Amazon Forecast

Sử dụng công nghệ máy học để dự báo các kết quả kinh doanh một cách dễ dàng và chính xác

Dự báo 10.000 chuỗi thời gian

trong 2 tháng với Bậc miễn phí của AWS

Mở rộng các hoạt động bằng cách dự báo hàng triệu hạng mục thông qua cùng một công nghệ như Amazon.com.

Tối ưu hóa hàng tồn kho và giảm lãng phí bằng các dự báo chính xác ở cấp độ chi tiết.

Cải thiện khả năng tận dụng vốn và đưa ra các quyết định mang tính dài hạn một cách tự tin hơn.

Tăng mức độ hài lòng của khách hàng bằng khả năng bố trí nhân sự tối ưu để đáp ứng nhiều cấp độ nhu cầu khác nhau.

Cách thức hoạt động

Amazon Forecast là một dịch vụ dự báo theo chuỗi thời gian, dựa trên công nghệ máy học (ML) và được xây dựng để phục vụ mục đích phân tích chỉ số kinh doanh.
Panorama - Cách thức hoạt động
 Nhấp vào để phóng to

Trường hợp sử dụng

Thêm dự báo bằng ML vào các giải pháp SaaS của bạn

Nâng cao các khả năng của sản phẩm phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) bằng các dự báo dựa trên ML được tích hợp để xác định những mối quan hệ phức tạp về nhu cầu.

Tối ưu hóa hoạt động lập kế hoạch cho nhu cầu sản phẩm

Dự đoán nhu cầu hàng tồn kho ở riêng từng cửa hàng bằng cách kết hợp dữ liệu về nhu cầu và doanh số bán hàng trước đây với các thông tin có liên quan gồm lưu lượng truy cập web, mức định giá, danh mục sản phẩm, thời tiết và ngày lễ.

Quản lý tài nguyên một cách hiệu quả


Cải thiện khả năng tận dụng và mức độ hài lòng của khách hàng bằng hoạt động dự báo chính xác về yêu cầu tài nguyên gần với thời gian thực.

 

Cách bắt đầu sử dụng

Dùng thử Bậc miễn phí của AWS

Miễn phí sử dụng hoặc miễn phí dùng thử khi tìm hiểu các tính năng cơ bản và hoạt động xây dựng trên AWS.

Đăng ký tài khoản miễn phí »

Hội thảo về Amazon Forecast

Tìm hiểu nhiều cách khác nhau để thực hiện dự báo theo chuỗi thời gian trên AWS.

Xem hội thảo »

Kết nối với chuyên gia

Từ các chương trình cấp độ phát triển đến cấp độ doanh nghiệp, được hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS