn – Nhận đề xuất không giới hạn về phiên bản EC2 có kích thước phù hợp

Không giới hạn – Theo dõi số lượng ứng dụng không giới hạn khi di chuyển

Giá của Trung tâm di chuyển AWS

Dịch vụ khám phá ứng dụng AWS

Đánh giá và huy động

Thu thập thông tin về thông số của máy chủ, dữ liệu về hiệu suất cùng thông tin chi tiết về các quy trình đang chạy và các kết nối mạng

LUÔN MIỄN PHÍ

1.000 ứng dụng trên mỗi tài khoản

Giá của Dịch vụ khám phá ứng dụng AWS

Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS

Di chuyển theo phương pháp bảo toàn và di chuyển

 

Vừa cắt giảm chi phí, vừa đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình di chuyển

LUÔN MIỄN PHÍ

Di chuyển miễn phí số lượng máy chủ không giới hạn (trong thời gian lên tới 90 ngày mỗi máy chủ)

Giá của Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS

Danh mục dịch vụ AWS

Quản lý danh mục sản phẩm

Tạo và quản lý danh mục dịch vụ CNTT được phê duyệt sử dụng trên AWS

LUÔN MIỄN PHÍ

1.000 lệnh gọi API mỗi tháng

Giá của Danh mục dịch vụ AWS

Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS

Di chuyển cơ sở dữ liệu

Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS giúp bạn di chuyển cơ sở dữ liệu sang AWS một cách nhanh chóng và bảo mật.

LUÔN MIỄN PHÍ

750 giờ sử dụng phiên bản dms.t2.micro của Amazon DMS Một vùng sẵn sàng

50 GB dung lượng lưu trữ đa dụng (SSD) đi kèm

Giá của AWS DMS

Tìm hiểu thêm về việc di chuyển bằng AWS

Duyệt qua bộ sưu tập video để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm của bạn với AWS

Xây dựng đề án kinh doanh cho việc di chuyển sang AWS (1:07)
Kiến trúc dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS (9:46)
Kiến thức cơ bản để di chuyển lên đám mây thành công (1:00)
Cơ sở dữ liệu AWS: Tiết kiệm thời gian và chi phí (0:38)

Dịch vụ di chuyển lên đám mây miễn phí trên AWS

Di chuyển khối lượng công việc tại chỗ sang AWS

Tại sao nên di chuyển lên Đám mây AWS?

31%

mức tiết kiệm chi phí cơ sở hạ tầng trung bình so với triển khai tại chỗ*

69%

mức giảm thời gian ngừng hoạt ngoài dự kiến**

26 khu vực

và 84 vùng sẵn sàng trên toàn cầu

62%

quản lý cơ sở hạ tầng CNTT hiệu quả hơn so với tại chỗ*

*IDC #US43535718, Fostering Business and Organizational Transformation to Generate Business Value with Amazon Web Services; tháng 2 năm 2018
**Nucleus Research – Guidebook Understanding the Value of Migrating from On-premises to AWS for Application Security and Performance, tháng 6 năm 2020

Các ưu đãi sản phẩm miễn phí

Bắt đầu di chuyển lên đám mây bằng những ưu đãi sản phẩm từ Bậc miễn phí của AWS sau đây

Trung tâm di chuyển AWS
Một nơi để theo dõi tiến độ di chuyển ứng dụng.
LUÔN MIỄN PHÍ

Không giới hạn – Nhận đề xuất không giới hạn về phiên bản EC2 có quy mô phù hợp.

Không giới hạn – Theo dõi số lượng ứng dụng không giới hạn khi di chuyển.

Giá của Trung tâm di chuyển AWS »
Dịch vụ khám phá ứng dụng AWS
Thu thập thông tin về thông số của máy chủ, dữ liệu về hiệu suất cùng thông tin chi tiết về các quy trình đang chạy và các kết nối mạng.
LUÔN MIỄN PHÍ

1.000 ứng dụng trên mỗi tài khoản

Giá của Dịch vụ khám phá ứng dụng AWS »
Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS
Vừa cắt giảm chi phí, vừa đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình di chuyển.
LUÔN MIỄN PHÍ

Di chuyển miễn phí số lượng máy chủ không giới hạn (trong thời gian lên tới 90 ngày mỗi máy chủ)

Giá của Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS »
Danh mục dịch vụ AWS
Tạo và quản lý danh mục dịch vụ CNTT được phê duyệt sử dụng trên AWS.
LUÔN MIỄN PHÍ

1.000 lệnh gọi API mỗi tháng

Giá của Danh mục dịch vụ AWS »
Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS
Tạo và quản lý danh mục dịch vụ CNTT được phê duyệt sử dụng trên AWS.
LUÔN MIỄN PHÍ

750 giờ sử dụng phiên bản dms.t2.micro của Amazon DMS Một vùng sẵn sàng

50 GB dung lượng lưu trữ đa dụng (SSD) đi kèm

Giá của AWS DMS »
AWS Lambda
Đăng ký tài khoản AWS
Việc tạo tài khoản AWS hoàn toàn miễn phí và cho bạn quyền sử dụng ngay Bậc miễn phí của AWS.

Tìm hiểu thêm về việc di chuyển bằng AWS

Xây dựng đề án kinh doanh cho việc di chuyển sang AWS (1:07)
Kiến trúc dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS (9:46)
Kiến thức cơ bản để di chuyển lên đám mây thành công (1:00)
Cơ sở dữ liệu AWS: Tiết kiệm thời gian và chi phí (0:38)

Bậc miễn phí của AWS

Bậc miễn phí của AWS mang đến cho người dùng cơ hội khám phá các sản phẩm miễn phí, cùng các ưu đãi bao gồm các sản phẩm luôn miễn phí, miễn phí trong 12 háng và bản dùng thử miễn phí thời hạn ngắn.

Bắt đầu

Việc tạo tài khoản AWS hoàn toàn miễn phí và cho bạn quyền sử dụng ngay Bậc miễn phí của AWS.