Video

re:Invent 2022

Dow Jones và 3M: Khả năng quan sát với Dịch vụ OpenSearch của Amazon (52:52)
Điểm mới trong Dịch vụ OpenSearch của Amazon (54:51)
Khai thác giá trị của dữ liệu với dịch vụ phân tích của AWS (1:00:24)
Cung cấp và điều chỉnh quy mô tài nguyên OpenSearch với tùy chọn phi máy chủ (59:15)
Xây dựng các hoạt động bảo mật với Dịch vụ OpenSearch của Amazon (59:39)
Các phương pháp hay nhất về khả năng quan sát tại Amazon (54:02)
Chase International: Trải nghiệm khách hàng luôn hoạt động ở quy mô lớn (50:54)

re:Invent 2021

Điểm mới trong Dịch vụ OpenSearch của Amazon (51:33)
Giảm thời gian ngừng hoạt động với Dịch vụ OpenSearch của Amazon (31:52)
OpenSearch: Cùng xây dựng tương lai cho dịch vụ tìm kiếm (26:46)
Cung cấp các loại thuốc làm thay đổi cuộc sống tại AstraZeneca nhờ dữ liệu và AI (48:53)
Khả năng quan sát theo phương pháp nguồn mở (54:56)

Video và hội thảo trực tuyến về sự kiện

Tầm quan trọng của bộ phần mềm phân tích và tìm kiếm nguồn mở

Xem video »

Xây dựng giải pháp nhiều đối tượng thuê với Dịch vụ OpenSearch của Amazon

Xem video »

Lộ trình: OpenSearch và Dịch vụ OpenSearch của Amazon (37:38)
Độ tin cậy và thời gian hoạt động tốt hơn với khả năng phân tích và khả năng quan sát của AWS (1:00:41)
Tăng tốc độ tìm kiếm văn bản và độ chính xác với Dịch vụ OpenSearch của Amazon (30:28)
Năm điều tối quan trọng cần biết về OpenSearch (28:16)
Bảo mật dữ liệu tìm kiếm và phân tích bản ghi của bạn với Dịch vụ OpenSearch của Amazon (52:06)
Tối ưu hóa chi phí với khả năng lưu trữ theo bậc trong Dịch vụ OpenSearch của Amazon (20:35)
Giới thiệu về Dịch vụ OpenSearch của Amazon (29:57)
Khái niệm OpenSearch (55:51)
Thiết lập và vận hành với OpenSearch (39:31)
Hiện đại hóa phân tích bản ghi tại Capital One (31:20)

Bài viết

Bài đăng trên blog

Hiện không tìm thấy bài đăng trên blog. Vui lòng tham khảo Blog AWS để xem các tài nguyên khác.

Hội thảo

Tìm hiểu thêm về giá của Dịch vụ OpenSearch của Amazon

Truy cập vào trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng Amazon OpenSearch Service
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi