Amazon OpenSearch Service giúp bạn dễ dàng tìm kiếm, phân tích, hiển thị trực quan và bảo mật lên đến hàng petabyte văn bản và dữ liệu không có cấu trúc. Với Amazon OpenSearch Service, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu hay yêu cầu về mức độ sử dụng. Bạn sẽ trả phí dựa trên 3 yếu tố: số giờ sử dụng phiên bản, đây là số giờ mà bạn có thể sử dụng một phiên bản; dung lượng lưu trữ bạn cần; và dữ liệu được truyền đến và đi khỏi Amazon OpenSearch Service. Mức định giá lưu trữ phụ thuộc vào bậc lưu trữ và loại phiên bản bạn lựa chọn.

Bậc miễn phí

Bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon OpenSearch Service miễn phí với Bậc miễn phí AWS. Đối với những khách hàng thuộc Bậc miễn phí AWS, Amazon OpenSearch Service cho phép sử dụng miễn phí tới 750 giờ mỗi tháng đối với phiên bản t2.small.search hoặc t3.small.search, đây là các phiên bản cấp độ cơ bản thường được sử dụng để thử nghiệm khối lượng công việc, và 10 GB mỗi tháng dung lượng lưu trữ Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) tùy chọn. Nếu bạn dùng quá hạn mức sử dụng của bậc miễn phí, bạn sẽ phải thanh toán theo mức phí của Amazon OpenSearch Service cho những tài nguyên bạn sử dụng thêm. Xem thời hạn ưu đãi để biết thêm chi tiết.

Giá phiên bản Theo nhu cầu

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Giá Phiên bản đặt trước

Với Phiên bản đặt trước của Amazon OpenSearch Service, bạn có thể đặt trước các phiên bản trong thời hạn một hoặc ba năm và tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng so với Phiên bản theo nhu cầu. Về mặt chức năng, Phiên bản theo nhu cầu và Phiên bản đặt trước không khác nhau. Tuy nhiên, về khía cạnh thanh toán, Phiên bản Dự trữ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí.

Phiên bản Dự trữ có ba tùy chọn thanh toàn:

  • Phiên bản dự trữ Không trả trước (NURI) – NURI giúp tiết kiệm được số tiền đáng kể so với Phiên bản theo yêu cầu. Bạn không phải trả trước nhưng phải cam kết trả phí cho Phiên bản dự trữ trong thời hạn một hay ba năm. NURI một năm giảm giá 31% và NURI ba năm giảm giá 48%. Đối với T3.medium, NURI một năm giảm giá 18% và NURI ba năm giảm giá 28%.
  • Phiên bản đặt trước trả trước một phần (PURI) – PURI giúp tiết kiệm được nhiều hơn so với NURI. Tùy chọn này yêu cầu bạn trả trước một phần của tổng chi phí và trả phần chi phí còn lại theo giờ trong suốt thời hạn. PURI một năm giảm giá 33% và PURI ba năm giảm giá 50%. Đối với T3.medium, PURI một năm giảm giá 20% và NURI ba năm giảm giá 30%.
  • Phiên bản đặt trước trả trước toàn bộ (AURI) – AURI giúp tiết kiệm được nhiều nhất trong số tất cả các lựa chọn thanh toán cho Phiên bản đặt trước. Bạn có thể trả phí cho toàn bộ dự trữ bằng việc thanh toán trước một lần và không trả phí theo giờ. AURI một năm giảm giá 35% và AURI ba năm giảm giá 52%. Đối với T3.medium, AURI một năm giảm giá 22% và NURI ba năm giảm giá 32%.
  • Mức định giá Phiên bản đặt trước áp dụng riêng cho từng khu vực và phụ thuộc vào tùy chọn thanh toán và thời hạn thanh toán mà bạn chọn. Khi bạn mua một Phiên bản đặt trước, bạn phải thanh toán phí trả trước (nếu áp dụng) và phí theo giờ (nếu áp dụng) liên quan, kể cả trong trường hợp bạn hiện không sử dụng Amazon Elasticsearch Service. Để mua Phiên bản đặt trước, hãy truy cập thẻ Phiên bản đặt trước trên Bảng điều khiển của chúng tôi.

 

Thời hạn một năm

Thời hạn ba năm

* Mức định giá thực tế theo giờ giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ Phiên bản đặt trước so với Phiên bản theo nhu cầu. Khi mua Phiên bản đặt trước, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn sử dụng Phiên bản đặt trước mà bạn lựa chọn, bất kể bạn có đang chạy phiên bản đó không. Giá thực tế theo giờ cho thấy chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản. Đó là tổng giá thành cho toàn bộ thời hạn của Phiên bản đặt trước, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ trong thời hạn của Phiên bản đặt trước.

Giá ổ đĩa Amazon EBS (áp dụng nếu bạn chọn ổ đĩa EBS)

Amazon OpenSearch Service cho phép bạn chọn loại ổ đĩa Amazon EBS. Nếu bạn chọn lưu trữ IOPS được cung cấp (SSD), bạn sẽ phải trả phí cho dung lượng lưu trữ cũng như thông lượng do bạn cung cấp. Tuy nhiên, bạn sẽ không bị tính phí cho lượng thao tác I/O bạn sử dụng.

UltraWarm và giá lưu trữ nguội

UltraWarm là một bậc của Amazon OpenSearch Service, cho phép bạn lưu trữ tiết kiệm một lượng lớn dữ liệu trong khi vẫn giữ nguyên trải nghiệm phân tích tương tác. Tìm hiểu thêm »

Lưu trữ nguội là bậc lưu trữ có chi phí thấp nhất của Amazon OpenSearch Service, cho phép bạn tách đồng thời lưu trữ dữ liệu được truy cập không thường xuyên trong Amazon S3 và chỉ phải trả chi phí điện toán khi bạn cần. Tìm hiểu thêm »

Lưu ý: Giá lưu trữ có quản lý áp dụng cho cả dữ liệu UltraWarm và dữ liệu lưu trữ nguội.

Phí truyền dữ liệu AWS Tiêu chuẩn

Bạn cần trả phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn cho dữ liệu được truyền đến và đi khỏi Amazon OpenSearch Service. Bạn sẽ không phải trả phí cho dữ liệu truyền giữa các nút nằm trong miền Amazon OpenSearch Service của mình.

Lưu trữ kết xuất nhanh tự động miễn phí

Amazon OpenSearch Service cho phép bạn nâng cao độ bền dữ liệu thông qua các bản kết xuất nhanh tự động và thủ công từ cụm. Dịch vụ này cung cấp miễn phí dung lượng lưu trữ cho bản kết xuất nhanh tự động của mỗi miền Amazon OpenSearch Service và lưu giữ những bản kết xuất nhanh này trong 14 ngày. Bản kết xuất nhanh thủ công được lưu trữ trong Amazon S3 và phát sinh phí sử dụng Amazon S3 tiêu chuẩn. Miễn phí truyền dữ liệu để sử dụng bản kết xuất nhanh.

Ví dụ về giá 1

Giả sử bạn mới bắt đầu sử dụng Amazon OpenSearch Service và đang tạo một miền tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Bạn đang sử dụng thử nghiệm với 3 phiên bản t3.small.search và 15 GB dung lượng lưu trữ cho mỗi phiên bản. Bạn đang sử dụng ổ đĩa SSD đa dụng (gp2) của Amazon EBS làm tùy chọn lưu trữ ưa thích của mình. Amazon OpenSearch Service cho phép sử dụng miễn phí tới 750 giờ mỗi tháng đối với phiên bản t2.small.search hoặc t3.small.search, với 10 GB dung lượng lưu trữ EBS. Căn cứ vào mức sử dụng của một tháng, mỗi phiên bản trong số 3 phiên bản trên miền của bạn sẽ chạy trong 730 giờ, tổng cộng là 2.190 giờ sử dụng. Trừ đi 750 giờ sử dụng miễn phí, bạn sẽ phải trả cho 1.440 giờ, tương đương với 51,84 USD cho tháng đó (Xem số liệu tính toán trong bảng bên dưới). Tương tự, đối với EBS, tổng cộng 3 phiên bản của bạn sẽ có 45 GB dung lượng lưu trữ EBS. Trừ đi 10 GB dung lượng lưu trữ miễn phí, bạn sẽ phải trả cho 35 GB, tương đương 4,725 USD cho tháng đó. Tổng chi phí của bạn cho tháng đó là 56,67 USD.

Vui lòng xem bảng phân tích chi phí hàng tháng bên dưới (USD) mà bạn có thể phải trả khi bậc miễn phí vẫn được áp dụng. 

Loại chi phí Giá cả  Mức sử dụng Bậc miễn phí Mức sử dụng phải trả phí Chi phí mỗi tháng
Mức sử dụng phiên bản t3.small.search = 0,036 USD/giờ 3 phiên bản * 730 giờ trong một tháng = 2.190 giờ 750 giờ 2.190 giờ – 750 giờ =. 1.440 giờ 1.440 * 0,036 USD = 51,84 USD
Chi phí lưu trữ Ổ SSD đa dụng (gp2) của EBS  = 0,135 USD/GB/tháng 15 GB * 3 phiên bản = 45 GB/tháng 10 GB 45 GB – 10 GB = 35 GB 35 * 0,135 USD = 4,725 USD
Tổng chi phí 56,57 USD

Ví dụ định giá 2

Giả sử bạn đang tạo một miền ở cấp độ sản xuất mới có ba Vùng sẵn sàng tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với cấu hình như sau: ba nút dữ liệu loại r6g.xlarge.search với 500 GB dung lượng lưu trữ EBS (SSD đa dụng) cho mỗi nút, ba nút chính loại c6g.large.search và hai nút UltraWarm loại ultrawarm1.medium.search với 1,5 TB dung lượng lưu trữ cho mỗi nút. Trong một tháng, tám phiên bản trên miền của bạn (ba nút dữ liệu, ba nút chính và hai nút UltraWarm) sẽ chạy trong 730 giờ cho mỗi nút, tổng cộng là 5.840 giờ sử dụng phiên bản. Dựa trên giá của từng loại phiên bản, tổng chi phí bạn phải trả cho số giờ sử dụng phiên bản là 1.328,60 USD. Tổng chi phí lưu trữ của bạn trong tháng đó bao gồm chi phí dung lượng lưu trữ EBS cho ba nút dữ liệu và chi phí dung lượng lưu trữ cho các nút UltraWarm. Với 500 GB dung lượng lưu trữ EBS trên mỗi phiên bản trong số 3 phiên bản, bạn sẽ phải trả cho 1.500 GB tại mức giá 0,135 USD/GB/tháng, tương đương với 202,50 USD trong tháng đó. Đối với dung lương lưu trữ cho hai nút UltraWarm, bạn sẽ phải trả cho 3 TB (1,5 TB mỗi phiên bản), tương đương với 73,728 USD (ở mức giá 0,024 USD mỗi GB mỗi tháng). 

Vui lòng xem bảng phân tích chi phí hàng tháng bên dưới (USD) mà bạn có thể phải trả.

Loại chi phí Giá cả  Mức sử dụng Chi phí mỗi tháng
Mức sử dụng phiên bản r6g.xlarge.search = 0,335 USD/giờ 3 phiên bản (nút dữ liệu) * 730 giờ trong một tháng = 2.190 giờ 2.190 giờ * 0,335 USD = 733,65 USD
c6g.xlarge.search = 0,113 USD/giờ 3 phiên bản (nút chính) * 730 giờ trong một tháng = 2.190 giờ 2.190 giờ * 0,113 USD = 247,47 USD
ultrawarm1.medium.search = 0,238 USD/giờ 2 phiên bản * 730 giờ = 1.460 giờ 1.460 giờ * 0,238 USD = 347,48 USD
Chi phí lưu trữ SSD đa dụng (gp2) của EBS = 0,135 USD/GB/tháng 500 GB mỗi nút * 3 phiên bản (nút dữ liệu) = 1,500 GB mỗi tháng 1.500 GB * 0,135 USD = 202,5 USD
Chi phí lưu trữ UltraWarm được quản lý = 0,024 USD/GB/tháng 1,5 TB * 2 phiên bản = 3 TB/tháng 3072 GB * 0,024 USD = 73,728 USD
Tổng chi phí 1.604,83 USD

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Amazon OpenSearch Service

Truy cập trang bắt đầu