Điểm khác nhau giữa YAML và JSON là gì?

YAML và JSON là hai định dạng tuần tự hóa dữ liệu cung cấp cơ chế trao đổi dữ liệu mà con người có thể đọc được. YAML và JSON định dạng dữ liệu theo cách chuẩn hóa để trao đổi giữa các ứng dụng phần mềm. Con người cũng có thể đọc được văn bản của hai định dạng này. Cả hai biểu thị dữ liệu dưới dạng cặp khóa-giá trị. JSON hỗ trợ các đối tượng dữ liệu ở dạng giá trị, còn YAML thì không. Tuy nhiên, YAML hỗ trợ nhiều loại dữ liệu hơn và tiến gần hơn đến việc sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để hỗ trợ hoạt động sử dụng của nhà phát triển.

Tìm hiểu về JSON »

Biểu diễn dữ liệu: YAML so với JSON

Giao diện và cú pháp của JSON và YAML tương tự nhau nhưng hơi khác nhau.

Nhìn qua, định dạng JSON có giao diện giống máy hơn khi hiển thị dữ liệu so với YAML. Một tin nhắn JSON bao gồm các ký hiệu sau:

 • Dấu ngoặc nhọn cho các đối tượng
 • Dấu hai chấm để tách các cặp khóa-giá trị
 • Dấu ngoặc vuông cho mảng 
 • Dấu ngoặc kép để đặt chuỗi

JSON được xây dựng từ một tập hợp nhỏ của JavaScript. Vì vậy, cú pháp của nó làm cho các tài liệu JSON trông giống như mã lập trình.
 

Không giống như JSON, định dạng YAML trông giống như cách ai đó ghi ra dữ liệu có cấu trúc trên giấy. YAML được thiết kế đặc biệt để con người dễ đọc hơn. YAML sử dụng:

 • Thụt dòng để biểu diễn các đối tượng 
 • Dấu hai chấm để tách các cặp khóa-giá trị
 • Dấu gạch nối cho mảng
 • Dấu thăng để biểu thị một bình luận

YAML ban đầu được xây dựng để đơn giản hóa XML.

Ví dụ về tài liệu: YAML so với JSON

Dưới đây là ví dụ về cách một tài liệu chứa dữ liệu sản phẩm của áo sơ mi sẽ trông như thế nào trong YAML và JSON.

YAML

JSON

kiểu: Áo sơ mi

giá: 20.00

kích thước:

 • S
 • M
 • L

   đánh giá: # Lưu ý về đánh giá

 • tên người dùng: người dùng1

         xếp hạng: 4

         thời gian tạo: 2023-04-19T 12:30:00 Z

 • tên người dùng: người dùng2

         xếp hạng: 5

         thời gian tạo: 2023-05-02T 15:00:00 Z

{

  "product": {

    "type": "T-Shirt",

    "price": 20.00,

    "sizes": ["S", "M", "L"]

    "reviews": {

      { "username": "user1”, "rating": 4, "created_at": "2023-04-19T12:30:00Z" },

      { "username": "user2”, "rating": 5, "created_at": "2023-05-02T15:00:00Z" }

    }

  }

}

Những điểm khác biệt chính: YAML so với JSON

Do cú pháp của YAML nên được coi là dễ đọc, hiểu và ghi tệp YAML hơn JSON, đặc biệt là đối với những người không phải là nhà phát triển. Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về những điểm khác biệt chính khác.

Loại dữ liệu

Định dạng JSON hỗ trợ các kiểu dữ liệu sau:

 • Số
 • Boolean
 • Null
 • Chuỗi
 • Mảng
 • Đối tượng (tập hợp các cặp khóa-giá trị lồng nhau)

Định dạng YAML hỗ trợ tất cả các kiểu dữ liệu gốc của bất kỳ ngôn ngữ lập trình động nào. Ví dụ: YAML hỗ trợ các tập hợp dữ liệu lồng nhau được tạo thành từ các chuỗi (danh sách), vô hướng (như số và chuỗi) và ánh xạ (cặp khóa-giá trị). Hỗ trợ này cho phép bạn tạo các cấu trúc dữ liệu phức tạp hơn. 

Hỗ trợ tích hợp

JSON được sử dụng rộng rãi kết hợp với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Ví dụ: JavaScript cung cấp hỗ trợ tích hợp để phân tích cú pháp JSON. Python Standard Library cũng bao gồm JSON và thư viện JSON được tích hợp vào PHP 5.2. Tương tự, hơn 50 ngôn ngữ phổ biến khác hỗ trợ JSON thông qua các gói và thư viện khác nhau.

Ngược lại, không có ngôn ngữ phổ biến nào có hỗ trợ tích hợp cho YAML. Thay vào đó, các nhà phát triển phải cài đặt và sử dụng các thư viện. Hai trình phân tích cú pháp YAML phổ biến là PyYAML cho Python và LibYAML cho C. 

Lập phiên bản

Bạn có thể lập phiên bản cả JSON và YAML thông qua phần mềm lập phiên bản như Git. Tuy nhiên, nó được coi là dễ dàng hơn để quét và hiểu các thay đổi trong các tệp YAML giữa các phiên bản.

Bình luận

Không có hỗ trợ trong định dạng dữ liệu JSON cho bình luận. Các nhà phát triển phải xác định một cặp khóa-giá trị bình luận như một cách giải quyết vấn đề này.

Trong tệp YAML, bình luận tuân theo biểu tượng băm.

Thời điểm sử dụng YAML so với JSON

Nhờ sự hỗ trợ và tích hợp rộng rãi với JavaScript, JSON là một định dạng tuần tự hóa dữ liệu phổ biến hơn cho hầu hết các trường hợp sử dụng qua YAML. JSON được sử dụng rộng rãi trong truyền thông phần mềm phân phối, ứng dụng web, tệp cấu hình và API.

Mặc dù YAML dường như là một lựa chọn tốt hơn dựa trên định kiểu dữ liệu và định dạng con người có thể đọc được, JSON thường được sử dụng ưu tiên cho khả năng tương thích chéo. Điều này là do nhiều ứng dụng và dịch vụ đã phân tích cú pháp định dạng dữ liệu JSON.

Mặt khác, YAML đã xuất hiện nhiều trong các lĩnh vực điện toán cụ thể vì có khả năng đọc và hỗ trợ các bình luận. Điều đáng chú ý là YAML là định dạng tuần tự hóa dữ liệu chính cho các tệp cấu hình trong nhiều công cụ và dịch vụ tự động hóa, DevOps và cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC). Ví dụ: YAML thường được sử dụng trong các tệp Docker và Kubernetes.

YAML cũng được sử dụng để ghi các tệp cấu hình trong những dịch vụ của Amazon Web Services (AWS): AWS CloudFormation, Mô hình ứng dụng phi máy chủ AWS (AWS SAM) và AWS CodeBuild.

Tóm tắt các điểm khác biệt giữa YAML và JSON

 

JSON

YAML

Đó là gì?

Định dạng tuần tự hóa dữ liệu để trao đổi dữ liệu có cấu trúc giữa các ứng dụng và dịch vụ phần mềm. Ưu tiên sử dụng ứng dụng hơn con người. 

Định dạng tuần tự hóa dữ liệu để trao đổi dữ liệu có cấu trúc giữa các ứng dụng và dịch vụ phần mềm. Ưu tiên sử dụng con người hơn ứng dụng.

Các trường hợp sử dụng chính

Phổ biến rộng rãi trên các nền tảng, ngôn ngữ, giao tiếp phần mềm phân phối, ứng dụng web, tệp cấu hình và API.

Các tệp cấu hình trong nhiều công cụ và dịch vụ tự động hóa, DevOps và cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC).

Khả năng đọc

Dễ dàng.

Dễ nhất.

Loại dữ liệu

Số, Boolean, null, chuỗi, mảng và đối tượng.

Hỗ trợ tất cả các kiểu dữ liệu thông qua các tập hợp dữ liệu lồng nhau bao gồm chuỗi, vô hướng và ánh xạ.

Hỗ trợ nhận xét

Không.

Có.

Hỗ trợ các đối tượng dữ liệu dưới dạng giá trị

Có.

Không.

Versioning

Có, nhưng không đơn giản để quét và hiểu những điểm khác biệt giữa các phiên bản trong nháy mắt.

Có, và thật đơn giản để quét và hiểu những điểm khác biệt giữa các phiên bản trong nháy mắt.

AWS có thể hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu YAML và JSON của bạn như thế nào?

Tất cả các dịch vụ tích hợp dữ liệu AWS đều có thể xử lý các tệp JSON. Dưới đây là ba dịch vụ AWS liên quan:

 • AWS Glue là dịch vụ tích hợp dữ liệu phi máy chủ. Bạn có thể sử dụng AWS Glue để khám phá, chuẩn bị và kết hợp dữ liệu để phân tích, phát triển máy học và ứng dụng.
 • Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS) là dịch vụ hàng đợi tin nhắn được quản lý toàn phần. Bạn có thể sử dụng dịch vụ này để gửi, lưu trữ và nhận tin nhắn giữa các thành phần phần mềm ở bất kỳ khối lượng nào. Tin nhắn SQS Amazon có thể chứa tới 256 KB dữ liệu văn bản, bao gồm XML, JSON và văn bản chưa định dạng.
 • Amazon DocumentDB (với khả năng tương thích MongoDB) là cơ sở dữ liệu tài liệu JSON gốc được quản lý toàn phần. Amazon DocumentDB giúp vận hành khối lượng công việc tài liệu quan trọng ở hầu như mọi quy mô một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng.

Tương tự, các công cụ dành cho nhà phát triển trên AWS hỗ trợ các tệp YAML trong một số dịch vụ triển khai. Dưới đây là hai ví dụ:

 • AWS Step Functions cho phép bạn xây dựng quy trình công việc phi máy chủ có khả năng phục hồi bằng các dịch vụ AWS — chẳng hạn như AWS Lambda, Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) và Amazon DynamoDB. Step Functions cũng hỗ trợ định nghĩa máy trạng thái YAML. Điều này giúp bạn có thể xác định quy trình công việc sử dụng cùng ngôn ngữ với cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC).
 • AWS App2Container là công cụ dòng lệnh mà bạn có thể sử dụng để di chuyển và hiện đại hóa các ứng dụng web Java và .NET sang định dạng bộ chứa. Công cụ này tạo ra các tệp YAML cho định nghĩa tác vụ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) và triển khai Kubernetes. Đồng thời tuân theo các phương pháp hay nhất của AWS ở khía cạnh bảo mật và khả năng điều chỉnh quy mô.

Bắt đầu sử dụng YAML và JSON trên AWS bằng cách tạo tài khoản ngay hôm nay.