Amazon Forecast

Sử dụng máy học để dự báo các kết quả kinh doanh một cách dễ dàng và chính xác

Dự báo 10.000 chuỗi thời gian

trong 2 tháng với Bậc miễn phí của AWS

Mở rộng các hoạt động bằng cách dự báo hàng triệu hạng mục thông qua cùng một công nghệ như Amazon.com.

Tối ưu hóa hàng tồn kho và giảm lãng phí bằng các dự báo chính xác ở cấp độ chi tiết.

Cải thiện khả năng tận dụng vốn và đưa ra các quyết định mang tính dài hạn một cách tự tin hơn.

Tăng mức độ hài lòng của khách hàng bằng khả năng bố trí nhân sự tối ưu để đáp ứng nhiều cấp độ nhu cầu khác nhau.

Cách thức hoạt động

Amazon Forecast là một dịch vụ dự báo theo chuỗi thời gian, dựa trên công nghệ máy học (ML) và được xây dựng để phục vụ mục đích phân tích chỉ số kinh doanh.

Trường hợp sử dụng

Dự báo bán lẻ và hàng tồn kho

Giảm lãng phí, tăng số vòng quay hàng tồn kho và cải thiện hàng hóa sẵn có trong kho bằng cách dự báo nhu cầu sản phẩm ở các mức xác suất cụ thể

Lập kế hoạch nguồn lực

Dự báo để tối ưu hóa hoạt động bố trí nguồn lực trong khoảng thời gian có nhu cầu cao và nhu cầu thấp theo mức tăng mỗi 15 phút

Dự báo nhu cầu ghé thăm

Dự báo lưu lượng truy cập, số khách truy cập và nhu cầu kênh để quản lý chi phí hoạt động hiệu quả hơn

Cách bắt đầu sử dụng

Dùng thử Bậc miễn phí của AWS

Miễn phí sử dụng hoặc miễn phí dùng thử khi tìm hiểu các tính năng cơ bản và hoạt động xây dựng trên AWS.

Đăng ký tài khoản miễn phí »

Triển khai quy trình làm việc định kỳ không cần mã

Sử dụng AWS CloudFormation và AWS Step Functions để thiết lập quy trình làm việc bền vững và lặp lại.

Bắt đầu tại đây »

Kết nối với chuyên gia

Từ các chương trình cấp độ phát triển đến cấp độ doanh nghiệp, được hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS