Triển khai và quản lý

Thiết lập và cấu hình: Bạn có thể dễ dàng bắt đầu sử dụng Amazon OpenSearch Service. Bạn có thể thiết lập và cấu hình cụm Amazon OpenSearch Service của mình bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc gửi một lệnh gọi API thông qua AWS Command Line Interface (CLI). Bạn có thể chỉ định số lượng phiên bản, loại phiên bản, tùy chọn lưu trữ và sửa đổi hoặc xóa các cụm hiện có bất kỳ lúc nào.

Nâng cấp tại chỗ: Amazon OpenSearch Service giúp bạn dễ dàng nâng cấp các cụm OpenSearch và Elasticsearch của mình (tới phiên bản 7.10) lên những phiên bản mới hơn mà không cần phải tạm ngừng hoạt động hệ thống bằng cách sử dụng tính năng nâng cấp phiên bản tại chỗ. Tính năng nâng cấp tại chỗ loại bỏ sự phiền toái của việc kết xuất nhanh theo cách thủ công, chuyển dữ liệu sang một cụm chạy phiên bản mới hơn và cập nhật tất cả các tham chiếu điểm cuối của bạn.

Theo dõi sự kiện và cảnh báo: Amazon OpenSearch Service cung cấp tính năng theo dõi sự kiện và cảnh báo được tích hợp sẵn cho phép bạn theo dõi dữ liệu được lưu trữ trong cụm của mình và tự động gửi thông báo dựa trên những ngưỡng đã được cấu hình sẵn. Được xây dựng bằng cách sử dụng phần bổ trợ cảnh báo OpenSearch, tính năng này cho phép bạn cấu hình và quản lý các cảnh báo thông qua giao diện Kibana hoặc OpenSearch Dashboards của bạn và API REST. Bạn có thể nhận thông báo thông qua webhook tùy chỉnh, Slack, Amazon Simple Notification Service (SNS), và Amazon Chime. Bạn cũng có thể xem các thông số về trạng thái của cụm bao gồm số lượng phiên bản, tình trạng cụm, tài liệu có thể tìm kiếm, CPU và bộ nhớ, cũng như mức sử dụng ổ đĩa cho dữ liệu và các nút chính thông qua Amazon CloudWatch mà không mất thêm chi phí.

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ truy vấn: Với Amazon OpenSearch Service, bạn sẽ không cần phải thông thạo ngôn ngữ truy vấn miền riêng biệt (DSL) OpenSearch. Viết yêu cầu truy vấn SQL với OpenSearch SQL hoặc sử dụng Ngôn ngữ Xử lý Theo ống (PPL) OpenSearch, một ngôn ngữ truy vấn cho phép bạn sử dụng cú pháp pipe (|) để tìm kiếm, khám phá và truy vấn dữ liệu của mình. OpenSearch Dashboards cũng bao gồm SQL và PPL workbench.

Tích hợp với các công cụ nguồn mở: Amazon OpenSearch Service cung cấp OpenSearch Dashboards và Kibana được tích hợp sẵn (Elasticsearch phiên bản 7.10 trở về trước) đồng thời tích hợp với Logstash, vì vậy, bạn có thể thu nạp và hiển thị trực quan dữ liệu của mình bằng các công cụ nguồn mở mà bạn yêu thích. Thực hiện phân tích dấu vết với sự hỗ trợ của Amazon OpenSearch Service cho tiêu chuẩn OpenTelemetry nguồn mở và tiếp tục sử dụng mã hiện có của bạn với quyền truy cập trực tiếp vào các API và phần bổ trợ Elasticsearch như Kuromoji, Phân tích ngữ âm, Phần đính kèm bộ xử lý thu nạp, Bộ xử lý tác nhân người dùng tích hợp và Mapper Murmur3.

Bảo Mật: Với Amazon OpenSearch Service, bạn có thể kết nối một cách bảo mật các ứng dụng của mình với Elasticsearch được quản lý (phiên bản 7.10 trở về trước) hoặc môi trường OpenSearch từ Amazon Virtual Private Cloud (VPC) của bạn hay thông qua mạng Internet, cấu hình truy cập mạng sử dụng nhóm bảo mật VPC hoặc các chính sách truy cập dựa trên IP. Bạn cũng có thể xác thực người dùng và kiểm soát truy cập một cách bảo mật thông qua việc sử dụng Amazon Cognito, AWS Identity and Access Management (IAM), hoặc phương thức xác thực cơ bản với tên người dùng và mật khẩu. Amazon OpenSearch Service tận dụng phần bổ trợ bảo mật OpenSearch, cho phép bạn xác định những quyền chi tiết cho các chỉ mục, tài liệu hoặc trường. Bạn cũng có thể mở rộng Kibana với chế độ xem chỉ đọc và hỗ trợ bảo mật nhiều khách thuê. Amazon OpenSearch Service cũng hỗ trợ tính năng mã hóa được tích hợp cho dữ liệu ở trạng thái lưu trữ và đang truyền, vì vậy bạn có thể bảo vệ dữ liệu của mình khi dữ liệu được lưu trữ trong miền hoặc trong các bản kết xuất nhanh tự động và khi được chuyển giữa các nút trong miền. Amazon OpenSearch Service đủ điều kiện theo HIPAA đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn PCI DSS, SOC, ISO và FedRAMP, giúp bạn dễ dàng xây dựng những ứng dụng đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Phân bậc lưu trữ

UltraWarm

Lưu trữ nóng cho phép bạn truy xuất nhanh những dữ liệu thường xuyên truy cập. UltraWarm là một bậc lưu trữ ấm bổ sung cho bậc lưu trữ nóng của Amazon OpenSearch Service bằng cách cung cấp kho lưu trữ ít tốn kém hơn cho dữ liệu cũ và ít được truy cập, đồng thời vẫn đem lại trải nghiệm truy vấn tương tác. UltraWarm lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3 và sử dụng các nút tùy chỉnh, được tối ưu hóa cao, chuyên dụng trên Hệ Thống AWS Nitro để lưu vào bộ nhớ đệm, tìm nạp trước và truy vấn dữ liệu đó một cách nhanh chóng.

Với UltraWarm, bạn có thể lưu trữ tối đa 3 PB dữ liệu trong một cụm Amazon OpenSearch Service trong khi giảm gần 90% chi phí cho mỗi GB so với cấp lưu trữ nóng. Bạn cũng có thể dễ dàng truy vấn và hiển thị trực quan dữ liệu trong giao diện Kibana (phiên bản 7.10 trở về trước) hoặc OpenSearch Dashboards của mình. Phân tích cả dữ liệu nhật ký gần đây (tuần) và trước đây (tháng hoặc năm) của bạn mà không mất nhiều giờ hoặc nhiều ngày để khôi phục nhật ký đã lưu trữ.

Lưu trữ nguội

Lưu trữ nguội là tùy chọn lưu trữ có chi phí thấp nhất của Amazon OpenSearch Service, cho phép bạn lưu trữ dữ liệu được truy cập không thường xuyên trong Amazon S3 và chỉ phải trả chi phí điện toán khi bạn cần. Lưu trữ nguội được xây dựng dựa trên UltraWarm, cung cấp các nút chuyên biệt lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3 và sử dụng giải pháp bộ nhớ đệm tinh vi để mang đến trải nghiệm tương tác. Bằng cách tách các tài nguyên điện toán khỏi lưu trữ, lưu trữ nguội cho phép bạn lưu lại bất kỳ lượng dữ liệu nào trong miền Amazon OpenSearch Service của mình đồng thời giảm chi phí cho mỗi GB xuống gần bằng giá lưu trữ Amazon S3. Tách dữ liệu lưu trữ ấm trước đây hoặc dữ liệu truy cập không thường xuyên khi không sử dụng và giải phóng điện toán để giúp giảm chi phí. Khám phá và đính kèm có chọn lọc dữ liệu lưu trữ nguội của bạn vào các nút UltraWarm trên miền của bạn chỉ trong vài giây thông qua giao diện Kibana (phiên bản 7.10 trở về trước) hoặc OpenSearch Dashboards và các API dễ sử dụng. Với lưu trữ nguội, bạn có thể truy vấn dữ liệu lưu trữ nguội được đính kèm với trải nghiệm tương tác và hiệu suất tương tự như dữ liệu lưu trữ ấm.

OpenSearch bao gồm một số mã Elasticsearch được Apache cấp phép từ Elasticsearch B.V. và mã nguồn khác. Elasticsearch B.V. không phải là nguồn của mã nguồn khác đó. ELASTICSEARCH là nhãn hiệu đã đăng ký của Elasticsearch B.V.

Tìm hiểu thêm về giá của Amazon OpenSearch Service

Truy cập vào trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng Amazon OpenSearch Service
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi