Thông tin chung

Câu hỏi: Dịch vụ OpenSearch của Amazon là gì?

Dịch vụ OpenSearch của Amazon là một dịch vụ được quản lý giúp bạn dễ dàng thực hiện phân tích bản ghi tương tác, giám sát ứng dụng trong thời gian thực, tìm kiếm trên trang web, v.v. OpenSearch là một bộ phần mềm phân tích và tìm kiếm phân tán có nguồn mở bắt nguồn từ Elasticsearch. Dịch vụ OpenSearch của Amazon cung cấp các phiên bản mới nhất của OpenSearch, hỗ trợ 19 phiên bản Elasticsearch (phiên bản 1.5 đến 7.10) cùng tính năng hiển thị trực quan được Kibana và OpenSearch Dashboards hỗ trợ (phiên bản 1.5 đến 7.10). Dịch vụ OpenSearch của Amazon hiện sở hữu hàng chục nghìn khách hàng đang hoạt động với hàng trăm nghìn cụm được quản lý để xử lý hàng tỷ yêu cầu mỗi tháng. Xem mục Câu hỏi thường gặp về Dịch vụ OpenSearch của Amazon để biết thêm thông tin.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service hỗ trợ những phiên bản nào của OpenSearch và Elasticsearch?

Amazon OpenSearch Service cung cấp các phiên bản mới nhất của OpenSearch và hỗ trợ 19 phiên phản Elasticsearch (phiên bản 1.5 đến 7.10). Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Câu hỏi: Miền Amazon OpenSearch Service là gì?

Các miền Amazon OpenSearch Service là các cụm Elasticsearch (1.5 đến 7.10) hoặc cụm OpenSearch được tạo ra bằng cách sử dụng bảng điều khiển của Amazon OpenSearch Service, CLI hoặc API. Mỗi miền là một cụm OpenSearch hoặc Elasticsearch trên đám mây với các tài nguyên điện toán và lưu trữ do bạn chỉ định. Bạn có thể tạo và xóa miền, xác định các thuộc tính của cơ sở hạ tầng, đồng thời kiểm soát quyền truy cập và tính bảo mật. Bạn có thể chạy một hoặc nhiều miền Amazon OpenSearch Service.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service thay tôi quản lý những gì?

Amazon OpenSearch Service quản lý công việc liên quan đến thiết lập miền, từ cung cấp năng lực cơ sở hạ tầng trong môi trường mạng theo yêu cầu của bạn đến việc cài đặt phần mềm OpenSearch hoặc Elasticsearch. Khi miền của bạn đang chạy, Amazon OpenSearch Service tự động thực hiện các tác vụ quản trị thường thấy như thực hiện sao lưu, giám sát các phiên bản và vá lỗi phần mềm. Amazon OpenSearch Service tích hợp với Amazon CloudWatch để tạo ra những chỉ số cung cấp thông tin về trạng thái của các miền. Amazon OpenSearch Service cũng cung cấp các lựa chọn sửa đổi phiên bản miền và cài đặt lưu trữ của bạn nhằm đơn giản hóa tác vụ điều chỉnh miền dựa trên nhu cầu ứng dụng của bạn.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service có hỗ trợ Elasticsearch mã nguồn mở và các API của OpenSearch không?

Amazon OpenSearch Service hỗ trợ hầu hết các API thường được sử dụng của OpenSearch và Elasticsearch, vì vậy đối với mã, ứng dụng và các công cụ phổ biến mà bạn đang sử dụng với môi trường Elasticsearch (tới phiên bản 7.10) hoặc OpenSearch, chúng sẽ hoạt động một cách liền mạch. Để biết đầy đủ danh sách những thao tác được hỗ trợ, hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service có sẵn lựa chọn triển khai Vùng sẵn sàng (AZ) nào?

Amazon OpenSearch Service cung cấp cho khách hàng lựa chọn triển khai các phiên bản của họ trên 1, 2 hoặc 3 AZ. Các khách hàng đang chạy khối lượng công việc liên quan đến kiểm tra hoặc phát triển có thể lựa chọn một AZ đơn lẻ. Những khách đang chạy khối lượng công việc ở cấp độ sản xuất nên sử dụng 2 hoặc 3 AZ. Đối với khối lượng công việc có yêu cầu cao hơn về độ sẵn sàng, triển khai 3 AZ sẽ là lựa chọn hợp lý nhất.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn 3 AZ tại các khu vực có ít nhất 3 AZ.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service cung cấp lựa chọn triển khai 3 AZ tại các khu vực nào?

Dịch vụ OpenSearch của Amazon hỗ trợ triển khai 3 AZ trong toàn bộ khu vực có sẵn dịch vụ, trừ Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), nơi chúng tôi chỉ hỗ trợ 2 AZ.

Thiết lập và cấu hình

Câu hỏi: Tôi có thể tạo và sửa đổi miền Amazon OpenSearch Service thông qua bảng điều khiển của Amazon OpenSearch Service không?

Có. Bạn có thể tạo một miền Amazon OpenSearch Service mới với Domain Creation Wizard (Trình hướng dẫn tạo miền) trong bảng điều khiển chỉ với vài cú nhấp chuột. Trong khi tạo miền mới, bạn có thể chỉ định số lượng phiên bản, loại phiên bản và ổ đĩa EBS mà bạn muốn phân bổ cho miền của mình. Bạn cũng có thể sử dụng bảng điều khiển để sửa đổi hoặc xóa các miền Amazon OpenSearch Service hiện có.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service có hỗ trợ Amazon VPC không?

Có, Amazon OpenSearch Service được tích hợp với Amazon VPC. Khi chọn truy cập vào VPC, các địa chỉ IP từ VPC của bạn được gắn với miền Amazon OpenSearch Service, đồng thời tất cả lưu lượng truy cập vẫn nằm trong mạng của AWS và không thể truy cập vào Internet. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng nhóm bảo mật và các chính sách của IAM để hạn chế quyền truy cập vào những miền Amazon OpenSearch Service của bạn.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng Mẫu CloudFormation để cung cấp các miền Amazon OpenSearch Service không?

Có. AWS CloudFormation hỗ trợ Amazon OpenSearch Service. Để biết thêm thông tin, hãy đọc tài liệu về Tham khảo mẫu CloudFormation.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service có hỗ trợ cấu hình các nút chuyên dụng chính không?

Có. Bạn có thể cấu hình các nút chuyên dụng chính cho miền của bạn. Khi chọn cấu hình chuyên dụng chính, bạn có thể chỉ định loại phiên bản và số lượng phiên bản.

Câu hỏi: Tôi có thể tạo nhiều chỉ mục Elasticsearch hoặc OpenSearch trong một miền Amazon OpenSearch Service đơn lẻ không?

Có. Bạn có thể tạo nhiều chỉ mục Elasticsearch hoặc OpenSearch trong cùng một miền Amazon OpenSearch Service. Elasticsearch và OpenSearch tự động phân phối các chỉ mục và mọi bản sao được liên kết bất kỳ giữa các phiên bản được phân bổ cho miền.

Câu hỏi: Làm thế nào để thu nạp dữ liệu vào miền Amazon OpenSearch Service?

Amazon OpenSearch Service hỗ trợ 3 lựa chọn thu nạp dữ liệu:

 • Đối với các khối lượng dữ liệu lớn, chúng tôi đề xuất sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose, đây là một dịch vụ được quản lý hoàn toàn, tự động thay đổi quy mô để phù hợp với thông lượng dữ liệu và không cần liên tục quản trị. Công cụ này cũng có thể chuyển đổi, gộp và nén dữ liệu trước khi tải.
 • Amazon OpenSearch Service hỗ trợ tích hợp với Logstash. Bạn có thể cấu hình miền Amazon OpenSearch Service của mình thành kho dữ liệu chứa tất cả nhật ký phát sinh từ quá trình thực hiện Logstash.
 • Bạn có thể sử dụng Elasticsearch gốc (tới phiên bản 7.10) hoặc các API của OpenSearch như API chỉ mục và hàng loạt để tải dữ liệu vào miền của bạn.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service có hỗ trợ tích hợp với Logstash không?

Có. Amazon OpenSearch Service hỗ trợ tích hợp với Logstash. Bạn có thể thiết lập miền Amazon OpenSearch Service của mình thành kho backend chứa tất cả nhật ký được gửi đi thông qua quá trình thực hiện Logstash. Bạn có thể thiết lập quyền kiểm soát truy cập trên miền Amazon OpenSearch Service để sử dụng yêu cầu ký nhằm xác thực các lệnh gọi từ quá trình thực hiện Logstash hoặc sử dụng những chính sách của IAM dựa trên tài nguyên để bao hàm cả các địa chỉ IP của phiên bản đang thực hiện Logstash.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service có hỗ trợ tích hợp với Kibana không?

Có. Amazon OpenSearch Service cung cấp tính năng hiển thị trực quan được OpenSearch Dashboards và Kibana hỗ trợ (phiên bản 1.5 đến 7.10).

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service có sẵn lựa chọn lưu trữ nào?

Bạn có thể chọn giữa lưu trữ trên phiên bản cục bộ hoặc ổ đĩa EBS. Trong suốt quá trình tạo miền, nếu bạn lựa chọn lưu trữ với EBS, bạn có thể tăng hoặc giảm kích thước ổ đĩa lưu trữ nếu cần.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service hỗ trợ loại ổ đĩa EBS nào?

Bạn có thể chọn giữa các ổ đĩa EBS Đĩa từ, Đa dụng và IOPS được cung cấp.

Câu hỏi: Dung lượng lưu trữ được phân bổ cho một miền Amazon OpenSearch Service có bị giới hạn không?

Có. Dịch vụ OpenSearch của Amazon triển khai việc lưu trữ dựa trên phiên bản đã chọn và/hoặc kích thước ổ đĩa EBS được liên kết. Dung lượng tối đa cho mỗi nút là 24 TB với các phiên bản R6g.12xlarge có kho lưu trữ EBS gp3. Với việc cho phép tối đa 80 nút dữ liệu mặc định trên mỗi miền Dịch vụ OpenSearch của Amazon, bạn có thể phân bổ khoảng 1920 TB dung lượng cho một miền đơn lẻ. Bạn có thể yêu cầu tăng giới hạn dịch vụ lên đến 200 phiên bản trên mỗi miền bằng cách tạo một trường hợp với Trung tâm hỗ trợ AWS. Với 200 phiên bản, bạn có thể phân bổ khoảng 3 PB dung lượng cho một miền riêng lẻ.

Câu hỏi: Những phiên bản chuyên dụng chính được phân phối như thế nào trên các AZ?

Nếu bạn triển khai các phiên bản dữ liệu trong một AZ đơn lẻ, những phiên bản chuyên dụng chính của bạn cũng được triển khai trong cùng AZ đó. Tuy nhiên, nếu bạn triển khai các phiên bản dữ liệu trên 2 hoặc 3 AZ, Amazon OpenSearch Service sẽ tự động phân phối những phiên bản chuyên dụng chính trên 3 AZ. Quy tắc này có ngoại lệ nếu một khu vực chỉ có 2 AZ hoặc nếu bạn lựa chọn một loại phiên bản thế hệ cũ hơn cho các phiên bản chính không có sẵn tại bất kỳ AZ nào. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Câu hỏi: Cấu hình AZ nào được đề xuất cho khối lượng công việc sản xuất?

Đối với khối lượng công việc sản xuất, chúng tôi đề xuất triển khai các phiên bản dữ liệu của bạn trên 3 vùng AZ vì độ sẵn sàng sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi đề xuất cung cấp số lượng phiên bản theo bội số của 3 để phân phối trên các AZ một cách đồng đều. Tại các khu vực không có sẵn 3 AZ, chúng tôi đề xuất sử dụng tác vụ triển khai 2 AZ, trong đó số lượng các phiên bản dữ liệu là số chẵn. Trong tất cả các trường hợp, chúng tôi đề xuất cung cấp 3 phiên bản chuyên dụng chính.

Câu hỏi: Làm thế nào để cấu hình miền phục vụ cho việc triển khai 3 AZ?

Bạn có thể bật tính năng triển khai 3 AZ cho cả miền hiện có và miền mới bằng cách sử dụng bảng điều khiển AWS, CLI hoặc các SDK. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Câu hỏi: Việc bật triển khai 3 AZ có mất phí không?

Không. Amazon OpenSearch Service không tính bất kỳ phí nào khi bật triển khai 3 AZ. Bạn chỉ phải chi trả cho số lượng phiên bản trong miền của bạn, không phải trả cho số lượng AZ mà tại đó những phiên bản này được triển khai.

Câu hỏi: Tôi không còn nhìn thấy lựa chọn “zone awareness” (nhận biết vùng) trên bảng điều khiển của mình. Liệu có phải miền của tôi không còn nhận biết được vùng không?

Tất cả các miền được cấu hình cho nhiều AZ sẽ được bật nhận biết vùng để đảm bảo việc phân phối phân mảnh trên các Vùng sẵn sàng. Trong bảng điều khiển, hiện bạn có thể chỉ định một cách rõ ràng việc lựa chọn triển khai 2 hoặc 3 AZ. Các miền trước đó được cấu hình “Nhận biết vùng” sẽ tiếp tục được triển khai trên 2 AZ trừ khi chúng được cấu hình lại. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service xử lý các sự cố của phiên bản và tình trạng gián đoạn AZ bằng cách nào?

Nếu một hoặc nhiều phiên bản trong một AZ không thể truy cập được hoặc không hoạt động, Amazon OpenSearch Service sẽ tự động cố gắng cung cấp các phiên bản mới trong cùng AZ đó nhằm thay thế các phiên bản bị ảnh hưởng. Trong trường hợp hiếm hoi mà không thể cung cấp các phiên bản mới trong AZ đó, Amazon OpenSearch Service sẽ cung cấp những phiên bản mới từ các AZ khác nếu miền đã được cấu hình triển khai các phiên bản trên nhiều AZ. Sau khi giải quyết vấn đề về AZ, Amazon OpenSearch Service sẽ cân bằng lại các phiên bản sao cho chúng được phân phối một cách đồng đều trên những AZ được cấu hình cho miền. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Câu hỏi: Nếu tôi chỉ có một bản sao cho các chỉ mục trong miền thì tôi nên sử dụng 2 hay 3 AZ?

Ngay cả khi bạn cấu hình một bản sao, chúng tôi đề xuất sử dụng 3 AZ. Nếu xảy ra gián đoạn AZ trong một miền có 3 AZ, bạn chỉ mất 1/3 công suất. Tuy nhiên, nếu xảy ra gián đoạn trong một miền có 2 AZ thì bạn sẽ mất một nửa công suất, việc này có thể làm tình trạng gián đoạn tệ hơn. Bên cạnh đó, trong một miền có 3 AZ, khi một AZ bị gián đoạn, Amazon OpenSearch Service có thể chuyển đổi về 2 AZ còn lại và vẫn hỗ trợ sao chép chéo AZ. Trong một miền có 2 AZ, bạn mất khả năng sao chép chéo AZ nếu một AZ bị gián đoạn, việc này có thể khiến độ sẵn sàng bị giảm thêm. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Câu hỏi: Làm thế nào để tận dụng việc triển khai 3 AZ cho miền VPC?

Số lượng AZ mà miền của bạn được triển khai tương ứng với số lượng mạng con bạn đã cấu hình cho miền VPC. Bạn cần cấu hình ít nhất 3 mạng con trong miền VPC để bật tính năng triển khai 3 AZ. Để biết thêm chi tiết về việc cấu hình VPC, hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Quản trị

Câu hỏi: Chương trình chạy trên những máy chủ tại trung tâm dữ liệu riêng của tôi có thể truy cập vào các miền Amazon OpenSearch Service không?

Có. Chương trình có quyền truy cập Internet công cộng có thể truy cập vào các miền Amazon OpenSearch Service thông qua một điểm cuối công cộng. Nếu dữ liệu của bạn đã được kết nối với Amazon VPC thông qua Direct Connect hoặc truyền đa giao thức SSH, bạn cũng có thể sử dụng quyền truy cập vào VPC. Trong cả hai trường hợp này, bạn có thể cấu hình các chính sách của IAM và nhóm bảo mật để cho phép những chương trình chạy trên máy chủ bên ngoài AWS truy cập vào các miền Amazon OpenSearch Service của bạn. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về các yêu cầu được ký tên.

Câu hỏi: Làm thế nào để di chuyển dữ liệu từ cụm OpenSearch/Elasticsearch hiện có sang một miền Amazon OpenSearch Service mới?

Để di chuyển dữ liệu từ một cụm Elasticsearch hay OpenSearch hiện có, bạn nên tạo một bản kết xuất nhanh của cụm hiện có rồi lưu bản kết xuất nhanh đó vào vùng lưu trữ của Amazon S3. Sau đó, bạn có thể tạo một miền Amazon OpenSearch Service mới rồi tải dữ liệu từ bản kết xuất nhanh vào miền Amazon OpenSearch Service mới tạo bằng API khôi phục.

Câu hỏi: Làm thế nào để đổi quy mô của miền Amazon OpenSearch Service?

Amazon OpenSearch Service cho phép bạn kiểm soát quy mô của các miền Amazon OpenSearch Service bằng cách sử dụng bảng điều khiển, API và CLI. Bạn có thể thay đổi quy mô miền Amazon OpenSearch Service bằng cách bổ sung, xóa hoặc sửa đổi các phiên bản hoặc ổ đĩa lưu trữ phụ thuộc vào nhu cầu ứng dụng của bạn. Amazon OpenSearch Service được tích hợp với Amazon CloudWatch để cung cấp những chỉ số về trạng thái của các miền Amazon OpenSearch Service, từ đó cho phép bạn đưa ra quyết định phù hợp về việc thay đổi quy mô của miền.

Câu hỏi: Tôi có phải bắt buộc ngừng hoạt động khi thay đổi quy mô miền Amazon OpenSearch Service không?

Không. Việc thay đổi quy mô của miền Amazon OpenSearch Service bằng cách bổ sung hoặc sửa đổi các phiên bản cũng như ổ đĩa lưu trữ là thao tác trực tuyến không hề yêu cầu phải ngừng hoạt động.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service có hỗ trợ sao chép chéo vùng không?

Có. Nếu bạn bật sao chép các chỉ mục của OpenSearch/Elasticsearch và sử dụng nhiều Vùng sẵn sàng, Amazon OpenSearch Service tự động phân phối các phân mảnh chính và phân mảnh sao chép trên các phiên bản tại những AZ khác nhau.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service có hiển thị bất kỳ chỉ số về hiệu suất nào thông qua Amazon CloudWatch không?

Có. Amazon OpenSearch Service hiển thị một vài chỉ số hiệu suất thông qua Amazon CloudWatch bao gồm số lượng nút, trạng thái của cụm, tài liệu có thể tìm kiếm được, chỉ số của EBS (nếu có), mức sử dụng CPU, bộ nhớ và ổ đĩa cho nút dữ liệu cũng như các nút chính. Vui lòng tham khảo tài liệu dịch vụ để xem danh sách liệt kê đầy đủ các chỉ số có trong CloudWatch.

Câu hỏi: Tôi muốn tiến hành phân tích bảo mật hoặc khắc phục sự cố thao tác khi triển khai Amazon OpenSearch Service. Tôi có thể xem lịch sử tất cả các lệnh gọi API của Amazon OpenSearch Service được thực hiện trên tài khoản của tôi không?

Có. AWS CloudTrail là dịch vụ web ghi lại các lệnh gọi API AWS cho tài khoản của bạn và gửi cho bạn tệp nhật ký. Lịch sử lệnh gọi API của AWS được tạo bởi AWS CloudTrail cho phép bạn phân tích bảo mật, theo dõi thay đổi về tài nguyên và kiểm tra sự tuân thủ. Hãy tìm hiểu thêm về AWS CloudTrail trên trang thông tin chi tiết về AWS CloudTrail và cách kích hoạt tính năng đó qua trang chủ Bảng điều khiển quản lý AWS của CloudTrail.

Câu hỏi: Bản kết xuất nhanh là gì?

Bản kết xuất nhanh là một bản sao của miền Amazon OpenSearch Service của bạn tại một thời điểm.

Câu hỏi: Tại sao tôi cần sử dụng bản kết xuất nhanh?

Việc tạo bản kết xuất nhanh có thể giúp ích cho bạn trong trường hợp bị mất dữ liệu do nút gặp sự cố cũng như trong trường hợp hiếm là phần cứng gặp sự cố. Bạn có thể sử dụng bản kết xuất nhanh để khôi phục miền Amazon OpenSearch Service hoặc tạo một miền Amazon OpenSearch Service mới bằng dữ liệu tải sẵn. Một lý do thường thấy khác cho việc sử dụng bản sao lưu là phục vụ mục đích lưu trữ. Bản kết xuất nhanh được lưu ở Amazon S3.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service có cung cấp bản kết xuất nhanh tự động không?

Có. Theo mặc định, Amazon OpenSearch Service tự động tạo các bản kết xuất nhanh của từng miền Amazon OpenSearch Service theo giờ và lưu giữ chúng trong 14 ngày.

Câu hỏi: Bản kết xuất nhanh tự động theo giờ mỗi ngày được Amazon OpenSearch Service lưu trữ trong bao lâu?

Amazon OpenSearch Service sẽ lưu giữ các bản kết xuất nhanh tự động theo giờ trong 14 ngày vừa qua.

Câu hỏi: Các bản kết xuất nhanh tự động theo giờ mỗi ngày có bị tính phí không?

Các bản kết xuất nhanh tự động theo giờ không bị tính thêm phí. Bản kết xuất nhanh được lưu trữ miễn phí trong một vùng lưu trữ S3 của Amazon OpenSearch Service và sẽ phục vụ mục đích khôi phục nút.

Câu hỏi: Tôi có thể tạo thêm bản kết xuất nhanh của các miền Amazon OpenSearch Service khi cần không?

Có. Bạn có thể sử dụng API kết xuất nhanh để tạo thêm bản kết xuất nhanh một cách thủ công bên cạnh bản kết xuất nhanh tự động theo giờ được Amazon OpenSearch Service tạo ra. Bản kết xuất nhanh thủ công được lưu trữ ở vùng lưu trữ S3 và sẽ phát sinh phí sử dụng Amazon S3 có liên quan.

Câu hỏi: Bản kết xuất nhanh được tạo bằng quy trình kết xuất nhanh thủ công có thể được sử dụng để khôi phục miền trong trường hợp xảy ra sự cố không?

Có. Khách hàng có thể tạo một miền Amazon OpenSearch Service mới và tải dữ liệu từ bản kết xuất nhanh vào miền Amazon OpenSearch Service mới tạo bằng API khôi phục của OpenSearch/Elasticsearch.

Câu hỏi: Bản kết xuất nhanh của tôi sẽ ra sao nếu tôi xóa miền Amazon OpenSearch Service của mình?

Bản kết xuất nhanh theo ngày được Amazon OpenSearch Service lưu giữ sẽ bị xóa vì đây là một phần của quy trình xóa miền. Trước khi xóa miền, bạn nên xem xét tạo bản kết xuất nhanh của miền ở các vùng lưu trữ S3 bằng quy trình kết xuất nhanh thủ công. Bản kết xuất nhanh được lưu trữ ở vùng lưu trữ S3 sẽ không bị ảnh hưởng nếu bạn xóa miền Amazon OpenSearch Service.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service hiển thị loại nhật ký nào của OpenSearch/Elasticsearch?

Amazon OpenSearch Service hiển thị 3 loại nhật ký của Elasticsearch hoặc OpenSearch thông qua Amazon CloudWatch Logs: nhật ký lỗi, nhật ký tìm kiếm chậm và nhật ký chỉ mục chậm. Những nhật ký này hữu ích cho việc khắc phục các sự cố về hiệu suất và độ ổn định của miền.

Câu hỏi: Nhật ký chậm là gì?

Nhật ký chậm là những tệp nhật ký giúp theo dõi hiệu suất của nhiều giai đoạn trong một thao tác. OpenSearch và Elasticsearch hiển thị 2 loại nhật ký chậm:

 • Nhật ký chỉ mục chậm – Những nhật ký này cung cấp thông tin chi tiết của quy trình lập chỉ mục và có thể được sử dụng để tinh chỉnh thiết lập chỉ mục.
 • Nhật ký tìm kiếm chậm – Những nhật ký này cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất hoạt động của các tác vụ truy vấn và tìm nạp nhanh hay chậm. Những nhật ký này giúp tinh chỉnh hiệu suất của bất kỳ loại thao tác tìm kiếm nào trên OpenSearch hoặc Elasticsearch.

Để biết đầy đủ chi tiết về các nhật ký chậm, vui lòng tham khảo tài liệu về OpenSearch.

Câu hỏi: Làm thế nào để bật nhật ký chậm trên Amazon OpenSearch Service?

Có thể bật nhật ký chậm bằng cách nhấp vào nút trên Bảng điều khiển hoặc thông qua CLI và API của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Câu hỏi: Tôi có thể chỉ bật nhật ký chậm cho các chỉ mục cụ thể không?

Có. Bạn có thể cập nhật các cài đặt của một chỉ mục cụ thể để bật hoặc tắt nhật ký chậm của chỉ mục đó. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Câu hỏi: Việc bật nhật ký chậm trong Amazon OpenSearch Service có tự động bật ghi nhật ký tất cả các chỉ mục không?

Không. Việc bật nhật ký chậm trong Amazon OpenSearch Service cho phép lựa chọn đăng tải các nhật ký được tạo cho những chỉ mục trong một miền nhất định lên Amazon CloudWatch Logs. Tuy nhiên, để tạo nhật ký, bạn phải cập nhật các cài đặt cho một hoặc nhiều chỉ mục để bắt đầu quy trình ghi nhật ký. Để biết thêm chi tiết về việc đặt cấu hình chỉ mục để bật nhật ký chậm, vui lòng tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Câu hỏi: Nếu tôi tắt nhật ký chậm trong Amazon OpenSearch Service, điều đó có nghĩa là các tệp nhật ký không được tạo nữa phải không?

Không. Việc tạo các tệp nhật ký phụ thuộc vào mục cài đặt của chỉ mục. Để tắt hoạt động tạo các tệp nhật ký, bạn phải cập nhật cấu hình chỉ mục. Để biết thêm chi tiết về việc đặt cấu hình chỉ mục để bật nhật ký chậm, hãy tham khảotài liệu của chúng tôi.

Câu hỏi: Tôi có thể thay đổi mức độ chi tiết của việc ghi nhật ký không?

Bạn chỉ có thể thay đổi mức độ chi tiết của việc ghi nhật ký chậm. OpenSearch và Elasticsearch hiển thị nhiều cấp độ ghi nhật ký chậm. Bạn cần đặt cấu hình chỉ mục ở cấp độ thích hợp. Để biết thêm chi tiết về việc đặt cấu hình chỉ mục để bật nhật ký chậm, vui lòng tham khảo tài liệu về OpenSearch.

Câu hỏi: Tôi có mất bất kỳ chi phí nào để bật nhật ký chậm hoặc nhật ký lỗi không?

Khi bạn bật nhật ký chậm hoặc nhật ký lỗi, Amazon OpenSearch Service sẽ bắt đầu đăng tải các nhật ký được tạo lên CloudWatch Logs. Amazon OpenSearch Service không tính bất kỳ phí nào khi bật nhật ký. Tuy nhiên, giá CloudWatchtiêu chuẩn sẽ được áp dụng.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service hiển thị các loại nhật ký lỗi nào?

OpenSearch sử dụng Apache Log4j 2 và các cấp độ nhật ký tích hợp sẵn (từ nhẹ nhất đến nghiêm trọng nhất) là TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR và FATAL. Nếu bạn bật nhật ký lỗi, Amazon OpenSearch Service sẽ đăng tải các dòng nhật ký WARN, ERROR, FATAL và một số lỗi từ cấp độ DEBUG lên CloudWatch. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Câu hỏi: Làm thế nào để bật nhật ký lỗi trên Amazon OpenSearch Service?

Bạn có thể bật nhật ký lỗi bằng cách nhấp vào nút trên Bảng điều khiển AWS hoặc thông qua CLI và API của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Câu hỏi: Tôi có thể chỉ bật nhật ký lỗi cho các chỉ mục cụ thể không?

Không, nhật ký lỗi được hiển thị cho toàn bộ miền. Tức là, sau khi được bật, các mục nhập nhật ký từ tất cả các chỉ mục trong miền sẽ được cung cấp.

Câu hỏi: Tính năng nhật ký lỗi có bao gồm trong tất cả các phiên bản của Elasticsearch được Amazon OpenSearch Service hỗ trợ không?

Không, nhật ký lỗi chỉ có sẵn cho các phiên bản Elasticsearch 5.x trở lên.

Câu hỏi: Kích thước của mỗi mục nhập nhật ký có bị giới hạn không?

Có. Mỗi mục nhập nhật ký được đưa vào CloudWatch sẽ bị giới hạn ở mức 255.000 ký tự. Nếu mục nhập nhật ký của bạn có kích thước vượt giới hạn đó, nó sẽ bị cắt xuống còn 255.000 ký tự.

Câu hỏi: Tôi nên áp dụng phương pháp tốt nhất nào khi sử dụng nhật ký chậm?

Nhật ký chậm chỉ cần thiết khi bạn muốn khắc phục sự cố cho các chỉ mục hoặc tinh chỉnh hiệu suất của bạn. Phương pháp được đề xuất là chỉ bật ghi nhật ký cho các chỉ mục mà bạn cần thêm thông tin chi tiết về hiệu năng. Bên cạnh đó, sau khi điều tra xong, bạn nên tắt ghi nhật ký để nó không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tài liệucủa chúng tôi.

Câu hỏi: Tôi có thể dùng nhật ký từ CloudWatch Logs như thế nào?

CloudWatch cung cấp nhiều cách dùng nhật ký. Bạn có thể xem dữ liệu nhật ký, xuất nhật ký sang S3 hoặc xử lý nhật ký trong thời gian thực. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo hướng dẫn dành cho nhà phát triển CloudWatch Logs.

Câu hỏi: Tính năng nhật ký chậm có bao gồm trong tất cả các phiên bản của OpenSearch và Elasticsearch được Amazon OpenSearch Service hỗ trợ không?

Có, bạn có thể bật nhật ký chậm cho tất cả các phiên bản của OpenSearch và Elasticsearch được Amazon OpenSearch Service hỗ trợ. Tuy nhiên, có những khác biệt nhỏ về cách chỉ định cài đặt nhật ký cho từng phiên bản của Elasticsearch. Vui lòng tham khảo tài liệu của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Câu hỏi: Khi bật hoặc tắt ghi nhật ký, cụm có phải ngừng hoạt động bất kỳ lúc nào kkhông?

Không. Sẽ không có bất kỳ thời gian ngừng hoạt động nào. Mỗi khi cập nhật trạng thái của nhật ký, chúng tôi sẽ triển khai một cụm mới trong nền và thay thế cụm hiện tại bằng cụm mới đó. Quy trình này sẽ không gây ra bất kỳ thời gian ngừng hoạt động nào. Tuy nhiên, vì một cụm mới được triển khai nên trạng thái nhật ký sẽ không được cập nhật ngay lập tức.

Câu hỏi: Tính năng nâng cấp tại chỗ hỗ trợ các phiên bản Elasticsearch và OpenSearch nào?

Amazon OpenSearch Service hiện hỗ trợ nâng cấp phiên bản tại chỗ đối với các miền có phiên bản OpenSearch bất kỳ hoặc phiên bản Elasticsearch 5.x trở lên. Các phiên bản được chúng tôi hỗ trợ nâng cấp là 5.6, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 7.1, 7.4, 7.7, 7.8, 7.9 và 7.10. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Câu hỏi: Miền của tôi chạy một phiên bản Elasticsearch cũ hơn phiên bản 5.x. Làm thế nào để nâng cấp những miền đó?

Vui lòng tham khảo tài liệu của chúng tôi để biết chi tiết về cách di chuyển từ nhiều phiên bản Elasticsearch khác nhau.

Câu hỏi: Trong lúc tiến hành nâng cấp tại chỗ, miền của tôi sẽ ngoại tuyến đúng không?

Không. Miền của bạn vẫn sẵn sàng trong suốt quy trình nâng cấp. Tuy nhiên, một phần của quy trình nâng cấp bao gồm việc thay đổi vị trí các phân mảnh, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của miền. Chúng tôi đề xuất nâng cấp khi tải trên miền của bạn ở mức thấp.

Câu hỏi: Làm thế nào để kiểm tra xem phiên bản Elasticsearch trên miền có thể được nâng cấp hay không?

Tính năng nâng cấp phiên bản tại chỗ chỉ bao gồm trong các miền chạy Elasticsearch 5.x trở lên. Nếu miền của bạn chạy phiên bản 5.x trở lên, bạn có thể chạy tác vụ kiểm tra khả năng đủ điều kiện nâng cấp để xác thực xem miền của bạn có thể được nâng cấp lên phiên bản bạn muốn không. Vui lòng tham khảo tài liệu của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service thực hiện những kiểm tra nào để xác thực rằng miền của tôi đủ điều kiện nâng cấp?

Để xem danh sách chi tiết các kiểm tra được chúng tôi chạy để xác thực khả năng đủ điều kiện nâng cấp, vui lòng tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Câu hỏi: Tôi có thể cập nhật cấu hình miền của mình trong khi đang nâng cấp phiên bản không?

Không. Sau khi kích hoạt nâng cấp phiên bản tại chỗ, bạn không thể thay đổi cấu hình miền cho đến khi việc nâng cấp hoàn thành hoặc không thành công. Bạn có thể tiếp tục đọc và ghi dữ liệu trong khi đang nâng cấp. Bên cạnh đó, bạn có thể xóa miền và trong trường hợp này, quy trình nâng cấp bị chấm dứt và miền bị xóa.

Câu hỏi: Bản kết xuất nhanh tự động của hệ thống sẽ ra sao khi đang nâng cấp phiên bản tại chỗ?

Quy trình nâng cấp phiên bản sẽ tự động tạo bản kết xuất nhanh của hệ thống và chỉ thực sự bắt đầu nâng cấp nếu quá trình kết xuất nhanh thành công. Nếu quy trình nâng cấp đang diễn ra mà đã đến thời điểm bắt đầu tự động kết xuất nhanh, quá trình kết xuất nhanh tự động của ngày hôm đó sẽ được bỏ qua và lại tiếp tục vào ngày tiếp theo.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service áp dụng cách nào để bảo vệ trước những sự cố có thể phát sinh đột xuất trong quá trình nâng cấp phiên bản?

Amazon OpenSearch Service chạy một tập hợp các kiểm tra trước khi kích hoạt nâng cấp nhằm phát hiện những sự cố được biết là có thể cản trở việc nâng cấp. Nếu không gặp sự cố nào, dịch vụ sẽ tạo một kết xuất nhanh của miền và bắt đầu quy trình nâng cấp sau khi kết xuất nhanh thành công. Nâng cấp không được kích hoạt nếu có bất cứ bước nào gặp phải sự cố bất kỳ.

Câu hỏi: Điều gì xảy ra nếu hệ thống gặp phải sự cố trong khi thực hiện nâng cấp phiên bản tại chỗ?

Nếu gặp phải sự cố nhỏ và có thể khắc phục, Amazon OpenSearch Service sẽ cố gắng tự động giải quyết chúng và bỏ chặn nâng cấp. Tuy nhiên, nếu một sự cố cản trở việc cập nhật, dịch vụ sẽ hoàn nguyên về bản kết xuất nhanh được tạo trước khi nâng cấp và ghi nhật ký lỗi. Để biết thêm chi tiết về việc xem nhật ký từ tiến trình cập nhật, vui lòng tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Câu hỏi: Tôi có thể xem lịch sử cập nhật trên miền của mình không?

Có. Bạn có thể xem nhật ký cập nhật từ bảng điều khiển AWS hoặc yêu cầu xem bằng cách sử dụng CLI hoặc các SDK. Vui lòng tham khảo tài liệu của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Câu hỏi: Tôi có thể tạm dừng hoặc hủy cập nhật phiên bản sau khi đã kích hoạt cập nhật không?

Không. Sau khi đã kích hoạt cập nhật, bạn không thể tạm dừng hay hủy cho đến khi việc nâng cấp hoàn thành hoặc không thành công.

Câu hỏi: Tôi có thể chạy nâng cấp phiên bản tại chỗ song song trên nhiều miền không?

Có. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giữ tất cả các miền đều ở cùng một phiên bản, chúng tôi đề xuất chạy tác vụ kiểm tra khả năng đủ điều kiện cập nhật trên tất cả các miền trước khi nâng cấp chúng. Bước bổ sung này có thể giúp phát hiện những sự cố trên một miền mà có thể các miền khác không có.

Câu hỏi: Mất bao lâu để cập nhật phiên bản tại chỗ?

Tùy thuộc vào lượng dữ liệu và kích thước cụm, quá trình nâng cấp có thể hoàn thành trong khoảng thời gian từ một vài phút đến một vài giờ.

Câu hỏi: Tôi có thể chỉ nhanh chóng nâng cấp miền mà không lưu giữ bất kỳ dữ liệu nào không?

Không. Với việc nâng cấp phiên bản tại chỗ, tất cả dữ liệu trong cụm của bạn cũng được khôi phục vì đây là một phần của quy trình nâng cấp. Nếu chỉ muốn cập nhật riêng miền, bạn có thể tạo một bản kết xuất nhanh của dữ liệu, xóa tất cả các chỉ mục từ miền của bạn rồi kích hoạch nâng cấp phiên bản tại chỗ. Ngoài ra, bạn có thể tạo một miền riêng biệt bằng phiên bản mới hơn rồi khôi phục dữ liệu của bạn vào miền đó.

Câu hỏi: Nếu không thích phiên bản mới, tôi có thể hạ cấp xuống phiên bản trước đó không?

Không. Nếu bạn cần hạ cấp xuống phiên bản cũ hơn, hãy liên hệ AWS Support để khôi phục bản kết xuất nhanh tự động, trước khi cập nhật trên một miền mới. Nếu bạn tạo kết xuất nhanh của miền ban đầu một cách thủ công, bạn có thể tự thực hiện bước này.

Bảo mật

Câu hỏi: Làm thế nào để bảo mật miền Amazon OpenSearch Service?

Amazon OpenSearch Service cung cấp nhiều tính năng bảo mật và đáp ứng điều kiện của HIPAA cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn PCI DSS, SOC, ISO và FedRamp, do đó có thể thỏa mãn những nhu cầu về bảo mật và tuân thủ của bạn. Quyền truy cập vào các API quản lý Amazon OpenSearch Service để thực hiện những hoạt động như tạo và thay đổi quy mô miền được kiểm soát bằng các chính sách của AWS Identity and Access Management (IAM).

Các miền Amazon OpenSearch Service có thể được cấu hình để truy cập được bằng một điểm cuối trong VPC của bạn hoặc một điểm cuối công cộng có thể truy cập Intertnet. Đối với các điểm cuối VPC, các nhóm bảo mật kiểm soát quyền truy cập mạng, còn quyền truy cập vào các điểm cuối công cộng có thể được cấp hoặc hạn chế qua địa chỉ IP.

Bên cạnh việc kiểm soát truy cập dựa trên mạng, Amazon OpenSearch Service cung cấp tính năng xác thực người dùng thông qua IAM và cách xác thực cơ bản bằng tên người dùng cũng như mật khẩu. Việc cấp quyền có thể ở cấp độ miền (thông qua Chính sách truy cập miền) cũng như ở cấp độ chỉ mục, tài liệu và trường (thông qua tính năng kiểm soát truy cập chi tiết được OpenSearch hỗ trợ). Bên cạnh đó, tính năng kiểm soát truy cập chi tiết áp dụng cho cả OpenSearch Dashboards và Kibana với các chế độ xem chỉ đọc cũng như hỗ trợ bảo mật cho nhiều khách thuê.

Amazon OpenSearch Service cũng hỗ trợ tích hợp với Amazon Cognito, cho phép người dùng cuối của bạn đăng nhập vào OpenSearch Dashboards và Kibana thông qua nhà cung cấp danh tính cho doanh nghiệp như Active Directory của Microsoft bằng cách sử dụng SAML 2.0, Nhóm người dùng Amazon Cognito, v.v. Sau khi bạn đăng nhập, Amazon Cognito thiết lập một phiên làm việc bằng cách sử dụng nguyên tắc thích hợp của IAM để cung cấp quyền truy cập vào miền Amazon OpenSearch Service. Lúc này, bạn có thể sử dụng những nguyên tắc của IAM cùng với tính năng kiểm soát truy cập chi tiết được OpenSearch hỗ trợ.

Câu hỏi: Việc xác thực bảo mật và cấp quyền hoạt động như thế nào trong Amazon OpenSearch Service?

Hoạt động bảo mật của Amazon OpenSearch Service có 3 lớp chính: Mạng, Chính sách truy cập miền và kiểm soát truy cập chi tiết. Lớp bảo mật đầu tiên là mạng, lớp này xác định xem các yêu cầu có đến được miền không. Chúng tôi hỗ trợ khả năng truy cập công cộng thông qua truy cập Internet hoặc VPC được giới hạn ở các nhóm bảo mật cụ thể trong VPC của bạn. Lớp bảo mật thứ hai là chính sách truy cập miền. Sau khi một yêu cầu đến được điểm cuối của miền, Chính sách truy cập miền cho phép hoặc từ chối yêu cầu truy cập vào một URL nhất định. Chính sách truy cập miền chấp thuận hoặc từ chối các yêu cầu tại biên của miền trước khi chúng đến được OpenSearch/Elasticsearch. Lớp bảo mật thứ ba và cuối cùng là kiểm soát truy cập chi tiết. Sau khi Chính sách truy cập miền cho phép một yêu cầu đến được điểm cuối của miền, lớp kiểm soát truy cập chi tiết sẽ đánh giá thông tin đăng nhập của người dùng cũng như xác thực người dùng hoặc từ chối yêu cầu đó. Nếu lớp kiểm soát truy cập chi tiết xác thực người dùng, nó sẽ tìm nạp tất cả các vai trò được ánh xạ đến người dùng đó, đồng thời sử dụng một tập hợp đầy đủ các quyền để xác định người dùng có quyền truy cập vào dữ liệu nào.

Câu hỏi: Amazon OpenSearch Service có hỗ trợ mã hóa không?

Có, Amazon OpenSearch Service hỗ trợ mã hóa ở trạng thái lưu trữ thông qua AWS Key Management Service (KMS), mã hóa nút - nút thông qua TLS và khả năng yêu cầu máy khách giao tiếp bằng HTTPS. Tính năng mã hóa ở trạng thái lưu trữ mã hóa các phân mảnh, tệp nhật ký, tệp tin hoán đổi và bản kết xuất nhanh tự động trong S3. Bạn có thể sử dụng các khóa được AWS quản lý hoặc chọn khóa của riêng bạn. Tính năng mã hóa nút-nút bật TLS cho tất cả các giao tiếp giữa các nút. Amazon OpenSearch Service tự động triển khai và xoay vòng các chứng chỉ trong suốt thời gian miền tồn tại. Nếu bạn yêu cầu máy khách giao tiếp thông qua HTTPS, bạn còn có khả năng chỉ định phiên bản TLS tối thiểu.

Câu hỏi: Nếu tôi thiết lập truy cập vào VPC cho miền Amazon OpenSearch Service, làm thế nào tôi có thể truy cập vào OpenSearch Dashboards và Kibana?

Khi bật truy cập vào VPC, điểm cuối của Amazon OpenSearch Service chỉ có thể truy cập được trong VPC của khách hàng. Nếu muốn sử dụng máy tính xách tay để truy cập vào OpenSearch Dashboards và Kibana từ bên ngoài VPC, bạn cần kết nối máy tính xách tay đến VPC bằng cách sử dụng VPN hoặc Direct Connect tới VPC.

Giá cả

Giá phiên bản theo nhu cầu

Câu hỏi: Tôi sẽ bị tính phí như thế nào cho việc sử dụng Amazon OpenSearch Service?

Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng, không có mức phí tối thiểu hay phí thiết lập. Bạn được tính tiền dựa trên:

 • số giờ sử dụng phiên bản Amazon OpenSearch Service – Dựa trên lớp phiên bản OpenSearch Service được sử dụng (ví dụ: Tiêu chuẩn, Nhỏ, Lớn, Lớn đặc biệt). Thời gian sử dụng phiên bản Amazon OpenSearch Service không đủ một giờ sẽ được tính tiền tròn thành một giờ.
 • Dung lượng lưu trữ (trên mỗi GB/tháng) – Dung lượng lưu trữ của Amazon EBS được bạn cung cấp cho phiên bản Amazon OpenSearch Service. Nếu bạn thay đổi quy mô dung lượng lưu trữ đã cung cấp trong tháng, tiền phí của bạn sẽ tăng theo tỷ lệ.
 • IOPS được cung cấp mỗi tháng – Mức IOPS được cung cấp của Amazon EBS, bất kể lượng sử dụng IOPS (chỉ dành cho Ổ đĩa (SSD) IOPS được cung cấp của Amazon OpenSearch Service).
 • Truyền dữ liệu – Áp dụng phí truyền dữ liệu thông thường của AWS.

Vui lòng tham khảo trang giá của Amazon OpenSearch Service để biết thông tin chi tiết về giá.

Câu hỏi: Việc tính phí cho miền Amazon OpenSearch Service của tôi bắt đầu và kết thúc tại thời điểm nào?

Một phiên bản Amazon OpenSearch Service bắt đầu được tính phí ngay khi phiên bản đó khả dụng. Phiên bản Amazon OpenSearch Service đó tiếp tục được tính phí cho đến khi nó chấm dứt hoạt động, điều này xảy ra sau khi xóa hoặc trong trường hợp phiên bản gặp sự cố.

Câu hỏi: Yếu tố nào xác định số giờ sử dụng phiên bản Amazon OpenSearch Service phải chịu phí?

Phiên bản Amazon OpenSearch Service được tính phí trên mỗi giờ phiên bản của bạn chạy ở trạng thái khả dụng. Nếu bạn không muốn bị tính phí sử dụng phiên bản Amazon OpenSearch Service nữa, bạn phải xóa miền để tránh bị tính phí cho số giờ sử dụng thêm. Thời gian sử dụng phiên bản Amazon OpenSearch Service không đủ một giờ sẽ được tính tiền tròn thành một giờ.

Giá Phiên bản đặt trước

Câu hỏi: Phiên bản đặt trước (RI) là gì?

Phiên bản đặt trước của Amazon OpenSearch Service mang đến cho bạn lựa chọn đặt trước một phiên bản trong thời hạn một hoặc ba năm, do đó tiết kiệm được đáng kể so với giá của Phiên bản theo nhu cầu.

Câu hỏi: Phiên bản đặt trước có khác biệt gì so với Phiên bản theo nhu cầu?

Về mặt chức năng, các Phiên bản đặt trước và Phiên bản theo nhu cầu hoàn toàn giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là cách tính phí cho (các) phiên bản của bạn. Với Phiên bản đặt trước, bạn mua trước phiên bản trong một hoặc ba năm và nhận được mức giá sử dụng theo giờ thực tế thấp hơn (so với Phiên bản theo nhu cầu) trong suốt thời hạn đặt trước. Nếu bạn không mua Phiên bản đặt trước tại một Khu vực, tất cả các phiên bản tại Khu vực đó được tính phí ở mức giá theo giờ của Phiên bản theo nhu cầu.

Câu hỏi: Có những lựa chọn thanh toán nào cho Phiên bản đặt trước?

Hiện có 3 lựa chọn:

 • Phiên bản dự trữ Không trả trước (NURI) – NURI giúp tiết kiệm được số tiền đáng kể so với Phiên bản theo yêu cầu. Bạn không phải trả trước nhưng phải cam kết trả phí cho Phiên bản đặt trước trong thời hạn một hay ba năm.
 • Phiên bản đặt trước trả trước một phần (PURI) – PURI giúp tiết kiệm được nhiều hơn so với NURI. Bạn trả một phần trong tổng số tiền phí trả trước và trả phần còn lại trong thời hạn sử dụng. Lựa chọn này cân bằng các lần thanh toán giữa trả trước và trả theo giờ.
 • Phiên bản đặt trước trả trước toàn bộ (AURI) – AURI giúp tiết kiệm được nhiều nhất trong số tất cả các lựa chọn thanh toán cho Phiên bản dự trữ. Bạn có thể trả phí cho toàn bộ phiên bản đặt trước bằng việc thanh toán trước một lần và không phải trả phí theo giờ.

Câu hỏi: Làm thế nào để mua Phiên bản đặt trước?

Bạn có thể mua Phiên bản đặt trước cho Amazon OpenSearch Service trong mục "Reserved Instance" (Phiên bản đặt trước) trên Bảng điều khiển quản lý AWS. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng API của Amazon OpenSearch Service hoặc AWS Command Line Interface để liệt kê và mua các Phiên bản đặt trước.

Sau khi mua Phiên bản đặt trước, bạn có thể sử dụng nó giống như Phiên bản theo nhu cầu. Miễn là việc đặt mua trước còn hiệu lực, Amazon OpenSearch Service sẽ áp dụng mức giá được giảm theo giờ cho phiên bản đặt trước.

Câu hỏi: Phiên bản đặt trước có dành riêng cho một Vùng sẵn sàng không?

Các phiên bản đặt trước của Amazon OpenSearch Service được mua cho một Khu vực thay vì cho một Vùng sẵn sàng cụ thể. Sau khi bạn mua Phiên bản đặt trước cho một Khu vực, mức chiết khấu được áp dụng cho việc sử dụng tương xứng trong bất kỳ Vùng sẵn sàng nào thuộc Khu vực đó.

Câu hỏi: Tôi có thể mua bao nhiêu Phiên bản đặt trước?

Bạn có thể mua tối đa 100 Phiên bản đặt trước mỗi lần. Nếu bạn muốn mua thêm Phiên bản đặt trước, bạn cần gửi thêm yêu cầu mua hàng.

Câu hỏi: Phiên bản đặt trước có bao gồm việc đặt trước dung lượng không?

Các phiên bản đặt trước của Amazon OpenSearch Service được mua cho một Khu vực thay vì cho một Vùng sẵn sàng cụ thể. Do đó, chúng không bao gồm việc đặt trước dung lượng. Ngay cả khi dung lượng bị giới hạn trong một Vùng sẵn sàng, bạn vẫn có thể mua Phiên bản đặt trước trong Khu vực đó. Mức chiết khấu được áp dụng cho việc sử dụng tương xứng trong bất kỳ Vùng sẵn sàng nào thuộc Khu vực đó.

Câu hỏi: Điều gì xảy ra nếu hiện tại tôi đang sở hữu một Phiên bản theo nhu cầu và tôi muốn chuyển đổi sang Phiên bản đặt trước?

Bạn chỉ cần mua Phiên bản đặt trước cùng loại với Phiên bản theo nhu cầu hiện có. Nếu mua thành công Phiên bản đặt trước, Amazon OpenSearch Service tự động áp dụng mức phí sử dụng theo giờ mới trong suốt thời hạn đặt trước.

Câu hỏi: Nếu tôi đăng ký một Phiên bản đặt trước, thời hạn bắt đầu từ thời điểm nào? Phiên bản đặt trước của tôi sẽ ra sao khi kết thúc thời hạn?

Việc thay đổi giá và thời hạn đặt trước gắn liền với việc Phiên bản đặt trước của bạn sẵn sàng hoạt động sau khi yêu cầu của bạn được tiếp nhận và việc ủy nhiệm chi được xử lý. Nếu bạn không thể ủy nhiệm thành công việc thanh toán một lần (nếu có) hoặc với mức giá theo giờ mới (nếu có) vào kỳ thanh toán tiếp theo, mức giá chiết khấu không còn hiệu lực và thời hạn của bạn sẽ không bắt đầu. Bạn có thể theo dõi trạng thái đặt trước bằng cách sử dụng bảng điều khiển, API hoặc CLI. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Khi Phiên bản đặt trước của bạn hết hạn, Phiên bản đặt trước sẽ chuyển sang mức giá sử dụng theo giờ thích hợp của Phiên bản theo nhu cầu cho lớp phiên bản và Khu vực của bạn.

Câu hỏi: Làm thế nào để kiểm soát việc phiên bản nào được tính phí theo mức của Phiên bản đặt trước?

Khi tính phí cho bạn, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động áp dụng (các) lựa chọn đặt trước của bạn sao cho toàn bộ những phiên bản đủ điều kiện được tính phí ở mức giá theo giờ thấp hơn của Phiên bản đặt trước. Amazon OpenSearch Service không phân biệt giữa Phiên bản theo nhu cầu và đặt trước khi vận hành các miền Amazon OpenSearch Service.

Câu hỏi: Nếu tôi mở rộng hoặc thu hẹp quy mô của Phiên bản đặt trước, điều gì sẽ xảy ra với lựa chọn đặt trước của tôi?

Mỗi Phiên bản đặt trước gắn liền với loại phiên bản và Khu vực bạn đã chọn. Nếu bạn thay đổi loại phiên bản trong Khu vực có Phiên bản đặt trước, bạn sẽ không nhận được mức giá chiết khấu. Bạn phải đảm bảo rằng lựa đặt trước của mình khớp với loại phiên bản mà bạn định sử dụng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tài liệu về phiên bản đặt trước của Amazon OpenSearch Service.

Câu hỏi: Tôi có thể di chuyển Phiên bản đặt trước từ một Khu vực hoặc Vùng sẵn sàng sang một Khu vực hoặc Vùng sẵn sàng khác không?

Mỗi Phiên bản đặt trước gắn liền với một Khu vực cụ thể, việc này là cố định trong suốt thời gian đặt trước và không thể thay đổi được. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng mỗi Phiên bản đặt trước tại bất kỳ Vùng sẵn sàng nào thuộc Khu vực được liên kết.

Câu hỏi: Phiên bản đặt trước có áp dụng nếu tôi sử dụng nhiều Vùng sẵn sàng không?

Một Phiên bản đặt trước dành cho một Khu vực AWS và có thể được sử dụng tại bất kỳ Vùng sẵn sàng nào thuộc Khu vực đó.

Câu hỏi: Phiên bản đặt trước có dành cho cả nút Chính và nút Dữ liệu không?

Có. Amazon OpenSearch Service không phân biệt nút Chính và nút Dữ liệu khi áp dụng mức chiết khấu của Phiên bản đặt trước.

Câu hỏi: Tôi có thể hủy một Phiên bản đặt trước không?

Không, bạn không thể hủy Phiên bản đặt trước, đồng thời chúng tôi không hoàn lại chi phí thanh toán một lần (nếu có) và mức giá sử dụng theo giờ đã chiết khấu (nếu có). Bên cạnh đó, bạn không thể chuyển nhượng Phiên bản đặt trước cho một tài khoản khác. Bạn phải chi trả cho mỗi giờ sử dụng trong suốt thời hạn của Phiên bản đặt trước, bất kể mức sử dụng là bao nhiêu.

Câu hỏi: Nếu tôi mua một Phiên bản đặt trước từ một tài khoản có trách nhiệm thanh toán (chính), tất cả các tài khoản thành viên có thể truy cập vào Phiên bản đó không?

Có. Việc áp dụng và định giá Phiên bản đặt trước tuân theo các chính sách được xác định cho hoạt động thanh toán tổng hợp trên AWS. Bạn có thể xem thêm chi tiết tại đây.

Câu hỏi: Nếu AWS giảm giá Phiên bản theo nhu cầu của Amazon OpenSearch Service, số tiền tôi sẽ trả cho Phiên bản đặt trước hiện tại có thay đổi không?

Không. Giá mà bạn trả cho Phiên bản đặt trước đã được mua thành công không thay đổi trong thời hạn đặt trước.

Câu hỏi: Tôi có thể bán các Phiên bản đặt trước của mình trên Marketplace dành cho Phiên bản đặt trước không?

Không, bạn không thể bán Phiên bản đặt trước đã mua cho Amazon OpenSearch Service trên Marketplace dành cho Phiên bản đặt trước.

Câu hỏi: Chiết khấu khi mua số lượng lớn có áp dụng cho việc mua Phiên bản đặt trước?

Không. Chúng tôi không có ưu đãi chiết khấu khi mua số lượng lớn Phiên bản đặt trước của Amazon OpenSearch Service.

Cam kết chất lượng dịch vụ

Câu hỏi: Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) của Amazon OpenSearch Service đảm bảo những gì?

Đối với SLA của Amazon OpenSearch Service, chúng tôi đảm bảo Tỷ lệ thời gian hoạt động hàng tháng của Amazon OpenSearch Service đạt mức tối thiểu 99,9%.

Câu hỏi: Làm thế nào để biết tôi có đủ điều kiện nhận Tín dụng dịch vụ SLA hay không?

Bạn đủ điều kiện nhận một tín dụng SLA cho Amazon OpenSearch Service theo SLA của dịch vụ này nếu các miền đa AZ trên Amazon OpenSearch Service có Tỷ lệ thời gian hoạt động hàng tháng dưới mức 99,9% trong bất kỳ chu kỳ thanh toán hàng tháng nào.

Để biết đầy đủ chi tiết về tất cả các điều khoản và điều kiện của SLA cũng như chi tiết về cách gửi một khiếu nại, vui lòng truy cập trang chi tiết về SLA của Amazon OpenSearch Service.

UltraWarm

Câu hỏi: UltraWarm là gì?

UltraWarm là một bậc lưu trữ ấm, chi phí thấp, được quản lý hoàn toàn dành cho Amazon OpenSearch Service. Nó tương thích với OpenSearch, Elasticsearch (tới phiên bản 7.10), OpenSearch Dashboards và Kibana (tới phiên bản 7.10), cho phép bạn phân tích dữ liệu bằng các công cụ hiện đang được Amazon OpenSearch Service cung cấp. UltraWarm tích hợp liền mạch với các tính năng hiện có của Amazon OpenSearch Service như cảnh báo tích hợp, truy vấn SQL, v.v. 

Câu hỏi: Tại sao tôi nên sử dụng UltraWarm?

UltraWarm cho phép bạn tiết kiệm chi phí trong việc mở rộng dữ liệu bạn muốn phân tích trên Amazon OpenSearch Service, từ đó thu được những thông tin chi tiết có giá trị về dữ liệu trước đây có thể đã bị xóa hoặc được lưu trữ. Với UltraWarm, giờ đây bạn có thể giữ lại nhiều dữ liệu hơn với chi phí tiết kiệm để phân tích tương tác bất cứ khi nào bạn muốn.

Câu hỏi: UltraWarm liên quan đến/hoạt động với Amazon OpenSearch Service như thế nào?

Amazon OpenSearch Service hỗ trợ 2 bậc lưu trữ tích hợp là bậc nóng và UltraWarm. Bậc nóng được các nút dữ liệu hỗ trợ để lập chỉ mục, cập nhật và cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu nhanh nhất. Các nút UltraWarm bổ sung cho bậc nóng bằng cách cung cấp bậc chỉ đọc, chi phí thấp cho dữ liệu cũ hơn và ít được truy cập thường xuyên.

Câu hỏi: Tại sao UltraWarm chỉ cần dữ liệu chính để đạt được độ bền?

UltraWarm sử dụng Amazon Simple Storage Service (Amazon S3 - được thiết kế để đạt độ bền 99,999999999 phần trăm) để lưu trữ, đồng thời loại bỏ nhu cầu cấu hình bản sao của Elasticsearch cho dữ liệu ấm của bạn. Bên cạnh đó, nếu bạn có nhiều nút UltraWarm, trong trường hợp nút gặp sự cố, các nút UltraWarm khác sẽ tự động truy cập dữ liệu khi cần.

Câu hỏi: Tôi có thể lưu trữ bao nhiêu dữ liệu trong UltraWarm?

UltraWarm hỗ trợ tới 3 PB dữ liệu chính. UltraWarm được thiết kế để cho phép bạn sử dụng hết 100% dung lượng lưu trữ này và vì UltraWarm lưu trữ dữ liệu trên S3 để đảm bảo độ bền, bạn không cần sử dụng thêm bộ lưu trữ cho các bản sao của Elasticsearch.

Câu hỏi: Đặc trưng hiệu suất của UltraWarm là gì?

UltraWarm mang đến trải nghiệm tương tác trong OpenSearch Dashboards và Kibana bằng cách triển khai bộ nhớ đệm I/O chi tiết, tìm nạp trước và tối ưu hóa công cụ truy vấn để cung cấp hiệu suất tương tự như các phiên bản mật độ cao sử dụng bộ nhớ cục bộ.

Câu hỏi: Làm thế nào để bắt đầu sử dụng UltraWarm?

Để bắt đầu với UltraWarm, hãy tạo một miền Amazon OpenSearch Service mới bằng UltraWarm được bật thông qua bảng điều khiển, CLI hoặc API. Sau khi tạo miền, bạn có thể di chuyển dữ liệu từ nóng sang UltraWarm bằng cách sử dụng các API của OpenSearch/Elasticsearch. Tìm hiểu thêm. 

Lưu trữ nguội

Câu hỏi: Lưu trữ nguội là gì?

Lưu trữ nguội là bậc lưu trữ được quản lý hoàn toàn với chi phí thấp nhất dành cho Amazon OpenSearch Service, giúp bạn dễ dàng lưu trữ và phân tích nhật ký lịch sử của mình theo nhu cầu một cách an toàn. Lưu trữ nguội cho phép bạn tách hoàn toàn bộ lưu trữ khỏi môi trường điện toán khi chúng không chủ động thực hiện phân tích dữ liệu và cho phép bạn giữ cho dữ liệu của mình luôn sẵn sàng với chi phí thấp. Dữ liệu lưu trữ nguội có sẵn trong miền Amazon OpenSearch Service thông qua các nút UltraWarm của bạn. Bậc lưu trữ nguội tích hợp liền mạch với OpenSearch và OpenSearch Dashboards, cũng như là Elasticsearch (phiên bản 7.9, 7.10) và Kibana (phiên bản 7.9, 7.10). Nó cho phép bạn phân tích dữ liệu bằng các công cụ hiện đang được Amazon OpenSearch Service cung cấp.

Câu hỏi: Tại sao tôi nên sử dụng lưu trữ nguội?

Lưu trữ nguội cho phép bạn tiết kiệm chi phí trong việc mở rộng dữ liệu bạn muốn phân tích trên Amazon OpenSearch Service, từ đó thu được những thông tin chi tiết có giá trị về dữ liệu trước đây có thể đã bị xóa hoặc được lưu trữ. Lưu trữ nguội rất phù hợp nếu bạn có nhu cầu nghiên cứu hoặc phân tích điều tra dữ liệu cũ của mình cũng như khi bạn muốn sử dụng tất cả các tính năng của Amazon OpenSearch Service để thực hiện các tác vụ này với mức giá phải chăng. Lưu trữ nguội được xây dựng để có thể thay đổi quy mô và được Amazon S3 hỗ trợ. Tìm và khám phá dữ liệu bạn cần, gắn kèm dữ liệu đó vào các nút của UltraWarm trong cụm của bạn, đồng thời chuẩn bị dữ liệu để sẵn sàng phục vụ phân tích trong vài giây. Dữ liệu lạnh được gắn kèm tuân theo các chính sách kiểm soát truy cập chi tiết hiện có trong việc giới hạn quyền truy cập ở cấp độ chỉ mục, tài liệu và trường.

Câu hỏi: Lưu trữ nguội liên quan đến/hoạt động với Amazon OpenSearch Service như thế nào?

Với bậc lưu trữ nguội, Amazon OpenSearch Service hỗ trợ 3 bậc lưu trữ tích hợp: nóng, UltraWarm và nguội. Bậc nóng được sử dụng để lập chỉ mục, cập nhật và cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu nhanh nhất. UltraWarm cung cấp một tiện ích mở rộng liền mạch của bậc nóng bằng cách cung cấp các nút điện toán mang đến trải nghiệm tương tác hiệu suất cao cho dữ liệu được lưu trữ bền vững trong Amazon S3 và cần phải liên tục sẵn sàng; UltraWarm hiện tại đang hỗ trợ tới 3 PB dữ liệu trong một miền đơn lẻ. Với bậc lưu trữ nguội, giờ đây bạn có thể tách các chỉ mục khỏi UltraWarm khi không sử dụng và giải phóng bộ nhớ điện toán để giúp giảm chi phí. Với API lưu trữ nguội cũng như giao diện của OpenSearch Dashboards và Kibana mới, bạn có thể khám phá chỉ mục dựa trên các mẫu chỉ mục và dấu thời gian của dữ liệu để dễ dàng tìm thấy những gì bạn cần cho việc phân tích. Lúc này, dữ liệu đó có thể được gắn với miền và sẵn sàng cho việc phân tích trong vài giây. Khi bạn phân tích xong, chỉ cần tách dữ liệu ra rồi giải phóng bộ nhớ điện toán lần nữa. 

Câu hỏi: Tôi có thể lưu trữ bao nhiêu dữ liệu trong bậc lưu trữ nguội?

Lưu trữ nguội được xây dựng để có thể thay đổi quy mô. Trong khi giới hạn lưu trữ dữ liệu nóng và ấm vẫn ở mức 3 PB, bạn có thể lưu trữ bất kỳ lượng dữ liệu nào ở bậc lưu trữ nguội.

Câu hỏi: Đặc trưng hiệu suất của lưu trữ nguội là gì?

Lưu trữ nguội được xây dựng dựa trên UltraWarm, cung cấp các nút chuyên biệt lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3 và sử dụng giải pháp bộ nhớ đệm tinh vi để mang đến trải nghiệm tương tác. Trước tiên, dữ liệu lạnh phải được gắn vào các nút UltraWarm trong miền Amazon OpenSearch Service của bạn. Sau khi được gắn, các truy vấn trên dữ liệu này được những nút UltraWarm hiện có hỗ trợ để cung cấp mức hiệu suất tương tự như dữ liệu ấm của bạn. Việc gắn các chỉ mục lạnh vào miền của bạn sẽ mất vài giây nếu có đủ dung lượng UltraWarm cho dữ liệu được yêu cầu. Nếu bạn cần thêm dung lượng, bạn phải bổ sung các nút dữ liệu UltraWarm, quá trình này có thể mất đến vài phút.

Câu hỏi: Tìm kiếm liên cụm là gì?

Tìm kiếm liên cụm là một tính năng của Elasticsearch và OpenSearch cho phép thực hiện các truy vấn và tổng hợp trên hai cụm được kết nối. Tính năng này hoạt động bằng cách thiết lập kết nối đơn hướng gọn nhẹ giữa các cụm tham gia.

Câu hỏi: Để tham gia tìm kiếm liên cụm, một miền cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu nào?

Các miền tham gia vào tìm kiếm liên cụm cần đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Các miền tham gia nên là phiên bản OpenSearch hoặc Elasticsearch 6.8 trở lên
 • Các miền tham gia cần phải bật mã hóa ở trạng thái truyền
 • Các miền tham gia cần phải bật Kiểm soát truy cập chi tiết (FGAC)
 • Phiên bản của các miền tham gia nên tuân theo các nguyên tắc tương tự như việc nâng cấp phiên bản tuần tự

Câu hỏi: Những loại phiên bản nào hỗ trợ tìm kiếm liên cụm?

Những loại phiên bản sau hiện đang hỗ trợ tìm kiếm liên cụm

 • dòng i2, i3
 • dòng r3, r4, r5
 • dòng m4, m5
 • dòng c4, c5
 • dòng Graviton

Câu hỏi: Những loại phiên bản nào không hỗ trợ tìm kiếm liên cụm?

Các phiên bản dòng t2 và m3 không hỗ trợ tìm kiếm liên cụm do hạn chế về mặt kỹ thuật.

Câu hỏi: Các miền trong 2 tài khoản AWS khác nhau có thể tham gia tìm kiếm liên cụm không?

Có. Các miền tham gia có thể thuộc 2 tài khoản AWS khác nhau.

Câu hỏi: Các miền trong 2 khu vực AWS khác nhau có thể tham gia tìm kiếm liên cụm không?

Không.

Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể bắt đầu sử dụng tìm kiếm liên cụm?

Để bắt đầu tìm kiếm liên cụm, hãy làm theo tài liệu tại đây

Sao chép liên cụm

Câu hỏi: Sao chép liên cụm là gì?

Sao chép liên cụm là một chức năng mới cho phép khách hàng Dịch vụ OpenSearch của Amazon tự động hóa việc sao chép và đồng bộ hóa các chỉ mục từ một cụm này sang một cụm khác với độ trễ thấp trong cùng hoặc khác Khu vực AWS.

Câu hỏi: Để tham gia sao chép liên cụm, một miền cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu nào?

Các miền tham gia vào việc sao chép liên cụm cần đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Các miền tham gia nên thuộc phiên bản Elasticsearch 7.10
 • Các miền tham gia cần phải bật mã hóa ở trạng thái truyền
 • Các miền tham gia cần phải bật Kiểm soát truy cập chi tiết (FGAC)
 • Phiên bản của các miền tham gia nên tuân theo những nguyên tắc tương tự như việc nâng cấp phiên bản tuần tự

Câu hỏi: Các miền trong hai Khu vực AWS khác nhau có thể tham gia sao chép liên cụm không?

Có. Các miền trong hai Khu vực AWS khác nhau có thể tham gia sao chép liên cụm.

Câu hỏi: Sao chép liên cụm có hỗ trợ Lưu trữ Ultrawarm và Lưu trữ nguội không?

Không. Việc triển khai sao chép liên cụm hiện tại không hỗ trợ Lưu trữ Ultrawarm hay Lưu trữ nguội.

Câu hỏi: Phí sao chép liên cụm là bao nhiêu?

Có. Bạn cần trả phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn cho dữ liệu được truyền đến và đi khỏi Amazon OpenSearch Service.

Phân tích dấu vết

Câu hỏi: Phân tích dấu vết là gì? 

Phân tích dấu vết là một tính năng mới của Amazon OpenSearch Service, cho phép các nhà phát triển và nhà khai thác CNTT tìm, khắc phục những vấn đề về hiệu suất trong các ứng dụng phân tán, từ đó giải quyết vấn đề nhanh hơn. Phân tích dấu vết được xây dựng bằng cách sử dụng OpenTelemetry, một dự án Nền tảng điện toán thuần đám mây (CNCF) cung cấp một tập hợp những dịch vụ về API, thư viện, tác tử và trình thu thập để ghi lại các dấu vết và chỉ số phân tán, từ đó cho phép khách hàng tận dụng Phân tích dấu vết mà không cần phải sắp xếp lại ứng dụng của họ. Phân tích dấu vết được OpenSearch hỗ trợ, đây là một công cụ mã nguồn mở và có sẵn cho mọi người tải xuống cũng như sử dụng miễn phí.

Câu hỏi: Tại sao tôi nên sử dụng Phân tích dấu vết?

Nhà phát triển và Nhà khai thác CNTT cần Phân tích dấu vết để tìm, khắc phục các vấn đề về hiệu suất trong những ứng dụng phân tán của họ. Bằng cách thêm dữ liệu dấu vết vào tính năng phân tích nhật ký hiện có của Amazon OpenSearch Service, khách hàng có thể sử dụng cùng một dịch vụ để cô lập nguồn của các vấn đề về hiệu suất và chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ của chúng. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ cho tiêu chuẩn của OpenTelemetry, Phân tích dấu vết hỗ trợ tích hợp với các SDK của JaegerZipkin, 2 hệ thống truy vết phân tán mã nguồn mở phổ biến, cho phép các nhà phát triển tiếp tục sử dụng những SDK này mà không phải sắp xếp lại ứng dụng của họ.

Câu hỏi: Phân tích dấu vết liên quan đến/hoạt động với Amazon OpenSearch Service như thế nào?

Phân tích dấu vết là một tính năng tích hợp của Amazon OpenSearch Service. Tất cả các khách hàng có thể sử dụng nó mà không phải trả thêm phí. Phân tích dấu vết có giao diện người dùng dựa trên OpenSearch Dashboards và Kibana để hiển thị trực quan cũng như khám phá dữ liệu dấu vết, đồng thời được tích hợp với các tính năng chính của Amazon OpenSearch Service như phát hiện dấu hiệu bất thường, cảnh báo, kiểm soát truy cập chi tiết và bảo mật doanh nghiệp. Phân tích dấu vết bổ sung cho việc khách hàng sử dụng Amazon OpenSearch Service để tìm kiếm và phân tích dữ liệu nhật ký khi giải quyết các vấn đề về hiệu suất của ứng dụng.

Câu hỏi: Phân tích dấu vết hỗ trợ những nguồn dữ liệu nào?

Hiện nay, Phân tích dấu vết hỗ trợ tập hợp dữ liệu dấu vết từ thư viện ứng dụng và các SDK tương thích với OpenTelemetry Collector mã nguồn mở, bao gồm SDK củaJaeger, Zipkin, và X-Ray. Phân tích dấu vết cũng tích hợp với AWS Distro for OpenTelemetry, đây là một bản phân phối gồm các API, SDK và tác tử/trình thu thập của OpenTelemetry. Đây là bản phân phối có các thành phần của OpenTelemetry hoạt động hiệu quả và an toàn, đã được kiểm tra để sử dụng trong sản xuất và được AWS hỗ trợ. Khách hàng có thể sử dụng AWS Distro for OpenTelemetry để thu thập dấu vết và chỉ số cho nhiều giải pháp giám sát, bao gồm Amazon OpenSearch Service cũng như AWS X-Ray đối với dữ liệu dấu vết và Amazon CloudWatch đối với chỉ số.

Câu hỏi: Làm thế nào để bắt đầu sử dụng Phân tích dấu vết?

Để bắt đầu Phân tích dấu vết, hãy làm theo tài liệu tại đây.

Thay đổi tên

Câu hỏi: Tại sao lại đổi tên Amazon Elasticsearch Service thành Amazon OpenSearch Service?

Chúng tôi đã công bố dự án OpenSearch, một nhánh mã nguồn mở, hướng tới cộng đồng của Elasticsearch và Kibana vào ngày 12 tháng 4 năm 2021. Chúng tôi cam kết đầu tư lâu dài vào OpenSearch để đảm bảo người dùng tiếp tục sở hữu một bộ ứng dụng phân tích và tìm kiếm nguồn mở toàn diện, chất lượng cao, an toàn với một lộ trình phong phú về chức năng mới và sáng tạo. Dự án này bao gồm OpenSearch (phát triển từ Elasticsearch 7.10.2) và OpenSearch Dashboards (phát triển từ Kibana 7.10.2). Chúng tôi đã ra mắt phiên bản OpenSearch 1.0 vào ngày 12 tháng 7 năm 2021. Là một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi đối với OpenSearch, chúng tôi đã bổ sung các hỗ trợ cho OpenSearch 1.0 trên dịch vụ được quản lý vào ngày 7 tháng 9 năm 2021, đồng thời đổi tên từ Amazon Elasticsearch Service thành Amazon OpenSearch Service. Cùng với OpenSearch 1.0, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ các phiên bản Elasticsearch cũ tới phiên bản 7.10 trên dịch vụ OpenSearch. Ngoài việc thay đổi tên, bạn có thể yên tâm rằng chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến trải nghiệm tuyệt vời như trước đây mà không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến các hoạt động, phương pháp luận phát triển hay mục đích kinh doanh hiện tại. Tìm hiểu thêm về OpenSearch tại đây: https://opensearch.org/.

Câu hỏi: Là một khách hàng, tôi có phải làm gì trong quá trình thay đổi tên không?

Chúng tôi đã cố gắng để khiến việc thay đổi tên này diễn ra liền mạch nhất có thể cho bạn. Bạn cần thực hiện hành động ở những phương diện như API cấu hình/SDK mới để đảm bảo rằng bạn nhận được những lợi ích tốt nhất từ dịch vụ. Mặc dù SDK hiện tại sẽ tiếp tục hoạt động xét ở góc độ tương thích, nhưng bất kỳ chức năng mới nào yêu cầu các API cấu hình mới sẽ chỉ được thực hiện trong SDK mới. Do đó, chúng tôi đề xuất bạn di chuyển sang SDK mới. Bên cạnh đó, bất kể SDK mới là gì, việc chuyển từ những chính sách hiện có của IAM sang sử dụng các API cấu hình đã đổi tên là lựa chọn hợp lý nhất. Hiện tại, các chính sách hiện có của IAM sẽ tiếp tục hoạt động với định nghĩa API cũ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chuyển sang việc xác thực quyền dựa trên API mới và cuối cùng chúng tôi sẽ yêu cầu bạn sử dụng các API mới trong chính sách của mình (cụ thể là các API có thay đổi tên, ví dụ: CreateElasticsearchDomain đổi thành CreateDomain). Vui lòng tham khảo tài liệu để biết thêm chi tiết.

Câu hỏi: Tôi có phải chuyển sang SDK mới để nâng cấp lên OpenSearch 1.0?

Không. Từ góc độ tương thích ngược, chúng tôi sẽ đảm bảo thiết lập hiện có của bạn tiếp tục hoạt động với OpenSearch 1.0. Tuy nhiên, suy cho cùng, chúng tôi đề xuất bạn nên chuyển sang SDK mới nhất để có trải nghiệm tinh gọn hơn và mới nhất như đã đề cập ở trên.

Câu hỏi: Có bất kỳ thay đổi nào về giá liên quan đến việc đổi tên này không?

Không. Các mức giá không thay đổi.

OpenSearch bao gồm một số mã Elasticsearch được Apache cấp phép từ Elasticsearch B.V. và mã nguồn khác. Elasticsearch B.V. không phải là nguồn của mã nguồn khác đó. ELASTICSEARCH là nhãn hiệu đã đăng ký của Elasticsearch B.V.

Nâng cấp

Câu hỏi: Tôi đang sử dụng công cụ Elasticsearch trong Dịch vụ OpenSearch của Amazon. Tại sao tôi nên nâng cấp lên công cụ OpenSearch 1.x? Tôi sẽ nhận được lợi ích gì?

Nâng cấp lên OpenSearch 1.x sẽ đảm bảo cơ sở hạ tầng tìm kiếm của bạn được xây dựng trên một dự án nguồn mở năng động và đang phát triển được Apache cấp phép, cũng như cung cấp cho bạn khả năng truy cập vào vô số tính năng và cải tiến đổi mới có trong OpenSearch 1.2 (tính đến thời điểm viết bài này).  Các tính năng như bảo mật cấp doanh nghiệp, cảnh báo, quản lý vòng đời dữ liệu, khả năng quan sát, phát hiện bất thường dựa trên ML và nhiều tính năng khác nữa, tất cả đều thuộc Dịch vụ OpenSearch và không tính phí cấp phép bổ sung.

Câu hỏi: Tình trạng ngừng hoạt động có xảy ra khi tôi nâng cấp hay không?

Chúng tôi áp dụng quy trình triển khai lục/lam (BG) trong lúc nâng cấp. Trong quy trình BG, dịch vụ sẽ thêm các nút vào cụm Dịch vụ OpenSearch trong cấu hình và phiên bản mới, di chuyển dữ liệu từ các nút cũ và loại bỏ các nút cũ khi hoàn tất di chuyển dữ liệu. Trong quy trình BG, các API tìm kiếm và lập chỉ mục đều có sẵn và hoạt động bình thường. Quy trình BG được thiết kế để không can thiệp vào các yêu cầu truy vấn và lập chỉ mục, tuy nhiên một số thay đổi (đặc biệt là những thay đổi đối với cài đặt liên quan đến bảo mật) có thể khiến bảng điều khiển ngừng hoạt động trong lúc thay đổi.

Câu hỏi: AWS có ngừng hỗ trợ các phiên bản cũ hơn của Dịch vụ Elasticsearch không?

AWS duy trì 19 phiên bản Elasticsearch được Apache 2.0 cấp phép. Hiện tại chúng tôi vẫn đang hỗ trợ và không có ý định ngừng hỗ trợ các phiên bản này.

Câu hỏi: Quá trình nâng cấp có kích hoạt quy trình BG không?  Nếu không thì đâu là quy trình nâng cấp nút cho chúng tôi?

Đúng vậy, quy trình triển khai BG sẽ được kích hoạt khi bạn nâng cấp. Vui lòng xem lại các bước và chuẩn bị nâng cấp tại đây.

Câu hỏi: Tôi muốn chuyển sang Dịch vụ OpenSearch của Amazon 1.x để tận dụng các phiên bản AWS Graviton2, song lại đang mắc kẹt với các phiên bản đặt trước (RI) hiện có của mình.  Bạn có thể giúp tôi bằng cách nào?

Vui lòng làm việc với đội ngũ hỗ trợ khách hàng AWS để nắm thông tin dựa trên tình huống cụ thể với RI của bạn.

Câu hỏi: Tôi nên chuẩn bị gì trước khi bắt đầu nâng cấp lên Dịch vụ OpenSearch của Amazon 1.x hoặc cao hơn?

Dự án OpenSearch 1.0 là một nhánh của nguồn mở Elasticsearch 7.10.2. Phiên bản này tương thích cấp cơ bản với Elasticsearch 7.10, do đó bạn không cần thay đổi cách sử dụng của mình. Để di chuyển, bạn có thể nâng cấp miền lên phiên bản Elasticsearch 7.10 từ bất kỳ phiên bản nào trước đó trong loạt phiên bản 6.x và 7.x, tiến hành tạo bản kết xuất nhanh và khôi phục bản kết xuất nhanh đó vào miền đang chạy Dịch vụ OpenSearch 1.x. Một số công cụ hoặc ứng dụng máy khách có tính năng kiểm tra phiên bản có thể khiến công cụ hoặc ứng dụng máy khách đó không hoạt động với Dịch vụ OpenSearch. Khi tiến hành nâng cấp, bạn hãy bật chế độ tương thích để xử lý những lần kiểm tra phiên bản này.

Câu hỏi: Tôi có thể tiếp tục sử dụng các ứng dụng máy khách, công cụ thu thập dữ liệu và tải nhập dữ liệu hiện có của mình với Dịch vụ OpenSearch của Amazon 1.x không?

Bạn có thể tiếp tục sử dụng các ứng dụng máy khách hiện tại của mình trong hầu hết các trường hợp. Các API và chức năng tìm kiếm cốt lõi đều tương thích với Elasticsearch phiên bản 7.10.2. Nếu bạn có ứng dụng máy khách cũ hơn, ứng dụng máy khách thực hiện kiểm tra phiên bản hoặc ứng dụng máy khách khai thác chức năng hướng đến các phiên bản Elasticsearch cũ hơn, chẳng hạn như các phiên bản chính 5 hoặc 6 thì chúng tôi khuyên bạn nên cố gắng nâng cấp các ứng dụng máy khách của mình lên mức hỗ trợ tiêu chuẩn tối thiểu ở phiên bản 7.10.2 để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ.

Dự án OpenSearch hỗ trợ một loạt các ứng dụng máy khách được xây dựng đặc biệt nhằm xử lý các phiên bản OpenSearch của công cụ này trên Dịch vụ OpenSearch của Amazon. Kiểm tra ứng dụng máy khách của bạn với danh sách các ứng dụng máy khách và ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ mới nhất của OpenSearch để biết về các ứng dụng máy khách được hỗ trợ.

Bạn có thể bật tính năng chế độ tương thích để tương tác với ứng dụng máy khách từ các nhà cung cấp khác, nhưng hãy nhớ kiểm tra phiên bản mà OpenSearch báo cáo. Bật cài đặt này để đảm bảo dịch vụ phản hồi với phiên bản 7.10.2, áp dụng cho các ứng dụng máy khách được phát triển trước khi công cụ Dịch vụ OpenSearch ra mắt.

Câu hỏi: Tôi đang chạy Elasticsearch phiên bản 5.x trở xuống. Đâu là lộ trình nâng cấp phù hợp nhất cho tôi?

Các chỉ mục Elasticsearch 5.x không tương thích với Elasticsearch 7.10 hoặc OpenSearch 1.x. Bạn phải tạo một chỉ mục mới và tải dữ liệu từ nguồn của mình. Nếu đang chạy khối lượng công việc phân tích bản ghi, bạn có thể đánh giá xem liệu chiến lược lưu giữ dữ liệu của mình có hỗ trợ chạy song song trong khi tạo tập dữ liệu đầy đủ trên miền mới hay không.

Câu hỏi: Có đối tác nào có thể giúp tôi nâng cấp không?

Vui lòng liên hệ opensearchmigration-si-support@amazon.com để yêu cầu nhận danh sách đối tác phù hợp với ngành, khu vực và độ phức tạp dự án của bạn. Các đối tác thuộc Mạng lưới đối tác AWS (APN) đều có kinh nghiệm và được đào tạo để hỗ trợ bạn nâng cấp. 

Câu hỏi: Liệu Dịch vụ OpenSearch của Amazon có còn tương thích với Elasticsearch trong tương lai không? Đâu là dự định trong tương lai?

OpenSearch 1.0 là một nhánh của Elasticsearch 7.10.2. OpenSearch và Elasticsearch đều tương thích. Nếu bạn bật chế độ tương thích, các ứng dụng máy khách của Elasticsearch cũng sẽ tương thích với OpenSearch 1.0.

Dịch vụ OpenSearch của Amazon không và sẽ không cung cấp các phiên bản khác sau phiên bản 7.10.2 của công cụ Elasticsearch.

Như đã thông báo khi tiến hành phân nhánh Elasticsearch, AWS dự định xây dựng và đã xây dựng một cộng đồng hoạt động phát triển mạnh xoay quanh OpenSearch. Chúng tôi đã đưa ra lộ trình cho OpenSearch, hoàn thiện nhờ ý kiến đóng góp từ cộng đồng và sự đồng thuận về ưu tiên tính năng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để duy trì khả năng tương thích với Elasticsearch. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển cùng với cộng đồng và khách hàng sử dụng Dịch vụ OpenSearch của Amazon.

Bạn có thể trực tiếp nâng cấp lên Dịch vụ OpenSearch 1.0 từ các phiên bản Elasticsearch và Kibana 6.8.0 đến 7.10.2, cũng như open distro for Elasticsearch (ODFE) 1.x. Để nâng cấp dần từ ODFE lên OpenSearch, chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên nâng cấp lên ODFE 1.13, sau đó nâng cấp lên OpenSearch 1.0.

Quá trình di chuyển tài nguyên bao gồm:
Di chuyển phân tích
Di chuyển sang Dịch vụ OpenSearch của Amazon

Phi máy chủ

Câu hỏi: Amazon OpenSearch phi máy chủ là gì?
Amazon OpenSearch phi máy chủ là tùy chọn phi máy chủ mới của Dịch vụ OpenSearch. OpenSearch phi máy chủ cung cấp trải nghiệm được hợp lý hóa giúp loại bỏ nhu cầu cung cấp, định cấu hình và điều chỉnh các cụm. Lợi ích của OpenSearch phi máy chủ bao gồm:

 1. Tự động cung cấp và điều chỉnh quy mô để mang lại tốc độ tải nhập dữ liệu luôn nhanh và thời gian phản hồi tính bằng mili giây trong khi mô hình sử dụng và nhu cầu ứng dụng không ngừng thay đổi
 2. Hỗ trợ khối lượng công việc sản xuất với khả năng dự phòng cho tình trạng ngừng hoạt động của AZ và lỗi cơ sở hạ tầng
 3. Độ bền dữ liệu tương tự như Amazon S3
 4. Bạn chỉ phải trả tiền cho các tài nguyên mà khối lượng công việc của bạn sử dụng

Câu hỏi: OpenSearch phi máy chủ có liên quan như thế nào đến dự án OpenSearch?

Thành phần cốt lõi của OpenSearch phi máy chủ được cung cấp bởi dự án OpenSearch nguồn mở, bao gồm công cụ tìm kiếm, OpenSearch và giao diện trực quan hóa là Bảng điều khiển OpenSearch.
 
Câu hỏi: Khi nào tôi nên chọn cụm được quản lý thay vì tùy chọn phi máy chủ?
OpenSearch phi máy chủ giúp bạn chạy các khối lượng công việc tìm kiếm và phân tích bản ghi khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể ưu tiên sử dụng cụm được quản lý của Dịch vụ OpenSearch khi cần kiểm soát chặt chẽ cấu hình cụm hoặc một số nội dung tùy chỉnh cụ thể. Với cụm được quản lý, bạn có thể chọn phiên bản ưu tiên và nắm quyền kiểm soát cấu hình chặt chẽ hơn, chẳng hạn như kiểm soát chiến lược chia sẻ dữ liệu. Tính năng này có thể rất quan trọng đối với các trường hợp sử dụng không thuộc mô hình điển hình được OpenSearch phi máy chủ hỗ trợ. Ngoài ra, OpenSearch phi máy chủ hiện không hỗ trợ các tính năng hoặc phần bổ trợ nâng cao như cảnh báo, phát hiện bất thường, kNN. Bạn có thể dùng cụm được quản lý để tận dụng các tính năng này cho đến khi OpenSearch phi máy chủ hỗ trợ chúng. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào để bắt đầu sử dụng OpenSearch phi máy chủ?
Để bắt đầu, hãy chọn tùy chọn OpenSearch phi máy chủ trong Dịch vụ OpenSearch của Amazon và tạo bộ sưu tập mới, một cơ chế nhóm logic bao gồm các chỉ mục phối hợp cùng nhau để hỗ trợ khối lượng công việc. Bạn có thể sử dụng giao diện dòng lệnh (CLI), SDK AWS hoặc Bảng điều khiển quản lý AWS để tạo bộ sưu tập. OpenSearch phi máy chủ hỗ trợ các API tải nhập và truy vấn giống như bộ OpenSearch nguồn mở. Vì thế, bạn có thể tiếp tục sử dụng máy khách hiện có và quy trình tải nhập truyền như Firehose dữ liệu Amazon Kinesis, Kafka, Logstash, Fluent Bit và Fluentd. Khi dữ liệu của bạn nằm trong OpenSearch phi máy chủ, bạn có thể phân tích và trực quan hóa dữ liệu theo cách thức tương tác qua việc sử dụng Bảng điều khiển OpenSearch phi máy chủ.
 
Câu hỏi: OpenSearch phi máy chủ phối hợp với các dịch vụ AWS khác như thế nào?
OpenSearch phi máy chủ tích hợp liền mạch với AWS KMS, IAM, dịch vụ thanh toán AWS, CloudWatch, CloudFormation và CloudTrail. 

Câu hỏi: OpenSearch phi máy chủ hỗ trợ những tính năng bảo mật nào?
OpenSearch phi máy chủ là một tính năng bảo mật nâng cao theo mặc định. Tất cả dữ liệu được mã hóa khi đang lưu trữ với tùy chọn cấp độ bộ sưu tập để bạn có thể sử dụng khóa được dịch vụ quản lý hoặc chỉ định khóa của riêng bạn thông qua AWS KMS. Quyền truy cập vào bộ sưu tập được kiểm soát thông qua IAM, nhóm bảo mật VPC và SAML 2.0. OpenSearch phi máy chủ hỗ trợ các chính sách truy cập dữ liệu phân cấp, trong đó, bạn có thể định cấu hình các chính sách ở cấp độ tài khoản, bộ sưu tập và chỉ mục. Bạn cũng có thể định cấu hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò cho các bộ sưu tập và chỉ mục của mình.

Câu hỏi: Khi nào OpenSearch phi máy chủ tăng quy mô theo tài nguyên và khi nào giảm quy mô theo tài nguyên?
Khi tài nguyên hệ thống, chẳng hạn như giới hạn ổ đĩa, bộ nhớ và CPU trong các nút tìm kiếm hoặc tải nhập bị vi phạm hoặc khi nhận thấy các phân mảnh nóng đang xử lý nhiều yêu cầu đọc hoặc ghi, OpenSearch phi máy chủ sẽ tăng quy mô nút theo chiều ngang nhằm đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc gia tăng. Tương tự, khi mức sử dụng tài nguyên thấp hơn một ngưỡng nhất định, OpenSearch phi máy chủ sẽ tự động và dần dần giảm quy mô đối với tài nguyên mà không làm ảnh hưởng đến hiệu năng.

Tìm hiểu thêm về giá của Dịch vụ OpenSearch của Amazon

Truy cập vào trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng Amazon OpenSearch Service
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi